Tékozló Homár

Egészségügyi vizsgára kötelezték a mentőtisztet

2009.06.03. 09:15 | ge | 250 komment

Rika orvosnak tanul és mentősként dolgozik, mégsem jutott egyszerűbben a jogosítványához, mint bárki más. A szabály alól senki sem kivétel, az egészségügyi vizsgára a rendszernek szüksége van, pontosabban a vizsga díjára.

Történt ma velem, hogy a Duna-menti szocreál álomvárosban (Dunaújváros) megkíséreltem a sikeres forgalmi vizsga után vizsgaigazoláshoz, majd jogosítványhoz jutni. Ezen okból kifolyólag felkerestem a Közlekedési Hatóságot (vagy vmi ilyesmit). Vizsgalap a zsebben, elsősegélyvizsga meg minek kéne, ha egyszer a rendelkezésemre állnak a következők: orvosi egyetem - 1szigorlat, igazolás a "korszerű elsősegélynyújtás és újraélesztés" kurzus teljesítéséről, ill. mentőtiszt III. képzés elmélet, tantermi gyakorlat pecsétes papíron igazolva.

Nos előadom az óhajt az ablak mögött trónoló hölgyeménynek, mire az harsányan reám kukorékol a privát szemétdombjáról: Nincs egészségügyi végzettsége! Tanfolyam nem számít! Addig nem kap vizsgaigazolást, amíg az összes vizsgája meg nincsen!

És még arra sem volt hajlandó, h legalább felhívja a nyamvadt Vöröskeresztet, h egyáltalán találok-e ott vkit, ha már egyszer oda esz a rossznyavalya...
Nos át Vöröskeresztékhez, ahhol közlik, hogy valóban ez a szabály. És ugyan ők sem láttják értelmét annak a rendszernek, amelyik kvázi olyan, mintha egy egyetemi hallgató általános iskolai bizonyítványának meglétét kérdőjeleznék meg, de azért fizessek 4300ft-ot, illetve bumlizzak vissza a jövőhéten (2x1000ft), mivel vizsga csak akkor lesz, és ugyan vizsgáznom nem kell (micsoda kegy), de csak akkor tudják nekem kiállítani a kártyát.
Szóval megint a jó öreg szívj, és fizess 3X engine.

További szép napot:
Rika

Ui: És akartok slussz poént? Utána elmentem mentőzni...

Szűrt kommentelők

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 09:15:21

Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des jószág, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) - je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus hűséges rabszolgám, comme vous dites.[1] De azért isten hozta, isten hozta. Je vois que je vous fais peur,[2] foglaljon helyet és beszéljen.

Így szólt 1805 júliusában a híres Anna Pavlovna Scherer, Marija Feodorovna cárné udvarhölgye és bizalmasa, ezzel köszöntve a magasrangú, méltóságteljes Vaszilij herceget, aki elsőnek érkezett estélyére. Anna Pavlovna néhány nap óta köhögött; ahogy ő mondta: grippe-je volt (a grippe akkoriban még új szó volt, csak kevesen használták). Valamennyi meghívóban - amelyeket parádés inassal küldött szét délelőtt - szóról szóra ugyanazt írta:

"Si vous n'avez rien de mieux à faire, M. le comte (vagy mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer.[3]

- Dieu, quelle virulente sortie![4] - felelte a herceg, amikor csillagokkal ékes, hímzett udvari egyenruhában meg harisnyában, cipőben a szobába lépett. Lapos arca derűt sugárzott: egy csöppet sem ejtette zavarba ez a fogadtatás.

Azon a cikornyás francia nyelven beszélt, amelyen nagyapáink nemcsak beszéltek, hanem gondolkoztak is; olyan halk, pártfogói hanglejtéssel, amely a nagyvilági és az udvari életben megöregedett jelentős személyiségek sajátja. Odament Anna Pavlovnához, parfümös, ragyogó, kopasz fejét a háziasszony orra alá dugva kezet csókolt, és nyugodtan leült a pamlagra.

- Avant tout dites moi, comment vous allez, chère amie?[5] Nyugtasson meg - mondta változatlan hangon és olyan modorban, amelyben az illem és a részvét mögül előcsillant a közöny, sőt a gúny is.

- Hogy lehetne egészséges az ember, ha gyötrődik a lelke? Lehet-e nyugodt manapság az, akiben van egy kis érzés? - szólt Anna Pavlovna. - Remélem, egész este nálam marad.

- És az angol követ estélye? Ma szerda van. Oda is el kell mennem - felelte a herceg. - A lányom majd értem jön és magával visz.

- Azt hittem, a mai estély elmarad. Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides.[6]

- Ha tudják, hogy ön azt akarja, bizonyára elhalasztják - mondta a herceg, mint egy felhúzott óramű; csupa megszokásból is olyasmit mondott, amit nem is akart, hogy elhiggyenek.

- Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à le dépêche de Novosilzoff? Vous savez tout.[7]

- Hogy is mondjam csak? - mondta a herceg rideg, unott hangon. - Qu'a-t-on décidé? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les notres.[8]

Vaszilij herceg mindig lustán beszélt, ahogy a színész mondja rég elkoptatott szerepét. Anna Pavlovna Scherer - épp ellenkezőleg - negyven éve ellenére is csupa elevenség volt, csupa lobogás.

A rajongó viselkedés hovatovább társaságbeli szerepévé vált: neki-nekibuzdult még olyankor is, amikor egy csöpp kedve sem volt hozzá - csupán azért, hogy ne okozzon csalódást azoknak, akik ismerik. Tartózkodó mosolya - szüntelen ott ragyogott arcán, noha nem nagyon illett hervadt vonásaihoz - akár az elkényeztetett gyermek mosolya, azt fejezte ki, hogy állandóan tudatában van kedves fogyatékosságának, de nem akarja és nem tudja kiküszöbölni, mert nem is tartja szükségesnek.

Most, a politikai eseményekről folyó beszélgetés közben egyszerre nekihevült.

- Ugyan, ne beszéljen nekem Ausztriáról! Lehet, hogy nem értek a dolgokhoz, de Ausztria sohasem akart és most sem akar háborút. Elárul bennünket. Oroszországnak egyedül kell megmentenie Európát. Jóltévőnk tudatában van magasztos hivatásának és kitart mellette. Ezt szentül hiszem. Jóságos és csodálatos uralkodónkra vár a legdicsőbb szerep a világon; és ő olyan erényes és olyan jó, hogy nem hagyja el az isten; teljesíti is magasztos hivatását: megfojtja a forradalom hidráját, amely most még szörnyűbb alakot öltött ennek a gyilkosnak és gonosztevőnek személyében. Nekünk, pusztán nekünk kell megváltanunk az igaznak vérét. Kire számíthatunk, kérdem én... Az a kalmárszellemű Anglia nem érti és nem is értheti meg Sándor császár egész lelki nagyságát. Megtagadta Málta kiürítését. Valami hátsógondolatot keres, azt akar látni tetteink mögött. Mit mondtak Novoszilcovnak[9]?... Semmit. Nem értették és nem érthetik meg császárunk önzetlenségét, aki sohasem a maga, hanem mindig csak a világ javát akarja. És mit ígértek az angolok? Semmit. És ha ígértek is - úgyse váltják be. Poroszország már kijelentette, hogy Bonaparte legyőzhetetlen, és hogy egész Európa sem tehet ellene semmit... És nem hiszem el se Hardenberg[10], se Haugwitz[11] egyetlen szavát se. Cette fameuse neutralité prussienne ce n'est qu'un piège.[12] Én csak az Istenben és drága császárunk magasztos rendeltetésében hiszek. Ő megmenti Európát!... - Hirtelen abbahagyta, és gúnyosan mosolygott tulajdon hevességén.

- Azt hiszem - mondta a herceg ugyancsak mosolyogva -, ha önt küldik a mi kedves Wintzingerodénk[13] helyett, rohammal kivívja a porosz király beleegyezését. Olyan kitűnő szónok! Ad egy csésze teát?

- Rögtön. A propos - tette hozzá némileg lecsillapodva - ma két nagyon érdekes ember látogat meg, le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans,[14] Franciaország egyik legelőkelőbb családjával. Az igazi, derék emigránsok közül való. Aztán l'abbé Morio.[15] Ismeri ezt a nagy-nagy elmét? Az uralkodó is fogadta. Tud róla?...

- Á? Nagyon örvendek - mondta a herceg. - Mondja - fűzte hozzá, mintha csak most jutott volna eszébe valami; egészen hanyagul beszélt, noha látogatásának főcélja éppen az volt, amit kérdezni akart - igaz, hogy l'impératrice-mère[16] Funke bárót óhajtja első titkárnak kineveztetni Bécsbe? C'est un pauvre sire, ce baron, à ce qu'il parait.[17] - Vaszilij herceg a fiát szerette volna kineveztetni arra a tisztségre, amelyet Marija Feodorovna cárné révén most a bárónak akartak juttatni.

Anna Pavlovna csaknem behunyta szemét, jeléül annak, hogy sem ő, sem más nem ítélhet arról, amit a császárné óhajt vagy ami tetszik neki.

- Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l'impératrice-mère par sa soeur[18] - felelte szomorúan és szárazon. Amikor kiejtette a császárné nevét, arca szomorúsággal elegyes mély tiszteletet és őszinte odaadást fejezett ki, mint mindig, ha beszélgetés közben magas pártfogóját említette. Azt mondta, hogy őfensége beaucoup d'estime[19] kegyeskedett tanúsítani Funke báró iránt, és tekintetét ismét bánat árnyékozta be.

A herceg közönyösen elhallgatott. Anna Pavlovna, akit az udvarhölgyi és a női ügyesség meg a gyors tapintat egyaránt jellemzett, fricskát is akart adni a hercegnek, amiért így merészelt nyilatkozni a császárné pártfogoltjáról, de egyúttal meg is akarta vigasztalni.

- Mais à propos de votre famille[20] - mondta - tudja-e, hogy a lánya, amióta társaságba jár, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle, comme le jour.[21]

A herceg - hálás tisztelete jeléül - meghajolt.

- Gyakran elgondolom - folytatta Anna Pavlovna egy percnyi hallgatás után, és közelebb húzódott a herceghez; nyájasan rámosolygott, mintegy jelezve, hogy a politikai és nagyvilági társalgás véget ért, és most kezdődik a bizalmas beszélgetés - gyakran elgondolom, milyen igazságtalanul osztja el néha a boldogságot az élet. Miért adott a sors önnek két ilyen nagyszerű gyermeket (Anatole-t, a kisebbik fiát nem számítom közéjük; őt nem szeretem - vetette közbe ellentmondást nem tűrő hangon, és felvonta szemöldökét), két ilyen elragadó gyermeket? Hisz ön - igazán - a legkevésbé értékeli és épp ezért nem is érdemli meg őket.

És rajongó mosolyra fakadt.

- Que voulez-vous? Lafater[22] aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paternité[23] - felelte a herceg.

- Hagyja a tréfát. Komolyan akarok beszélni önnel. Tudja, nem vagyok megelégedve a kisebbik fiával. Köztünk maradjon (arca bús kifejezést öltött): a múltkor szóba került őfensége előtt, és mindenki sajnálja önt...

A herceg nem válaszolt, de Anna Pavlovna - szótlanul és mégis sokatmondóan tekintve rá - feleletet várt. Vaszilij herceg összeráncolta homlokát.

- Mit tegyek? - szólalt meg végre. - Jól tudja, mindent megtettem a nevelésük végett, amit csak egy apa megtehet, dehát mind a kettő des imbeciles[24] - annak született. Hippolyte még legalább csendes bolond, de Anatole - izgága is. Ez az egyetlen különbség közöttük - mondta élénkebben, de még kevésbé természetesen mosolygott, mint máskor, és a szája környékén támadt redőkből különösen élesen kiütközött valami meglepően durva és kellemetlen vonás.

- Minek is születnek gyermekei az olyanoknak, mint ön? Ha nem volna apa, akkor semmilyen szemrehányást sem tehetnék önnek - mondta Anna Pavlovna, és tűnődően felemelte tekintetét.

- Hűséges rabszolgája vagyok, et à vous seule je puis l'avouer.[25] Az én gyermekeim - ce sont les entraves de mon existence.[26] Ez az én keresztem. Így magyarázom magamnak a sorsom. Que voulez-vous?[27] - Egy taglejtéssel jelezte, hogy megadja magát a kegyetlen sorsnak - és elhallgatott.

Anna Pavlovna gondba merült.

- Sosem jutott még eszébe, hogy megházasítsa azt a tékozló fiút: Anatole-t? Azt mondják - folytatta -, hogy az aggszüzek ont la manie des mariages.[28] Én még nem érzem, mintha bennem is megvolna ez a gyöngeség, de lenne itt egy petite personne,[29] aki nagyon boldogtalan az apja mellett, une parente à nous, une princesse Bolkonszkaja.[30]

Vaszilij herceg nem felelt, noha - gyors felfogása és emlékezőtehetsége lévén, mint a nagyvilági embereknek általában - egy fejmozdulattal jelezte, hogy fontolóra veszi a közlést.

- Tudja-e, hogy évente 40 000 rubelembe kerül ez az Anatole? - szólt; szemmel láthatólag nem bírta fékezni szomorú gondolatmenetét. Aztán elhallgatott.

- Mi lesz öt év múlva, ha így tart? Voilà l'avantage d'être père.[31] Gazdag az a hercegnő?

- Az apja nagyon gazdag és fösvény. Falun él. Tudja, az a bizonyos Bolkonszkij herceg, akit még a megboldogult császár nyugalomba küldött és akit "porosz király"-nak csúfoltak. Nagyon okos ember, de bogaras és nehézkes természetű. La pauvre petite est malheureuse, comme les pierres.[32] Van egy bátyja - Kutuzov hadsegédje, a minap elvette Lise Mejnent. Itt lesz ő is.

- Ecoutez, chère Annette[33] - mondta a herceg; váratlanul belekarolt beszélgető-társába és - maga se tudta, miért - lefelé nyomta a kezét. - Arrangez-moi cette affaire et je suis leghűségesebb rapszolgája à tout jamais (rapszolgája comme mon sztaroszta m'écrit des jelentésekben: b helyett p).[34] A hercegnő jó családból való és gazdag. Épp ez kell nekem.

Jellegzetes fesztelen, bizalmas, kecses mozdulatával megfogta az udvarhölgy kezét és megcsókolta; elterpeszkedett egy karosszékben, és oldalt nézve meglóbálta a hölgy kezét.

- Attendez[35] - mondta tűnődve Anna Pavlovna. - Még ma szólok Lise-nek (la femme du jeune Bolkonszkij[36]). Lehet, hogy sikerül nyélbe ütni a dolgot. Ce sera dans votre famille, que je ferai mon apprentissage de vieille fille.[37]

EÖ (törölt) 2009.06.03. 09:17:24

And thanks for all the fish!

a fórumpedagógusoknam üzenem, hogy véletlenül "első" helyett a "Háború és Békét" írtam be.

jesszumpepi (törölt) 2009.06.03. 09:20:16

Ezittenkéremszépenabürokráciaországa.

Secnir 2009.06.03. 09:22:45

asszem szopatják a cikkírót.

jesszumpepi (törölt) 2009.06.03. 09:24:08

Most mennem kell,mert 4 napja lejárt 3 könyvem kölcsönzési határideje a könyvtárban,és már nekik cseng a kassza.

Megyek,fizetek,mielőtt a végrehajtó bekopogtat.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 09:25:08

faterom gápjármű-szerkezettan professzorát megbuktatták az egyetem által szervezett kresz vizsgán a műszaki részből. amikor az oktató megtudta, hogy kivel áll szemben, akkor inkább átengedte volna, de a prof követelte, hogy a hallgatókkal azonos bánásmód alá essen. akkor ezek szerint nem sokat változott a világ azóta.

jesszumpepi (törölt) 2009.06.03. 09:27:46

Amikor a bölcsészkaron Ritoók Zsigmond professzor görög dráma speckolljára jártunk - ami nagyon klassz volt - elmondta,hogy megírta a gyereke irodalomd-házidolgozatát.

Sejtitek,hogy nem ötöst kapott.

Tsabi 2009.06.03. 09:28:06

Szerintem a posztolo szivatja magat eleget. Ha a jogsihoz kell az eu vizsga, akkor az kell hozza.

jesszumpepi (törölt) 2009.06.03. 09:29:07

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike):

Mert mindketten szeretjük.

Azért.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 09:32:57

@jesszumpepi: bőcsész-e vagy? tudtam, hogy valami nincs rendben veled! :))

tőlem ihatunk, már főzik a lyányok..
legyen, mondjuk 9:45-kor!

egyébként az unokatesóm orosz háziját többnyire egy orosz anyanyelvű nő írta, akinek itt sportolt a férje Mo-on
az orosz tanár 3-asnál jobb jegyet sosem adott rá, ha már nem tudott belekötni semmibe, akkor azt mondta, hogy az oroszok nem így használják ezeket a szavakat!
ezért is szeretem a pedagógusokat! :)

sobri jóskáné 2009.06.03. 09:33:40

Én ezt azért nem tudom elfogadni. Nekem az eü. érettségi után nem kellett elsősegélyből vizsgázni. Valószínűleg ki is nyírtam volna valakit a vizsgabizottságból, hogy aztán újraéleszthessem - hitelesen. :)

És hogy kicsit kötekedjek is: anno az eü. szakközepekben legalább olyan szintű képzést adtak elsősegélyből, mint az orvosin, csak az orvostanhallgatók mind el vannak patanva maguktól, mert ez az első félév tananyaga: hogyan legyünk magasabb rendűek, mint az átlag halandó. Úgyhogy nem kell verni magunkat az orvosi egyetemre.

sobri jóskáné 2009.06.03. 09:35:35

pattanva, na. ma még nem ébredtem fel eléggé ahhoz, hogy helyesen tudjak írni.

atpijkamo_ · http://www.deciki.blog.hu/ 2009.06.03. 09:39:51

Milyen mondvacsinált ürügyel próbálják egyesek megúszni a vizsgát! :-)

Jani haverja · http://alfa-kontakt.info/ 2009.06.03. 09:40:04

De jó is ebben a mérhetetlen bürokráciában élni!
Sünt minden bürokratának!!!
EZ FONTOS!!!!!!!!!!!!!

atpijkamo_ · http://www.deciki.blog.hu/ 2009.06.03. 09:41:13

Meg igazolást hoznak arról, hogy nincs két lábuk, oszt parkolókártyáért állnak sorba, meg ilyenek....

EÖ (törölt) 2009.06.03. 09:43:18

@atpijkamo: ja, meg lenyelvvizsgáznak, hogy kelljen érettségizni! :)

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 09:44:07

Ez kemény!
off
Egyéves és Nelson már nekem is kezd gyanús lenni!
Tegnap 4 darab ifát láttam 1 órán belül!
sorrendben:
1 kék platós
1 zöld platós
1 fehér locsolós
1 kék platós (itt már azért röhögtem)

+ma reggel is egyet (kék)
Ti követtek engem? Mit akartok tőlem? Nem csináltam semmi rosszat!
:)
j és elnézést a spamért

EÖ (törölt) 2009.06.03. 09:44:45

ne kelljen
elnézést a diklxikáért! :)

EÖ (törölt) 2009.06.03. 09:46:51

@☺ágica: na, legalább egyvalaki figyel! :)

@b[ALien] a kopasz baba: vadászunk rád, elkapunk, lóbalzsamba forgatunk és brazil zselatinban elrakunk

gelsystem 2009.06.03. 09:54:17

ez dunaújváros...mér kell zen csodálkozni?
az ucscsó kommunista város
én hasonlóan jártam anno:
megvolt minden vizsgám: kresz, műszaki, rutin, forgalom...
megyek a jogsiért, ablak mögül a magaslóról:
-nincs eü vizsgája!!!
-de van! alapfokú 30 órás tanfolyamot végeztem...
-az nem jó!!!
-anyádat újraélesztettED-E a ravatalon? mert akkor megyek magamévá tenni
-az nem ér!
...és így telnek a dolgos-szorgos hétköznapok mifelénk......

.lll. 2009.06.03. 09:55:10

@Sün‼:

a busafejek kerestek a mélyhűtőből

Tsabi 2009.06.03. 09:55:34

@Sün‼: egy orvostanhallgato, de majd jovo heten jon megint, uyis kell menni a voroskereszthez vizsgaznia..

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 09:56:39

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): :)

@Sün‼: reggel láttam, voltál a tv-ben! afrikai albínó sün
először bemászott a műsorvezető csaj melléhez a kardigán alá, aztán kijött és megharapta a csuklóján
Te kis vérsün! :)

@☺ágica: hát most már kezdek!
ez a lóbalzsamozás meg még rá is tett
zselatinról nem is beszélek, az már kissé erős volt:)

EÖ (törölt) 2009.06.03. 09:57:11

@lófő: most szólt a csernobili haverom, hogy van lezsírozva egy csomó kétfejű busája. érdekel?

balapety 2009.06.03. 09:57:43

Nekem anno a vagyónőri igazolványhoz le kellett vizsgáznom önvédelemből.Aztán mentem karateedzést tartani.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 09:58:17

ja, busás haszonnal akarja adni, alkudni kell...

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:00:19

@balapety: "vagyónőri"
még jó, hogy nyelvtanból nem kellett vizsgázni, mert még most is ott ülnél :)

@Tsabi: mea culpa! Háború és Békével elsőzni egyébként bizsergető érzés!

.lll. 2009.06.03. 10:03:13

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike):

érdekel,de csak ha gépzsírba van!

fizethetek transzferrel?

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:04:23

@lófő: busadollárt fogadok el csak!

.lll. 2009.06.03. 10:05:47

és a BACH csomópont az smafu?

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:09:40

@maincoon: ha a bikinis képet küldted, abból kérünk mi is másolatot. :))
ha kettőt küldesz, akkor egyet továbbküldök Nelsonnak! ;)

sztrelnyikov 2009.06.03. 10:10:53

Amikor a SOTÉsokat egybe vitték katonának és bejött a 8 általánost se végzett altiszt és azt mondta: Na figyeljenek ide, szarházi kopaszok! Ez itten a kisvérkör, ez meg a nagy...

Zizidor 2009.06.03. 10:11:24

@Tsabi: El kellett volna olvasnod. Nem kell vizsgáznia, csak fizetni.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:13:36

@sztrelnyikov: és ezek az altisztek most 35 évesen nyugdíjasok és miattuk nem tud egy csomó társasház semmit tenni, mert mindent leszavaznak.
isten óvjon az olyan társasháztól, ahol katonatiszt lakik.

maincoon © 2009.06.03. 10:14:02

@b[ALien] a kopasz baba: el ne mond mit küldtem, mert ez csak neked ment ;)

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): ma nem vagyok bikinis hangulatban :)

Mylady 2009.06.03. 10:19:58

Nálunk gimiben a rajztanár első dolga az volt, hogy megtanított,a mit kell csinálni, ha a rajz nem pont középre sikeredett: levágjuk a szélét és felragasztjuk egy másik rajzlapra pont középre - csak mert úgy sokkal esztétikusabb...

Utána tippjátékot lehetett rendezni, hogy a tesó/unokatesó/szomszéd rajza idén hány jeggyel ér többet/kevesebbet mint anno...

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 10:20:00

@maincoon: oké:)
Egyéves és Nelson ugyis ifákkal kerget mostanában:)
Bár attól tartok, ha elkapnak és lóbalzsamba forgatnak vallani fogok...
:)

Énbagoly 2009.06.03. 10:22:02

Kedves postoló!
Itt szarnak arra, hogy mit tudsz. Legyen a kezedben a megfelelő papír, oszt jólvan. Persze a megfelelő papírt csak sok pénzért kapod meg. Ne csodálkozz.

Tsabi 2009.06.03. 10:22:26

@Zizidor: elolvastam. Kell hozza vizsga, ennyit irtam. Nem azt, hogy le kell vizsgaznia. Olvashatnal, mielott belem kotsz..

Énbagoly 2009.06.03. 10:24:39

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): Azért reménykedem benne, hogy nem teszed be az egész regényt a kommentek közé...

Mylady 2009.06.03. 10:25:07

A poszthoz: nem akarom a posztert bántani, de az ilyen helyeken ez nem úgy működik, hogy odaviszem az adminisztrátornak, mert annak úgysincs döntési jogköre.

Felmentést általában mindenhol úgy adnak, hogy előre írásban kérvényezi az ember papírokkal alátámasztva.
Egyébként meg az ilyet meg kell kérdezni előre és akkor van idő felkészülni és megjárni a feleslegesnek tűnő köröket.
A jogosítvány megszerzése elég hosszú folyamat, közben ennek is utána lehetett volna járni.

maincoon © 2009.06.03. 10:25:46

@b[ALien] a kopasz baba: áááh, ugyan már! miért is lenne fontos számukra az, amit neked küldtem??? ;) amúgy klassz platós kék ifa volt még az off-road-on is :))))

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2009.06.03. 10:28:53

Nekem az eü. papírokról más jut az eszembe...

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 10:29:17

@maincoon: psszt, ezt ne mondd el nekik, hadd szenvedjenek a kergetésért cserébe:))

Nelson. · http://nelson.blog.hu 2009.06.03. 10:29:18

Jajj, már megint szétkommenteltem a posztot! Most megyek kezelésre. (9.45-kor kávéztam, de ezt már tudjátok.) És elnézést, hogy nem emeltem ki semmit.

.lll. 2009.06.03. 10:29:26

én is túlmentem ezeken a vizsgákon és felmentésken,hogy busafejeket boncolhassak

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:29:29

@maincoon: jó, akkor küldj olyat, amiben nincs rajtad bikini! :)))

@Énbagoly: ne reménykedj, most keresem a cirill betűkészletet, hogy eredetiben élvezhessétek!

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:30:35

@Nelson Mandula: aggódunk érted! én is meg a Nelson is!

Énbagoly 2009.06.03. 10:33:57

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike):
@☺ágica:
Én még tanultam oroszul, úgyhogy nem vágyom rá.

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 10:34:58

Na, hogy érdemi is legyek:
a jogsinál egyedül az eü.-n buktam meg egyszer, mert 2 alkalom volt az oktatás, és az egyikre nem tudtam menni
De a könyvet kiolvastam, és abban azt írták, hogy normál erővel kell befújni a levegőt
Az a rohadt baba meg csak akkor sípolt, ha úgy küldtem, mint egy kovácsfújtató:)

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 10:35:20

@Énbagoly: én szerbül, és szerettem:) Olvasni még mindig tudok, írni sajna már nem

maincoon © 2009.06.03. 10:35:40

@b[ALien] a kopasz baba: szerinted mit ettek vagy ittak? :DDDD mert valami csak történt, hisz egészen emberiek voltak idáig...

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): olyan sok van, nem tudok választani belőlük, így nem küldök :)

Zizidor 2009.06.03. 10:36:16

@Tsabi: Hát ez az: kell a vizsga. Van is neki, de azt az egyik helyen nem fogadják el, vizsgáznia viszont nem kell a másik helyen sem. Csak fizetni. Nem ő szivatja magát.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:37:42

@☺ágica: a címét már lefordítottam: война и мир :))

ha van egy "kis" szabad időd, ide klikkelj:

http://ilibrary.ru/text/11/p.1/

hev fán!

én, ha sok pénzem lesz (még ennél is több :)))) és legfőképpen sok időm, akkor felülök a transzszibériaira hónom alatt egy kannás vodkával és a Háború és Békével és majd jövök.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:39:35

utána pedig jöhet az El Camino...

maincoon © 2009.06.03. 10:42:21

ma, de csak ma (!) engem is érdekel a kannás vodka....
a Háború és Béke is, de vodka után csak korlátozottan tudom majd olvasni...

Énbagoly 2009.06.03. 10:42:48

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): Hát azt a vonalat én is szívesen végigutaznám.
Bár gyanítom, hogy utána a MÁV vonatai is luxuskocsinak tűnnének.

aardwark 2009.06.03. 10:47:22

szvsz a postolót kicsit szívatják, no de ez az élet babolcsai néni...
ehhh, ne ez legyen a legnagyobb problémád, és hidd el sok mindenért fogsz még fizetni az életben kétszer, háromszor...
olvasd a homárt és okulj...

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 10:48:07

@maincoon: egyértelmű, hogy lóbalzsamos busafeket vaniliás karikával:)))

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:48:37

@Énbagoly: én tíz éve nem ültem vonaton, úgyhogy tegnapelőtt, mikor egyik ismerősömet kikísértem elég sokkoló volt
de az hogy dohányzó-nem dohányzó felosztás van, az mindig is kiverte nálam a biztosítékot, ha már a káros szenvedélynek külön kocsit adnak, akkor miért nincs pedofil vagon? vagy játékgépes?

@☺ágica: és átolvastam, eredetinek tűnik (az igei-névszói alárendelői mellékmondatok és a többesszámú hátravetett birtokos jelzőkből gondolom)

.lll. 2009.06.03. 10:49:05

http://velvet.hu/szex/2009/06/02/geronazzo_a_csere-bere_honlapon/?rnd=2905

és busafejet mér nem lehet adni????

GZoli 2009.06.03. 10:49:16

Én is itt lakok. Nem olyan vészes ez a hely, bár tele van ilyen okosokkal, mint a posztoló. Nem értem, hogy lehet ilyen kezdő, a műszaki, zöldkártya, minden így megy, fizess, be nem kell állni, stb.

Nelson. · http://nelson.blog.hu 2009.06.03. 10:49:49

Mondtam már, hogy épp a Háború és békét olvasom Hemingwaytől? Különösen az a része izgalmas, amikor a végén a nő a vonat alá ugrik mert üldözi egy felbőszült bika. Erről írta Puskin a Halál délután című könyvet, amit nemrég olvastam eredetiben, japánul.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:50:40

érdekes továbbá ahogy a szerző az йи-аи jelzős ragokkal virtuózkodik...

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:53:21

@Nelson Mandula: én Hemingwayben nagyot csalódtam, amikor meghallgattam tőle a Mona Lisát a római Cervantes bábszínházban...

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 10:53:39

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): igazán köszönöm, hogy lecsekkoltad az eredetiségét:) Így már nyugodtan elolvashatom:)

Énbagoly 2009.06.03. 10:53:41

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): Kocsi híján én szoktam vonatozni. Nem nagy élmény. Nyáron meg kész túlélőtúra.

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 10:53:53

@maincoon: engem meg az érdekelne, hogy miért csak ma (!) ;)
Ha tényleg akarsz, és még nem került beszerzésre, javaslom a Zubrowkát

staropramen 2009.06.03. 10:54:52

Sztrovacsekek!
ez egy ilyen ország és már régóta.Egy történet:
Ismerősöm (2 dipl.) a 90-es évek végén átmenetileg arra kényszerült, hogy benzinkutasnak álljon.Akkor még a Mol-nál előírás volt az OKJ-s tanfolyam.Sok előadás, a végén valódi vizsgákkal.Az illető annak rendje módja szerint le is vizsgázott, de a papírt csak hónapok múlva kapta meg.Az ok:hiányzott az érettségi bizonyítványa.Index, diploma nem volt jó. Vért izzadt míg a szekrény aljából előkerült a 20 éve nem látott oklevél.
Semmi nem változott.
Oszt Jónapot!

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:56:21

@Nelson Mandula: Gorilla apót olvastad? a veszprémi állatkert adta ki bőrkötésben! nekem sajnos csak az utolsó 4 kötete van meg, de a hepiend szerencsére benne van.

Secnir 2009.06.03. 10:56:33

asszony foiskolan nemettanari karon tanult. iskolatarsa egy (34 eves koraban) nemetorszagbol idekoltozott holgy. A nemettanar nemet volt, magyarul nem beszelt. a csajt valami wolfbrau brunhildanak hivtak, szarul beszelt magyarul. Nemetbol sosem tudott 3-asnal jobb jegyet kapni. allitolag a szar kiejtese miatt, meg nem tudta a ragozast.
ellenben vizsga utan kivaloan el tudta kuldeni nemetul a tanart messzire. magyarul is, es az tovabb tartott.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 10:57:54

@☺ágica: nagyon kell vigyázni! a múltkor Izmírben a bazárban megvettem az Egri Csillagokat és amikor kiolvastam a végén döbbenten láttam, hogy a törökök győztek benne!

EÖ (törölt) 2009.06.03. 11:02:17

@staropramen: ja, mint a katonaságnál: Önök itt mind diplomás emberek. némelyiküknek talán még érettségije is van! :)

maincoon © 2009.06.03. 11:04:05

@b[ALien] a kopasz baba: oh, nem kívánom a társaságot terhelni mindenféle gondokkal, röviden: sok minden összejött már napok óta, de túl leszek rajta :)))))
A vodka jó ötletnek tűnne, de csak elméleti síkon valósítható meg, mert szerintem az én gyomrom nem tolerálná túl jól az ilyesmit :)) Iszom inkább egy kólát, az előbb ettem egy banánt - ez a kombó ma teljesen kielégítő számomra. :))

@Énbagoly: én is tanultam még oroszt, olyan ötösre érettségiztem, hogy az csak na! de ma egy mondatot sem tudnék szólni oroszul, legalábbis azt hiszem... :))

betépett felhasználó 2009.06.03. 11:06:01

az egeszsegugyi vizsga nem arrol szol, hogy pl. az M6oson 220km/h-as vezeteskor is lezserul muvelheted az onkielegites magasiskolajat, mert meg az orgazmus elott a szived nem all le es nem automatapilotazod at magad a szembe savra???

en ugy tudtam hogy valami ilyesmirol szol, es nem arrol, hogy te hany ev egyetemkedes alatt hany apolonocit segitettel visszalelegezni mellkasi dorzsolgetessel 1xrre torteno csoron valo besegitessel. ez utobbi megnevezese elsosegelykedes, vagy valami ilyesmi, az egeszsegugyi vizsgadat meg azert tedd le, hogy ne en kelljen levakarjalak a vagonokrol, ha netan a 47dioptriad miatt a leeresztett sorompot szivarvanynak nezned.

szerintem

EÖ (törölt) 2009.06.03. 11:06:27

@☺ágica:

engem is felkavart, ha álmomból felköltenek is kívülről fújom:

Ala DOBÓ gozlerini sevdigim ALLAHU AKBAR dilber
Sana bir sozum var BORNEMISSZA diyemiyorum
Bilmem deli miyim mecnun gezerim
Sirrimi yadlara veremiyorum
Ak memenden emdirecegim LÓBALZSAM aziktir
Tarama zulfunu ORBÁNVIKTOR gonlum bozuktur
Oksuzum garibim bana yaziktir
Destursun koynuna giremiyorum
Helal olsun al yanaktan emdigim
El uzatip gonca gulun derdigim
Ince belin usul boyun sardigim

Palkovics Ede 2009.06.03. 11:10:55

Drága Rika! Szerintem sűrgösen változtass pályát, inkább ne foglalkozz emberekkel ilyen lenéző magatartással. Fikázod Dunaújvárost (szocreál) miközben úgy viselkedsz, hogy keresed a kibúvót, protekció lehetőségét, mint a múlt rendszerben, és nem várod ki a sorodat, tartod be a szabályokat. (Ezért tart itt...)
Ezért tart itt 2: (felkerestem a Közlekedési Hatóságot (vagy vmi ilyesmit)) no comment...
Ha orvosdeák vagy, padlóra vág 6300Ft?
Semmi pozitív hozzáállás (nyamvadt? Vöröskereszt (ők sok embernek segítenek, tudtad?), rossznyavalya) Szóval, ha a magad dolgát nem tudod elintézni, inkább ne is próbálj másokon segíteni) Lekicsinylően viselkedtél (pl. harsányan reám kukorékol a privát szemétdombjáról, arra sem volt hajlandó)
, ne csodálkozz, hogy veled is így bántak!
Ez már a hétvégi post?

EÖ (törölt) 2009.06.03. 11:10:57

@☺ágica: nekem van, mert az ecserin akciósan adták a nyelvvizsgához. :)

lehet, nem is Izmírben vettem, hanem a Török-antillákon. de mindegy is.

.lll. 2009.06.03. 11:11:19

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike):

Destursun BUSFEJ giremiyorum
Helal MIRELIT al yanaktan emdigim
El uzatip gonca BUSAFEJLEVES derdigim
Ince belin LÁBSZAGÚ boyun sardigim

Tsabi 2009.06.03. 11:12:02

mindenki ilyen klasszikus muvelt. En most olvastam el a beatlestol a csillagok haboruja nyolcat, amiben a borgok feltalaljak az idogepet, es elrepulnek vele a rejtelmes szigetre, ahol mar varja oket a lathatatlan ember.

Tsabi 2009.06.03. 11:15:02

@Palkovics Ede: Majd lesz meg belole kopenyes isten is, egyelore meg csak ennyire sikerult belejenevelni a felsobbrenduseget.

Énbagoly 2009.06.03. 11:15:10

@maincoon: Nálam már az érettségi szerencsére kimaradt. De ha meglátok egy szöveget, az összes betűt sem ismerem fel. Tudom, az én szégyenem...

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 11:18:08

@maincoon: te szegény! Akkor majd este iszok helyetted sört, jó?:)

.lll. 2009.06.03. 11:18:21

és most megosztok veletek egy ősi dél-kínai receptet:busafejleves a la lábszag

végy 3/azaz három/mirelit busafejet.
tedd belé egy tálba,aztán tedd belé Nadal és Féderer zokniját Rolland Garros után majd hagyd pácolódni.

brazil zselatinnal főzd selymesre,az egészet parlagfűvel díszítsd.

jó étvágyat!

EÖ (törölt) 2009.06.03. 11:19:21

@lófő: ez is nagyon szép festmény! azok a jambusok!

@Palkovics Ede: szerintem ezerszer inkább segítsen neked a bajban ő papír és csekk nélkül, mint én papírral és csekkel
ha jó mentősnek, akkor legyen már jó mezei autós-elsősegélyesnek is

dunaújváros pedig tényleg egy szar komcsi hely

maincoon © 2009.06.03. 11:20:18

@Énbagoly: a hétvégén voltunk egy katonai múzeumban. annyira voltam képes, hogy el tudjam olvasni az autók típusát: kamaz, ural, zil, gaz meg ilyesmik. az ennél több betűsek már lehet, hogy engem is megfogtak volna... :)))

lmntn 2009.06.03. 11:20:50

Drága Homározó társaim!

2004 óta olvasom napi rendszerességgel a blogot, de nem nagyon szoktam írni. Most viszont megtörtént az elképzelhetetlen:
Nem értem az egyik visszatérő poént, méghozzá a busafejezést, és a lóbalzsamozást. Kérve kérlek magyarázzátok el, mert ez nekem, ős-homár olvasónak borzasztóan frusztráló!

előre is köszönöm!

staropramen 2009.06.03. 11:20:58

Sztrovacsekek4
ha már itt tartunk, nekem az Odüsszeiaból az a rész tetszik legjobban ahol Homérosz olyan szemléletesen irja le a korabeli phaiák orvosok látásvizsgálati metódusát.Én elolvastam az eredeti ógörögben, de ha valakinek nem menne ajánlom a Trencsényi-Waldapfer féle fordítást.
Oszt Jónapot.

Mylady 2009.06.03. 11:26:22

@lmntn: megélhetési sünöző szlengportálján nem próbálkoztál? vagy az mostanában nem naprakész?

EÖ (törölt) 2009.06.03. 11:26:42

@lmntn: jó neked, hogy csak ezt nem érted!

@staropramen:
sztrovacsek! én mindketőtt olvastam és egyiket sem értettem. sikeres-e vagyok?

maincoon © 2009.06.03. 11:35:13

nagyon égő, ha én is lemaradtam a busafejről? de olyan sokszor emlegettétek, hogy már nem is zavar, hogy fogalmam sincs miről van szó :)))
a busafejet nem találtam a homárszleng oldalon, pedig próbálkoztam :)

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 11:36:04

@Mylady: ott nincs, megnéztem
a lóbalzsam eredetéről én is lemaradtam, vagy csak nem jut eszembe
a busafej meg lófő asztala:)

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 11:36:30

@maincoon: dehogy, én sem tudom, honnan jött:)

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 11:39:50

Lóbalzsam:

5mp.eu/web.php?a=vernyomasbeallito

Baloldalon az egyéb termékek között lesz:)

EÖ (törölt) 2009.06.03. 11:39:54

a busafejes poszt a Vaníliás karikás után volt közvetlenül
és hétvégi poszt volt!

.lll. 2009.06.03. 11:40:10

nekem is megmondhatná már valaki,hogy melyik idióta mind busafejezik!

EÖ (törölt) 2009.06.03. 11:41:34

Ló balzsam
Pferdebalsam
Javallott:

* A fáradt, sérült és visszeres lábak védelmére
* A fáradság, visszerek, elpattant kapillárisok, sérülések, reumatikus problémák okozta fájdalom pillanatnyi csökkentésére
* A cirkuláció segítése, hűtés, aktivációs, masszázs
* Akinek száraz és érzékeny bőrük van
* Neutralizálja az éjjeli vádligörcsöket
* Csökkenti a visszerek tüneteit


Összetétel: vadgesztenye kivonatot, kámfort, rozmaringot, arnikát, mentolt és esszenciális olajokat
Leírás: Reuma ellen - hűsít és ellazít!
A vénák évszázados balzsama - a fáradt, sérült és visszeres lábakra!

A ló balzsam egy keveréke ismert analgetikumoknak, amik segítenek a fáradság okozta fájdalmak azonnali megszüntetésében, mint ahogy a sérülések és reumai fájdalmak leküzdésében is. A gyulladáscsökkentő hatása az egyes összetevőknek csökkenti a lehetőségét a görcsöknek, az izomfájdalmaknak, a dekongesztív összetevők pedig segítenek a sérülések, üdémák, véraláfutások és ütések kezelésénél. A termék mint a reumának egy évszázados gyógyszere is ismert, és megfelelő a masszírozáshoz, mert hűt, aktivál és könnyítő hatása van. A legjobb eredményt akkor érhetük el, ha naponta akár három alkalommal is bekenjük, megmasszírozzuk vele a problémás testrészt.

Forrás: bioteka.hu

eszem f@szom megáll (elnézést, nem akartam kiemelni)

Blero1 2009.06.03. 11:41:37

Ez van.

A szabály az szabály.

Mindenkinek kell vizsgázni.

Gondolom egy csomó új dolgot tanultál :-)

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 11:42:37

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): akkor az valami álruhás, cseles poszt lehet, mert nem találom:)

Csak félve kérdezem ma/mai napon/máma már nem lesz új poszt?

Tsabi 2009.06.03. 11:43:55

@☺ágica: nem mert ez mar a hetvege elotti poszt..

staropramen 2009.06.03. 11:44:13

Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike) 2009.06.03. 11:26:42
Próbáld a Devecseri-féle fordítást.Van egy harmadik változat is, de abban a vak költő az orvosok bürokratizmusa miatt nem kaoja meg az autóvezetési oktatói bizonyítványát, mert csak második segélyt tud nyújtani.Azt is csak lanton.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 11:45:00

@☺ágica: imádkozzatok, hogy ne legyen, mert már a vágólapomon figyel a cirill háború és béke, hogy elsőzzek vele!!!! :)))

maincoon © 2009.06.03. 11:45:05

a lóbalzsam meg van nekem (majdnem szó szerint is, mert amikor balhéztam egy termékbemutatón, akkor azt is árulták ott, az öregasszonyok versengtek érte, pfujj)Tsabi jól írja, valami gyógyulásos posztban volt róla szó.

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 11:46:58

@☺ágica: azt a rohadt! Nem gondoltam, hogy tényleg van ilyen cucc!:)
(mondjuk busafej is van:))

EÖ (törölt) 2009.06.03. 11:47:35

@staropramen: tekerőlant? mert abból van kresz vizsgám. A nagykőrösi konzervatóriumban szereztem (ma már Bonduelle)

Nelson. · http://nelson.blog.hu 2009.06.03. 11:53:01

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): érdekes, a Gorilla apónak (Jevgenyíj Faulkner)nekem is épp az utolsó 4 kötete van meg, sünbőrbe kötve. Viszont ez nem a Devecseri fordítás, hanem az eredeti Janus Pannonius féle.
Azt mondja a pszichiáterünk, hogy lassan olvashatunk könnyebbeket is. (Ilyen kis szórólapokat pl.)

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 11:53:35

@Tsabi: OK, végülis mindegy mit offolok szét:)

@b[ALien] a kopasz baba: én sem láttam elsőre. Azt hiszem Nelson vette észre és írta a posztban:)

.lll. 2009.06.03. 11:54:28

mivel ma péntek,ezér hal nap, a mai menü:

busafejerőleves abált szalonnával

mindenkit szeretettel várok 13 óra nullaöt perckor

staropramen 2009.06.03. 11:55:33


Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike) 2009.06.03. 11:47:35

A konziban a nyenyerét, csak cintányér szakkal együtt lehet felvenni.Ha magvan a középfokú harangozószak vizsgája akkor tökéletes.De csak szocreál környezetben.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 11:58:15

@Nelson Mandula: az én köteteimet dedikálta Csita, ezért ritkán veszem le a polcról. a bejárónő mindig pisiszagot érez utána és szóvá is teszi...


@maincoon: segíthetnél összehozni egyikükkel, évek óta keresek egy finom, lóbalzsamszagú öreghölgyet... :))
kalandorok kíméljenek jeligére!

staropramen 2009.06.03. 12:01:41


Nelson Mandula 2009.06.03. 11:53:01
Figyu Sztrovacsek!
Ez a Gorilla apó egy nagy átverés.Jevgenyij Trofimovics Faulkner ugyanis csak az utolsó 4 kötetet írta meg.Ezt egyébként a Jevgenyij T. Faulkner vallomásai c. szamizdatban terjesztett munkájában maga is elismeri.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 12:02:31

@staropramen: én bölcsész-balalajka szakpáron végeztem, vörös diplomával (sztálinvárosban mindenki olyat kapott)

harangozásból sajnos kirúgtak, mert Hawaii-mintás ingben mentem el a terepi vizsgára (Kerepesi temető)

Starlark 2009.06.03. 12:04:08

A hatóságnál az ügyfeles nem tud mit tenni. Ha lett volna eü szaközepes bizonyítványod vagy már diplomád szó nélkül állítja ki a jogsit. Bném eü szaközepet végzett nem kellett vizsgáznia.

A szabályzás rossz, erről meg nem a hatóság tehet, ha ő kivételez őt veszik elő.

EÖ (törölt) 2009.06.03. 12:04:22

@staropramen: ez jó hír, akkor nem hiányos a gyűjteményem!
pedig már az Argentin-Polinézán élő örmény nagybácsikámat is megkértem hogy nézzen utána, majd ha hazajött a Török-Antillákról a nászútról.

Nelson. · http://nelson.blog.hu 2009.06.03. 12:05:28

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike):
ajánlom a Metternich, Lóbalzsamszagú öreg hölgy látogatása c. darabját, amely most megy az Örmény Nemzeti Színházban. A nagynénikém már látta, aszongya csoda az egész. Ez már az újfajta, szagos színház, úgyhogy a lóbalzsam szaga belengi az egész előadást. Állítólag Richard Burton nagyot alakít benne. (Ő játsza az öreg tölgyet.)

maincoon © 2009.06.03. 12:06:08

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): jujjj, nem mondod!!!!!!! :((((((
hát én inkább kimaradnék ebből a társkereső akciódból :DD még a gondolata is elborzaszt!!! :(((( mondjuk annyiból jó, hogy ők nem hiszem, hogy nagyon kalandorkodnak! ;)

köpőcsésze 2009.06.03. 12:09:57

Épp rántott sajtot ebédelek kelkáposztafőzelékkel. A leves már megvolt.

májgeriberi 2009.06.03. 12:10:37

az már volt, hogy ezért tart itt a ország

EÖ (törölt) 2009.06.03. 12:10:40

@Nelson Mandula: köszönöm, nem is láttam az Örmény Színházi Hírnökben (pedig még Del MEdico Imre is írt bele egy olvasói levelet) hogy lesz.
viszont elemlámpát viszek, mert ha igaz a mondás (Richard Burton ablakába soha nem süt be a nap), akkor elég homályos lesz a nézőtér.
már előre izgulok, hogy jusson disznósajtos popkorn az előadásra!

@maincoon: nem kell finnyáskodni, a megtakarításaikra utazok! :DDDD

.lll. 2009.06.03. 12:11:46

@Nelson Mandula:

hüjje,ráköptem a monitorra egy negyedliter busafejlevest:)))

staropramen 2009.06.03. 12:12:15

Nelson Mandula 2009.06.03. 12:05:28
Sztrovacsek!
Ez a Sztanyiszlavszkij hugának a kereszttestvére által rendezett darab?
Sok jót olvastam az előadásról a Szingaléz postagalambtenyésztők lapjában.Tervezem is, hogy megnézem.Állítólag a lóbalzsam illatához legjobb szezámmagos friss búzakenyeret falatozni abált szalonnával, idei újhagymával.

Nelson. · http://nelson.blog.hu 2009.06.03. 12:14:17

@staropramen: Mondjuk nekem gyanús volt már az ó-zélandi kiadás is. Abban nagyon érezhető, hogy nincs előzménye az egésznek. Egyszercsak ott vagyunk a berekben Matula bácsival és valahogy a folytatást sem érzem szervesnek, amikor Lóváriné (vagy ki) állandóan új pasikkal tűnik fel. De a legsokkolóbb a vége, amikor kiderül, hogy Darth Vader Luke Skywalker apja, és ekkor megérkezik Bütyök! Hátborzongató...

maincoon © 2009.06.03. 12:14:28

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): ja értem! az a jelige, hogy 'kalandorok kíméljenek' - csak rájuk vonatkozik, rád nem :DDDDDDDD

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 12:16:27

Hol lehet jegyet venni? Ezt látnom kell!!!

Nelson. · http://nelson.blog.hu 2009.06.03. 12:16:52

Bocsán@t, kicsit le vagyok m@radva, mert én írom Egyéves kommentjeit is. Elnézést a kiemelésekért, véletlen volt!

.lll. 2009.06.03. 12:16:53

bizony,bizony a hat tyúk tavában is Richard Burton volt a nádas.

Frucsasz 2009.06.03. 12:17:12

Én meg magyar vagyok. Születésemtől tanultam magyarul. Ez az anyanyelvem. ÉS a szemét rendszer nem kötelezővé tette nekem is a magyar érettségit? Mi a fának, hát nem elég a személyi? Az állampolgárság? Ilyen hülyéket. És hiába beszélek angolul, a köcsögök ezt nekem nem hiszik el, és vinnem kell nyelvvizsgát a diploma kiadásához? Méghozzá akkreditáltat, kétnyelvűt? Hát ilyet... És már ott tart a világ, hogy a jogsihoz nem fogadják el, hogy te mentőzöl? Hát borzasztó... Hova fajul a világ, ha már papírt kérnek valaminek az igazolására is...
Imádom, hogy kicsiny hazánkban mindig mindenki ki akar bújni az előírások alól. Mert ő kivétel. Így vagy úgy. Van EÜ vizsgád? Nincs. Jó tudom, van, de nem olyan. Van diplomád? Nincs. Van Hivatalos okiratod arról, hogy te ennek a vizsgának megfelelő tudással rendelkezel? Nincs. A szigorlat nem okirat. Ennyi. Tény, hogy ezerszer többet tudsz, mint bármelyik autós. Tény, hogy te tényleg fogsz tudni segíteni, ha oda kerül a sor. Tény az is, hogy elsősorban pénzről van szó, amiatt erőltetik. De tény az is, hogy kötelező, neked nincs róla papírod, és pont. A szabály, az szabály. Azért beírni ide, mert valaki betartatta veled a szabályt...

Palkovics Ede 2009.06.03. 12:17:54

@Tsabi: jó a Munkácsy avatarod. :-) Nagyon jól tükrözi a "hivatalt". :-)
Igazad van, de a társadalom is tehet róla, hogy istenitik őket + boríték, pedig csak emberek. Kezdeményezem az útépítő kubikusok isteni szintre emelését társadalmilag. Keresek is egyet gyorsan, csúsztatom neki a borítékot, hogy jobban csinálja az utat, ezáltal az út biztonságosabb lesz, ezáltal kevesebb baleset lesz, ezáltal több ember fog élni, ezáltal....:-) (mé' kell a jővőben élni, mé' nem lehet a mában?)
@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): értem, hogy mit akarsz mondani. Leírom másképpen.
Lehet valakinek nagy-nagy lexikális tudása, gyakorlata, de mit ér, ha az élethez úgymond ...? "Ki mint vet,úgy arat vagy Amilyen az adjon'isten, amolyan a fogadj'isten!" mondásokat nagyon jól tükrözi ez a cikk. Én csak az emberséget hiányolom a postból. Más hozzáállással pl. egy mosollyal többet ért volna. Most csak a saját maga okozta problémában lubickol és észre sem veszi, hogy ő generálta.
(Mi köze ennek a postnak a fogyasztóvédelemhez?)

Hurrá Torpedó · http://www.youtube.com/watch?v=br-D7UneS0E 2009.06.03. 12:26:23

ne értem a felháborodást. le van írva hogy az a szar sárga elsősegélyes papírod legyen meg. nincs megszabva hogy szigorlat jó helyette. megvolt neked a papír? nem.

elismerték hogy jártas vagy az ismeretekben? igen, mert nem kellett a tanfolyamot elvégezned, és még vizsgáznod sem.

ki kellett fizetned a tanfolyamot? nem

mégis mire kellett fizetned? magát az igazoló kártyát kellett kifizetned.

utazási költséged? ki nem szarja le.

májgeriberi 2009.06.03. 12:28:01

(E)de lehet a helyzetet úgy is nézni, hogy nem-e gáz-e esetleg-e úgy mentőzni küldeni valakit, hogy nix háben megfelelő papír?!
Jogsira nem felel meg viszont mentőzni simán lehet? Há hogy is van ez...

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 12:29:36

Van új poszt, de nem lehet hozzászólni

májgeriberi 2009.06.03. 12:31:34

@☺ágica: ja én is azt hittem első lehetek

nemuccaszoc 2009.06.03. 12:31:50

Most mondjam azt, hogy szabály, az szabály mindekire vonatkozik -józan szabályozás nélkül- fizess kétszer, azért amit már tudsz.

Tsabi 2009.06.03. 12:39:39

@Palkovics Ede: Koszi, jol elvoltam vele :) az orvosokistenitese szerintem meg osi idokbe nyulik vissza lasd varazslo, orvossagos ember.

Neménvótam 2009.06.03. 12:41:05

Hol van a szalámis téma, nem nyílik meg, pedig első lehettem volna.

májgeriberi 2009.06.03. 12:41:39

@Neménvótam: azt te csak hiszed, hogy első lehettél volna :)

Secnir 2009.06.03. 12:44:05

@Frucsasz:
"Én meg magyar vagyok. Születésemtől tanultam magyarul. Ez az anyanyelvem. ÉS a szemét rendszer nem kötelezővé tette nekem is a magyar érettségit?"

..de nem sikerült letenned, ha ÉS-sel kezdesz mondatot. A magyar érettségi nemcsak arról szól, hogy hol születtél, hanem a helyesírásról, a helyes és szép beszédről - nem mellesleg történet- és társadalomtudomány is.

viszont

aki ügyvéd, és elvileg levizgázik jogból, tehát vizsgázott a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet-ből is, annak miért kell elmennie KRESZ vizsgára külön?

Neménvótam 2009.06.03. 12:45:16

Salynos nincs megjeleníthető bejegyzés.
Én írtam először róla. Ez lesz az, hogy a szalámi az érleléskor vizet veszít. Még csak ötször volt az idén a homáron ilyen.

aardwark 2009.06.03. 12:47:55

nem lehet elsőőőőzni....
brühühühühühühühüüüüüüüüü

betépett felhasználó 2009.06.03. 12:48:55

homar kepe suljon le!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://img200.imageshack.us/i/becsapos.jpg/

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

b[ALien] (törölt) 2009.06.03. 12:49:29

@Tsabi: azt látnád némelyik medikus milyen magasan hordja az orrát! Aztán a nagy többségnél előbb utóbb elmúlik
Mikor rájön, hogy a nővér jóindulata nélkül sokkal nehezebb...

Almatlan Jozsi 2009.06.03. 12:51:59

Elsozni szeretnek :-(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tsabi 2009.06.03. 12:52:34

@Palkovics Ede: a boritekolas meg szerintem magyarorszagon annyira beivodott mindenhova, hogy generaciok kellenek a visszaszoritasahoz. Nezz korul, mindenki okosba akar elintezni mindent, jol latszik, hanyan gondoljak komolyan az adofizetest, minimalberre lejelentettek, az afa- es nyeresegado csalok, es akkor meg az utszeli megelhetesi rendorokrol nem is beszeltunk. Vannak udito kivetelek, sot, de az ilyen mentosoktol mint a posztolotol mentsen meg engem az isten az ut szelen verbefagyva, elobb a zsebeimet nezi majd at, hogy egyaltalan vagyok-e olyan (anyagi) helyzetben, hogy segitsen rajtam.

Frucsasz 2009.06.03. 12:54:07

Hova lett a legutolsó poszt a szalámiról???

aardwark 2009.06.03. 12:55:26

Ehhez a bejegyzéshez nem fűzhető komment!

na ezt írta a blog.hu ....
akkor most mi van?

és el is tűnt a szalámis post
pedig lett volna érdemi hozzászólásom...

WYW 2009.06.03. 12:56:05

Ilyen szintű szakmai tudással simán levizsgázhattál volna (időben!!) és nem kellene itt nyavalyogni!

Ez ilyen egyszerű.

Alf (törölt) 2009.06.03. 12:56:43

egeszegugyi vizsgam ugy zajlott, hogy be kellett fizetni 200 ft-ot a voroskereszthez, nem emlelkszem, miert, egy 90 eves neni irta ossze, hogy ki fizette be, es amikor ram kerult a sor, megkerdojelezte, hogy befizettem volna, mert nem emlekezett ram. Ott volt kb 30 tanu, mindenki mondta, hogy igen, befizettem, de a neni nem hitte el. mondtam, akkor befizetem megint. erre mondta, nem, nem kell, es sertodotten ideadta a papirt, mintha nem fizettem volna be...

Tsabi 2009.06.03. 12:57:23

@b[ALien] a kopasz baba: no meg a noverek sokkal, de sokkal tobbet tudnak az emberek gyogyitasarol, mert ok eleve emberekkel foglalkoznak. Az orvosok csak betegsegeket diagnosztizalnak/kezelnek, az ember nekik elvont fogalom.

Trackback 2009.06.03. 12:57:33

üdv,

az ehhez hasonló posztok mindig ékesen illusztrálják azt a közismert tényt, hogy a szakmai-, iskolai végzettségnek, az egyéb képzettségeknek, szakköröknek, tanfolyamoknak, és a diplomák, valamint az egyén OKJ-s, EU-s papírok számának az égvilágon semmi, de semmi köze nem volt, most sincs, és nem is lesz az intelligenciahányadoshoz és az emberi értelem fokához.

A legnyomorékabb emberek, akiket ismerek, többdiplomás, szakképzett díszmajmok, akiknek komoly problémát okozna pl. egy ajtókilincs működésének intuitív megértése is.

Az oktatási rendszer sz*r, mert igazodik az egyre siralmasabb mentális állapotokhoz.

Zaphod

Alf (törölt) 2009.06.03. 13:03:38

Szerintem amúgy Jókait nem lehet egy napon emelgetni El Grecoval mert a kersztmerevítők terén sokkal magasabban veri a lécet, mint a Tokkáta és Fúga.

Tsabi 2009.06.03. 13:08:49

@Alf: az a BACH csomopontnak is volt. Marmint huga. Tokanya meg a busafejnek van, csak nem latszik, mert alapvetoen a valla meg a homloka kozott van, de ugye a fejezes utan nincs vall.

csubus 2009.06.03. 13:13:06

Már ne is haragudjál, de jelenleg nincs semmilyen egészségügyi végzettséged.

Felejtsd el a mutyizást, kiskapuzást.

silent76 2009.06.03. 13:18:22

Helyesen írni nem tanítottak meg?

"ahhol" "láttják" "jövőhéten"

Palkovics Ede 2009.06.03. 13:27:35

@Frucsasz: egyre jár az agyunk a kommenteddel. :-)

Ez a post néhány hozzászólással olyan, mintha parlamenti közvetítést néznék: fröcsögés, kettős mérce, no comment...

@Tsabi: annak idején a sámán ételt kapott a gyógyításért cserébe, mert neki az volt a feladata, (persze sok más dolog is) és nem tudott részt venni a táplálék beszerzésben. Jelen korunk sámánjai is megkapják a betevőt, de igen sokan tömik még őket desszerttel. Szüleim már nem borítékoltak, én sem teszem. Sok kicsi, sokra megy. :-)

Doubledeceker 2009.06.03. 13:37:22

Hát annak idején, én is 200 Ft ért kaptam igazolást a vörös kereszttől, az elvégzet vizsgáról, pedig még tanfolyamra sem jártam, lófaszt sem tudok az egész témáról.

Kurvára nem is értek az elsősegélyhez, kicsit aggódom is emiatt, igaz volt már részem egy két komolyabb balesetben, álltam is bénán, mert fogalmam sem volt, mit kezdjek az ájult emberrel, inkább csak hívtam a mentőt. Szerncsére mások észbe kaptak, már akik megálltak egyáltalán.

Amúgy nincs ezen, mit hörögni kell a papír? Kell! Kifeizteni oszt jónapot, ezek a dolgok sajnos soha nem fognak változni.

Mentem volna én is annó a jogosítványért, mondom én tudok ám vezetni, erre a nő a saját szemétdombjáról azt mondja, azt én nem hiszem, lássam a papírt, modnom tudok, hát a tulok csak nem karta ide adni, a végén csak kellett papírt szerezni.

Zoltika 2009.06.03. 13:43:44

@Secnir:

Barátom (2*15 dioptria) a vakok és gyengénlátók gimnáziumában érettségizett. A gépírás kötelező tárgy volt nekik. a vizsgán bekötötték mindenkinek a szemét. Az egyik tanuló méltatlankodott:
-De Tanár Úr! Én teljesen vak vagyok!
-Nem baj! Azt mindenki mondhatja!

A precíz illetékes nyilván azt is ki kell zárja, ha a posztoló az Ecserin vette a papírjait. Ugye, hogy van benne logika?
:-))

(Abszurdisztán)

Mylady 2009.06.03. 13:50:47

Én még azon mélázom itt csendben, hogy nincs ezeknek a vizsgáknak kötött sorrendje?
Amikor én csináltam a jogosítványt, első volt az eü meg a kresz és a műszaki, és csak ezek megléte után lehetett előbb a rutinpályán, majd a rutinvizsga után a forgalomban vezetni.
Mert ahhoz, hogy kimenj a forgalomba, már felkészültnek kell lenni.
Ez ma már nem így van???

Valandil 2009.06.03. 13:51:50

Mat-fiz szakos középiskolai tanár ismerős volt olyan bátor (botor?), hogy eldöntötte: mérnök lesz. Közölték vele kedvesen, hogy emelt szintű érettségit kell tennie fizikából, mert anno nem az volt az érettségi tárgya (a matekot elfogadják). Ugyan látják, hogy neki abból van tanári diplomája, de ez a szabály!
A poén az egészben, hogy ő szokta volt felkészíteni a diákokat emelt szintre...
Mindkét tárgyból bevállalta az emelt szintet, gondolatban középső ujját mutatva a jogszabály kidolgozójának.

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 13:59:28

@Mylady: én először az eüt csináltam meg, aztán kresz...De úgy emlékszem mindegy, hogy az eü mikor van meg. De lehet, hogy rosszul tudom

aardwark 2009.06.03. 14:06:20

@☺ágica: @Mylady: anno ha jól emlékszem a műszaki és az eü volt szinte egyszerre, utána kresz, és utána ülhettél autóba egyáltalán....

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 14:08:27

@aardwark: nálam a műszaki közvetlenül a rutin előtt volt, tk 2 az 1ben

Morfologista 2009.06.03. 14:10:25

A cikkíró valamit nagyon elbaltázott, ugyanis az orvosin az első féléves oxiológia vizsga alapján, a vöröskereszt annakidején kiállított egy igazolást, aminek elégnek kell lennie a jogsihoz. Ha ezt most nem tette meg, akkor a Vöröskeresztnél van a bibi és nem a hatóságnál! Nekünk anno direkt elmondták az oxiológia vizsga után, hogy ne hagyjuk magunkat lerázni a Vöröskeresztnél. Ja és szintén Dunaújvárosi vagyok, mondjuk kurvarégen volt már az a jogsi.

A Tyne folyó déli partja 2009.06.03. 14:15:00

szerintem felig-meddig igaza van a posztolonak, bar talan nem teljesen, az ugymond "nem teljes" vegzettseg miatt. viszont, ha mar mentozhet, akkor nyilvan kicsit tobbet tud, mint amit az eu vizsgan kernek, es en se fizetnek szivesen azert, h. megkapjak egy papirt arrol, amit amugy kivul-belul tudok...

amugy nekem anno kellett egy igazolast vinnem az egyetemrol egyik mukahelyre, h. tudok felsofokon angolul. mert mivel 5 evet jartam angol szakra, nem volt felsofoku nyelvvizsgam, de az lett volna a kovetelmeny...mondtak, miert nem megyek el vizsgazni. hat ezert. mert egy angolszakos diploma utan hadd ne fizessek meg pluszban egy papirert, amikor az egyetem kicsit magasabb vegzettseget adott...

Frucsasz 2009.06.03. 14:34:02

@Mylady: igazad van, vmi olyasmi dereng nekem is, hogy a rutinra már úgy kellett mennem, hogy vittem magammal az vöröskeresztes bilétát. De lehet, hogy ez iskolafüggő. Semmin nem lepődnék meg.

@Secnir: és ha még jobban elmélyedve tanulsz magyart, akkor azt is megtanulod, mi az a hiperkorrekció. Meg azt, hogy adott esetben és-sel is kezdhetünk mondatot, nyelvtanilag és szemantikailag is lehet helyes.

Egyébként tényleg nem helyesen használtam az és-t. Csakhogy a komment nem szépirodalom, hanem az élőbeszéd része, egyfajta virtuális beszélgetés. Lazább, kötetlenebb, kevésbé merev. Más az elmélet, és más a gyakorlat. A mondanivalóm lényege nem az volt, hogy tudok-e helyesen írni. A magyar nyelvet nem helyesírásában vagy nyelvtanában akartam megragadni. Lehet, hogy a példa nem volt jó (sőt, biztos, hogy nem volt jó, mert a magyar érettségi elsősorban az irodalomról szól), ezért sorakoztattam föl mögé a nyelvvizsgás példát is. Van ismerősöm, aki Kanadában született nőtt fel (magyar szülőkkel), a magyart, a franciát és az angolt egyaránt anyanyelvi szinten, készségként sajátította el. Itthon ennek ellenére nyelvvizsgáznia kellett a diplomájához. Szerintem többet tudott, mint a vizsgáztatói. De a bizonyítvány, az bizonyítja, hogy te tudsz valamit. Ugyebár ,ezért bizonyítvány...

az igazi MPL melegebb éghajtra költözött. lö pá! ( 2009.06.03. 14:36:43

mindenki protekciót akar, meg mentességet, mindig, mindenhol

a szabály az szabály

tessék végre megtanulni

én sem kaptam az egyetemen felmentést a számítástechnikai oktatás alól, amiben a word volt meg az excel, pedig volt ecdl vizsgám, nemzetközi számítógépfelhasználói jogosítványom.

jól leszartam, odamentem, öt perc alatt megcsináltam oszt csá

vagy ott van a kölköm néhány osztálytársának néhány hülye szüleje.

perfektek angolból, és középfokú nyelvizsgára hajtják a kölküket, amivel az érettségi már nem váltható ki. mi a faxnak? kötelező emelt szinten így is úgy is + 2 tantágy angolból, és íme a felsőfokú angol nyelvvizsga.

papírország vagyunk még mindig

EÖ (törölt) 2009.06.03. 14:39:34

@☺ágica: nekem nem sikerült az eü vizsgám és csak olyan záradékkal kaptam jogsit, hogy nem okozok balesetet

EÖ (törölt) 2009.06.03. 14:55:00

@☺ágica: nem-e hiszed-e?
bemásolom ide, szó szerint:
Záradék: balesetet nem okozhat
pecsét, dátum, aláírás

na látod! :)

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 14:57:34

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): pecsét, dátum, aláírás; így azért mindjárt más:) Meg vagyok győzve:)

EÖ (törölt) 2009.06.03. 15:00:33

@☺ágica: van rajta szárazbélyegző is, csak azt nem tudom szépen lemásolni! ilyesmi: O (csak nagyobb) :)

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 15:37:43

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): még olyan is van rajta? Akkor tényleg 100,5 %-osan hiteles:)

EÖ (törölt) 2009.06.03. 15:43:09

@☺ágica: legalább 100,5%-ban!
az a baj, hogy én jobban szeretem a félszáraz bélyegzőt, de olyan nem volt a jogászunknál

(ja, ékezetes szót nem emel ki! )

kutyasz@r versus kútyasz@r

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 15:57:34

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): aha, úgy kell nekem! A fenének próbálok én mindig helyesen írni...

EÖ (törölt) 2009.06.03. 16:02:57

@☺ágica: azért törekedj rá, mert jön Malymász és szétaláz bennünket. lehet hogy még máma!

EÖ (törölt) 2009.06.03. 16:17:58

@jesszumpepi: na látod milyen öreg vagyok!? az én időmben még kiváltotta.
de ez még a kiegyezés előtt volt! :)

@☺ágica: óvtosan, mert most is itt ólálkodik, csak read-only üzemmódban!

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 16:19:41

@jesszumpepi: nálam fordítva volt, az érettségi egyenértékű a nyelvvizsgával

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): a kis galád:) Egyébként járhatna erre sűrűbben is

EÖ (törölt) 2009.06.03. 16:24:59

@☺ágica: hát mongyuk engemet is zavar, ha valaki nem tud helyesen írni
de azt már túlzásnak tartom, hogy kijavítja azt aki nem hátravetett jelzőt használ melléknévi igevonzatok utáni harmadik mondatban

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 16:28:22

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): hát, ezt kb háromszor kellett elolvasnom:) Hiába, öregszem. Meg egy kávé sem ártana...

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2009.06.03. 16:28:41

en delelott 10 fele kezdtem el a jogositvany megszerzesi procedurat es delutan 3-kor a kezemben volt a jogsi
az otthoni annak idejen olyan3-4 honapig tartott
vagy tobb
vicc

EÖ (törölt) 2009.06.03. 16:30:00

@☺ágica: szerintem ha magyar tanár olvassa, annak meg vizes borogatás kell! :)

EÖ (törölt) 2009.06.03. 16:42:14

@☺ágica: az egy ausztrál vadkutya? :)

A dingó (Canis lupus dingo) az emlősök (Mammalia) osztályába a ragadozók (Carnivora) rendjébe a kutyafélék (Canidae) családjába tartozó farkas (Canis lupus) alfaja.

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 16:45:34

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): ezt most miért kellett? Néha még álmodom a szigorlattal, pedig nem most volt...A legsz@rabb vizsgák egyike:)

EÖ (törölt) 2009.06.03. 16:48:13

@☺ágica: miből szigorlatoztál? Ausztrália vadvilága?

EÖ (törölt) 2009.06.03. 16:53:19

@☺ágica: én imádtam a rendszertant
csak sajnos én nem szigorlatozhattam belőle, mert nálunk teljesen más tárgyakból volt szigorlat
(zacskóragasztás, ilyesmi) :)

☺ágica (törölt) 2009.06.03. 16:56:25

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): az kemény lehetett! Ez mellett eltörpül a rendszertan. Pedig azt hittem, annál nincs rosszabb:)

Átlagarcú 2009.06.03. 17:03:25

Nem értek egyet a post írójával.
Ha jogsit akar szerezni, adjon számot a tudásáról. Az, hogy máshol, más céllal már már szerzett másmilyen egészségügyi képesítést, csak könnyít a dolgán. Ennek örülnie kellene.
Persze ez nem kisebbíti érdemeit, én is fejet hajtok orbitális felkészültsége előtt és ezt mindenkitől elvárom:)))
...de legalább egy elismerő bólintást.

rikavagyok 2009.06.03. 17:09:47

@Sobri Jóskáné:
Nem az orvosira verem magam. Az elsősegély az mindenhol,mindenkinél elsősegély. Gyanítom minden nyelven ugyanúgy fektetnek "stabiloldalba".
A mentőtiszt képzésben vizont tényleg sokkal több helyszíni ellátást tanítanak. Ez volt az igazán nonszensz.

Viszont azt is rohadtul utálom, h az ápolók/nővérek komoly százaléka élből úgy gondolja, h orvos/orvostanhallgató= istenkomlexusos elszállt tapló. Ebből kifolyólag az átlag orvostanhallgató már némi gyomorgörccsel jár gyakorlatra, h vajon mikor fogja a kisebb-nagyobb orvosok mellett még egy-két nővér is megszívatni. Pedig mind ugyanannak a méteres kékeres harcibránernek csüngünk a boldogtalanabbik végén, (és értem én, h mindenki frusztrált ettől...), de ahelyett, h összetartanánk, még marjuk is egymást.

Átlagarcú 2009.06.03. 17:13:58

Az erinaceus europaeus canis lupus dingo
meg nem más, mint a sündingó.

rikavagyok 2009.06.03. 17:25:16

@Mylady:
ez az én lúzerségem... de egyszerűen úgy túlszerveztem magam az elmúlt 1 évben, h egyszerűen nem maradt kapacitásom az előrelátásra.

rikavagyok 2009.06.03. 17:58:20

@Palkovics Ede:

0: Kikérem magamnak.

1:Szerinted Dújv neogótikus stílusban épült? Ha igen, szólj!

2:Ha abban, h beállok egy sorba, miután az összes vizsgámat rendben letettem, és fennakadok egy hülye szabályon/szabályértelmezésen, aminek következtében az egyik mégsem érvényes,nos ha ebben megtalálod a protekcionizmust, kérlek mutass rá!

3:Ha tudsz jobb kifejezést arra, mikor valaki minimális hatalomhoz jut és rögtön kicsinyesen kihasználja, mint a szemétdombon kukorékolás, kérlek oszd meg velem!

4:Az a 6300 HUF az ösztöndíjam fele. És a szüleim sem milliomosok.

5:Nem fogok orra bukni csak attól,h Vöröskereszt.Valaha biztosan volt olyan célja ennek a rendelkezésnek, h lehetőleg megtanítsanak mindenkit alapszinten elsősegélyt nyújtani. Ebben az esetben viszont a bürokrácia haszonélvezői.
És én tiszta szívemből gyűlölöm a bürokráciát! Csakúgy, mint az értelmetlen szabályokat, illetve azt a hozzááállást, amikor valaki betűszerint akarja betartatni a szabályt, szarva az értelmére.

6: Nem ügyintéző és aktatologató szakra járok.(Legalábbis idáig úgy tudtam.) És egészen sok dolgot fel tudok sorolni, ami ebben a szakmában fontosabb, mint a papírgyűjtögetés és szortírozás szakkör.


7: Mutass nekem egy embert, aki üdvözült mosollyal az arcán megy el ügyet intézni.

hardrock 2009.06.03. 18:15:10

Most már nemcsak (végzett) orvos lehet mentőtiszt? Másfelől meg az elsősegélynyújtási vizsga úgy, ahogy van, faszság, mert jelentkezzen az a nem eü-s végzettségű, de jogsival rendelkező, aki egy ujjal is hozzá merne nyúlni a súlyos baleseti sérülthöz.

májgeriberi 2009.06.03. 19:05:53

@hardrock: én eü-s végzettségű vagyok, de nem mernék hozzányúlni az emberhez ha baj van.
Mondjuk megoldanám ha muszáj lenne de inkább nem.

májgeriberi 2009.06.03. 19:08:10

@rikavagyok: Rika, szerintem végezd a dolgod úgy, hogy ne kelljen szembeköpnöd magad a tükörben.
Szembeköpnek mások..

flamingojoe 2009.06.03. 19:28:05

Néhány hónapja olvasom a homárt. És egyre jobban azt látom, hogy a kommentek tele vannak az egymással való üzengetéssel, illetve, hogy ki az első, második, stb....
Mi lenne, ha a kommentelést arra használnátok, amire való és a cikkhez szólnátok hozzá?

Átlagarcú 2009.06.03. 19:33:28

@flamingojoe: Igazad van! Csinálj rendet! Mi ez a disznóól itt?!
Ez tűrhetetlen!

májgeriberi 2009.06.03. 19:40:20

@flamingojoe: miért zavar barátom? az elsőzés max 3 komment.

Átlagarcú 2009.06.03. 19:45:50

@májgeriberi: ...najó, max a Háború és béke, de annál semmi esetre sem több:))))

hazank fia 2009.06.03. 20:16:42

Erdekes felfogasu posztolo...

Egyreszt valoban nincs egeszsegugyi vegzettseged. Akkor mirol beszelunk?

Masreszt mi az, hogy "orvosi egyetem -1 szigorlat?" 6. even juniusban nincs meg egy szigorlatod, tehat nem fogsz allamvizsgazni es evet ismetelsz? Talan jobb ha nem tudjuk ennek okat, es akkor az is jobb, ha megiscsak el kell menned arra az elsosegely vizsgara.

Harmadreszt. Pl az USA-ban csak ugy lehettem orvos, hogy letettem a licence vizsgat. Ami nagyjabol a teljes orvosi egyetemi tananyagnak felel meg. Pedig mar orvos voltam, diplomaval. Akkor most kezdjek en is pattogni? Mellesleg durvan 2000 dollar volt. Lehet irok itt a fogyasztovedoknek :P

májgeriberi 2009.06.03. 20:20:51

@hazank fia: figyi, az ember MENTŐN van szolgálatban - ezt lehet
de jogsija nem lehet?
hol van itt az egyenlőség?

májgeriberi 2009.06.03. 20:27:50

@hazank fia: na meg ott van az a nő, aki 5 perc alatt fordult meg az úton..na annak van jogsija.

jesszumpepi (törölt) 2009.06.03. 20:47:22

Rikával értek egyet.

Valaki tanácsolta,hogy nem az egyszerű ügyintézőhöz kellett volna fordulni.Ő valószínűleg nem értette,mi a helyzet,és döntési jogköre sincs.

Felmentési kérelmet talán be lehetett volna adni írásban,iratokkal alátámasztva.Az ügyintéző főnökének.

rikavagyok 2009.06.03. 21:30:52

@hazank fia:

Nem buktam meg. Aug. végén van az államvizsga. 5hét van az utolsó szigorlatomig. 2 turnus van, a szeptemberi most végez. Egyéb kérdés? Hitelesített index fénymásolat? Kreditigazolás? Szigorlati adatlap?

Ne onnét kezdje már mindenki az érvelést, h úgyis egészen bizonyosan sík hülye vagyok, és bunkón álltam hozzá.

Nem is az egészségügyi végzettségen pörgök, hanem azon, h ez egy ELSŐSEGÉLY vizsga. Én pedig olyat már tettem (többször...és nem azért mert megbuktam). Jah és vizsgáztatni nem is akarnak, "csak" fizessem be a csekket, menjek vissza a vizsga napján, és odaadnak érte 1db papírt.

Átlagarcú 2009.06.03. 21:41:16

Rika, lássuk be, hogy Te súlyos méltánytalanságnak érzed azt, amit mindenki más természetesnek.
A vezetői engedély megszerzésének megvannak a maga feltételei, nem fognak egyedi eseteket elbírálni, mert nem dolguk. Te annyival vagy szerencsésebb helyzetben, hogy könnyebben leteszed azt a vizsgát. Mégegyszer mondom, ennek örülnöd kellene.

Mylady 2009.06.03. 22:02:11

@májgeriberi: azt én is láttam
de senki nem mondta, hogy az illetőnek van jogsija...

Mylady 2009.06.03. 22:07:30

@jesszumpepi: azt én tanácsoltam

szerintem az a normális menete egy ilyennek, hogy
- az ember utánanéz, miből kell vizsgázni
- ha valamiből már van érvényes és sikeres vizsgája, akkor végiggondolja, hogy akar-e mégegyszer vizsgázni
- tisztelettel (mert mégiscsak hivatal...) érdeklődik az illetékeseknél, hogy lehet-e felmentést kérni/kapni és annak mi a menete
- beszerzi a szükséges dokumentumokat, amikkel alá tudja támasztani a kérelmét
- beadja a kérelmét
- ha engedélyezik a felmentést, örül

de nem bántani akarom a posztert, csak úgy érzem, ő is tehetett volna ezt-azt a sikerért, ha kicsit felkészültebb

hazank fia 2009.06.03. 22:13:50

@rikavagyok:
Ez esetben a szigorlatos megjegyzesemert sorry. Ezek szerint tul oreg lettem, es mar egesz maskepp mukodnek a dolgok...

Mylady 2009.06.03. 22:18:36

egyébként a poszter esete nem egyedi, nekem is van hasonló tapasztalatom: nemrég próbálkoztam egy szakmai vizsgával
ez egy 4 részből álló komplex vizsga
nos a 4 részből én kettőt már tanultam korábban kb ugyanennyire komolyan, egyet meg sokkal mélyebben, ráadásul kétszer szigorlatoztam belőle az ország két legjobb gazdasági iskolájában és tanultam 2 idegen nyelven is (és nem mellesleg ez a szakmám)

felmentés semmiből nincs
nem foglalkoztam velük, a tanfolyamot kihagytam (szerencsére nem kötelező), a vizsgára befizettem a pénzt, átismételtem az anyagot, hogy ne érjen meglepetés, oszt jónapot

és a helyszínen döbbenten hallgattam, ahogy mások azon röhögcsélnek, hogy ki melyik részből éppen hányadszorra próbálkozik...

Átlagarcú 2009.06.03. 22:18:38

Sok orvos ismerősöm nincs, de aki van, mind vizsgázott elsősegélyből.
A gépészmérnök pedig műszakiból. Nem hallottam még olyant, hogy valakit felmentettek volna ezek alól. Persze olyant sem, hogy egyáltalán valaki ezt kérte volna. Meg lehet próbálni, de csodálkoznék, ha sikerülne.

rikavagyok 2009.06.03. 22:19:12

@Sörecet:
Elvileg van egy listájuk, h mit fogadnak el (dietetikus, gyógytornász, eü érettségi ilyenek). Akkor az oktatóm nem tudta megmondani, h ezt el fogják-e fogadni. A tanulmányi azt mondták, h ez nem létezik, h nem elég.
Nyilván gyanúsan az lesz a vége, h kifizetem, káromkodok még egy picit, bemegyek a papírért, elküldik a papírt, vezetek. Lényegesen valószínűbb, mint, h hívom a főnököt, ügyvéddel fenyegetőzöm ilyesmi.
Ettől még zavarhat a helyzet abszurditása.

Bár jelenleg, sokkal inkább bánt (nem konkrétan tőled), h az itt kommentelők nagy része az összes egészségüggyel kapcsolatos negatív érzelmét rám vetíti. Hirtelen egyszerre lettem hülye, pénzéhes szemét, beképzelt istenkomplexusos stb.
Mindezt azért, mert egy hülye szituáción, és hivatalnok stílusán felhúztam magam, és ennek hangot adtam.

rikavagyok 2009.06.03. 22:25:19

@hazank fia:
No problem.
Csak azért húztam fel magam pont ezen ennyire, mert mikor legutóbb posztoltam itt, mire ránéztem a beszélgetésre épp retkeslábú bölcsész voltam, akinek azt magyarázták, h ha átvergődött az UV-in menjen el dolgozni, és akkor az utolsó fillérig elihatja, és majd erre tellik majd...

Mylady 2009.06.03. 22:28:52

@rikavagyok: felháborodásod jogos a bürokrácia miatt

az itteni kommenteket meg ne vedd magadra
a törzsközönség ilyen
jó dolog ám szidni a posztolót, mert az olyan vicces
és ennek amúgyis hagyománya van

aki nem szimpatikus, az sokkal durvábbat kap

Mylady 2009.06.03. 22:30:12

@rikavagyok: bőcsész is vagy? ajjaj! :DDD

rikavagyok 2009.06.03. 22:37:21

:)
nem gondoltam volna, h már ez is a szimpátia jele :D

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2009.06.03. 23:36:22

amugy meg bebazna ha elsosegelybol vizsgazni kene
en alkalmatlan vagyok ra
de ilyen erovel a gyalogossaghoz is kellene elsosegelyvizsga mert mi van ha valakinek a fejere esik a tegla
baromsag
ahogy valaki irta tobbseg hozza se merne nyulni
aki meg merne az tudja vizsga nelkul is
az egesz jogositvanyszerzes egy nagy biznisz otthon

EÖ (törölt) 2009.06.04. 07:57:58

kedves rika!
ha egyszer majd dunaújvárosban engem vágsz ki a roncsból, akkor jusson eszedbe, hogy én megvédtelek!

Tsabi 2009.06.04. 08:12:54

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike): a kivagosdi egy masik szakkor,a rika az osszevarrosra jar.. :)

Rika, en ettol fuggetlenul fenntartom a velemenyem, ha egy formalis vizsgan (mert ugye a tudasod megvan hozza, legalabbis a szigorlat erre utal) ennyire felhuzod magad, es az asztal masik oldalan levo ember neked a szemetdombjanrol kukorekolo holgyemeny, az azert visszavehetne az arcabol picinyt..

itschykhatschy · http://www.itschykhatschy.com/ 2009.06.04. 13:17:43

Miért kell 67 helyen vizsgázni, meg papirozgatni? Amikor én csináltam, akkor minden egy helyen volt. Kresz, műszaki (elektro + mechanika szerviz), elsősegély, adr, stb. Persze vezetni nem az épületben vezettünk.

rikavagyok 2009.06.04. 15:14:12

@Tsabi:
Nem érzem úgy, h mindenkiről, aki bunkó velem, kedvesen és empatikusan kell nyilatkoznom. Valószínűleg, ha mintegy bocsánatkérő mosollyal azt mondja, h értsem meg, ez a szabály, hülye szabály,vagy nem hülye szabály, neki baja lesz, ha nem tartja be, egészen más csapódik le bennem.
Fordított helyzetben (ő szorul énrám, és vmi miatt kellemetlenséget kell okozzak). Persze van 30-40 év fórja az elfásulásban, de úgy rémlik,h az itt fórumozók ezt az orvosok esetében sem tartják mentségnek.

Az már csak ráadás, h konkrétan EZZEL a viselkedéssel, engem az átlagnál messze jobban fel lehet húzni...

rikavagyok 2009.06.04. 15:17:25

@Egyéves Önkéntes (Del Medico Győzike):
az már régen nagyon rossz...
de ha esetleg mindketten odajutunk, hát nyújtsd be a számlát;)
(a végén majd a zsebembe csúsztatsz pár elismerő kommentet...:P)

Tsabi 2009.06.04. 16:40:30

@rikavagyok: akkor bizony lesz meg par (szerintem felesleges) harcod. Pont akkor lenne tobb idod es energiad masokkal kedvesnek lenni, meg nem belefasulni a Zeletbe, ha nem olyanokkal harcolsz akikkel nem eri meg.

wtchp 2009.06.08. 08:38:25

A jogosítvány elsősegély részénél nem a végzettség számít! Lehetsz szívsebész, attól, még nem kapsz jogsit, csak ha fizetsz a vöröskeresztnek az igazolásért!
Már az is csoda, ha a tanfolyamot nem végeztetik el, és nem vizsgáztatnak!

Magyarország a papírozás vezető országa! Több papír = több lehetőség a korrupcióra!

Nem is lenne ezzel baj, de akkor szóljon úgy a szabály, hogy az kaphat jogsit, aki adakozik 4000-et a vöröskeresztnek!

Bukowszky · http://bukowszky.blog.hu 2009.06.08. 09:30:32

én azon csodálkozom, hogy még nem lobbizták ki azt, hogy a repülőgépvezető pilóták is vizsgázzanak elsősegélynyújtásból náluk. (kell tanulni ilyet és vizsgázni belőle, de nem náluk, és gondolhatja a kedves olvasó, hogy nem ezen van a fő hangsúly a képzés során..)

Amúgy azzal egyetértenék, hogy tanuljuk kicsit komolyabban az efféle ismereteket. Mégiscsak a kapitány felelőssége az utasok testi épsége, a logika és a törvény szerint is. Persze nem arra kell gondolni, hogy majd a kapitány megy hátra újraéleszteni a rosszul lett utast, tessék jól érteni.. Netán jó lenne, ha konyítana az ember valamit a dologhoz abban az esetben is, ha a mellettem ülő pilóta kolléga szorul ellátásra..

Bukowszky · http://bukowszky.blog.hu 2009.06.08. 09:34:23

amúgy meg ugyan már.. nem értem a hőbörgést.. azaz értem, de a dokik eltűnődhetnének azon a tényen, hogy a pilótáknak miért kell újra és újra és újra vizsgázni minden tantárgyból rendszeres időközönként..

mert emberek életéről van szó.

az ember meg olyan, hogy felejt. még azok is, akiknek Dr van a neve előtt és PhD utána..

ha én is hőbörögnék azon, hogy miért kell már megint levizsgáznom valamiből, (persze alkalmanként sok sok ezer Ft-ért) az egész Homár blog ezzel lenne tele..

Bukowszky · http://bukowszky.blog.hu 2009.06.08. 09:43:59

szaros 4 ezer ft.. én legutóbb 40ezret hagytam ott a hatóságnál. (vizsgadíj + illetékek)

és ha már egészségügy: az évente kötelező repülőorvosi vizsgálat kb. 30 ezer forintomba kerül! és mivel egy konkrét helyen van a vizsgálat, oda el kell jutni (+12 ezer ft-nyi benzin + szállás ára, mert korán reggel kipihenten ott kell lenni)

és úgy általában, ha már a papírokról van szó: csak a megtartása az összes jogosításomnak évente legalább 100, de inkább 300 ezer forintba kerül!

te meg itt 4 ezer Ft miatt hőbörögsz.. neked legalább van munkád, amiből kifizesd. nekem nincs, és a dolgok jelen állása szerint jó sokáig nem is lesz. :(

rikavagyok 2009.06.08. 22:48:09

@Bukowszky:
az orvosiért is fizettem.
nem is a szaros 4ruppón húztam fel magam (bár a vicc kedvéért: az is pénz nekem)... hanem a dolog teljes és totális értelmetlenségén.
hogy TÉNYLEG egy darab sárga papírért fizessek ennyit, buszozzak órákat, b@sszak el egy napot stb. tanfolyam, vizsga nem kell (ezzel gyakorlatilag elismerik, h nem kétségeik vannak a tudásom felől), csak és kizárólag a befizetett csekk, egy általuk megválasztott időpontban.

mondjuk azóta az autószerelő és a műszaki vizsga esete bőven überelte a sztorimat...
süti beállítások módosítása