Tékozló Homár

A Wizz Air-nél néha mindegy, néha nem, hogy melyik útlevéllel megy a check-in/Frissült a fejleményekkel

2016.01.18. 09:32 | Homár Hilda | 114 komment

wizz_air.png

Érthetetlen, ráadásul a levél alapján teljesen kiszámíthatatlan is a Wizz Air eljárása az alábbi ügyben. Alább olvasható a fogyasztóvédők álláspontja a kérdésben, és reméljük Pjotr is elküldi majd cég válaszát, ha megérkezik.

Kedves Tékozló Homár,

Szeretnék az alábbi levéllel nyilvánossághoz fordulni, részben segítségért (várom az olvasói tanácsokat, korábbi tapasztalatokat), másrészt szeretném más Wizzair utasok figyelmét felhívni egy speciális esetre: a „Kettős állampolgárság és Wizzair” problémára. (Összes megtörtént eseményt dokumentumokkal (korábbi és mostani internetes utasfelvételekkel, megőrzött nyugtával, személyi okmányokkal tudom bizonyítani.)

A következő elszomorító eset történt velem és két kisfiammal a WizzAir Budapest-Moszkva járatára történő bejelentkezés során. 2015. december 29-én 4.20 körül, két órával a járat indulása előtt megjelentem a budapesti repülőtéren a Wizzair légitársaság 43- as pultjánál, és bemutattam mindhármunk interneten elkészített beszállókártyáját (rajta az érvényes magyar útlevelek adataival) és az útleveleket. Az ügyintéző kérdésére, hogy miért nincs az útlevelekben orosz vízum, bemutattam mindhármunk érvényes orosz útlevelét is, amelyek birtokában magyar-orosz kettős állampolgárként az Oroszországba történő belépéshez nem szükséges vízum.

Az ügyintéző ezt nem fogadta el, valamilyen szabályzatra hivatkozva azt állította, hogy a beszállókártyán ez esetben az orosz útlevél adatainak kellett volna szerepelnie, és azt mondta, hogy új beszállókártyát kell kiállítani, repülőtéri check-in díj (14 000 Ft/db) befizetése ellenében. Mivel ezzel nem értettem egyet, kértem, hogy hívja a felettesét. Ki is jött egy hölgy, átnézte a papírokat és valamennyi útiokmányt, és megerősítette az ügyintéző állítását, hogy a magyar útlevél alapján kiállított beszállókártya nem megfelelő (azt írta rá, hogy wrong document). Mindeközben kérésem ellenére nem mutatták meg vagy idézték szó szerint a szabályzat vonatkozó részeit. Azzal is hiába próbáltam érvelni, hogy gyermekeimmel együtt az utóbbi két évben már három korábbi alkalommal utaztunk bármiféle probléma nélkül a Wizzair által működtetett Budapest – Moszkva járaton, a mostanival teljes mértékben azonos módon kiállított beszállókártyával. Ezt Wizzair klubtagként profilommal is tudtam volna igazolni, de ezt sem voltak hajlandóak megnézni. Kérésemre nem reagáltak.

Kérdésemre, hogy akkor mégis mit tehetnék, egyetlen lehetőségként új beszállókártya kiállítását (reptéri check-in) „ajánlották fel”, amivel továbbra sem értettem egyet. A hölgy (Cs. A.) még egyszer megismételte, hogy a papírjaim így nem megfelelőek, tehát vagy fizetek, vagy nem szállhatok fel a gépre. Ezt követően meghagyta az ügyintézőknek, hogy ha nem fizetek, ne engedjenek tovább, majd más teendőkre hivatkozva elment.

Ezután egy órán keresztül várakoztam együtt a gyermekeimmel, az ügyintézők többszöri kérésemre sem nyújtottak további segítséget vagy magyarázatot, hiába kértem, hogy hívják újra Cs. A.-t vagy más felettesüket, azt állították, hogy nem érhető el. Kétségbeesve látva, hogy a légitársaság nem tesz semmit és nem hajlandó magyarázatot adni, néhány perccel a kapuzárás előtt – tekintettel a gyermekeimre és arra, hogy Moszkvából még tovább kellett utaznunk–, kénytelen voltam feladni, és kifizetni 42 000 Ft-ot (3x14 000 Ft) az új beszállókártyák kiállításáért, annak ellenére, hogy továbbra sem tartottam jogosnak ezt a követelést. Az egyetlen, aki segített, egy repülőtéri alkalmazott (MALÉV Ground Handling, Duty Handling Manager) volt, neki köszönhetem azt, hogy végül egy perccel a kapuzárás előtt soron kívül eljuttatott minket a beszállókapuhoz és felvitt a gépre.

A Wizz Air-nek december 31-en elküldtem a panaszt, szeretnék tőlük magyarázatot kapni arra, hogy milyen jogon utasították vissza az interneten kiállított beszállókártyáink elfogadását, miközben az utazáshoz szükséges valamennyi érvényes útiokmány bemutatása megtörtént, és a beszállókártya érvényes, a személyazonosság igazolásra alkalmas és az utazáshoz szükséges útiokmány alapján került kiállításra. Amennyiben pedig az így kiállított beszállókártyát nem tartják elfogadhatónak, akkor hogyan történhetett meg, hogy három korábbi alkalommal ugyanígy kiállított beszállókártyával ugyanennél a légitársaságnál ugyanezen a járaton gond nélkül utazhattunk, és sem a check-in, sem az útlevélellenőrzés során nem ütköztünk akadályba.

Lássuk részletesen a Wizzair honlapján a vonatkozó szabályokat:

Internetes utasfelvétel:
Az internetes utasfelvételkor kapott beszállókártyát ki kell nyomtatni, majd az érvényes úti okmányokkal együtt be kell mutatni a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél és a beszállókapunál.

Ennek teljesen megfeleltem.

Online utasfelvételi útmutató:
4. lépés – Az utas adatainak megadása
1. A schengeni övezeten kívüli utazás esetében kattintson az utas neve mellett található „Utas adatainak beírása” gombra, és adja meg a szükséges adatokat.
Ügyeljen a következőkre: Az utazás során használt úti okmány adatait adja meg.

Ezzel kapcsolatban álláspontom a következő. Utazáshoz mindkét (magyar és orosz) útlevelet használom. Magyar útlevélre ezért van szükségem, mert Magyarország területén jogilag elsősorban magyar állampolgár vagyok (összes szabály rám mint „sima” magyar állampolgárra vonatkozik). Magyar útlevél nélkül moszkvai utazás esetén meg is tagadhatják a határátlépést (orosz útlevelemben nincs vízum vagy bármilyen más információ magyarországi tartózkodási jogosultságról).

A Wizzair honlapjáról letölthető Üzletszabályzatban idézett további ide vonatkozó kormányrendeletek (idézet):

11. ÚTIOKMÁNYOK
Korm. rendelet 10.§
11.1. Az utazás megkezdése előtt az Utasnak rendelkeznie kell minden, az utazáshoz szükséges (ki- és belépési, egészségügyi és egyéb, a Fuvarozás Során Érintett Államok bármelyike által megkövetelt) okmánnyal, és eleget kell tennie a Fuvarozás Során Érintett Államok vonatkozó szabályaiban foglaltaknak. Az Utas Útiokmányainak meglétéért, szabályszerűségéért és érvényességéért nem tartozunk felelősséggel. Amennyiben az Utas a fenti követelményeknek nem tesz eleget, vagy Útiokmányai nem megfelelőek vagy hiányosak, az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
11.2. Ha Ön az átszállási hely országába csak érvényes vízummal léphet be, ezen vízummal rendelkeznie kell. Amennyiben ezen követelménynek nem tesz eleget, az ebből eredő károkért semminemű felelősséget nem vállalunk.”

A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁROK UTAZÁSÁRA VONATKOZÓAN A WIZZAIR ÜZLETSZABÁLYZATA TOVÁBBI RÉSZLETEKET NEM TARTALMAZ. A WIZZAIR REPÜLŐTÉRI KÉPVISELŐI TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁST MÁS SZABÁLYZAT ALAPJÁN NEM ADTAK.

Álláspontom szerint valamennyi a Wizzair honlapján feltüntetett követelménynek eleget tettünk, a Magyarországról történő kilépéshez és Oroszországba történő belépéshez szükséges útiokmányokat – érvényes magyar és orosz útlevelet egyidejűleg – bemutattam, vízum ez esetben nem szükséges.! Wizzaitól panaszban kértem az ügy kivizsgálását, és a jogtalanul kifizettetett 42 000 Ft visszatérítését.

Tisztelettel
Vasziljev Pjotr

Kedves Pjotr!

Az esettel kapcsolatos felháborodása valóban jogos. A szolgáltató honlapját, üzletszabályzatát és a háttérjogszabályokat áttekintve ugyanis sehol nem található olyan követelmény, hogy a kettős állampolgárok esetén a kiutazás – a beszállókártya kitöltése – csak a fogadó ország útlevelének adataival történhet, ellenkező esetben a Wizz Air megtagadhatja az utazás teljesítését, vagy a helyszínen (a repülőtéren) külön díjfizetés ellenében új beszállókártya igénylését írhatja elő.

Az Orosz Föderáció Nagykövetségén is érdeklődtünk telefonon, ahol az ügyintéző is azt erősítette meg, hogy a Wizz Air alkalmazottainak intézkedése nem volt jogszerű, a kettős állampolgárság miatt, a magyar útlevelek alapján is engedélyezniük kellett volna a beszállást.

Esetedben tehát a beszállás ésszerű okok nélküli visszautasítására került sor, ami miatt kártalanításra vagy jogosult. A kártalanítás mértékét több tényező befolyásolja, melyről bővebb tájékoztatás Európai Fogyasztói Központ vonatkozó oldalán olvasható.

Amennyiben a szolgáltatóval nem sikerül megegyezésre jutnod, javasoljuk, hogy fordulj Békéltető Testülethez. Célszerű a Budapesti Békéltető Testületet választani, ebben az esetben ugyanis a szolgáltató köteles lesz személyesen megjelenni a meghallgatáson. A kérelmet az alábbi oldalról tudod letölteni.

(Jogszabályok:

  • A légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet,
  • Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete)

UPDATE febr.2.

Pjotr számolt be arról, hogy hogy áll az ügy.

Kedves Tékozló Homár,

Köszönöm szépen a segítséget, és hogy levelemet nyilvánosságra hozták! Beszámolok az azóta történtekről. 

Én is gondoltam végső esetben Békéltető Testülethez fordulni, ahogy Homáros Fogyasztóvédelmi szakértők is javasolták. Ugyanazt a tanácsot kaptam a Fogyasztóvédelmi Osztálytól is. De mindenesetre meg kellett várnom a Wizzair válaszát 2015. december 31-én beküldött panaszomra. Reméltem, hogy a törvényben meghatározott 30 napon belül érdemi választ kapok a légitársaságtól, amiben tisztázzák a kialakult helyzetet. De sajnos csak ezt a választ kaptam (2016. január 27-én) 27 (!!!) nap várakozás után. 

Tisztelt ……………………….!
 Köszönjük, hogy Ügyfélkapcsolati Osztályunkhoz fordult panaszával. Ügyének kivizsgálása érdekében felvettem a kapcsolatot a repülőtérrel. Amint választ kapok a repülőtértől, értesítem Önt.
Köszönöm a türelmét.
Tisztelettel:
 ……………..
Customer Relations Department | Wizz Air Hungary Ltd. (member of Wizz Air Group) 
Fax: +(36) 1 239 6280
BUD International Airport | Building 221| H-1185 Budapest, Hungary 
customerrelations.hu3@wizzair.com | www.wizzair.com

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvényben foglaltak szerint:    (VI. Fejezet „A fogyasztói jogok érvényesítése”  17/A. § (6) „Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.”)  nekem, mint fogyasztónak konkrét panaszomra 30 napon belül érdemi választ kellett volna kapnom.  A fenti válasz nem tekinthető érdemi válasznak. 

Más módon is próbáltam válaszra bírni a Wizzairt, többször is hívtam a telefonos ügyfélszolgálatot, de hiába kértem, hogy beszélhessek olyan emberrel, aki érdemi információval tud szolgálni, vagy megkaphassam olyan felettes telefonszámát, minden kérésemet elhárítottak, csak írásbeli kommunikációhoz ragaszkodtak. 

A Wizzair válaszában említett repülőtérnek én már korábban szintén elküldtem a panaszt. Repülőtérnek mindössze egy hétbe (!) telt a panaszomra reagálni. 2016. január 15-én elküldött levelemre január 22-én kaptam a következő választ:

„Tisztelt ………………………,

 A Budapest Airportnak mint a repülőtér üzemeltetőjének sajnos nem áll módjában közvetlenül segíteni azokban az ügyekben, amelyek az utasfelvételi folyamathoz kapcsolódnak, mivel azokat minden esetben a légitársaság vagy a légitársasággal szerződött földi kiszolgáló partner koordinálja. Ön a jegy megvásárlásával a légitársasággal lépett szerződéses jogviszonyba, míg az összes szolgáltató, amely a repülőgépek kiszolgálásával foglalkozik, szintén közvetlenül a légitársaságokkal áll szerződéses viszonyban. Ezért kérem, közvetlenül velük vegye fel a kapcsolatot az említett ügy kapcsán. A légitársaságok elérhetőségeit megtalálja a http://www.bud.hu/utazas/jaratinformacio/legitarsasagok weboldalon.

Természetesen nem gondoljuk, hogy utasainknak bármilyen udvariatlanságot el kellene tűrnie, ezért az ügyet a megfelelő fórumokon ki fogjuk vizsgálni. A Budapest Airport Zrt. fontosnak tartja a területén elérhető szolgáltatások színvonalának javítását, és folyamatosan dolgozik saját és partnerei szolgáltatási színvonalának emelésén. Ezt támogatja a Menedzsmentnek az a törekvése, hogy a repülőtéri szolgáltatók mindegyikével ún. szolgáltatási szint megállapodásokat kössön.”

Üdvözlettel,
………………….
Budapest Airport Zrt.
Kereskedelmi üzletág / Business Unit Commercial 
1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér / BUD International Airport
Fax: +36 1 296 6955
E- Marketing kommunikációs koordinátor / Marketing Communication Coordinator
mail: velemeny@bud.hu
www.bud.hu

Fent felsoroltakból látszik, hogy Wizzair nemcsak nem törekszik a vitás ügy mielőbbi megoldására, de még a törvényben megfogalmazott szabályokat sem tartja be. Nem is beszélve arról, hogy olyan patthelyzet alakult ki, hogy a panaszban említett kérdések tisztázása nélkül nem tudom a Wizzair szolgáltatásait igénybe venni úgy, hogy biztosan ne ütközzek ugyanebbe a problémába. 

Az ígért válasz mai napig sem érkezett meg. Úgy látszik, hogy hetekbe telik a belső kommunikáció Wizzair-en belül. Ezért kénytelen voltam Fogyasztóvédelmi Osztályhoz és Békéltető Testülethez elküldeni a bejelentést.  További fejleményekről beszámolok.

Tisztelettel 

Vasziljev Pjotr

Szűrt kommentelők

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

onlajnok · http://www.onlajnok.com 2016.01.18. 11:08:11

@utas2016: Máskor is Wizz-el mentetek?

Egyébként miért bonyolítod a saját dolgod azzal, hogy a magyar útleveleddel utazol? Alapesetben abban vízum kell legyen, amit keresni is fognak, míg az oroszt csak bemutatod és viszontlátás. Azt értem, hogy az országban jó ha nálad van a magyar is, meg ügyintézéshez az kell, de az utazáshoz miért?

atpijkamo97 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 11:10:25

@utas2016: "legviccesebbnek a műszakvezető hölgy utolsó szavait találom: “Ha nem tetszik a szolgáltatásunk – repüljön Aeroflottal!”"

Ebben teljesen igaza van. Helyedben ezt tenném.

utas2016 2016.01.18. 11:17:21

onlajnok · www.onlajnok.com
Lásd a panaszban szerepelt szöveget. (Egy-kettő poszttal feljebb)
Ott van a válasz.

utas2016 2016.01.18. 11:18:55

onlajnok · www.onlajnok.com
WizzAirrel mentünk

Zsiráffusz camelopardalis · http://globalicum.blog.hu/ 2016.01.18. 11:36:01

őszinte részvétem a pószternek.
moszkva felé az orosz útlevéllel köll utazni, budapest felé meg a magyarral.

onlajnok · http://www.onlajnok.com 2016.01.18. 11:46:45

@utas2016: Ok, egyszerre írtuk, csak most olvastam el azokat a hosszúakat.

utas2016 2016.01.18. 11:50:59

sugargiraffusplumps
Online utasfelvételi útmutató szövege („Az utazás során használt úti okmány adatait adja meg.”). Pont.
Esetemben mind a magyar, mind az orosz útlevél az utazás során használt úti okmány.
Lásd a kommenteimet feljebb.
Már három (!) korábbi alkalommal utaztunk másfél éven belül bármiféle probléma nélkül a Budapest – Moszkva járaton, a mostanival teljes mértékben azonos módon kiállított beszállókártyával. Előbbi alkalmakkal mindkét útlevél bemutatása után csak „Jó utat!” kívántak nekünk. Most mást hallottunk: „Vagy fizet, vagy itt marad”.

cmx85s 2016.01.18. 13:03:24

@utas2016: még mindig nem érted a lényeget. Te az utazás során a magyar okmányt akartad használni, de ehhez nem volt vízum. Az oroszhoz nem kell vízum, legközelebb azt add meg.

lakit 2016.01.18. 13:07:14

@sugargiraffusplumps.: Ez nem így működik. Oroszországot csak azzal az útlevéllel lehet elhagyni, amivel az utas belépett az országba.

Zsiráffusz camelopardalis · http://globalicum.blog.hu/ 2016.01.18. 13:12:12

@lakit: ez mondjuk elég furcsa dolog, mert ezekszerint ha valaki belép oroszországba, ott elválik vagy megházasodik és más neve lesz akkor soha többé nem hagyhatja el az országot?

Terézágyú 2016.01.18. 13:19:30

"Azzal is hiába próbáltam érvelni, hogy gyermekeimmel együtt az utóbbi két évben már három korábbi alkalommal utaztunk bármiféle probléma nélkül a Wizzair által működtetett Budapest – Moszkva járaton, a mostanival teljes mértékben azonos módon kiállított beszállókártyával."

Ez nem bizonyítja azt, hogy azokat jogszerűen tetted, csak azt, hogy akkor átengedtek így - jófejségből, vagy lazaságból, vagy lustaságból.

Ha megállít a rendőr gyorshajtásért, akkor se mondhatod azt, hogy "de én már két alkalommal is gyorshajtottam rendőrautó előtt, és sosem állított meg"...

Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy a vizernek lett volna igaza, pusztán csak azt, hogy az "eddig mindig így csináltam" az nem érv a jogosságot tekintve.

Semmitnemérszakitiltással · http://kilatasgaleria.blog.hu 2016.01.18. 13:28:13

@onlajnok: Aztán beengednek még a végén valami Terror Istvánt hamis levelekkel. Jó hogy elkérik...

Terézágyú 2016.01.18. 13:29:12

@utas2016:
"Én nevem a magyar úti okmányban úgy szerepel, hogy (név csak példa) Csajkovszkij Pjotr Iljics, az orosz úti okmányban Chaykovskiy Petr. Kisfiaim esetében hasonló a helyzet. "

Ciki. Éljenek a cirillbetűk, és az átírások.

Egyébként ez máshol is okoz egy kis problémát: pl. ha Szlovákiából jön valaki tanulni hozzánk egy bizonyos Petra Márkusová, akkor bizony az itt kapott diákigazolványon is így fog szerepleni a neve, hiába mondja, hogy ő bizony magyar, és Márkus Petra a neve....

atpijkamo98 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 14:00:09

@Terézágyú: "három korábbi alkalommal utaztunk ...
Ez nem bizonyítja azt, hogy azokat jogszerűen tetted, csak azt, hogy akkor átengedtek így - jófejségből, vagy lazaságból, vagy lustaságból."

Ah, 3x42000 forinttal tarozik a vízérnek. Meg kéne fizetnie!

atpijkamo99 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 14:03:24

@sugargiraffusplumps.: Ez mekkora taplóség már! Nekem szerencsém volt, mikor megházasodtam nem változott meg tőle a nevem.

MrZed001 2016.01.18. 14:04:52

Amúgy ha a Wizzair online lapján nincs hely két okmány megadásának, akkor szimplán a Wizz a hülye, hogy ilyen egyértelmű dologra mint kettős állampolgárság nem készült fel.
Úgy általánosságban amúgy itt szokott a kutya elásva lenni, ostoba programozó, még ostobább szervező, tök lüke manager ... akik nem képesek felmérni a lehetséges és előforduló eseteket.
Bénák na.

Semmitnemérszakitiltással · http://kilatasgaleria.blog.hu 2016.01.18. 14:06:50

@sugargiraffusplumps.: Szar ügy :D

@utas2016: Ha esze lenne, azzal is megy. Azok nem hiszem, hogy ennyit szórakoztak volna vele :D

juhaszvik1 2016.01.18. 14:08:09

Nem tudom tiszta szívvel rámondani, hogy a poszternek adok igazat, mert ott motoszkál egy kicsi bizonytalanság a történetben. Én elhiszek mindent, meg annak az ellenkezőjét is, de ha ez szimpla k*csögség (=pénzlenyúlás) a wizzair részéről, azért az nagyon durva húzás lenne...

@utas2016: tessék visszamondani azt a wizzair klubtagságit. amúgy meg minden komment jobb alsó sarkában van egy "válasz erre" gomb, annak megnyomásával létrejön egy hivatkozás a szövegdobozban, így nem kell másolgatni az emberek neveit, akiknek szeretnél reagálni. nem kioktatás, csak gondolom új vagy...

Terézágyú 2016.01.18. 14:12:46

@juhaszvik:
"Én elhiszek mindent, meg annak az ellenkezőjét is, de ha ez szimpla k*csögség (=pénzlenyúlás) a wizzair részéről, azért az nagyon durva húzás lenne..."

Szerintem egyszerűen csak most került a poszter útjába az a hivatalnok, aki komolyan végzi a munkáját - mondhatjuk, hogy túl komolyan. Az eddigiek lazák voltak, mondván, hogy úgyse lesz ebből baj, vagy éppen tudták, hogy nekik lenne ezzel plusz munkájuk, ezért csak legyintettek - a mostani ürge meg komolyan gondolta ezt a szabályt.

utas2016 2016.01.18. 14:15:07

cmx85s
Értem a lényeget.
Az utazás során a magyar okmányt és az orosz okmányt egyaránt akartam használni (használtam is).
Online utasfelvételi útmutató szövege („Az utazás során használt úti okmány adatait adja meg.”) semmilyen utalást nem tartalmaz arra, hogy csak annak az okmánynak az adatai szerepelhetnek a beszállókártyán, amivel belépek a célországba.
Ha adódott volna lehetőség arra, hogy mindkettő úti okmány szerepeljen, úgyis töltettem volna be. De csak egyet írhatom az internetes utasfelvételkor. Magyar úti okmány ezért szerepelt beszállókártyán, mert szerettem volna a Wizzair klubtagsággal járó kedvezményekkel élni, de ebben az esetben a foglalásnál és utasfelvételnél csak magyar úti okmányban feltüntetett nevem szerepelhet, vagy az orosz útlevél adataival újabb klubtagságot kell igényelnem. Így a moszkvai utazáshoz kettő klubtagságot kell fenntartanom!
Nem is beszelve erről, hogy már három (!) korábbi alkalommal utaztunk másfél éven belül bármiféle probléma nélkül a Budapest – Moszkva járaton, a mostanival teljes mértékben azonos módon kiállított beszállókártyával.
És a lényege. Egy órán keresztül én próbáltam azt elérni, hogy ügyintéző vagy felettesé mutassanak nekem, milyen Szabályzat alapján ők hoznak ezt a döntést. Nem voltak hajlandóak sem Wizzair Üzletszabályzatát, sem más Szabályzatokat megmutatni.
Utána, amikor kénytelen voltam feladni és bólintottam, fél perc alatt kiprinteltek három új beszállókártyát, ahol újra magyar útlevél adatai szerepelnek (!), legalábbis ami a neveket illeti. Érte kifizettettek velem 42 000 Ft-ot (3x14 000 Ft).

juhaszvik1 2016.01.18. 14:15:38

@Terézágyú: jó de milyen szabályt követett? a gvti-s srácok is azt mondták, hogy nem találtak ilyet.

Terézágyú 2016.01.18. 14:19:46

@utas2016:
"Online utasfelvételi útmutató szövege („Az utazás során használt úti okmány adatait adja meg.”) semmilyen utalást nem tartalmaz arra, hogy csak annak az okmánynak az adatai szerepelhetnek a beszállókártyán, amivel belépek a célországba."

De, szerintem ez pontosan azt jelenti. Amivel belépsz, az az "utazás során használt úti okmány"....
Bocs.

Terézágyú 2016.01.18. 14:29:23

@juhaszvik:

Passz.
Nyilván a szájába rágták, hogy neki a következőt kell megtennie.
- van-e beszállókártya x nevére és útlevelére
- van-e útlevél x nevére
- ha az útlevél nem orosz, akkor van-e benne vízum x nevére

Ennek egyeznie kell. Ha nem egyezik, akkor az utas rosszul adta meg az adatokat, és új beszállókártyát kell csinálni - az utas terhére.
Szerintem így gondolkozott a vizeres.
A korábbi kollégái meg vagy nem is vették ezt észre, vagy ha észrevették is, nem akartak kalamajkát stb.

Nyilván most kellene megszólalnia a fővizeresnek, hogy akkor melyik csinálta jól.

Egysimaegyfordított 2016.01.18. 14:29:45

Ahova mész, annak az adatai az útiokmányok.
Az meg jogosan nem érv, hogy "de mert már 3x utaztam így" . Akkor nem figyelték, átengedtek. Most meg figyelték.

utas2016 2016.01.18. 14:30:27

@Terézágyú: És amivel kilépek, az mi?

Terézágyú 2016.01.18. 14:33:22

@utas2016:
Nyilván az már egy másik utazásnak számít.

utas2016 2016.01.18. 14:43:08

@Terézágyú: Ne haragudj, de magyarázd meg ha én Budapest-Moszkva utazáson csak magyar úti okmánnyal léphetem ki Magyarországról, ebben a esetben szerinted, mért magyar úti okmány nem használt utazás során úti okmány? Mi számít másik utazásnak?

Terézágyú 2016.01.18. 14:45:31

@utas2016:
Bocs, nem egészen értem, amit írsz, de ahogy látom nem is a magyar az anyanyelved... nem lehet, hogy értelmezési problémák vannak itt?...

juhaszvik1 2016.01.18. 14:51:40

@Terézágyú: ne bunkózz :) pont akartam írni, hogy milyen értelmesen megírt poszt ez. szeretnék én így "beszélni" egy nem anyanyelvet...

Semmitnemérszakitiltással · http://kilatasgaleria.blog.hu 2016.01.18. 14:52:34

" („Az utazás során használt úti okmány adatait adja meg.”) semmilyen utalást nem tartalmaz arra, hogy csak annak az okmánynak az adatai szerepelhetnek a beszállókártyán, amivel belépek a célországba."
Biztos én vagyok a hülye, de szerintem ez azt jelenti, hogy azt add meg, amivel utazol. Nem mást.

Semmitnemérszakitiltással · http://kilatasgaleria.blog.hu 2016.01.18. 14:53:50

@Terézágyú: Na hát ennyi. Esetleg egyértelműsíteni a szabáJzatukban azt, ami nem az.

Terézágyú 2016.01.18. 14:55:04

@juhaszvik:
nem bunkózom. tényleg nem értem ezt a hozzászólását, és pont ott, ahol látszik is, hogy nem ez az anyanyelve.

egyébként igen, nyilván elég jól - csak hát éppen a leglényegesebb pontoknál akadhatnak félreértések...

atpijkamo100 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 14:56:37

@Terézágyú: "@utas2016:
Bocs, nem egészen értem,"

Majd én fordítok. Két útlevél kell az utazáshoz. Mindkettő útiokmány. Egy helyre be kell írni az útiokmány számát, és csak egyet írhat. Beírta az egyiket. Mit csinált rosszul? A másikat kellett volna írnia? Miért? Az egyik útiokmány útiokmányabb a másiknál?

Azt mondtad, "Nyilván az már egy másik utazásnak számít." Ő erre visszakérdezett, hogy "Mi számít másik utazásnak?"

juhaszvik1 2016.01.18. 15:00:51

@Terézágyú: lefordítom :)
"Bocs, de magyarázd már el, hogy ha Budapestről Moszkvába utazom, és csak magyar útlevéllel léphetek ki Mo.-ról, akkor szerinted miért mondják a magyar okmányomra, hogy az nem az utazás során használt úti okmány?"

Terézágyú 2016.01.18. 15:01:41

@atpijkamo100:

Én úgy értettem, hogy azt kérdezi, hogy VISSZAFELÉ mi a helyzet. Erre mondtam, hogy az egy másik utazás már.

Nyilván az "odaúton használt úti okmány" azt jelenti, amivel felcsekkolok a gépre, kilépek ebből az országból és belépek a másikba.

utas2016 2016.01.18. 15:06:55

@Terézágyú: Orosz nyelv az anyanyelvem, nem tanultam a magyar nyelvet, de ebben az esetben, mielőtt beadtam a panaszt, megkértem a segítséget a magyar anyanyelvűektől is.
Hibákért (kommentekben) elnézést kérem, de a lényegen nem változtat.
Magyarázd meg, ha én Budapest-Moszkva utazáson csak magyar úti okmánnyal léphetem ki Magyarországról, ebben a esetben mért szerinted a magyar úti okmány nem lehet tekinteni „használt utazás során úti okmány”-ként?

AtiSnatch 2016.01.18. 15:12:06

@utas2016: helyesírási hibák miatt ne szabadkozz. Sok poszter/bloggazda összetenné a kezét, ha legalább így tudna magyarul írni :)

atpijkamo101 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 15:12:23

@Terézágyú: Oké, abban is tudok segíteni. Asszem a magyar útlevél kell ahhoz, hogy kilépjen M.o.-ról, az orosz útlevél kell ahhoz, hogy belépjen Oroszországba. Egy pillanatra mindenesetre tegyük fel, hogy így van.

Te azt írtad: "Amivel belépsz [Oroszországba], az az [útlevél az] "utazás során használt úti okmány"...." Erre ő visszakérdzett, hogy: és az az útlevél, amivel kilép M.o.-ról, az mi a szar, ha nem utazás során használt úti okmány?

Terézágyú 2016.01.18. 15:13:38

Egyébként éppen az a furcsa helyzet áll elő valójában, hogy egy illető felszállt Pesten a repülőre mint "Csajkovszkij, Pjotr, útlevélszáma xxxx", erre a névre szólt a beszállókártyája - és leszáll Moszkvában a repülőről és belép Oroszországba, mint Chaykovskiy, Petr, útlevélszáma yyyyy...
Hogy ez mennyire szabályos, illetve, hogy a légitársaságnak mennyire kell erre figyelnie, azt nem tudom. Nyilván kell. Fentebb már írtak erre dolgokat:
@onlajnok: @cmx85s: @Semmitnemérszakitiltással:

Terézágyú 2016.01.18. 15:18:07

@atpijkamo101:
Ahogy a fentebb írtam, nyilván nem szokás (nem szabályos?), hogy egy utazás során két útlevelet használjon valaki, amiket menet közben cserélget.
A vizer feltételezi, hogy egy utazáshoz csak egyet használsz.

És akkor megint ott vagyunk, ahonnan kiindultunk, hogy mi a vizer álláspontja a kettős állampolgárok és az útlevelüket cserélgetőkkel kapcsolatban...

utas2016 2016.01.18. 15:24:35

Korábbi mindhárom alkalommal (legutóbbi júl. 18, 2015) az ügyintéző mindig megnézte a beszállókártyákat (magyar útlevél adatokkal), utána megkereste a vízumot, és erre én mindig megmutattam orosz útleveleket. Nyáron három gyerekkel utaztam és feleségemmel. Feleségem „csak” magyar állampolgár. Neki volt vízuma, nekem és gyerekeimnek nem volt (ők is kéttős állampolgárok). Oda pakoltam a pultra 9 útlevelet. 1+2+2+2+2. Szó se lehet róla, hogy korábbi alkalmakkal, WizzAir ügyintéző valamilyen okán fogva nem nézte összes papírunkat. Ezért panaszban is említettem és kértem a magyarázatot. (Gyorshajtási példa nem korrekt. Ott egyértelmű szabálytalanságról van szó.)

juhaszvik1 2016.01.18. 15:25:46

@AtiSnatch: ámen. ezt én is el akartam sütni... :)

Terézágyú 2016.01.18. 15:27:44

@utas2016:
"Magyarázd meg, ha én Budapest-Moszkva utazáson csak magyar úti okmánnyal léphetem ki Magyarországról, ebben a esetben mért szerinted a magyar úti okmány nem lehet tekinteni „használt utazás során úti okmány”-ként? "

Ja bocs, ezt most olvasom csak. De közben válaszoltam rá fentebb.
Nyilván az az általános, hogy az az utazás során használt okmány az az, amivel megkezded az utazást ÉS amivel be is fejezed.

Mivel az látszott, hogy az, amivel megkezdted volna az utazást, azzal nem fogod tudni befejezni, mert abban nincs vízum, ezért voltál kénytelen azzal megkezdeni, amivel be is tudtad később fejezni :)

Leone_510 2016.01.18. 15:33:16

@Terézágyú: amíg nincs nemátalakító műtét a Budapest - Moszkva útvonalon, gondolom ha ránéznek látják, hogy ő-e az ő

Nem tudom, hogy jó-e a példa de autóztam már ki euból, úgy hogy a személyi elég volt Görög.o-ig, de a Török határon már az útlevelet használtam, ott senkit nem érdekelt, hogy mivel léptem ki M.o. területéről csak az, hogy ahova bementem ott igazoljam magam a megfelelő okmánnyal. Tudom más a repülés, csak próbálom megérteni a helyzetet. A poszter által igénybe vett wizz klub nem gondolom, hogy ér ennyi macerát.

Tehát minden wizzeres legyen viszeres.

Rejtélyes 2016.01.18. 15:34:49

Meggugliztam, altalanos velemeny a vilagban, hogy a check-in azert kell a celallomasra belepest igazolo utlevellel megejteni, mert a legitarsasagnak az van kiadva, hogy csak akkor szallhat valaki fel a repulore, ha van joga belepni a celorszagba. Ugyanezzel kell leadni a csomagokat.
Vannak orszagok, ahol kilepeskor is ellenoriznek, hogy jogosan tartozkodtal-e ott. Ilyenkor azt kell odaadni, amivel beleptel, hogy a "ki es belepteto rendszer"-ben jelenjen meg, hogy ettol-eddig bent voltal az orszagban.
Sok orszagban kilepes ellenorzes nincs, tehat a kovetkezo utlevelkeres a kapunal van. Oda megint a check-in-es utlevel kell.
Ha megerkezel, ott szinten azzal az utlevellel igazold magad, amivel jogod van belepni.

Ha jossz visszafele, akkor ugyanez, de akkor mar az akkori celorszagba jogosito utlevellel legyen a check-in, csomagfeladas es kapunal felszallas a repulore.

Terézágyú 2016.01.18. 15:34:51

@Terézágyú:

"Nyilván az az általános, hogy az az utazás során használt okmány az az, amivel megkezded az utazást ÉS amivel be is fejezed"

Én se tudok már írni :(

szóval:
Nyilván az az általános, hogy az az "utazás során használt okmány", amivel megkezded az utazást ÉS amivel be is fejezed. Egy darab okmánnyal.

atpijkamo102 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 15:35:51

@Terézágyú: "nem szokás (nem szabályos?), hogy egy utazás során két útlevelet használjon valaki"

Ebben nem tudok állástfoglalni. Nem látom be, miért ne lehetne. Azt mondja, az orosz útlevéllel be tud lépni O.o.-ba, a magyar útlevél kell, mikor kilép M.o.-ról. Szerintem hihető.

"amiket menet közben cserélget."

Nem kell cserélgetnie. Szépen összefoghatja. :)) Csak a határőrt a másik útlevéllel nem lehet lázbahozni.

"a vizer álláspontja a kettős állampolgárok"

A Vízér álláspontja annyi, hogy legyen megadva az (egy) útiokmány száma. Ez esetünkben megtörtént. Külön nem rendelkezik arról, hogy mi van két útiokmány esetén. Rendelkezhetne mondjuk úgy, hogy a szivárványszín sorrendben az infravöröshöz közelebb álló színű okmány számát kell beírni páros napokon, és az ultraibolyához közelebb esőt páratlan napokon. de ilyet nem tesz.

Terézágyú 2016.01.18. 15:44:37

@atpijkamo102:
"Ebben nem tudok állástfoglalni. Nem látom be, miért ne lehetne."

Én sem tudok állást foglalni, mert sosem utaztam repülővel. Én pusztán józanul próbáltam gondolkodni, hogy mi a légitársaságok érdeke az úti okmányokkal kapcsolatban.
Közben @Rejtélyes: is ilyesmit írt.

"A Vízér álláspontja annyi, hogy legyen megadva az (egy) útiokmány száma."
Mert feltételezi, hogy az utas egyet fog használni, mégpedig azt, amivel ki is tud lépni, innen, ÉS be is tud lépni a másik országba.
Ha az utas jogosan használ kettőt, illetve ha a légitársaságot nem kényszeríti semmi az ilyen ellenőrizgetésekre (bár ugye fentebb azt írták, hogy igen!), akkor a vizer engedje mindkét útlevél megadását a beszállókártyán.

Ha nem szabályos a két útlevél használata, illetve a légitársaságoknak bizony ellenőrizniük kell ezt a szabályok szerint, akkor a vizernek volt igaza - de jól teszi ha jobban kommunikálja ezt az utazási feltételek között...

atpijkamo103 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 15:44:47

@Rejtélyes: Ez mind nagyon szép, és logikus. Tehát a desztináció helyén bemutatandó útlevél számát kell beírni. Oké, oké.

Na most ha retúrjegyet veszel, akkor az odaút célállomásán szükséges okmányt kell írni vagy a visszaút célállomásán szükséges okmányt kell írni? Vagy kettős állampolgár nem vehet retúrjegyet?

Másik kérdésem, hogy ha ez így szép és logikus, miért nem írják le a saját szabályzatukban? Ha meg nem írják le, miért büntetik a polgárt, ha nem úgy csinálja, mint ahogy a le nem írt szabály rendelkezik? Nem írták le, hibáztak, nem gond, kitalálhatta volna, nem találta ki, javítani kell, javították, csak ne kérjenek érte pénzt.

Rejtélyes 2016.01.18. 15:46:12

@atpijkamo103: Returjegynel 2 check-in van. A jegyvasarlasnal csak egy dolog kell: a bankkartyad :D

atpijkamo104 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 15:50:11

@Terézágyú: "mi a légitársaságok érdeke az úti okmányokkal kapcsolatban"

Esetünkben ez érdektelen. Ami az érdekük szerint való, azt írják le a szabályzatukba, és ahhoz kell tartania magát a polgárnak. Amit meg nem írnak le, azt majd mondják, javítják, akármi. Nem baj, csak ne fizettesenek vele, ha ők baszták el.

"feltételezi, hogy az utas egyet fog használni"

Hiás feltételezés, nem jött be. Nem baj, csak ne fizettesenek vele, ha ők baszták el.

"a légitársaságoknak bizony ellenőrizniük kell ezt a szabályok szerint"

Oké. Ellenőrizzék, javítsák. Nem baj, csak ne fizettesenek vele, ha ők baszták el.

atpijkamo105 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 15:52:56

@Rejtélyes: "Returjegynel 2 check-in van"

Pont ezt mondom. Mikor a retúrjegy vásárlásánál megadja AZ útlevélszámát, az az egyik csekinnél pofáraesés lesz.

juhaszvik1 2016.01.18. 15:55:16

amúgy más cégeknél nincs ilyen? ők vajon hogy oldják meg?

Terézágyú 2016.01.18. 15:56:13

@atpijkamo104:
Attól, hogy háromszor is leírtad, még nem biztos, hogy "ők baszták el" :)
Ők úgy gondolták, hogy elég annyit írniuk, hogy "Ügyeljen a következőkre: Az utazás során használt úti okmány adatait adja meg." - és mindenki meg fogja érteni.

Én meg is értettem, és még mások is itt a blogon. :))))

Terézágyú 2016.01.18. 15:57:57

@juhaszvik:
Igen, ez is egy jó kérdés.

Rejtélyes 2016.01.18. 15:59:56

@atpijkamo105: 2 check-in = 2 teljesen fuggetlen nev/utlevel/egyeb adattal kitoltendo urlap van. Vagy online, vagy a repteren. Online jobb, mert valoszinu, hogy valaszthatsz ulest (azok kozul, ami meg szabad).
Pont most voltam kulfoldon, es mivel csak kevesebb, mint 36 oraval a indulas elott lehet becsekkolni, az elutazas elott nem is tudtam volna kitolteni a visszautas check-in-t. 3 napra mentem) Valamint a fonokom vette a repjegyet, es o nem tudja az utlevelem szamat, o csak fizetett :D
Osszefoglalva: NEM vasarlaskor adod meg az utlevelszamot. Arra valo a check-in. Az meg utankent van, nem vasarlasonkent.

cmx85s 2016.01.18. 16:02:49

@atpijkamo105: sztem mindkét útra meg kell adni a dokumentum azonosítóját az online check-innél. Ha nem, akkor legfeljebb külön csekkol be a két útra.

atpijkamo106 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 16:03:30

@juhaszvik: "más cégeknél nincs ilyen? ők vajon hogy oldják meg?"

Más cégek normális áron dolgoznak, abból tudják a költségeiket fedezni, nem kell a vásárlókat mondvacsinált ürügyeken lehúzni.

A Vízér azt használja ki, hogy az utas már elköteleződött, fizetett, útban van, nem tud kifarolni.

A Vízér hírdetés helyett alkalmazza az ellenállhatatlanul olcsó árakat. Valakinek meg kell ezt is fizetnie.

atpijkamo107 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 16:05:14

@Rejtélyes: "NEM vasarlaskor adod meg az utlevelszamot"

Értem.

Terézágyú 2016.01.18. 16:05:50

@atpijkamo106:
ezt ebből a posztból tudtad meg, vagy már eddig is ez volt a véleményed? :)

Terézágyú 2016.01.18. 16:07:06

@atpijkamo106:
És direkt engedték a posztert háromszor is így utazni, csak azért, hogy negyedszerre elkapják? :))))))) ez az üzletpolitikájuk? :)))

atpijkamo108 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 16:07:12

@Terézágyú: "Az utazás során használt úti okmány adatait adja meg."

Ezt a poszter is megértette, így csinált, mégis megbaszták. Erről szól a poszt.

Szerintem körbeértünk, mindenki elmondta, mit gondol. Most pihenjünk!

atpijkamo109 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 16:12:29

@Terézágyú: "ebből a posztból tudtad meg, vagy már eddig is ez volt a véleményed?"

Mióta olvastam a Vízér stiklijeiről, azóta ez a határozott éleményem.

"direkt engedték a posztert háromszor is így utazni"

Pfff... Szerintem nincs határozott álláspontjuk a kérdésben, egyszer széna, másszor szalma. Ha majd lesz, beleírják a szabályzatukba is, és akkor már büntethetik az azt megszegőket. Eg újabb lehúzási pont. A kabinpoggyász mérete-trükk már túl ismert.

Terézágyú 2016.01.18. 16:13:11

@atpijkamo108:
"Ezt a poszter is megértette, így csinált, mégis megbaszták."

Mert nem azt kellett volna használnia :)))) hanem azt, amivel be is tud lépni a célország területére.
Ahogy @Rejtélyes: is írta: "Meggugliztam, altalanos velemeny a vilagban, hogy a check-in azert kell a celallomasra belepest igazolo utlevellel megejteni, mert a legitarsasagnak az van kiadva, hogy csak akkor szallhat valaki fel a repulore, ha van joga belepni a celorszagba. Ugyanezzel kell leadni a csomagokat. "

:))))))))

atpijkamo110 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 16:15:31

@Terézágyú: Erre már megírtam a választ. Tudod is, csak kekeckecc. De nem tudok haragudni rád. :))

Terézágyú 2016.01.18. 16:17:19

@atpijkamo109:
"Pfff... Szerintem nincs határozott álláspontjuk a kérdésben, egyszer széna, másszor szalma. "

Hát ezt mondtam én is, már a legeslegején ennek a napnak, hogy azok a vizeresek, akik átengedték így korábban, azok lazák voltak, leszarták az egészet - és most jött egy olyan vizeres, aki komolyan vette azt, amit szabályzatban leírtak...

Ilyenkor pedig felvetődik persze a kérdés, hogy melyik a jó: ha a hivatalnok betartja a szabályokat, vagy ha leszarja... és persze addig, amíg egy kliensnek ez jó, addig a kliens azt fogja mondani, hogy igen, szarja csak le a szabályokat!!!

Terézágyú 2016.01.18. 16:18:31

@atpijkamo110:
De dög vagy, hogy hízelgéssel intézed el a vitát :) Tipikus női tulajdonság :)

atpijkamo111 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 16:22:53

@Terézágyú: "aki komolyan vette azt, amit szabályzatban leírtak..."

Itt van a differencia köztünk. Szerintem amennyire pontosan leírták, a poszter annyira pontoan követte a leírást. Útiokmány? Útiokmány. Megatta? Megatta. A pirosat? Nem, a kéket. De hát a pirosat kell! Mondták, hogy a pirosat? Nem mondták. Akkor?

atpijkamo112 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 16:25:10

@Terézágyú: :)) Eccer itt megkérték a kezem. Megtiszteltetésnek vettem, de montam, hogy szintén fiú vagyok, úgyhogy vissza kell utasítanom. Barátok azért lehetünk...

Terézágyú 2016.01.18. 16:34:16

@atpijkamo111:
"aki komolyan vette azt, amit szabályzatban leírtak..."
na várj, a vizeres, aki új beszállókártyát csináltatott, az természetesen nem az utasokra vonatkozó szabályzatból indult ki, hanem abból, amit neki elmondtak, ami az ő feladatkörében szerepel. Lásd: @Terézágyú:

Terézágyú 2016.01.18. 16:35:25

@atpijkamo112:
Fiú?? legalább transzvesztita lennél... :)

Józsi, a migráns köcsög 2016.01.18. 16:35:42

@atpijkamo112: biztos rá akartak verni egy kalapáccsal amikor nácultál :P

atpijkamo113 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.01.18. 17:00:48

@Terézágyú: "transzvesztita lennél"

:)) Egészségesek a perverzióim.

"ami az ő feladatkörében szerepel"

Kinemszarja le. Ez olyan, mint az Utikalauzstopposoknakban a hirdetmény az alagsori vécében lévő szekrény alsó fiókjában.

utas2016 2016.01.18. 17:01:18

De az egész történetben ez a legfelháborítóbb, semmilyen magyarázatot nem adtak, semmilyen szabályzatot nem mutatták (WizzAir-eset se), profilomból korábbi foglalásait nem voltak hajlandók megnézni, kérésemre, hol is meg van írva, hogy ebben az esetben csak orosz útlevél adatai szerepelhetnek a beszállókártyán, nem válaszoltak. És ezek után kifizettettek velem 42 000 Ft-ot (3x14 000 Ft), csak ezért, hogy én kézhez kaphatok olyan új beszállókártyát, ahol ugyanolyan magyar nevek szerepelnek, mik voltak interneten kiállított beszállókártyán. Nem is igazan tudom, hol rögzítettek az orosz útlevél adatai, beszállókártyán csak magyar nevek vannak.

utas2016 2016.01.18. 17:55:24

Remélem, hogy a Fogyasztóvédelem azt is el tudja majd érni, hogy enyémhez hasonló esetekben WizzAir ne büntethesse csak úgy a kettős állampolgárokat.

index.hu/gazdasag/2016/01/18/wizz_air_nfh_uzletszabalyzat_modositas/
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kezdeményezte a tárgyalásokat a magyarországi székhelyű Wizz Air légitársasággal, és a légitársaság üzletszabályzatának átvizsgálása után több ponton módosítási javaslattal élt, írja az MTI.

A Wizz Air Hungary Kft. vállalta, hogy pontosítja üzletszabályzatának egyes rendelkezéseit, módosítja egyes panaszkezelési szabályait, például:

bővíteni fogja a díjmentes név- és adatváltoztatások körét, különös tekintettel a foglaláskor előforduló elírásokra

díjmentes elállási jogot biztosít a kivételes módon utólagosan felmerülő jelentős viteldíjemelések esetére

a Wizz Air számlájára befizetett összegek bizonyos feltételek mellett már visszatéríthetők lesznek, amire eddig nem volt lehetőség.

A légitársaság tájékoztatása szerint az üzletszabályzat módosítási eljárásának megindítása januárban várható.

M. Péter 2016.01.18. 18:49:17

@Darth Revan: Van még egy csomó olyan helyzet, amikor egy egyébként vízumköteles ország polgárának mégsem kell vízum. Pl. ha egy EGT tagország polgára a szabad mozgás jogát gyakorolja valamelyik másik EGT tagországban, akkor a házastársa vagy gyereke a tartókodási kártyájával vízummentesen utazhat az EGT-n belül az EGT állampolgárral együtt vagy a hozzá való csatlakozás céljából. Tehát egy Írországban dolgozó magyar állampolgár kínai felesége a magyar férjével vízummentesen utazhat Mo.-ra. A wizzair-nek meg kellene tudnia birkóznia az ilyen helyzetekkel, és úgy tűnik, hogy eddig sikerült is, csak most nem ment.

M. Péter 2016.01.18. 18:52:43

@Terézágyú: Konkrétan hol van a szabályzatban, hogy a posztolónak az orosz útlevelével kellett volna becsekkolni?

▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓ · http://blog.hu/user/45354/tab/activity/mindate/2007-07-23T16:48:05+02:00 2016.01.18. 19:22:37

@utas2016: Érdeklődni szeretnék, hogy a panaszolt utazás során hol hagytad a feleségedet és a harmadik gyermekedet? ;) Ezzel összezavarhattál mindenkit.

Legdurvábban úgy lehetne bekavarni a wizz rendszerét, ha a magyar ÉS az orosz útlevél száma is egymás mellé be volna írva ugyanabba a mezőbe. Ha valamelyiken fennakadnak, akkor azt kell mondani, hogy nem tudod, mi a másik, te csak a kértet adtad meg, biztos rendszerhibájuk van ;)
Már amennyiben befér a mezőbe a kettő.

És bár azt gondolom, tényleg logikusabb és szerencsésebb lett volna az oroszt beírni, jogosan követeli széles társadalmi összefogás a szögesdrótba gabalyodott farfekvéses süncsalád rektálisan történő ejakulálását a wizz illetékeseinek vonatkozásában.

otgorbebogre 2016.01.18. 20:04:46

ilyenkor a fogado orszag szokott szivatni. mondjuk terrorveszely miatt (es ezt nem hiszem hogy megerositi a nagykovetseg amugy).
idonkent az USAba a repulore nem lehet felszallni az osszes vizum utlevel iskolai papirok utiterv (!) stb bemutatasa nelkul. a sor a repter masik vegeig er. maskor meg csak beleneznek az utlevelbe.
most meg Franciaorszagban a repteren allitottak meg parszor, egyszer azert hogy az en utlevelemmel ellenorizzenek egy hamisat (vajon miert??)
megertem ha a mostani allapotok miatt nem igazan mukodik az hogy olyan utlevellel mesz be az orszagba ami nem hivatalos utiokmany. ez van. az ilyeneket sajnos le kell nyelni es elorre tajekozodni..

utas2016 2016.01.18. 20:31:38

@▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓:
Természetesen legközelebb mindkettőt beírom majd, mondjuk:
Csajkovszkij Pjotr Iljics / Chaykovskiy Petr BD1234567 / 48N1234567
Meg két érvényességi dátumot hozzá.
De azt gondolom, hogy akkor azért büntetnek meg, amiért kettőt adtam meg. :)
Komolyra fordítva a szót, rendszer nem engedi mindkettőt beírni. Soha nem gondoltam volna, hogy problémám lesz belőle, már 4. alkalommal utaztam, eddig semmilyen akadály nem volt. Beszállókártya - magyar útlevél - hol van vízum? – orosz útlevél – Jó utat kívánunk!

utas2016 2016.01.18. 20:44:24

@▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓: Otthon. De ha harmadikat is vittem volna, akkor már 56 000 forintot fizettettek volna velem. :)

gabors 2016.01.18. 21:44:31

igy is occso !!! volt ???? a viszer !!!! ennyier mar normalisan is lehet repulni Moszkvaba (de minek megy barki moszkvaba ott ilyenkor mar KURVA hidel tud lenni)

M. Péter 2016.01.18. 23:02:41

@Terézágyú: Van olyan eset, hogy törvény kötelezi az embert arra, hogy 2 különböző útlevelet használjon. USA állampolgároknak kötelező amerikai útlevelet használni az USA-ba való beutazásnál és az onnan való kiutazásnál, venezuelai állampolgároknak szintén kötelező a venezuelai útlevél a Venezuelába való beutazásnál és az onnan való kiutazásnál. Ha valaki történetesen kettős venezuelai-USA állampolgár, és mondjuk Venezuelából repül az USA-ba, akkor Venezuela elhagyásához a venezuelai útlevelét kell használnia, az USA-ba való belépéshez pedig az amerikait.

gabors 2016.01.19. 02:15:58

@M. Péter: ez valoban igy van nagybatyam usa/magyar allampolgar volt es neki is kellett csinalnia volt mikol meg kellett vizum az amerikaiaknak is valamikor 80-as evek tajan akkor jol lott

McZozo 2016.01.19. 09:45:46

@cmx85s: mivel akkor is belefuthatott volna forditva ugyanebbe ha jol ertem mert akkor meg az orosz utlevelben a Magyar vizumot hianyoltak volna

McZozo 2016.01.19. 10:06:52

@Terézágyú: De azt nem erted, hogy az orosszal nem kezdhette volna el mert abban meg nem volt shengeni vizum. a legelejen a GV sek irtak is hogy abban az esetben ha kettos allampolgar vagy az egyik schengeni akkor ebben az ovezetben a schengenivel kell kezeljenek.

Mogyi84 2016.01.19. 10:08:11

Megértem a szerző problémázását, de a légitársaság semmit nem hibázott. Egyszerűen betartja azokat a törvényeket, amelyek szerint mindenki él ebben az országban. Az, hogy a panaszos ezt nem érti meg, a magánügye, azzal, hogy idejött panaszkodni, viszont eléggé homárosan lement békába. Vagy az alá.
Ráadásul ennek az ügynek semmi köze a Wizzairhez, ezt bármely másik cég ugyanígy rendezte volna. Max repéti utasfelvétel lévén a helyszínen úgy írják be az adatokat.
A másik - számomra teljesen érthetetlen - dolog az, hogy régebben ez így szokott lenni. Ez épp olyan demagóg duma, mint hogy mindig is szoktam verni a feleségemet, ezért most is verem. Nem. A dolog szempontjából egyedül az a fontos, most milyen törvények vannak, és most milyen papírokkal, vízummal és miegymással KELL rendelkezni az utazshoz.

utas2016 2016.01.19. 10:22:34

@Mogyi84: "A dolog szempontjából egyedül az a fontos, most milyen törvények vannak, és most milyen papírokkal, vízummal és miegymással KELL rendelkezni az utazshoz"

Együtt értem veled. De Online utasfelvételi útmutató szövege („Az utazás során használt úti okmány adatait adja meg.”) semmilyen utalást nem tartalmaz arra, hogy csak annak az okmánynak az adatai szerepelhetnek a beszállókártyán, amivel belépek a célországba. Ìgy ha létezik is erre vonatkozó szabály, arról a Wizzair honlapján és az onnan letölthető Üzletszabályzatban nincsen információ és ilyen formában a Wizzair által nyújtott tájékoztatás jelentősen hiányos és félrevezető.
A kettős állampolgárok utazására vonatkozóan a Wizzair Üzletszabályzata további részleteket nem tartalmaz.

utas2016 2016.01.19. 11:01:54

@Mogyi84:
„A másik - számomra teljesen érthetetlen - dolog az, hogy régebben ez így szokott lenni. Ez épp olyan demagóg duma, mint hogy mindig is szoktam verni a feleségemet, ezért most is verem.”

Ne haragudj, de amit megírtád, ez nem korrekt példa.
Azért említettem, hogy már háromszor utaztunk problémamentesen WizzAirrel, mert akartam megmutatni, hogy ebben a esetben maga légitársaság nincsen tiszta a saját Üzletszabályzattal. Egyszer így, másszor úgy értelmeznek.
Célom nem csak az, hogy véleményem szerint jogtalanul kifizettetett 42 000 Ft visszatérítést elérni, de Üzletszabályzat módosítását is elérni. Ezért, hogy jövőre ne legyen kellemetlen meglepetés a kettős állampolgároknak.

„Ráadásul ennek az ügynek semmi köze a Wizzairhez”

Én WizzAir- nel vásároltam az jegyet, WizzAir-es Online utasfelvételi útmutató szerint kiállítottam a beszállókártyákat, WizzAir (elvileg saját Szabályzat szerint) megbüntetett engem. Nem mondanék, hogy ennek az ügynek semmi köze a Wizzairhez.

Bombaló 2016.01.19. 13:52:04

@utas2016:
Laikusként.
Ad 1. Az, hogy háromszor átengedtek, nem érv arra, hogy negyedszer miért állítottak meg.

Ad 2. A történetbe belekeverni, hogy klubtagsági, meg akkor legyen kettő-három stb. irreleváns, a korábbi kommentcsapat részéről a fillérbaszó jelzőt kapnád azonnal, diszkont áron.

Ad 3. Web Check-in: "Bizonyos útvonalak esetén előfordulhat, hogy az internetes utasfelvétel során meg kell adnia a vízum adatait. Ha az úti cél országában nincs szüksége vízumra, a vízum adatai helyett adja meg az xxxxx karaktereket." Ez megvolt?

Rossz helyen járok?

utas2016 2016.01.19. 14:22:55

@Bombaló:
1. Már írtam, de még egyszer megismétlem. Azért említettem, hogy már háromszor utaztunk problémamentesen WizzAirrel, mert ezzel akartam megmutatni, hogy ebben a esetben maga légitársaság nincsen tiszta a saját Üzletszabályzattal. Egyszer így, másszor úgy értelmeznek. Erre egy ésszerű magyarázatot kérem a légi társaságtól. Nincsen jogom?!

2. Történetbe „belekevertem” (csak idéztem a panaszból) a Klubtagságot is azért, mert ha ezzel az üggyel fog foglalkozni Fogyasztóvédelem és WizzAir egyaránt, rögtön több dologra figyeljenek, ami kapcsolódik kettős állampolgársági problémához. Az hiszem, jobb lesz mindenkinek jövőre elkerülni ezeket a problémákat.

3. Online utasfelvételnél ez az opció nem jött ki. De ha lett volna is, XXXXX-kel jelőltem volna, én pont ennek az esetnek vagyok példa (Ha az úti cél országában nincs szüksége vízumra, a vízum adatai helyett adja meg az xxxxx karaktereket.)

Bombaló 2016.01.19. 14:24:23

@utas2016: Nem bántásból, de sok sikert.
Várjuk a fejleményeket. :)

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2016.01.19. 17:12:55

@Terézágyú: De , szokás. Pl. Kanada - EU vagy USA-EU közt szokták rendszeresen csinálni, hogy Ottanival indulnak de eu-s útlevéllel lépnek be.

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2016.01.19. 17:14:31

@Mogyi84: Szerintem pedig azt kell igazolnia, hogy jogosan lép be az oroszokhoz, ezt pedig egy orosz útlevél pont úgy igazolja, mint a vízum a magyarban.

M. Péter 2016.01.19. 18:47:16

@Mogyi84: Melyik törvény írja elő, hogy a posztolónak az orosz útlevele adatait kellett volna megadni a beszállókártyán, meg hogy a wizzair-nek kötelező fejenként 14000Ft-ot fizettnie vele? Szerintem inkább arról van szó, hogy az ügyintéző jutalékot kap, ezért érdeke szívatni az utasokat.

Bombaló 2016.01.20. 07:27:07

Egy kis Homár a mai Metropolban. :)

utas2016 2016.01.27. 22:45:32

Kedves Fórumozók,

Megígértem, hogy tájékoztatni foglak titeket, „Interneten kiállított beszállókártya és kettős állampolgárság” ügy fejleményeiről.
Ma (január 27-én), 28 (!!!) nap várakozás után, kézhez kaptam a következő „tartalmas” választ a Wizzairtól panaszomra.

„Tisztelt ……………………….!

Köszönjük, hogy Ügyfélkapcsolati Osztályunkhoz fordult panaszával.

Ügyének kivizsgálása érdekében felvettem a kapcsolatot a repülőtérrel. Amint választ kapok a repülőtértől, értesítem Önt.

Köszönöm a türelmét.”

Repülőtérnek én már korábban küldtem ugyan olyan panaszt, mint Wizzairnak. Budapest Airportnak mindössze egy hétbe (!) telt a panaszomra reagálni. Január 15-én küldtem el, és január 22-én kaptam a következő választ:

„Tisztelt ……………………………………….,

A Budapest Airportnak mint a repülőtér üzemeltetőjének sajnos nem áll módjában közvetlenül segíteni azokban az ügyekben, amelyek az utasfelvételi folyamathoz kapcsolódnak, mivel azokat minden esetben a légitársaság vagy a légitársasággal szerződött földi kiszolgáló partner koordinálja. Ön a jegy megvásárlásával a légitársasággal lépett szerződéses jogviszonyba, míg az összes szolgáltató, amely a repülőgépek kiszolgálásával foglalkozik, szintén közvetlenül a légitársaságokkal áll szerződéses viszonyban. Ezért kérem, közvetlenül velük vegye fel a kapcsolatot az említett ügy kapcsán. A légitársaságok elérhetőségeit megtalálja a www.bud.hu/utazas/jaratinformacio/legitarsasagok weboldalon. Természetesen nem gondoljuk, hogy utasainknak bármilyen udvariatlanságot el kellene tűrnie, ezért az ügyet a megfelelő fórumokon ki fogjuk vizsgálni. A Budapest Airport Zrt. fontosnak tartja a területén elérhető szolgáltatások színvonalának javítását, és folyamatosan dolgozik saját és partnerei szolgáltatási színvonalának emelésén. Ezt támogatja a Menedzsmentnek az a törekvése, hogy a repülőtéri szolgáltatók mindegyikével ún. szolgáltatási szint megállapodásokat kössön.”

További fejleményekről később beszámolok.

Tyto Alba 2016.03.02. 12:13:55

Hűűűű.... - mondta Micimackó és megtörölte izzadt homlokát.

SZVSZ igazad is van meg nem is. Szerintem is az orosz útlevelet kellett volna megadni, de mi lett volna akkor, ha nincs nálad úgy kapásból 42 ezer? Akkor bukod a repjegyet? Nem semmi. Kicsit megijedtem, pedig nekem nagyon jó tapasztalataim vannak a WiZZ-zel (egyszer volt csak gondom az elején, amikor az innivalómat ki kellett dobni) már évek óta csak velük megyek mindenhova.

ZoltanZoltan 2016.03.28. 15:02:00

@utas2016: Ma velem ue. történt. Persze az érdekes hogy nekem csak egy letelepedési engedélyem van. Wizz szerint ezt kell megjelölni utazási dokumentumnak.