Tékozló Homár

Mivel lenyeltem a bankkártyádat, gyorsan meg is semmisítem

2009.09.18. 00:00 | szily | 64 komment

Előre mondom, hogy az itt következő levél az extrém hossza miatt nem való mindenkinek, csak annak a műértőnek, aki gyorsan olvas, és meg szeretné ismerni azt a XXI. századi Kohlhaas Mihályt, aki egyszerűen képtelen elfogadni, hogy a bakkártyáját, amit elnyelt egy OTP-automata, nem kapja vissza azonnal, sőt az OTP használhatatlanná téve fogja azt visszaadni István bankjának.


Tisztelt Akárki az OTP-nél!

       Elnézést, de név és titulus szerint nem tudtam senkit megszólítani, mert mai divat szerint Önök is kényesen óvják magukat attól, hogy mindenféle, mezei reklamálók személyesen fordulhassanak olyan emberhez, aki érdemben tud és jogosult ügyet intézni.

       Ostyáni István vagyok, vidéki kisnyugdíjas, aki már számtalanszor megfogadta, hogy elkerüli az Önök bankját, s akit rossz sorsa véletlenül mégis az ügyfelükké tett.

Azaz csak tett volna.

       2009. szeptember 5.-én, 9 óra 20 perc táján a népligeti autóbusz-pályaudvaron lévő bankjegykiadó automatájukból pénzt szerettem volna felvenni. Minden simán ment egészen addig, míg a gép a szokásos felszólítást kiírta: Vegye el a kártyát! Ezután következett volna, hogy vegyem el a pénzt, majd a számlát. A kártyát azonban nem adta ki a gép. Egy darabig semmit nem csinált, majd újból felszólított, hogy vegyem el a kártyát (amit természetesen nem adott). Egy percre rá megjelent egy szöveg, ami arról tájékoztatott, hogy a tranzakció közben valami hiba lépett fel. Ismét felszólított, hogy vegyem el a kártyát, amit továbbra sem adott vissza. Aztán kiírt valami tájékoztatást, mely szerint új szoftver van benne, s ettől valamivel lassabb a kiszolgálás. A továbbiakban aztán ügyet sem vetett rám. Sorra jöttek az új ügyfelek, őket normálisan kiszolgálta.

       9 óra 28 perckor felhívtam az önök help-desk-jét, ahol bizonyos Kerekes(?) Szilvia nevű hölggyel beszéltem. A beszélgetést vissza lehet hallgatni (ha már a beleegyezésem nélkül rögzítették), de tapasztalataim szerint ezt csak a legritkább esetben teszik a magukat "bőrfelvételekkel" kvázi bebiztosító cégek igazán illetékes emberei.
Egyszerűen megdöbbentett, amit a hölgytől hallottam.

      Az első reflexió az volt, hogy menjek a bankomhoz reklamálni. Azt hittem, rosszul értettem. Menjek a saját bankomhoz, akivel semmi problémám nincs? A bank, aki (nem olcsón) végzett szolgáltatást kínál, majd kárt okoz nekem, elküld máshova reklamálni.? Én naív, feltételeztem, hogy a kisasszonyt úgy képezték ki, hogy első szavaival az iránt érdeklődjön, milyen kárt okozott nekem a cége, s miként tudják a legrövidebb úton megtéríteni azt.

       Nem. Sőt! Megnyugtatott, hogy a kártyámat meg fogják semmisíteni. Majd kb. két héten belül értesítik a bankomat, s elküldik neki.

Micsoda?!

       Egy hibás OTP automata "ellopja" a bankkártyámat, s a károkozó képviselője nem azt kérdezi tőlem, hogyan tudna pillanatnyilag segíteni? Nem azzal foglalkozik, hogy az ügyeletes szerelők közül (mert ugye természetes, hogy van ilyen beosztás az OTP-nél) egyet a helyszínre küld, aki a kártyámat a gépből kivéve megfelelő igazolás mellett visszaadja és elnézést kérjen a kellemetlenségért?

       Nem. Az autóbuszról leszállva, gyakorlatilag pénz nélkül ott állok a főváros egy forgalmas pontján, s az OTP megbízottja arról tájékoztat, hogy a gép által elnyelt kártyámra már keresztet vethetek, azt ők majd megsemmisítik.

       Milyen jogon? Hogy merészelik? Fel sem merül bennük, (nem a telefonos hölgyekben, a megbízóikban), hogy ez egyszerűen lopás, a magántulajdon szentségének megsértése, úgy erkölcstelen, ahogy van?! Azért, mert az általuk üzemeltetett, ezerszer elátkozott automata ismét csődöt mondott?

       Egyben igazuk lehet: én voltam a bolond, hogy OTP automatához mentem. Az elmúlt félévben sokszor volt hibás valami miatt nemcsak az engem most meglopott automata, de a Nagyvárad térig még néhány, s Zircen, az OTP fiókjánál lévő is. Számtalanszor előfordult velem, hogy nagy bevásárlóközpontokban időről-időre az Önök által működtetett terminálok vagy automaták nem fogadták el a Takarékszövetkezet által kibocsátott bankkártyát. Ezt én úgy nevezem, hogy a konkurencia tisztességtelen, időleges kizárása a pénzforgalomból. Sikerült Önöknek az én szememben teljesen hiteltelenné válni, s innen nézve a mostani, rosszul sikerült tranzakció is az én hibámként róható fel. Rendben van, hibáztam, hogy Önöket választottam, de ezért nincs joguk büntetni engem. A kártyámat az Önök gépe lopta el, Önöknek azt nincs joguk megtartani, megsemmisíteni még annyira sem. Kötelességük viszont engem kárpótolni, a már eddig is elszenvedett anyagi károkért és erkölcsi hátrányokért. Kötelesek megtéríteni az üggyel kapcsolatban felmerült telefonköltségeimet, s egyéb kiadásaimat. Kötelességük már csak azért is, mert nem ismeretlen kártyatulajdonos vagyok, hiszen a nevem rá van nyomva dombornyomással, olvasható rajta a kártya száma, s természetesen a kibocsátó neve. Ilyen körülmények között közönséges lopás az, ahogy engem megrövidítenek.
Tessék mondani, Önöket egyáltalán nem érdekli, hogy a csóró kisnyugdíjas hogyan tud meglenni pillanatnyilag az Önök által ellopott bankkártya nélkül?
Természetesen jogi vonalon utánanéztem, s a jelenlegi helyzetben Önök valóban lopást követnek el velem szemben, mert olyan tárgyat tartanak maguknál jogtalanul, melynek tulajdonosát, a tulajdonos adatait ismerik, s a tulajdonos a kvázi ellopás pillanatában jelentette Önöknek az ügyet.
Tisztelt Ismeretlen Reklamációsok!
Kérem Önöket, ne írjanak nekem mindenféle bankközi egyezményekről, mert az engem, mint rossz sorsú ügyfelet, nem érdekel. A tény: Önöknél van valami, ami az enyém, aminek megtartásához nincs joguk, aminek az elvételével (ha nem szándékosan tették is) komoly károkat okoztak és okoznak folyamatosan nekem. Ma ismét beszéltem egy kedves hölggyel Önöktől, aki azt találta mondani, hogy reklamáljak a bankomnál. Én nem tudom: komoly emberek azok, akik ezeket a szegény telefonos kisasszonyokat kiképezik? Normálisan lehet olyat mondani, hogy menjek ahhoz reklamálni, aki nem okozott nekem kárt, akivel semmi problémám nincs? A bankom egyébként szintén nem tud semmit tenni Önök ellen, mert Önök állítólag egyszerűen tönkreteszik a kártyámat, s úgy küldik vissza mintegy két hét múlva. Milyen jogon? Az erősebb jogán? Ha így van, ideje tenni valamit, hogy az ügyféllel szemben ne érezzék magukat ennyire erősnek. Például az interneten, a sajtóban, a tömegkommunikációban. Hátha meg tudok óvni egy csomó embert a hasonló negatív kalandoktól, melyeket Önök által szenvednek el.

       Ha abból a megfontolásból tennék tönkre a bankkártyámat, hogy azzal legközelebb ne tudjak az Önök rendszerében zavart okozni, az is a legközönségesebb üzleti aljasság. Tessék inkább a gépek programját úgy tökéletesíteni, hogy ne fordulhassanak elő hasonló hibák. Hacsak ez az egész nem tudatosan tervezett része az OTP üzletpolitikájának.
 
Végezetül.

        Követelem, hogy az Önök hibás automatája által elnyelt bankkártyámat a legrövidebb időn belül juttassák vissza használható állapotban a bankomhoz (a helyi bankfiókhoz), engedélyem nélkül ne merészeljenek semmiféle változtatást végezni az állagán. Azon még gondolkodom, hogy milyen és mekkora kártérítési igénnyel lépjek fel Önökkel szemben, s esetemet mennyire tegyem közkinccsé az összes médiában. Ha egy csöppet keménynek érzik, amit írtam, bármelyikük képzelje magát az adott pillanatba és helyzetbe.

Kérem mihamarabbi, számomra kedvező válaszukat.

 

Üdvözlettel:
Ostyáni István
(név és cím)

 
Azóta írtam még egy levelet a reklamációs osztálynak, amit szintén mellékelek. Ma szeptember 17. van, de eddig nem történt semmi, a bankkártyám továbbra is illegalitásban van az OTP-nél.

Tisztelt Reklamáció!

      Illetve cseppet sem tisztelt. Önöknek ugyanis nincs arcuk, nevük, személyiségük, munkáltatójuk alkalmazásukkal egyidejűleg valószínűleg kötelezte Önöket az egyéni vonások feladására, elhagyására. Nem tudok mást elképzelni részlegükről, cégükről és magukról, miután egy hete folyamatosan lopnak egy bankkártyát úgy, hogy tökéletesen tisztában vannak a tulajdonos kilétével, lakcímével, s vették több alkalommal is a tulajdonos kérését, követelését saját tulajdona visszaszerzéséért.

     Mintegy 15 alkalommal kerestem meg a maguk cégét. Első alkalommal percekkel bankkártyám ellopása után. Szegény, beidomított telefonos kisasszonyok a beléjük táplált cinikus, semmitmondó, vérforraló szöveget nyomták  a fülembe.

      Miután ezzel nagyon tele lettem, megpróbáltam emberi hangot találni a cégüknél. A jogügyi osztályon akadt egy hölgy, aki magánemberként legalább átérezte helyzetemet, a történet abszurditását, s megpróbált segíteni nekem. Ő volt az (bár hivatalosan semmi köze nem volt az ügyhöz),  aki egyáltalán jelezte, hogy bejelentésem és követelésem megérkezett a kártyatolvaj automatát működtető céghez.
 
      Ezek után egyszerűen aljasságnak tartom, hogy máig nem válaszoltak, telefonon sem hívtak, úgy tettek, mintha semmi nem történt volna.

      Tessék mondani: hogyan merészelik ezt? Kik maguk, hogy veszik a bátorságot a lopáshoz, s miután a sértett (akit ismerniük kell, hiszen az ellopott tárgyon olvashatók a tulajdonos adatai) jelentkezik a tulajdonáért, adják a süketet, meg sem szólalnak.

Én megszólaltam.

      Szeptember 7.-én írt, maguknak címzett levelemet feltettem az internetre, két helyre is, ahol meglehetősen sokan olvassák. Jelen levelemet (amennyiben ezt is válasz nélkül merik hagyni) a másik levéllel együtt elküldöm néhány újságnak. Ők bizonyára örülni fognak, hogy módjukban áll ismét rúgni egyet a "kisembereket nyúzó, átverő, kihasználó" bankokon. Ez nem fenyegetés, nem zsarolás, hiszen nem jogtalan előnyökhöz kívánok jutni, mindössze a maguk által egyszerűen ellopott bankkártyámat akarom visszaszerezni.

     Mindemellett kíváncsi vagyok, kik és hogyan, milyen szisztéma alapján szoktatták (hogy finom legyek) magukat az ügyfélkapcsolatra, hiszen úgy veszem észre, csepp szégyenérzetük sincs.

      Nem szégyellik, hogy cégük kárt okozott a gyanútlan ügyfélnek, s maguk nem kérnek érte elnézést, nem kérdezik meg, hogyan tudnának segíteni? Nem szégyellik magukat azért, hogy hallgatásukkal mintegy tudomására hozzák a kényszer-ügyfélnek: tehet, amit akar, úgyis maguk az urak? Nem szégyellik magukat azért, hogy törvényesíteni kívánnak egy nyilvánvaló és közönséges lopást?

     Nem szégyellik magukat, hogy egy fantomként működnek reklamáció néven, hogy a reklamációk "lenyelése" céljára kötöttek munkaszerződést? Ne adj' Isten, talán magánszorgalomból trehányak és érzéketlenek?

     Egyáltalán erősen kételkedem, hogy a maguk osztályán valóban élő emberek dolgoznak, családapák, családanyák, akikkel szintén történhet hasonló eset (főleg, ha saját cégükkel üzletelnek), hiszen csakis gép lehet ennyire cinikusan érzéketlen ilyen húsbavágó emberi problémák iránt.

     Továbbra is követelem, hogy a maguk által ellopott bankkártyámat változatlan állapotban a legrövidebb időn belül juttassák vissza hozzám. Annyit megígérek, hogy többé nem dugom a OTP automatába, s erre buzdítok mindenkit a környezetemben.

     Még valami: hétfőn délután ugyanezt a levelet elküldöm néhány országos napilapnak  valamint a fogyasztóvédelemnek. Az internetre természetesen most, a megírás és elküldés után azonnal felteszem.

Bármiféle üdvözlés nélkül:
Ostyáni István
 

 

Szűrt kommentelők

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rejtélyes 2009.09.18. 00:10:44

A bankkártya annak a banknak a tulajdona, amelyik kiadta, ez minden bankkártya hátán rajta van. De ettől nincs semmi joga egy másik banknak ezt megsemmisíteni.

bojl 2009.09.18. 00:23:07

hosszú, de jót nevettem rajta. Mo.2009

Joco74 2009.09.18. 00:47:40

@Rejtélyes:

tudja a fene... itt jön a "bankközi egyezmény". Ha a kibocsájtó megegyezett a "mélyen nemtisztelt" bankkal, hogy márpedig biztonsági okokból nem adják vissza a kártyát, akkor kisnyúl...

Egyébként az Örs-ön lévő K&H bank automatája mellett is kint van egy cetli, hogy elnyelt kártyát nem adnak vissza.

Ez biztos egy nagy összbanki összeesküvés...

itschykhatschy · http://www.itschykhatschy.com/ 2009.09.18. 00:48:20

Lehet, hogy errefelé paraszt minden bank, de itt pár napon belül automatice visszaküldik a saját bankomnak a kártyát. A káromat pedig a bank téríti, aztán ő majd lerendezi a károkozó bankkal. Ehhez mindössze le kell írnom egy papírra a történetet és kész. Mindent a bankom csinál nulla költségért. Mert az ügyfelük vagyok.

Persze előfordult, hogy az idegen bank ügyfélszolgálatosai adták vissza személyi felmutatása mellett kb 1 órán belül (ennyi kellett mire kiért a biztonsági személyzet az ATM nyitásához).

Szóval fasza, hogy ilyen bankokba tolják az állami (adófizetői, IMF) pengőket.

itschykhatschy · http://www.itschykhatschy.com/ 2009.09.18. 00:49:25

@Itschykhatschy: eddig kb 5 alkalommal történt, de majd minden nap használom a kártyát nem csak ATM, hanem self_bank, nyomtató, stb terminálokon is.

Cigiző · http://cigi.blog.hu/ 2009.09.18. 01:05:04

Ez nem volt benne az alkuban, amit most írtak alá a bankok? Hogy odafigyelnek az ügyfelekre?
Ha nem,miért nem?

Rathgo 2009.09.18. 01:09:10

Szép álom, hogy egyszer kis hazánkban is majd az emberi normák szerint lehet az ügyeinket intézni. Egyenlőre a fa.ok rossz végén vagyunk, de ezt magunknak is köszönhetjük! Sajnos birkák vagyunk, és semmiért nem tudunk egységesen kiállni, még az igazunkért sem. A kártyatulajdonos Úr nagyot nőtt ismeretlenül is a szememben, még sok ilyen karakán ember kellene ebbe az országba.

gg630504 · http://gg630504.atw.hu 2009.09.18. 01:36:25

Az ügyfél csak birtokosa a bank bankkártyájának.
A tulajdonos a bank. Adhatja, veheti, szétvághatja, megbízhat valakit, hogy szétvágja, rápisilhet.

Secnir 2009.09.18. 02:03:54

korrekt levelek.
hajrá István!

amúgy pölö a takszövök kártyái (nekem is az van), az én tulajdonom, nem a takszövé. fizettem érte, fizetem a havidíjat, ha akarom odaadom az asszonynak (majd ha meszet ettem), ha akarom odaadom anyósomnak (majd ha diliházba kerülök).
a banknak csak annyi köze van hozz, hoyg vezeti azt a tényt, hogy a folyószámlámhoz tartozik. pont.

Bambuló Házisárkány 2009.09.18. 05:33:02

Most rossz volt az automata vagy nem? Ha valami baja van a kártyával, vagy a tulajjal, még szép, hogy berántja.

Ugyandehogy (törölt) 2009.09.18. 07:06:55

Kedves Ostyáni István!
A felháborodás teljesen jogos az elintézési mód miatt.
Azonban felhívom figyelmét, hogy a kártya a bank tulajdona, Ön annak csak birtokosa. A kártyát a bank, mint tulajdonos/kibocsátó bármikor megsemmisítheti, elveheti. Ez igazából az Ön érdekében történik, gondoljon csak bele abba az esetbe, ha azt a kártyát ellopták volna, és az automata a tolvajtól veszi el. Bizonyára hálás lenne a banknak. Ebben az esetben nem ez történt, porszem került a rendszerbe, és így indult be egy -egyébként az ön pénzének védelmére irányuló- folyamat.
Nyugodjon meg, és kérjen azonnali intézkedést (de ne a kártyatulajdonlásra hivatkozva).
Üdv,
Erzsi

Mylady 2009.09.18. 07:09:25

Secnir, tévedsz.
Nézd meg a kártya hátoldalát, rá van írva, kinek a tulajdona. Tényleg nem a takszövé, de nem is a tied.

Nem védeni akarom a bankot, de! ez az eljárás pont az ügyfél érdekében van. Az ATM elvileg azért vonja be a kártyát, mert felmerül a gyanú, hogy nem az próbálja használni, aki jogosult rá. És pont ezért nem adják vissza, biztonságosabb megsemmisíteni és másikat rendelni.

Az más kérdés, és ebben igaza van a levélírónak, hogy ha már elnyelte, akkor legalább legyenek segítőkészek.

Nyugathoz meg azért nem érdemes ilyen esetekben hasonlítgatni, mert azért a magyar viszonyok teljesen másak. Itt rengeteg a kártyacsalás(i kísérlet). A szabályok meg olyanok, hogy ha a bank nem tudja bizonyítani, hogy te gondatlanul jártál el*, akkor neki kell fizetni a károkért, azaz a banknak az az érdeke, hogy a legkisebb gyanúnál is lépjen.
Ezért van az, hogy sokhelyen külön szoftver és ember van arra, hogy figyelje a szokatlan tranzakciókat. Ha valaki pl csak belföldön használja a kártyát, majd hirtelen megjelenik mondjuk egy kanadai tranzakció, vélhetőleg kapásból rátelefonálnak, hogy tényleg ő használja-e a kártyát.

Szóval az ügyfél érdeke, de az otp viselkedését persze ez nem menti.

*Kollégám járt úgy, hogy ellopták a táskáját, pénz, iratok, bankkártyák, minden benne volt. A kártyáról leemeltek egy viszonylag nagyobb összeget, a bank arra hivatkozva nem térítette meg neki, hogy az atm-es pénzfelvételnél másodikra sikerült a jó pin kódot beütni, ami szerintük azt bizonyítja, hogy az illető nem kellő gondossággal járt el a pin kód kezelését tekintve...

kiskár 2009.09.18. 07:29:35

Boldog vagyok, hogy nincs bankkártyám!
Nem volt egyszerű elintézni a munkahelyemen, hogy én egyedül borítékba kapjam a fizut, de sikerült.
Jelszó: vissza a gémeskúthoz! :-)

É2I 2009.09.18. 07:33:46

Tisztelt Ostyáni úr!

Korrekt levelek valóban. De amit az előttem szólók (@Erzsi, a kakaóstekercs: @Mylady: ) is mondták; ez az ön érdekében történt.
Az igaz, hogyha az automata hibája, akkor vissza kellene kapni a kártyát. Régebben ez így is volt és azt hiszem saját bank automatánál még most is így működik.
A bankok közti kapcsolatban több résztvevő is van. Emiatt a bevon kártyákat meg kell semmisíteni, majd a saját banknak ingyenesen pótolni.
És valóban be kellett volna menni a saját bankba, ott is jelezni, hogy be lett vonva a kártya. Kéri pótolni.
Ha bebizonyosodik, hogy géphiba miatt, akkor elvileg nincs költsége.

Az otp telefonos ügyfélszolgálatával nekem is volt "szerencsém" beszélni, többször is (mivel elsőre nem volt soha semmire megoldás). De a leveles ügyintézés sem különb. Gyakorlatilag sosem kaptam a kérdésemre releváns választ. Mellébeszélés, nem kért információ, vagy annak közlése, hogy a kért adat (pl. fénymásolat) mennyibe kerül.
Ezek vezettek odáig, hogy érzéketlen búcsút vettem az említett cégtől.

Nyilván ez önt nem vigasztalja, viszont gondolom ezután messzire elkerüli ezt a múltkori masztodont.

Mylady 2009.09.18. 07:52:08

@É2I: az ügyintézés mindenütt szar.
Múltkor bútort akartam venni. Gondoltam, rákérdezek, mennyi a házhozszállítás, ha velük intéztetem. Kapcsolatfelvételi lehetőségek: chat, email, esetleg ha nagyon muszáj, telefon. Mondom, akkor legyen email, az ingyé' van.
Kérdésem: ilyen és ilyen bútort szeretnék vásárolni, kb ilyen összegben, mennyi a házhozszállítás ebből az üzletükbe ebbe a kerületbe, és ha még összeszerelést is kérek ugyanerre a bútorra, az mennyibe kerül.
Válasz: "a házhozszállítás a vásárolt áru értékétől függ"
Ennyi.
Direkt beírtam az összeget, ha esetleg függ tőle vagy sávos vagy mittudomén, akkor is tudjon konkrét választ adni.
Nem tudott. Az összeszerelésre meg nem is válaszolt.
Kénytelen voltam felhívni őket. Ugyanaz a csaj vette fel, aki a levelet is írta. Nem említettem neki, csak szószerint megismételtem a kérdést. És akkor már tudott érdemi választ adni.

Fairy Girl 2009.09.18. 07:56:51

@gg630504: Persze, de ő nem az OTP ügyfele, és mégis az OTP akarja megsemmisíteni a kártyáját (már megint hiányzik az értő olvasás, vagy csak ennyire reggel van?)

Fairy Girl 2009.09.18. 07:57:49

@Erzsi, a kakaóstekercs: Hahó, az OTP nyelve el a kártyát, de ő nem OTP-s! Senki nem olvas???

kicsimancs 2009.09.18. 08:05:03

atyaégvilág,én az ötödik "kártéríteni" után feladtam... nagyon reggel van még :)

staropramen 2009.09.18. 08:09:36

Sztrovacsekek!
Erről von Kleist Kolhaas Mihálya jut eszembe ,illetve a versike:
A baj, a baj a baj
Fekete lován száguld a baj
Kolhasenbruckban egy lócsíszárra
Jó Kolhaas Mihályra rászállt a baj

Papamaci 2009.09.18. 08:23:08

Nekem úgy tűnik, hogy eddig mindenki elsiklott azon tény fölött, hogy a sikeres, pin kóddal megerősített pénzfelvétel utolsó stádiumában történt mindez. Az automata már vissza akarta adni a kártyát, amit az követett volna, hogy kiadja a pénz és végül igény szerint a bizonylatot. Tehát itt már nem lehet arra hivatkozni, hogy felmerült a jogosulatlan kártyahasználat gyanúja. Itt a bankautomata szoftveres, vagy hardveres hibája miatt a kártya nem kifelé indult el a gépből hanem befelé. A bevett gyakorlat szerint a kártya csak egy esetben mehet befelé, mégpedig akkor ha bevonja az automata jogosulatlan kártyahasználat gyanúja esetén. Hogy nem képesek ezt az egyszerű tényt megérteni elvileg értelmes, reményeim szerint minimum érettségizett ügyfélszolgálatos munkatársak?!
További lelki erőt és kitartást kívánok az ön előtt álló küzdelemhez!

Énbagoly 2009.09.18. 08:25:53

Tiszteletem mindenkinek, aki ezt végigolvasta. Meghajlás.

É2I 2009.09.18. 08:51:17

@Papamaci:
Egy tipikus hiba az automatáknál, hogy kifele elakad. Ergó azt érzékeli, hogy kivehető, de még hosszú körmökkel sem.
2-3-szor próbálja felhívni a figyelmet, hogy vedd el a kártyát, majd bevonja. Effektíve ez az esetlegesen ottfelejtett kártya számláját, tulajdonosát védi.
Ugyanakkor az automata logjában meg kell lenni, hogy valamilyen hiba sw/hw történt, ami alapján bírálható el, hogy pénzes lesz-e a kártya pótlás, avagy sem.

@Mylady:
Sajnos ez igaz, de ezen csak úgy lehet javítani, ha reklamálunk. És előbb-utóbb rászokik a társadalom, hogy nem csak asztalt verve, személyesen lehessen elintézni valamit.

@ÉnVÉRbagoly:
Nos az a baj, hogy mára két bekezdésnél többet kevesen hajlandók olvasni. Pedig sokaknak nem ártana. No meg értelmezni is azt, amit elolvastak.

Énbagoly 2009.09.18. 08:53:58

@É2I: Én szeretek olvasni, képzeld, még könyvet is szoktam, de ez a sztori nem fogott meg. :)))

Zombez 2009.09.18. 08:56:15

Számomra az egyet jelent:
Kerüld az OTP-t! - az ügyfélkezelésben még mindig egy szocreál monstrum.

Mylady 2009.09.18. 09:03:49

Azért nem adják vissza sokszor a benyelt kártyát, mert "ismeretlen", ellenőrizetlen helyen volt, illetve nem tiszta, hogy miért nyelte be. Emiatt pedig felmerül annak az esélye, hogy valaki olyan is a kártya közelébe került, aki nem jogosult rá és esetleg leszedte róla az infokat. Aztán visszaél vele.
Szóval lehet hőbörögni, de az ilyen esetek mindig azért vannak, hogy megelőzzék a bajt. 'Jobb félni, mint megijedni' alapon. A kártyacsalásokat nagyon nehéz kivédeni.

És igen, előfordulnak hibák az atm-eknél is, mint mindenhol. Csak itt a dolog jellegéből adódóan nehezebb korrigálni. Nem kell mindig minden mögött összeesküvést keresni.

KáposztaMedve 2009.09.18. 09:07:40

Megvót! Minden respekt a posztolónak, de mindegy lenne, ha széllel szemben lekvárt kaszálna, akkor sem látná később a kártyáját.

Javaslatom a következő:
Be kell menni az OTP-hez, vad viselkedéssel megijeszteni az ott tartózkodó ügyfélszolgálatos lányokat, majd a zár-széttöréssel kombinált távozást beiktatni. :D
Amúgy meg amíg nincs kártya, személyivel lehet kp-t felvenni bármelyik takszövnél, nem? Hiába no, XXI. század.

Anulu · http://salgoauto.hu/ 2009.09.18. 09:19:17

Boldogok, akiknek nincs bankkártyájuk. :D
Mély együttérzésem a posztolóval.

staropramen 2009.09.18. 09:22:36

@Anulu:
Valamint a kőfaragók, a balett táncosok , a sajtkészítők és a kék platós Ifa tulajdonosok.

Bozdurgán 2009.09.18. 09:24:45

Nem akarnám bántani a posztolót, mert én is járttam már úgy hogy vasárnap kellett kifizetnem az ácsot a komplett tetőért, és amikor pénzt szándékoztam kivenni elnyelte a kártyámat az automata.
Az annyira nem volt jó érzés.Az ácsnak meg pláne nem...

De ha már egy idegen bank automatája elnyeli a káryámat akkor inkább semmisítse meg, minthogy levélben vagy bármilyen más útvonalon vadidegen emberek kezén keresztül utaztassa A-ból B-be.
Szerintem ez biztonságosabb, és amellett hogy az automatát üzemeltető bankot értesítem, a sajátomat is felhívom, és letiltatom biztos ami biztos.

Az OTP meg nálam is tiltólistán van,mert sértődős vagyok, nekem ne viselkedjen hivatalként, tegye lehetővé hogy az ügyintézővel partnerként kommunikálhassak, ülve , ne pedig postás módon egy nyitott pult előtt ácsorogva mintha ők tennének nekem szivességet.
Tudom finnyás vagyok.

staropramen 2009.09.18. 09:33:23

Sztrovacsekek!
Arra nézvést, hogy ki boldog még a felsoroltakon kívül,
szíves figyelmetekbe ajánlom a következő ballada refrénjét és ajánlom minden Dunaweb előfizetőnek.
Francois Villon:
Kettős ballada a bolond szerelemről

Csak rajta, csókolj és szeress,
szeresd, keresd a tort, a bált!
Különb belőled így se lesz -
de betörik a koponyád.
Butít a vágy, vesztünkbe ránt:
elveszti Sámson két szemét
és Salamon bálványt imád...
Boldog, ki nem próbálta még!

A bűvös sípost, Orpheust
úgy elragadta vak szerelme,
hogy lent a gyilkos Cerbeus
a négy szájával majd benyeltee!
Szép Nárcissust is ez vezette -
s a mélybe várta lenn a vég...
Maga-szerelme lett a veszte.
Boldog, ki nem próbálta még!

Sardánapál, a bátrak bátra,
kinek lábánál Kréta hódolt,
asszonyruhát szedett magára
s lányok közt ekkép forgolódott.
Szent Dávid is gondolt bolondot
és elhagyá jámbor hitét,
látván két, jó formáju combot...
Boldog, ki nem próbálta még!

Szép húgát Ammon megszerette,
becsalta kérve: hozz ebédet!
S erővel megszeplősítette...
Vérfertőző parázna vétek!
Heródes meg (valót beszélek)
leütteté János fejét,
csak mert tetszett a tánc, s az ének...
Boldog, ki nem próbálta még!

De magamról sem hallgatok:
mint lepedőt a sulykoló,
püföltek pőrén - nem titok -,
s ugyan ki volt a bajhozó?!
Ki más is, mint Vauselles Kató?!
Elvertek ott engem s Noélt,
akár egy lagzin... Szó, mi szó:
boldog, ki nem próbálta még!

Tán észre tér a férfi végre,
s a nőzést egyszer abbahagyja?
Dehogy! inkább máglyán elégne,
mint holmi seprünyél lovagja.
Ki szívét asszony-kézre adja,
már elherdálta ép eszét...
mert mind egy kutya: szőke, barna...
boldog, ki nem próbálta még!

/Mészöly Dezső műfordítása/

hatja 2009.09.18. 09:43:40

ismerős sztori, nekem konkrétan ott hogy "pénzfelvét folyamatban" lefagyott az automata. ez az elnyelésnél is rosszabb mert ki tudja magához tér-e és mit csinál a kártyával. kiírva persze véletlenül sem a kártyás helpdesk száma volt, hanem az általános gépi hangos... végül a kártyás hd-en keresztül sikerült felfüggesztetni, pénzfelvétet még nem terhelték rá de így is másfél hónap volt mire visszakaptam a kártyát, banki készpénz felvét meg valami 4-500ft per alkalom.

az eset utózöngéje, hogy a kártya átvételekor az ügyfélszolgálatos nő cinikusan megjegyezte, hogy jobban jártam volna ha letiltatom a kártyám, az csak kb két hét lett volna. nem volt őszinte a mosolyom.

RosszQtya · http://indafoto.hu/rosszqtya 2009.09.18. 09:44:38

kedves posztoló ott bukta, hogy a bankkárta a kibocsátó bank tulajdona, függetlenül attól, hogy kinek a nevére van kiállítva!

így a bankkártya további sorsa a bankok közötti szerződésben foglaltak szerint lesz.

valószínóleg kilyukasztják a mágnescsíkot (elkerülendő a kártyás visszaéléseket) és postafordultával elküldik a kártyát kiállító banknak!

a kártyát kiállító bank (jobb esetben) méltányosságból INGYEN biztosítja az új kártyát.

ha nem akkor cumi :B

Bozdurgán 2009.09.18. 09:46:58

@staropramen:

szerintem érdemes lenne megpróbálnod bemásolni az egri csillagokat, vagy a háború és békét.
egyreészt ezzel fitogtathatnád irodalmi ismereteidet, másrészt abbban is rengeteg idevágó részt találnának az olvasók.
nagyon drukkolok, hogy másoló munkásságod kiteljesedhetssen.

papugaja 2009.09.18. 09:51:03

Feleségem tavaly ellopott cuccai közt volt egy K&H egészségpénztári kártya.
A tolvaj megpróbált pénzt felvenni vele, a gép benyelte.
Két hét nem telt bele, a kártya visszatért, sértetlenül.

staropramen 2009.09.18. 10:08:18

@Bozdurgán:
Lehet valami igazad,de ha csak a "boldog, ki nem próbálta még" sort írom be amely teljesen passzol anulu gondolatához, akkor nem derül ki , hogy milyen régi és kitől származik a mondat.
Egyébként nyugodtan ugord át, ha hosszú.
Kösz a javaslatot a Háború és békére, megvan glagolita írással a hétvégi posztba talán két recept között vasutasviccként bemásolom .Hivatkozhatok rád?

2009.09.18. 10:09:42

@kiskár: jól van hát lehet cserekereskedelmet is csinálni 2 balta = 1 juh, minek a pénzzel vacakolni. Tűzvésznél például elég, megsemmisül. A birka legalább elszalad a tűz elöl.
Szóval vicces az ilyen sztrovacsek, aki kiharcolja hogy ő kápéban kapja a fizetését.

gg630504 · http://gg630504.atw.hu 2009.09.18. 10:43:35

@Mylady: Az x bank, mint tulajdonos bárkit, pl. otp-t megbízhatja, hogy darálja le, egye meg, fesse be lilára a bankkártyáját. Az x bank megbízta ezzel az otp-t: hiba, gyanú, melegfront esetén végezze ki a kártyáját. Az otp pedig végrehajtotta. Ennek megakadályozására az ügyfélnek befolyásolási lehetőséget nem ad a szerződése. Csak birtokos, még ha nincs is tudatában ennek. A bank pedig, amit megtehet, azt meg is teszi.

Metal_Storm 2009.09.18. 10:44:23

azt áruljátok már el nekem, hogy az a tetves automata hogyan dönti el, hogy jogosult vagyok használni a kártyát, ha a kártya érvényes és a PIN kód helyes?

NoOne 2009.09.18. 10:47:30

@Mylady: bocs, de marhaságot írsz. A kártya használója/birtokosa jelezte az ATM-et üzemeltető bank ügyfélszolgálatának, hogy az automata lenyelte a kártyát. Hol van itt a rosszindulatú 3. fél/adattolvaj stb.?
Ok, értem én, bankközi egyezmény... csakhogy ott a rengeteg élő példa, hogy kicsit normálisabb helyeken adategyeztetést követően, helyszíni jegyzőkönyvvel (és gyanítom az ügyfél saját felelősségére) visszaadják, akár helyben is, vagy visszaküldik a kibocsátó banknak, az meg a kárgyabirtokosnak. Ugye milyen egyszerű -- is lehetne?
Amúgy egy Erste bankfiók utcára néző automatája ette meg az egyik kártyámat. Ott sem voltak hajnaldók visszadni, annak ellenére, hogy a bankom ügyfélszolgálata a fülem hallgatára járult volna hozzá. Szóval nem csak az OTP köcsög.

A Lesből Támadó Ruhaszárítókötél · http://www.planetside.blog.hu 2009.09.18. 10:54:08

Egyszer lenyelte az automata a kártyámat, telefonáltam rögtön, hogy mi lesz... készségesek voltak, bár két hétig is eltartott, míg a bankomban átvehettem. Valahogy kibírtam.

Más alkalommal 9000 Ft-ot akartam levenni, az automata úgy csinált, mintha kiadta volna, közbe meg nem is. Siettem, megismételtem a kérést, ekkor már tényleg kiadott 9000 Ft-ot.

Hova lett az első 9000? A bank két nap múlva küldött egy SMS-t, hogy 9000 Ft-ot jóváírtak, mert ennyi saruk volt. Hívni sem kellett őket.

hatesz 2009.09.18. 10:56:26

Idegen bank külsö (tehát nem a bank falába beépített) pénzautomata esetén sajnos SOHASEM kapja vissza a tulajdnons/birtokos a kártyát, mindig megsemmisítik, sajna ez a szabály. És sajna az is tökmindegy, hogy jogosulatlan felhasználás miatt vagy egyszerü géphiba miatt nyelte el. Max majd a saját bankunknál reklamálhatunk és kérhetünk kártérítést.

moli 2009.09.18. 11:16:54

@Ostyáni István: teljes mertekben igazat adok, bar ez jelen helyzetben SZELSOSEGESnek es tulzottan onerzetesnek allit be engem.

jo, mi?

otp egyetlen modon johet ki ebbol jol: elnezest ker, soron kivul vissza kartyat, atgondolja a metodust. ha viszont ragaszkodik A szabalyhoz, akkor tovabbra is tapicskolunk a szarban.

Réka ‎ · http://blog.rekafoto.com/ 2009.09.18. 11:19:49

Én nem hiszem el, hogy a posztoló nyugdíjas. Akinek ekkora traumát okoz egy kártyaelnyelés, valamint az extra út a számlavezető fiókhoz egy új bankkártyát igényelni és a régit letiltatni, nos az maximum 14 éves gyerek lehet, akit még nem ért igazi megrázkódtatás. Megjegyzem, a számlavezető fiókba elutazhatott volna az illető kb annyi idő alatt, mint ahogy ezt a két levelet bepötyögte (mivel max 14 éves, kedvezményesen is utazhat), akkor is, ha a fiók mondjuk Ózdon van és az posztoló mosonmagyaróvári.
Ha pedig mégis nyugdíjas, akkor kurvára ráér és láthatóan boldog, hogy egy ilyen semmiségen felhergelheti magát, vélhetően annyira eseménytelen az élete, hogy egy kártyaelnyelést hatalmas kalandként él meg, amely során kötelességének érzi amolyan Don Quijote gyanánt kiállni a gonosz bank ellen.

Kedvencem a
'Tessék mondani, Önöket egyáltalán nem érdekli, hogy a csóró kisnyugdíjas hogyan tud meglenni pillanatnyilag az Önök által ellopott bankkártya nélkül?'
mondat, valamint a számtalanszor ismételgetett 'hogy merészelték'.

És igen, lehet már a posztolót.

Mylady 2009.09.18. 11:22:20

@NoOne: bocs, de ha én nem minősítem amit írsz, marhaságnak, akkor talán elvárhatom én is ugyanezt.
Főleg úgy, hogy én szakmabeli vagyok. És te?

"Hol van itt a rosszindulatú 3. fél/adattolvaj stb.?"
Honnan tudod, hogy nincs? Honnan tudod, hogy nem azért nem tudta kiadni, mert valaki megbuherálta a kiadónyílást és (fizikailag) elakadt, ezért inkább benyelte? Sokszor ha csak felmerül a csalás esélye, megsemmisítik a kártyád, elkerülendő az adatlopást. (mert nem a kártya, mint tárgy a lényeg, hanem a rajta lévő adattartalom)
Sorolhatnám még, de mindegy is. Én tudom, hogy működik ez, te meg azt hiszel, amit akarsz.

Biztonsági okokból nem adják vissza. És kész.

De ha elnyeli a kártyát az atm és simán visszaadják, a végén meg kiderül, hogy adatot loptak róla, akkor meg azért vernétek az asztalt, hogy miért ilyen felelőtlen a bank.

Mylady 2009.09.18. 11:24:43

@Rékuc: Én viszont pont elhiszem, hogy nyugdíjas. Annak, aki nem ezen a technikai fejlettségi szinten szocializálódott, annak igenis hogy nagyobb valószínűséggel okoz gondot egy ilyen eset.

Mylady 2009.09.18. 11:27:48

@gg630504: igen. remélem, nem ellentmondani akartál, hanem megerősíteni amit írtam, mert arra pont jó :D

moli 2009.09.18. 11:43:03

@Mylady: """Ha valaki pl csak belföldön használja a kártyát, majd hirtelen megjelenik mondjuk egy kanadai tranzakció, vélhetőleg kapásból rátelefonálnak, hogy tényleg ő használja-e a kártyát."""

erdekes, velem soha nem tortenik ilyen...

Leadfoot 2009.09.18. 11:44:09

Szerintem egy reklamációban érdemes tényszerűnek maradni, nem túlzásokba esni (pl. a bannártya nem az ügyfél tulajdona, így a "meglopás" kifejezés egyáltlaán nem heléynvaló).

Tittincs 2009.09.18. 12:09:34

Sziasztok!

Bankban dolgozom( Nem az OTP)Valóban úgy van,hogy a bankkártya hivatalosan a Bank tulajdona, mivel ő adja ki az ügyfélnek (vagyis hivatalosan a kártyakibocsátóé VISA v. MASTERCARD), és az ügyfél díj ellénében használja a kártyát. De az is igaz,hogy valóban az üf. neve szerepel a kártyán....Tehát elvileg az az ügyfélé is... Vagy mégsem?? Sok kiskapu van az biztos, amit már nem lehet szemmel követni. De az biztos, hogy NAGYON szurkolok Istvánnak,hogy sikerrel járjon "rövid kis levele"
:D

arthungary 2009.09.18. 13:22:38

Ha többet akarsz olvasni a posztoló tollából:
blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2007&pho=1&n=papajasd
/Én nagyon szórakoztatónak találtam, ezért rákerestem a neten. Megérte./

itschykhatschy · http://www.itschykhatschy.com/ 2009.09.18. 13:47:37

@moli: nekem még kisebb tranzakcióknál is felhív valaki a bcc-től, hogy ugyan terhelték, de ha nem én voltam, akkor visszacsinálják.

A bankkártya a kibocsátó tulajdona. A számlatulajdonos lelke meg a banké. A számla is a banké, de a pénz az ügyfélé rajta. Például nem gipsz jakab számlájáról nyúlnak le lét, hanem a banktól. Stb.

Peti817172M · http://peti817172m.atw.hu 2009.09.18. 17:42:37

Elnyeli a kártyát, újat kell igényelni. Kész.

۝merta-X 2009.09.18. 19:20:44

Na kérem.
Ezen a hétfőn, délután három órakor ketten a barátnőmmel a francia Le Havre kikötővárosában jártunk pont ugyanígy.

Unicredites kártyánkat a BRED bank automatájába helyezve megdöbbenten konstatáltuk, hogy elnyelte, és franciául kéri, hogy ugyan helyezzünk be egy kártyát. Felhívtuk az ügyfélszolit, aminek a száma ott volt az automata felett. Ott a cseppet sem barátságos madmazelle közölte, hogy várjuk meg, míg kinyit a bank. Igen, a bankok egy része hétfőn (és csütörtökön) Franciaországban zárva tart.

Átmentünk a szomszédos gyógyszertárba, ahol az igen kedves eladó hölgy kikeresett egy ugyanilyen nevű bankot Le Havreban, ami nyitva van hétfőn.
Felhívtam.

A következő párpeszéd hangzott el.

- Üdv, X. Y. vagyok, itt állok Az önök városában a Rue Akármin, és a bankautomatájuk benyelte a kártyámat. Turisták vagyunk, nincs nálunk készpénz, még ma este 400 kilométerrel odébb kell lennünk, kell a kártyánk, kérem küldjön valakit, aki kinyitja a dobozt, és visszaadja a kártyánkat.

- Értem. Nos, sajnos meg kell várniuk, amíg holnap kinyit a bank.

- Sajnos ez lehetetlen, a fentebb elmondottak miatt. Kérem intézkedjék. Kérjük a kártyánkat, most.

- Nos, ez lehetetlen.

- Na és miért?

- Azért, mert egy alvállalkozónk tölti föl az automatákat, és ők ma nem dolgoznak.

- Értem. Ez esetben hogyan fog nekem segíteni??

- Sajnos, amit kér, az lehetetlen.

- Értem. Visszhall.

Letiltattuk a kártyát, hazatelefonáltunk, az egyik üres kártyánkra ismerőssel utaltattunk pénzt, majd egy idegbajjal gazdagabban
távoztunk. Amúgy az Atlanti óceán gyönyörű Le Havreban.

Zalzan Kavol 2009.09.18. 20:18:54

@Bozdurgán:
"ne pedig postás módon egy nyitott pult előtt ácsorogva mintha ők tennének nekem szivességet.
Tudom finnyás vagyok. "

Legutóbbi OTP-s élményem: mentem átvenni bankkártyámat, és miközben a hölgy intézte az ügyemet, és hozzám pofázott, szőlőt zabált közben (és még csak meg sem kínált)
A magatartása egyébként szintén azt sugallta, amit írtál.

2009.09.19. 10:42:44

@Rékuc:
hogy te mekkora egy érzéketlen gonosz liba vagy...
nyilván nem tudod, milyen távolsági buszon utazni, és nyilván nem hallottál rémtörténeteket lopásokról, vagy ha hallottál is, tizenévesek ostobaságának tartod, de hidd el, nekünk itt Budapesten ezzel mint valós lehetőséggel kell számolnunk.
És hidd el, hogy van olyan, hogy az embernek:
1, egyetlen bankkártyája van, és a számlájára havonta érkező pénzből él, ami VÉGES mennyiségű
2, azért tartja a bankkártyáját, hogy akkor szerezhessen segítségével kp-t, ha SZÜKSÉGE VAN RÁ
3, ha szüksége van pénzre, akkor az azért van, mert AKTUÁLISAN NINCS NÁLA, vagy legalábbis nem annyi, másrészt kurvára nem hetek múlva van rá szüksége, hanem AKKOR ÉS OTT.
Függetlenül a levél stílusától meg terjedelmétől a felháborodás több mint jogos, te meg szűklátókörű vagy, továbbá érzéketlen, ill. szövegértésből egyes, üljön le.

Réka ‎ · http://blog.rekafoto.com/ 2009.09.19. 15:09:52

@E®: ja, sőt egy tégla is a fehére eshet szegénynek, te szerencsétlen faszfej.
A levélben egy szó sem esett arról, hogy neki sürgősen szüksége volna a pénzére, különben nem tud akciós csirkefarhátat venni a tescoban. Csak a merészelés volt, meg a drama queen felháborodás. Egyetlen szóval nem említette, hogy ő most pénz nélkül marad és kikapcsolják nála a gázt - ez esetben teljes megértésre lelt volna nálam is. De ez a levél csak hiszti, egy hisztis picsától, még akkor is, ha fiúneve van. Ő megszólalt, bazdmeg :D ő a hős szószóló, amiért írt egy picsogó levelet. Na ne már.

Mariannka51 2009.09.19. 19:16:24

Velem a egy Er..e bankfiók automatájánál történt, hogy az MKB-s kártyámat kapta be. Bementem a bankba ahol elmondták, hogy 2 lehetőségem van:
1. holnap kiveszik és elküldik az MKB-nak
2. Holnap kiveszik, az MKB küld nekik egy igazoló levelet, hogy odaadhatják nekem és átvezem.

igy 20 óra alatt sikerült visszakapnom.

Fotelrocker2 · http://budapest.blog.hu 2009.09.19. 21:48:00

Az volt már, hogy a kártya a bank tulajdona? :) (Mer ha nem, akkor szivesen kifejtem...)

Amúgy olyan kis görgős vacakkal talán ki lehetett volna venni a kártyát.

pazola 2009.09.20. 09:45:08

Solymosi Reka, te egy fapina vagy. Ezt a google is igazolja, amikor azt irja rolad: nem no.

facsipesz 2009.09.20. 15:34:54

Múlt héten szüntettem meg az OTP-s számlámat.

Egy álmom vált valóra.....

johevi 2009.09.20. 20:47:38

Minden bank így csinálja, kivéve ha bankfiókban nyeli el, azt ők ki tudják venni, minden más automatát külső cég üzemeltet. Sajnos ez van.
Én azt nem szeretem, amikor valaki alapból "elküldöm mindenkinek, PSZÁF, sajtó, miniszterelnök" szöveggel jön, amikor meg tényleg valaki jogosan reklamál, arra nincs idő a sok egyéb küldözgető levelének kivizsgálása, megválaszolása miatt.

tetriszbajnok agresszív disznó 2009.09.28. 21:23:09

Pista bácsi!
1. Tessen elolvasni a kártyát: a kártya az XY bank tulajdona. Nem a magáé.
2. Hogyan adhatná vissza egy szerelő magának a kártyát? Hogy igazolja azt maga neki? Jézus! Gondolkodjon már! Mi van akkor, ha egy Kovács János nevű kártya van benne?
3. Azért küldte a kisasszony a bankjához, mert ott a kártyakezelő rendszerben meg tudják nézni, hogy miért nyelte el a kártyát a gép.

Háborgás és hülyeségek irkálása helyett inkább be kellett volna mennie a bankfiókba, ahol kulturáltan érdeklődhetett volna a miértek iránt, hiszen - mint leveléből kitűnik - maga nem ért semmit a pénzügyekhez. Ja: és pénzt is tudott volna felvenni a fiók pénztárában.
süti beállítások módosítása