Tékozló Homár

Ajánlat helyett diktátum jár a megszűnő tarifacsomag előfizetőinek? Update!

2019.08.09. 10:45 | Homár Rezső | komment

vodafone_text_011808587147_640x360.jpg

Mi van akkor, ha a szolgáltató azt mondja, megszűnik a tarifacsomag, amit épp használunk és felajánlj egy másikat. A naiv ügyfél feltételezheti, hogy a meglévőhöz hasonlót kínál, az alapos és felkészült ügyfél pedig utánajár az új tartifacsomagnak és feltételeinek.

2019 május 17.én A felhívott egy Vodafon "üzletkötő". A telefonom kijelzett egy számot de azt én nem ismertem, ennek ellenére felvettem. A beszélgetés során kiderült hogy teljesen felkészületlen. Úgy szakmailag mint emberileg alkalmatlan erre a feladatra és a beszélgetésünk adatvédelmi, fogyasztóvédelmi aggályokat is felvet.

A beszélgetés során olyan adatokat kért amiket addigra tudnia kellett volna. Mikor aggályaimnak hangot adtam, letorkolt. Kb tíz alkalommal pedig belém fojtotta a szót.

Olyan telefonszámról hívott amit én azonnal nem tudtam ellenőrizni. Az teljesen életszerűtlen, hogy egy ismeretlen számról hívó felet majd én utólag egy másik telefonszám felhívásával fogok hitelesíttetni.

Mindjárt a beszélgetés elején az ügyfél-biztonsági kódomat kérte, amit én érthető okból először megtagadtam. Ezzel az erővel kérhette volna a bankkártyám PIN-kódját vagy az email postafiókom jelszavát is. Ilyen érzékeny személyes adatot én nem adok ki. Pontosan azért mert hasonló módon működnek a telefonos csalók is.

Eleve azzal a hamis állítással kezdte a mondandóját, hogy a jelenlegi tarifacsomagom az ősz folyamán megszűnik és onnantól nem lesz érvényes szerződésem és nem fogok tudni telefonálni. Ezzel a érvvel már öt évvel korábban is megpróbáltak rávenni a tarifacsomag váltásra, de akkor is elutasítottam. Erről a korábbi beszélgetésről is van hangfelvételem.

Felkészületlensége már ott tetten érhető, hogy fogalma sem volt arról, hogy én mint ügyfél mennyit költök telefonálásra. Sőt, rendreutasított ez ügyben is. Egyetlen paraméter alapján adott ajánlatot, mégpedig a havi számla. De nem kérdezte, hogy abból mennyi a beszélgetés és mennyi az SMS és más szolgáltatás igénybevétele. Vagyis számomra fontos lényeges paraméterek nem érdekelték.

Elégtelen tájékoztatás.
A megajánlott díjcsomagnak csak három paraméterét mondta el. 
1 Az árát
2. Mennyi a benne foglalt percek száma
3. Mennyi adatforgalom van benne

Illetve olyan kedvezményeket, melyek csak az adott ajánlathoz és korlátozott ideig max egy évig élnek.

Lényeges adatokat hallgatott el.
Nem mondta el, hogy az ajánlott tarifacsomag szolgáltatásnak az SMS és beszélgetési percdíja lényegesen magasabb az aktuálisnál.
Nem mondta el, hogy a számlázási egység perc alapú, szemben a mostani másodperc alapúval. Ezzel a telefon által rögzített beszélgetési időből már nem lehet majd egyszerűen a tényleges fogyasztást levezetni illetve nyomon követni. Ahhoz hosszadalmas számolgatások kellenek majd.
Ez nagyon nem kedvező nekem.

Kedvező ajánlatnak nevez egy olyan ajánlatot melynek alapösszege és az összes szolgáltatásának alapdíja lényegesen magasabb a jelenlegi tarifacsomagomnál. A mostani szerződésem alapösszege 3700-ról 5990-re nő az új szerződés hűségidejének lejártával.

Ez 61,9% növekedés
Az alap percdíjak esetében a növekmény
A belföldi vezetékes hálózat hívásakor illetve a belföldi mobil hálózat hívásakor 49,42%
Minden más estben a növekmény 153,94%
De ez is csak akkor igaz ha kerek perces hívásokat kezdeményezek. Minden más esetben ez az arány tovább emelkedik.

Ez nem hogy nem kedvező, de kifejezetten hátrányos nekem, hiszen az alapdíjban rögzített perceket sokszor átlépem már most is.
Az új tarifákkal az szintén megtörténne és a magasabb tarifák és nehezebben követhető hívásidőből számolt díjak alaposan túl is lépnék a mostanit és az újat is. Akár a duplájára is nőhet változatlan szokások mellett.

A Vodafone gyakorlatilag a fennálló szerződés minden tartalmi paraméterét felmondva rám nézve annál lényegesen kedvezőtlenebb szerződési feltételeket akar kikényszeríteni, ráadásul hűségidővel szigorítva.

Ezen az 10 hónapos egyszeri és a 12 hónapos "hűség idejű" kedvezmény mit sem változtat, mert azok igénybevételével is rosszabbak a feltételek.

Olyan szolgáltatásokat is rám tukmálva amikre nincs is szükségem. Ilyen az a 2 GByte-os adatcsomag, amit a csomag tartalmaz. A most meglévő csomagomnál ezt a lehetőséget letiltattam.
Arról sem tájékoztatott, hogy milyen következményei vannak az adatkorlát esetleges túllépésének.

Ez így egyáltalán nem ügyfélbarát.

Idézet a Vodafone Magatartási Kódexéből 
"Vodafone Értékek
Ügyfélközpontú
Központban az ügyfél: 
• Figyelünk az ügyfelek igényeire és alámerülünk az ügyfélélményben
• Személyes felelősséget vállalunk az ügyfélélményért
• Kitekintünk a Vodafone-on kívülre, hogy megértsük az ügyfelek tapasztalatait,
 viselkedését és azok trendjeit"
Kommunikáció
„Mindenkor világos és becsületes tájékoztatást adjon, közérthető módon. 

Na ennek aztán teljesen ellentmond amit én tapasztaltam.
Hogy lenne ügyfélbarát az ami egyértelműen szembe megy az ügyfél akaratával.

A Vodafone megszegi a saját belső Vállalati felelősségvállalási irányelveit is.

"Felelős marketing
Megközelítésünk: marketingkommunikáció
Ügyfeleink iránt érzett felelősségünk egyik legfontosabb eleme, hogy marketingtevékenységünket a jogszabályoknak 

és etikai elveknek megfelelően végezzük. A felelős marketing elvének megfelelően igyekszünk nyílt és egyértelmű kommunikációt folytatni ügyfeleinkkel, illetve támogatjuk őket abban, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak. A fogyasztók tisztességes tájékozódáshoz való jogát és személyes adatainak védelmét törvényi előírások is biztosítják, de a törvényi kötelezettségen túl is elősegítjük, hogy ügyfeleink kiigazodhassanak a szolgáltatások között, és biztonsággal használhassák azokat"

Milyen megalapozott döntést lehet hozni akkor ha a Vodafone lényeges információkat hallgat el?

Megengedhetetlen nyomásgyakorlás.

Kifejezetten negatívnak tartom azt, hogy a Vodafone büntetni kíván, ha nem fogadom el az ajánlatukat mert olyan csomagba szándékozik besorolni melyet én magamtól biztos nem választanék és aminek a díjairól semmilyen tájékoztatást nem ad.

Ez a fogyasztó hátrányos megkülönböztetése és ez szembemegy minden EU-s és fogyasztóvédelmi normával.

Ez így egyértelmű és elfogadhatatlan egyoldalú szerződésmódosítás mely ellentétes a 2013. évi V. törvény-el:

6:58. § [A szerződés]
A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

Megszűnik az egybehangzó jognyilatkozat, ha egyoldalúan egy más szerződést vagy számomra hátrányos egyoldalú szerződésmódosítást erőltet rám a Vodafone.

6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség]
(1) A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és  megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

Ezt nagyon csúnyán megsérti a Vodafone mert a szerződés lényegi elemeiben történő változásokról nem adott tájékoztatást.

6:63. § [A szerződés létrejötte és tartalma]
(1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

Itt szó sincs az egybehangzó akaratról.

(2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. A lényegesnek minősített kérdésben való megállapodás akkor feltétele a szerződés létrejöttének, ha a fél egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az adott kérdésben való megállapodás hiányában a szerződést nem kívánja megkötni.

Ezt is kifejtettem.

6:66. § [Az ajánlat elfogadása]
Az ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal lehet elfogadni.

Ilyen jognyilatkozatot nem tettem és ráutaló magatartást sem tettem.

6:72. § [Elzárkózás szerződéskötéstől gazdasági erőfölénnyel visszaélve]
Azzal a féllel szemben, aki gazdasági erőfölényével visszaélve indokolatlanul elzárkózik szerződés létrehozásától vagy fenntartásától, a másik fél követelheti, hogy a szerződést közöttük a bíróság a törvényen alapuló szerződéskötési kötelezettség szabályainak alkalmazásával hozza létre.

A Vodafone az eddigi szerződést a teljes tartalmi elemeivel felmondja és új szerződést akar létrehozni.

XV. Fejezet
Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel

6:77. § [Általános szerződési feltétel]

(1) Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés 
megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
(2) Az általános szerződési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a  felek egyedileg megtárgyalták.

Szó nincs a szerződés feltételeinek megtárgyalásáról, hisz a Vodafone lényeges szerződési feltételeket hallgatott el.

6:78. § [Az általános szerződési feltétel szerződéses tartalommá válása]
(1) Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

Erről sincs szó.

XVI. Fejezet
Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai

6:82. § [Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés esetén]
(1) Elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az elektronikus utat biztosító fél köteles a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően a másik felet tájékoztatni
a) a szerződéskötés technikai lépéseiről;
b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
c) azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és  kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;
d) a szerződés nyelvéről; és
e) ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el.
(2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

Nos a Vodafone ebből semmiről sem tájékoztatott.

6:102. § [Tisztességtelen általános szerződési feltétel]
(1) Tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg.

Egyértelműen tisztességtelen a Vodafon ÁSZF azon pontja, hogy ő az akaratommal szemben átsorolhat egy másik tarifacsomagba. Ez van a panaszkezelési osztály által küldött levélben.

(2) Az általános szerződési feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor vizsgálni kell a szerződéskötéskor fennálló minden olyan körülményt, amely a szerződés megkötésére vezetett, a kikötött szolgáltatás rendeltetését, továbbá az érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolatát.
(3) A tisztességtelen általános szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító vagy a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési feltételekre, ha azok világosak és érthetőek.
(4) Nem minősül tisztességtelennek az általános szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg.
(5) Az általános szerződési feltételként a szerződés részévé vált tisztességtelen szerződési feltételt a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja.

6:104. § [Egyes tisztességtelen kikötések fogyasztói szerződésben]
1) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben tisztességtelennek minősül különösen az a kikötés, amely

d) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos ok nélkül módosítsa

A Vodafone semmilyen alapos okot nem mondott az egyoldalú szerződésmódosításra.
Az nem indok, hogy kivezeti az adott tarifacsomagot, mert a kivezetés lényeges okairól körülményeiről semmit sem árult el.
Fel sem merült, hogy pénzügyi vagy technikai vagy esetleg technológiai okai lennének.

Kivezeti. Azért mert csak.

A pénzügyi vagyis a szolgáltatás feltételeinek a szolgáltató részére hátrányos megváltozását még csak meg sem említette. Nyilván azért, mert más -és itt elsődlegesen a flottás előfizetők esetében- előfizetőknek lényegesen olcsóbb és alacsonyabb tarifákat is fenntart.
Vagyis ez nem lehet indok.
Szóba sem került, hogy az eredeti tarifacsomag egyes elemeinek a megváltoztatását újratárgyaljuk.
Ezért a Vodafone ajánlata inkább diktátum mint ajánlat.
Ez nem más mint az erőfőlénnyel való visszaélés.
Régi ügyfélként ezt kifejezetten pofátlan eljárásnak tartom.

 

2008. évi XLVII. törvény
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma

3. § (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
(2) Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,
b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas.
(3) A (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §).

4. § (1) A kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni.

6. § (1) Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas: * 
b) az áru lényeges jellemzői, így különösen
bf) alkalmazása, a használatához, fenntartásához szükséges ismeretek,
c) az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja, különleges árkedvezmény vagy árelőny 
megléte,
i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet folytán esetlegesen terhelő hátrányos jogkövetkezmények 
kockázata.

7. § (1) Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely
a) - figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait - az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és
b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás).

(5) Vásárlásra felhívás esetén jelentős információ:
a) az áru lényeges jellemzői, az alkalmazott kommunikációs eszköznek megfelelő mértékben,

8. § (1) *  Agresszív az a kereskedelmi gyakorlat, amely - figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt - 
pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlással - akár a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet kihasználása, akár a fogyasztó zavarása révén - az adott helyzetben jelentősen korlátozza vagy alkalmas arra, hogy jelentősen 
korlátozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott döntés meghozatalára, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.

(2) Annak megállapítására, hogy egy kereskedelmi gyakorlat agresszív-e, figyelembe kell venni a következőket:
a) a kereskedelmi gyakorlat időzítése, helye, jellege és alkalmazásának időtartama,
b) a kereskedelmi gyakorlat során alkalmazott szóhasználat vagy magatartás fenyegető, félelemkeltő vagy becsmérlő volta,
c) súlyos, a fogyasztó ítélőképességének korlátozására alkalmas, a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által ismert körülmény felhasználása a fogyasztó áruval kapcsolatos döntésének befolyásolására,
d) a fogyasztó szerződéses jogainak - ideértve a szerződéstől való elállásra, valamint a másik árura vagy 
vállalkozáshoz való áttérésre vonatkozó jogot is - gyakorlásával szemben támasztott, indokolatlanul terhes vagy aránytalan, nem szerződéses akadály,
e) jogellenes cselekménnyel való fenyegetés.

Idézet a a kormany.hu oldalról 

Agresszív az a kereskedelmi gyakorlat, amely – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt – pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlással – akár a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet kihasználása, akár a fogyasztó zavarása révén – az adott helyzetben jelentősen korlátozza vagy alkalmas arra, hogy jelentősen korlátozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott döntés meghozatalára, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.

Márpedig a Vodafone nem ad valós választási lehetőséget.
Hiszen az elsődleges célja a saját bevételeinek a növelése.
Ezért még arra sem ad lehetőséget, hogy az eredeti szerződés egyes tartalmi elemeinek a módosításával az eredeti szerződést fenntartsuk.

"akciós ár      általános fogalmak      A kereskedő által korábban alkalmazott árhoz képest kedvezményes ár. Ha bizonyítható, hogy az akciós ár a korábban rögzítettekhez képest nem kedvezményesebb, sőt akár magasabb is, úgy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt eljárás indulhat a kereskedő ellen."

A Vodafone által ajánlott kedvezmény csak időszakos és utána az alapdíj a korábbi csomaghoz képet 49,42%-al növekszik.

"megtévesztő mulasztás  tisztességtelen kereskedelem    Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.. "

Pontosan ezt teszi a Vodafone.

"panasz panaszkezelés   A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat."

Mikor panaszomat bejelentettem a Vodafone-nál, azt érdemi kivizsgálás nélkül elutasították.
Sőt kioktató hangnemben tették mindezt.

"tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen kereskedelem    Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,
a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű 
szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (szakmai gondosság követelménye), és
b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas."

Pont ezt írtam a levél elején.

Azóta háromszor kértem a Vodafone-t hogy küldje meg az aktuális szerződésem másolatát.
Első ízben 2019 május 20.-án.
Kiderült, hogy valamikor a tudtom nélkül egyszer módosították a szerződésem egy másik ügyfélé helyett, de utólag ezt a tévedésüket korrigálták.
Második alkalommal május 24.-én kértem a szerződésem másolatát.
Legutóbb 2019 június 20.-án kértem.

 

A szolgáltató egy számomra egyértelműen kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosítást kedvezőnek akart beállítani.
Ezzel egyértelműen megsértette a már említett jogszabályi pontokat.
Ráadásul az engem kioktató levelet képesek voltak kiküldeni, de az eredeti szerződésem másolatát 30 nap elteltét követően sem.
A panaszkezelési csoportnak van képe azt állítani, hogy teljes körű volt a tájékoztatás. A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy nem.
A kiküldött levelet is mellékelem.

Ha a telefonos üzletkötő nem nyújtott megfelelő tájékoztatást, szakértőink szerint érdemes tovább vinni az ügyet. 

Kedves Olvasó! 

Az előfizetői szerződés módosítására alapvetően a felek közös megegyezése alapján van lehetőség. A vonatkozó törvény, illetve a szolgáltatónak az annak alapján megalkotott általános szerződési feltétele kivételes esetekben lehetőséget biztosít arra, hogy a szolgáltató a már megkötött szerződéseket egyoldalúan módosítsa. 

A törvény meghatározza azokat az esetköröket, amelyek fennállása esetén a szolgáltató jogosult az egyoldalú szerződésmódosításra, rögzíti továbbá a vállalkozás tájékoztatási kötelezettségét a bekövetkező szerződés módosításról a fogyasztót megillető felmondási jog gyakorlásának lehetősége mellett. 

A jogszabály rendelkezik arról is, hogy a szolgáltató jogosult az egyoldalú szerződés módosításra vonatozó további szabályait az általános szerződési feltételei között meghatározni. Ezek között szerepel az a szerződés módosítására okot adó azon körülmény, ha a fogyasztó által használt tarifacsomagot a szolgáltató a jövőre nézve megszünteti. 

A tervezett módosítással kapcsolatban a szolgáltatót tehát tájékoztatási kötelezettség terheli, amelynek ki kell terjednie a szerződés felmondás útján történő megszüntetésének lehetőségére is. Ennek az értesítési kötelezettségének a szolgáltató eleget tesz egyrészt a módosult általános szerződési feltételek közzétételével, illetve a fogyasztók közvetlen értesítésével, amely alapvetően a számlalevél megküldésével egyidejűleg történik meg, egyes esetekben pedig ez létrejöhet szóban telefonon, e-mailben vagy akár SMS küldésével is.

Ha a fogyasztó az adott egyoldalú szerződésmódosítást sérelmesnek tartja és nem kíván élni a jogszabályban biztosított további hátrányos jogkövetkezmények nélküli felmondás lehetőségével, abban az esetben az igényét elsősorban a szolgáltatóhoz címzett panasz útján tudja érvényesíteni. Ha a panaszra adott válasszal nem ért egyet, akkor az igényt a továbbiakban az illetékes békéltető testület vagy bírósági eljárás megindításával tudja érvényesíteni. 

Abban az esetben pedig, ha a fogyasztó álláspontja szerint a szolgáltató általános szerződési feltételei vagy az eljárása a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel ellentétes, akkor ezzel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési hatósághoz tehet panaszt. 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megvalósulását pedig alapvetően az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság jogosult vizsgálni erre irányuló bejelentetés alapján. Ha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban a gazdasági verseny érdemi érintettsége is felmerül, akkor a Gazdasági Versenyhivatal jogosult eljárni ezzel kapcsolatban.  

Felhasznált jogszabályok: 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Megérkezett a Vodafone válasza is:

A Vodafone az ügyfél ügyfélszolgálaton előterjesztett panaszát megkapta, azt érdemben kivizsgálta, a vizsgálat eredményéről a jogszabályban meghatározott határidőn belül írásban tájékoztatta. Megállapításra került, hogy a Vodafone telefonos értékesítő munkatársa a minőségi ügyfélkiszolgálást szem előtt tartva, mind a Vodafone által meghatározott vállalati értékeknek – úgy, mint az ügyfelek lehető legmagasabb minőségű kiszolgálása –, mind pedig a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően járt el a telefonbeszélgetés során.

A Vodafone elkötelezett abban, hogy folyamatosan növelje ügyfelei elégedettségét és törekszik arra, hogy fejlessze szolgáltatásait és valamennyi ügyfele számára a lehető legmagasabb színvonalú törődést nyújtsa.

Szűrt kommentelők

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Xezs7 2019.08.09. 10:54:02

Jó hosszú, végig se olvastam. De az biztos, hogy kevés annál idegesítőbb dolog van a világon, mikor egy ügyintéző valami random számról felhív, és személyes adatokat kér w beazonosításhoz, mert neki engem azonosítania kell. Na de én hogyan azonosítom be őt? Honnan tudom, hogy nem valami csaló hívott fel? Épp ezért szoktam leterelni ezeket az ügyintézőket.

ozur 2019.08.09. 11:09:40

Szóljon valaki aki tovább olvasta onnan ahol elkezd törvényt idézgetni és nem aludt el.

Rejtélyes 2019.08.09. 11:31:34

En tegnap kaptam hivast az internetszolgaltatomtol (UK), es elsore azzal kezdett, hogy biztonsagi okokbol adjam meg a jelszavam harom meghatarozott karakteret. Visszakerdeztem, hogy ugye tudja, hogy ki vagyok, kerem mondja meg a nevemet, biztonsagi okokbol, erre "OK visszahivjuk". Azota se hivtak. A kijelzett szam alapjan tenyleg a szolgaltatom volt, de szemelynek elvbol nem adom meg a jelszavam karaktereit.

VokAkiVok 2019.08.09. 11:50:14

Már megint Vodafosch. Valaki elmagyarázná, hogy nekik például mi az előnyük? Köszcsy.

Nick-son 2019.08.09. 11:55:46

T-mobilnál hasonlóan trükkösek.

Azzal hívnak, hogy a díjcsomagom "kivezetésre került".

Átlag user talán benyalja, de én tudom hogy a kivezetés csak egy dolog, attól még nem szűnt meg, csak nem értékesítik.

Simán rávennének, hogy váltsak egy rosszabb csomagra, persze hűséggel, mert az úgy annyi...

Mondom nem akarom, erre azzal jönnek hogy váltsak, mert alig pár ember van csak ebben a csomagban

kekecke · http://szepkiselet.blog.hu 2019.08.09. 12:55:45

Valaki összefoglalná? Túl hosszú, értelmetlen. És nekem is 404-et hoz a hivatkozott oldal.

Xezs7 2019.08.09. 12:56:22

@Nick-son: mondjuk nagyon egyszerű lenne rávenni az ügyfeleket a váltásra: a meglévő csomag árát úgy fel kell vinni egy adott naptól kezdve, hogy az ügyfél önmaga kérje az áthelyezést még a drágulás előtt. Persze legyen elég idő tájékozódni. Láttam már ilyet, működik.

tipikusmagyar 2019.08.09. 13:04:55

Tipikus kötekedő marharépa... Rohadt idegesítő ahogy szegény ügyintézőcsajt szívatja. Bújj el te nyomorult!

Baluci 2019.08.09. 13:27:56

Verem bele!... Én is a beszélgetésre lettem volna kíváncsi a brutális levezetés helyett, erre az nem található...

Nick-son 2019.08.09. 13:42:28

@Xezs7: egyértelmű, hogy ezt meg lehetne tenni. Gondolom kikutatták, vagy van adat róla a múltból, hogy mennyi ilyenkor az elvándorlás, meg aki átmegy feltöltő kártyára aztán nem nagyon használja utána.

Inkább megpróbálják úgy, hogy kedves ügyfelünk, kivezetésre! kerül a díjcsomagja, nézze ugyanannyiért ezek most az új és modern díjcsomagok. Modernek :) Korszerűek :) A modernizálás lényege, hogy a végén többet kell fizetni és újabb hűségszerződést kell kötni, az nincs kihangsúlyozva :) Kérdésre beismerik, hogy a kivezetés semmit nem jelent, ugyanúgy lehet használni tovább mint addig. Ahhoz meg mi közöm van, hogy adják-e ugyanezt a díjcsomagot újabb embereknek, vagy mást adnak nekik? Ha megszüntetik azt tudomásul veszem, majd ha ez megtörténik eldöntöm mit választok. Gondolom ezt a választást nem akarják nagyon, hátha másol választanak az ügyfelek.

Nem gondolnám, hogy a Magyar Telekomnak bármi gondot is okoz egyel több vagy kevesebb díjcsomagot nyilván tartani. Persze nyilván jobb, ha önként vállalnak az ügyfelek magasabb díjakat, de valahogy bennem az él, hogy ezek a drágább csomagra váltások egy valamit valamiért alapon mennek, adnak is valamit, de drágább is lesz, vagy mittudomén, de így a semmiért drágábbra váltani, csak mert modernnek nevezik, meg nem értékesítik minek?

havrilla 2019.08.09. 13:43:38

Másik szolgáltató.
Kezdett romlani a 10 éves nem okos telefonom. Választottam egyet(okosat, elvégre tanulni is kell ) a szolgáltató kínálatából ugyanazon tarifakörben , csupán 2 év hűséggel. Mivel 20 éve nem váltottam, most sem akartam. Megjött a megrendelt készülék, kifizettem a 8000-et érte. A meglepetés: minden előzetes információ nélkül hozzácsaptak az előfizetésem havidíjához 5000-Ft internethasználatot . Interneten keresztül nem lehetett lemondani. Személyes intézésnél először nem akarták elfogadni a lemondást. Aztán sikerült, de az első havi díjat ki kellett volna fizetni. Mivel internetes vásárlás volt és csak 3 nap telt el , ezért elálltam a vásárlástól. Nem ment könnyen mert rengeteg kifogásuk volt.
Levelem hatására törölték a számlát.
Később át szerettem volna váltani számhordozással feltöltőkártyára. Nem lehetett, mert 2 év hűségidő volt bejegyezve. A helyszinen nem sikerült meggyőzni az ügyfélszolgálatost, hogy, ha vissza ment a készülék, az előfizetés, akkor mivel nincs vásárlás, ezért a hűségidő sem létezhet.
Levelem hatására törölték a hűségidőt.
Mivel elegem volt, ezért átmentem más szolgáltatóhoz számhordozással feltöltőkártyásnak. Neten csináltam mindent , a kártyát is meghozta a futár a kitöltött lakcím alapján. Amikor letöltöttem a szerződést, akkor láttam, hogy abban egy 10 éves lakcímem szerepel. Valamikor próbálkoztam feltöltőkártyával a szolgáltatónál, de mivel nem volt térerő, megszüntettem. Az a régi lakcím szerepelt a gépükben és azt használták annak ellenére, hogy én mást adtam meg.
Írtam nekik, hogy tévedés vagyon. Válasz: nem ürlapot használtam, nem írtam alá az emailt, nem faxoltam az aláírásomat, nem személyesen intéztem, stb ..és mert csak.
Megírtam, hogy én egy általuk elkövetett hibát jeleztem és ha nekik ez jó, akkor engem nem zavar, ha ilyen hülyék.

Laredo 2019.08.09. 13:47:09

Poszter azt írta,hogy a beszélgetés a mellékelt linken meghallgatható.

Nem az.

Beperlem a posztert megtévesztés miatt.

havrilla 2019.08.09. 13:51:26

Ja , még információ:
A net ára csak az első három hónapban lett volna 5000-Ft, utána a duplája. Ez bosszantott fel.
Mivel én lúzerként csak telefonálásra használom a készüléket, inkább megjavítottam a régi Evolve( vízálló, stb) készülékemet. Mostanában lesz 10 éves és az eredeti akkuval megy, de mondjuk nem havonta töltöm, hanem három hetenként.

Xezs7 2019.08.09. 14:16:00

@havrilla: a net 5000-et sem ér, nemhogy 15-öt. El vannak tévedve ezek a szolgáltatók.

juhaszvik 2019.08.09. 14:24:01

Gondolom a posztoló jogász, és sok ideje van.

Mivel még egy darabig a voda csinálja az állami megbízásokat, addig nem fogják abajgatni őket. Talán amikor megveszik a haverok a telenort, és minden szerződést lecserélnek, akkor. Talán. Már ha még lesz bárki a hivatalokban, akit erre tartanak.

havrilla 2019.08.09. 14:40:53

@juhaszvik1:
Az sem jobb. Szerintem inkább az általános hülyülés jelenik meg sokszor az ügyintézéseknél. Mindent rábíznak az elektronikára , még a gondolkodást is.
Ahogy fentebb írtam, elírták a lakcímemet és a figyelmeztetést ahelyett, hogy megköszönték volna, még engem szúrtak le, mert nem az általuk kitalált szabályok szerint jeleztem ezt. És elvárják, hogy az ő hibájuk miatt én utazzak, pocsékoljam az időmet.

bounty112 2019.08.09. 15:28:34

@kekecke: %20-at (space) ki kell belőle törölni a "vocz"-ból és úgy bejön a link. Borzasztó arrogáns a poszter. Ráadásul el van tévedve, bizonygatja, hogy a szolgáltató nem módosíthatja, nem mondhatja le az ő határozatlan idejű szerződését. Már hogy ne tehetné? Mindkét fél nyugodtan felmondhatja bármikor.

Fekete Krindusz 2019.08.09. 15:43:58

jó, a hangfelvételt már lementettem a telefonomra, valamint a számítógépemre.
Biztos, hogy a kisasszony ott akar lenni ?

Homár Hilda 2019.08.09. 15:45:18

fyi: a felvétel linkjét tartalmazó kommentet személyiségi jogi okokból kellett törölnünk, mert a felvételen hallható maradt az ügyintéző neve

balinlinlin 2019.08.09. 15:47:16

Milyen jogon publikálja a poszter? Ezért beperelhetik Őkelmét.
Nem hallgattam meg a felvételt, a beszélgetés elején közli, hogy rögzíti? Ha nem, akkor az különösen problémás.

balinlinlin 2019.08.09. 15:47:16

Milyen jogon publikálja a poszter? Ezért beperelhetik Őkelmét.
Nem hallgattam meg a felvételt, a beszélgetés elején közli, hogy rögzíti? Ha nem, akkor az különösen problémás.

M. Péter 2019.08.09. 16:49:51

@Rejtélyes: A kijelzett számot nagyon könnyen lehet hamisítani.

Xezs7 2019.08.09. 16:54:58

@Homár Hilda: Ez nem ér, én még nem hallgattam meg :)

Zuzer78 2019.08.09. 17:02:24

Unalmas és feleslegesen hosszú poszt. Sok ideje lehet, ha szélhámossal ennyit beszél.

havrilla 2019.08.09. 17:54:56

@balinlinlin:
Ha nem köthető konkrét személyhez, akkor semmi probléma.

balinlinlin 2019.08.09. 18:29:48

@havrilla: ebben nem vagyok biztos, de lehet igazad van.
Viszont a Hilda is bevallotta, hogy az ügyintéző neve benne volt a publikált felvételben, ami az ő felelősségét is felveti. Igaz később javította, de a hiba megtörtént.

havrilla 2019.08.09. 23:56:49

@balinlinlin:
Túl van lihegve. Lassan az lesz a könyvekben, hogy francia megtámadta Moszkvát. Vagy, hogy G.A letette a fegyver V. városa közelében.
Kabaré , ami az un. személyiségi jogok védelme miatt folyik. Ez csupán a sok idióta kedvére van. Értelme semmi. Ha valaki a nevét adja egy cselekvéshez, akkor mia probléma a nyílvánossággal?
Mindig röhögök, amikor egy bűnözőt köröz a rendörség névvel , címmel, fényképpel és amikor elfogják utána már kitakarják a fényképét, a nevét csak kezdőbetűvel jelölik. Idióta barmok, hiszen ott van a neten az előző fényképe és adatai.

havrilla 2019.08.09. 23:58:11

@havrilla:
Bocs, de kimaradt, hogy N. nevű császár megtámadta Moszkvát.

balinlinlin 2019.08.10. 07:38:14

@havrilla: ebben teljesen igazad van, a bűnözők esetén meg főleg. De itt talán kicsit más a helyzet, mivel az ilyen beszélgetés messze áll a közügytől.
A másik meg: ha nem értek egyet valahol a kirakott sebességkorlátozással, attól még vonatkozik rám a tábla és a bünti is jogszerű lenne, ha épp lefotózna egy sün.

kétszerkettes 2019.08.10. 08:04:54

Ha kioktató volt, meg belefojtotta a szót, miért nem tette le?
Az én Telenoros díjcsomagom miatt is hívtak párszor, hasonló témában, megköszöntem, nem kérek másikat, ennyiben maradtunk. Az mondjuk tényleg jó régi, sacckábé 15 éves, de nekem megfelel.

kekecke · http://szepkiselet.blog.hu 2019.08.10. 09:02:53

@bounty112: köszönöm a tippet, de az update óta a hibás link is eltűnt. :(

szekőcei 2019.08.10. 10:05:03

engem pár hete hívott a vodás néni, hogy milyen régi tarifacsomagom van, nem akarok RED Infinitybe, mert milyen jó az.
Közöltem vele, hogy nem rossz, de nem igazán akarok többet fizetni szeretnék többet fizetni, erre felajánlott 1000 HUF havidíjkedvezményt.
Közöltem vele, hogy egyrészt így is több lenne, másrészt 10+ év után ez megalázóan kevés. Ennyiben maradtunk.

Nem voltam vele bunkó, mert minek?

Nick-son 2019.08.10. 10:07:52

@a fekete krindusz: Köszi

Na, most így hogy meghallgattam azt mondom, hogy a T mobiltól pont ugyan így, pont ugyan ilyen erőszakosan próbálnak rávenni az újabb, drágább díjcsomagra.

Belengetik, hogy kivezetésre kerül, mintha nem lehetne maradni abban a díjcsomagban.

Szerintem egyébként megszüntethetik a posztoló díjcsomagját, a határozatlan idejű szerződések nem élethosszig szólnak. A határozott szerződés a szolgáltatót is köti, de az lejárt.

Vagy valamiről nem tudok, ott elvesztettem a fonalat amikor a posztoló azt mondja nem módosíthatja a voda a szerződést a szolgáltató, mert a hírközlési felügyelet...

Valahogy nekem ez fura, hogy ne lehetne módosítani a szerződést amíg az ügyfél él és a vodafon vodafon...

Persze az értékesítő is amatőr, vitával semmire nem megy.

ekat 2019.08.10. 10:22:16

A UPC is ugyanilyen paraszt az ő csomagjaival, tavaly még elfogadtam, hogy még egy felesleges dolgot raknak az új csomagomba, mert csak kicsit volt drágább, de idén meg még drágábbal hívtak fel. Nem mondtam rá semmit, és körbenéztem a honlapon, és akkor rágtam be végképp. Az egy dolog, hogy egy ideje csak bejelentkezve látod a csomagok / dolgok árát, de egyes csomagok / dolgok / eszközök bejelentkezés után egyszerűen eltűnnek... Léteznek, de neked nem....
Úgyhogy azóta lemondtam egy halom dolgot. :)

tipikusmagyar 2019.08.10. 10:31:07

Furcsák vagytok, hogy azt amit a poszter csinál normálisnak találjátok.
- maximálisan lekezelő az ügyintézővel már az elején
- okosodni próbál, mint valami pökhendi kiskirály
- folyton az ügyintéző szavába vág

Amikor engem felhívnak ilyennel, türelmesen végighallgatom, megkérdezem a lehetőségeket, és ha nem tudok dönteni, akkor kérem,hogy küldjenek levelet, vagy hívjanak vissza később. De ez amit ez az ürge itt levágott a hangfelvételen, ez katasztrófa. Az Isten mentsen meg az ilyenektől, ezek azok akik mindenbe belekötnek, semmi sem jó nekik soha, állandóan a jogaikat puffogtatják.
Mi az isten nyilát nem ért azon, hogy meg fog szűnni a díjcsomagja? Engem amikor felhívtak ezzel, akkor mondták, hogy megmaradhat, de nem garantálják, hogy ilyen áron fogom tudni továbbra is igénybe venni, ajánlott egy másikat, ugyanannyi pénzért, csak több internettel. Meg is kötöttem, nem elkezdtem kötekedni, hogy dehátnekemezadíjcsomagkellamígélek.

tipikusmagyar 2019.08.10. 10:35:46

@szekőcei: Így van, normálisan is le lehet ezt rendezni, nem pedig bunkó paraszt okoskodó kivagyi módjára.

chili wili 2019.08.10. 13:34:18

@balinlinlin: meg is érdemelné, ezért a posztért már a hosszúsága miatt is büntetés járna.

▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓ · http://blog.hu/user/45354/tab/activity/mindate/2007-07-23T16:48:05+02:00 2019.08.10. 15:05:15

@a fekete krindusz: köszi
a végén azért elfelejtődött a kis hölgy nevének elnémítása
nem mintha bárhogy is meg lehetne az alapján találni, szóval...

@tipikusmagyar: az első felével kapcsolatban igazat tudok adni. Viszont nem hiheted sajnos el, amit mondanak, így nem tudsz dönteni. Mint fentebb leírták, sok esetben nettó hazugság, hogy nem használható tovább a csomag. A domino-nál is előadták már párszor, mégis még mindig ugyanabban a több, mint 10 éves csomagban van anyám.
Emellett a másik tapasztalatom, hogy igenis érdemes kötözködni (na nem így, mint a beküldő), mert sok esetben nem az a végső kedvezmény, amivel megkínálnak.

WiZZu 2019.08.10. 17:19:49

Nagyon ideje lenne bevezetni egy suttyó, fillérb.ó fogyasztó listát, hogy a szolgáltatók / vállalatok is eldönthessék, akarnak-e szerződni adott suttyó fogyasztóval. Ez a posztoló lehetne az első a listán. Nem csodálom, hogy a Vodafone szabadul tőle, az ilyet mindenhonnan kitiltanám.

WiZZu 2019.08.10. 17:20:59

@tipikusmagyar: na így kell ezt kezelni.

Mr.paksimogyoró 2019.08.10. 18:20:14

A poszter egy köcsög a hangfelvétel alapján. Lekezelő, okoskodó, köcsög, paraszt.

Mr.paksimogyoró 2019.08.10. 18:24:00

@a fekete krindusz: A végén benne maradt a kiscsaj neve. Csak mondom.

Xezs7 2019.08.10. 18:43:54

@ekat: én azt szoktam csinálni, hogy nem bejelentkezek, hanem a környéken egy másik lakásra keresek rá, ami nem velük van szerződve. Így nem kell belépni, és látom, hogy egy random új belépő is azt kapná-e, amit én.

Xezs7 2019.08.10. 18:56:36

Köszönöm a linket, most végre meghallgattam én is újra. Észrevételeim:

- A poszter egy tahó. Ez nem csak arra igaz, amit mond, hanem ahogy beszél.
- A poszternek fogalma sincs arról, hogy a Voda bármikor változtathat egyoldalúan szerződést, akár még fel is bonthatja vele. Mert nem köteles szolgáltatni és pláne nem köteles azon az áron, mint 3 éve.
- Az ügyintéző teljesen béna. Ilyeneket mond, hogy megszűnt a szerződése 3 éve, holott az továbbra is él, csak éppen határozatlan idejűvé vált. Meg azt mondja, hogy ez nem egyoldalú szerződésmódosítás. Márpedig az lesz, ha az ügyfél nem lép semmit sem, ha minden marad ugyanúgy. Az ügyfél nem fog kérni semmiféle változtatást, de mégis történik egy változtatás. Ezt hívják egyoldalú szerződésmódosításnak.
- A folyamat teljesen rossz. Egyrészt, miféle dolog az, hogy elvárja a Voda, hogy az ügyfél diktálja be a TELJES kódját? Jobb helyeken ez úgy van, hogy ha mondjuk 6 jegyű a kód, akkor a rendszer az ügyintézőtől bekér ebből a 6-ból 3-at (véletlenszerű helyeken) és az ügyintéző csak ezt 3 számjegyet kéri el az ügyféltől. Ezáltal megakadályozható, hogy egy rosszindulatú ügyintéző ügyfélkódokat kezdjen gyűjtögetni.
- A Voda hibázott akkor, amikor 3 éve már belengették az ügyfélnek, hogy megszűnik a csomagja, de nem tettek semmit sem, minden ment ugyanúgy. Az ügyfél joggal gondolhatja azt, hogy most sem fog semmi sem történni, mehet minden úgy, ahogy volt.

Xezs7 2019.08.10. 18:59:58

*mármint köszönöm a linket újra, most hallgattam meg először

ekat 2019.08.10. 19:52:36

@Xezs7:
Ötletnek jó, meg biztos érdekes, de mit érek vele, ha bármit rendelni úgyis csak a saját nevemen tudok? És mondom, nem is árakról volt szó, hanem átalakult az is, hogy miből választhatok egyáltalán.

asdf 2019.08.10. 21:31:03

A poszter hatmillio kort fut egy halal egyszeru tortenettel, igy jogi megallapitasai is dontoen teljesen lenyegtelenek.

A lenyeg annyi, hogy mondhat barmit a szolgaltato, kutyat nem erdekel, hogy kivezetnek/kivezettek egy tarifacsomagot, a lenyeg az, hogy ameddig az ajanlott/tertis levelet kezbe nem kapja az ember, hogy hatarozatlan ideju szerzodese a kovetkezo datummal felmondasra kerult, addig semmi aggodnivalo nincsen egy lezart tarifacsomag hasznalata miatt. Amikor ez megerkezik, akkor lehet valasztani, hogy ha fontos a hivoszam, akkor kenyszeruen csomagot valt/szamhordoz az ember, ha nem, akkor eldobja, es megszunik a szerzodes.

Xezs7 2019.08.11. 03:34:17

@ekat megnézed hogy a szomszéd mit kap és ha te rosszabbat akkor lebaszod őket hogy mekkora fosbarom banda és mész át másik isphez

ekat 2019.08.11. 08:33:24

@Xezs7:
:)
De itt csak T-Home az alternatíva, az meg jóval drágább. Még amikor megjelentek itt, és körbejártak az összes UPC-snél, akkor is drágább csomagot ajánlottak, ami cserében kevesebbet adott...

CoolKoon 2019.08.11. 14:28:57

"Idézet a Vodafone Magatartási Kódexéből" - loooool, csak nem képzeled, hogy ezeket a hablatyokat BÁRMELYIK cég betartja?! :D :D :D

"mind a Vodafone által meghatározott vállalati értékeknek (...), mind pedig a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően járt el a telefonbeszélgetés során" - Hazudozzatok csak, nyomorult Vodkafonos rohadékok.

Amúgy szerintem tök fölöslegesen írtad ide ezt a grafomán szösszenetet a Homárra, érdemesebb lett volna egyből felnyomni őket valamilyen hatóságnál, egyből akár többnél is (tisztességtelen üzleti gyakorlat, adatvédelmi aggályok, csalás bűntettének megalapozott gyanúja, mind-mind más hatóság hatáskörébe tartoznak).

CoolKoon 2019.08.11. 14:45:03

@asdf: "mondhat barmit a szolgaltato, kutyat nem erdekel, hogy kivezetnek/kivezettek egy tarifacsomagot, a lenyeg az, hogy ameddig az ajanlott/tertis levelet kezbe nem kapja az ember, hogy hatarozatlan ideju szerzodese a kovetkezo datummal felmondasra kerult, addig semmi aggodnivalo nincsen egy lezart tarifacsomag hasznalata miatt. " - Szerintem ne mondjon bármit a szolgáltató, mert ha pofátlanul hazudozik az ügyfeleknek, akkor igenis kapjon a hatóságoktól egy hatalmas pofont azért, mert rohadt gennyládák. Ha pedig valaki a hazugságaik alapján szerződést köt/bont/módosít, az egyértelműen csalás, ami lényegében az unokázós rohadékokkal helyezi őket egy szintre.

Xezs7 2019.08.11. 16:50:38

@ekat: Jó, de a UPC-nek nem kell tudnia azt, hogy te nem akarsz T-re váltani, szóval lehet nekik egy kicsit célozgatni az ellenkezőjére. Máris kevesebb lesz az a havidíj. Megjegyzem, én sem váltanék T-re. Valahogy a T mellett elhaladt a technika, a T meg néz hogy már a kutya sem kíváncsi az ADSL-re, de ők még erőltetik.

CCnick 2019.08.11. 19:08:16

@▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓: "mégis még mindig ugyanabban a több, mint 10 éves csomagban van anyám." Melyik az a 10+ éves dominó csomag amit érdeme ma is használni

▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓ · http://blog.hu/user/45354/tab/activity/mindate/2007-07-23T16:48:05+02:00 2019.08.11. 21:11:36

@CCnick: vannak olyan kivételezett helyzetben lévő fogyasztók, akiket mindig csak hívnak és sosem kell kimenő hívást kezdeményezniük. Emellett egy barlangban laknak egy nagy kő alatt egy szatyorban, szóval netezni sem kell telefonon. Így esik meg, hogy a szám fenntartása érdekében eszközölt 2-3000 Ft-os feltöltéseket kénytelen az ember holmi vonatjegyre elügyeskedni...

CCnick 2019.08.11. 21:30:23

@▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓: Ismerem ezt az érzést, én is csak azért töltöm fel 5ezerrel évente a kártyám mert ennyi a megyei matrica éves dija. De azt továbbra se tudom melyik az a 10+éves domino csomag amihez bármilyen körülmények között ragaszkodni kell. A dominón maradás persze evidens.

Csokis · http://csokis.blog.hu 2019.08.12. 08:49:35

Engem egy T-s néni hívott fel a múltkor, hogy hamarosan lejár a hűségidőm, itt és most egy remek ajánlat, majd percekig mondta a részleteket. A végén kértem, hogy akkor ezt most küldje át emailben, mert a felét nem jegyeztem meg. Jaaa, ő emailt nem tud küldeni, mert ott még nem tart a Matáv, hogy egyszerre legyen az értékesítőnél telefon is, meg email is. Hajrá pósta, hajrá XXI. század!

Snagal 2019.08.12. 17:36:26

Hát azt kell mondjam itt megérdemelték egymást a poszter és a voda ügyintéző.
Az ügyintéző nagyon nincs a helyzet magaslatán, és amint egy ilyen ügyféllel találkozik ki is zökken a szerepből. Szerintem a poszternél jóval idegesítőbb ügyféllel is akad dolga bőven, aki ezt nem tudja birka türelemmel kezelni az szerintem nem való ilyen munkára.
Az ügyintéző saját érdekében is javaslom sürgősen kezdjen el gondolkozni más pozíción mert kizárt, hogy ez a neki való meló.

A poszternek meg üzenem: attól még, hogy képben van bizonyos dolgokkal nem kell elhinni, hogy mindent (is) tud, de legfőképp tudomásul kellene venni, hogy a vonal túloldalán is emberek dolgoznak és ha szimplán nincs kedve ezzel foglalkozni akkor elkell köszönni és szarni bele, de nem túl elegáns egy telefonos ügyintézőt basztatni - anélkül is lehet jelezni az aggályait, hogy direkt mindenbe belekötne, és a másik szavába vágna.

ps: a felvételről minden személyes adatot sikerült kitörölni, a végén ahol az ügyintéző újra bemondja a nevét azt vajon miért nem bírta már kivágni?
A homárra hogy kerülhetett ki és volt kint több órán keresztül? Rezső meg se hallgatta???

ja és tök felesleges a linket törölgetni amíg a weboldalon ahova feltöltötték megtalálható. Ráadásul az sem művészet, hogy a tárolt változatát nyissa meg valaki a homárnak amikor még itt volt a link...

body_andras 2019.08.14. 11:38:43

@tipikusmagyar: Szegény ügyintéző csajok akik akkor veszik fel a telefont amikor panaszoddal betelefonálsz. Nem tudnak semmit, érdemben nem tudnak segíteni, élő pajzsként tartják minden dühöd és keserűséged elé. Akik segfteléssel hívnak, azok ügynökök, valószínűleg nem is közvetlen Vodafone (vagy bármilyen kommcég) alkalmazott hanem egy kufár alvállalkozóé. Az azonosítós szöveg azért kell hogy benyald hogy most komoly ügyintézővel van dolgod akit komolyan érdekel ki a retek vagy. Aztán bármilyen féligazságot felhasznál arra hogy belesétálj a csapdába és telefonon eladja neked a díjcsomagot. A kommcég jól jár mert kitolod a hűségedet 1-2 évvel, ő meg kap pár fillér jutalékot aztán hívja a következőt. Napi 100 hívásból 5 szerződés, a hó végére összejön az átlag nettó meg egy kis bónusz. Ugyanez a szarrágás megy minden telefonos kereskedőnél. A leghitványabb "foglalkozás" a világon, munkának nem nevezném, szakmának pláne nem.
@Csokis: Hasonló incidensem volt UPC-vel. Ha bármivel visszavágsz, nem működik együtt, nem tölti a munkaidejét azzal, hogy neked segítsen, neki új szerződés kell azonnal. Egyszer felhívtak hogy a hűségidőm mindjárt lejár és ezzel megszűnnek a kedvezmények, érdemes lenne csomagot váltani, amiben +100 forintért több tévécsatornát kapok. Na és, kérdem, pontosan mikor jár le a mostani hűségem? Azt ő "nem mondhatja meg". Jó akkor szeretném jelezni hogy a szerződés utolsó napja után nem hosszabbítok. Ő "nem foglalkozhat szerződésügyekkel, csak bővítéssel". Aham, akkor csókolom, minek zavar a hívásával, ha nem dönthetem el, miről beszélgessünk a drága időmben?
@Snagal: Ő az a szomszéd néni aki az erkélyen leejtett popcornszem röppályájának is kívülről fújja a jogszabályát, csakhogy megkeserítse az életedet.
Amúgy önmagunk mentális egészsége érdekében nagyon egyszerűen le lehet koptatni mindenkit a biztosítós telefonálótól a pénzügyi tanácsadón át a becsöngető jehovásig: Nagyon szépen köszönöm, hogy rám gondolt megtisztelő ajánlatával, de nem fogok élni a lehetőséggel, további sok sikert, minden jót kívánok! (még véletlenül se viszlát vagy viszhall, mert szavadon fognak)

ekat 2019.08.14. 16:08:27

@body_andras: Én most egy kicsit vigyorgok magamban, mert a nyomulós telefonhívás hatására, a honlapon intézve (és a nevemen bejelentkezve számomra egyszer csak nem látható, eltűnő ajánlatokon nagyon berágva) most 3.000 forinttal kevesebbet fizetek a UPC-nek. Pedig a nettel két kategóriát feljebbléptem, de amit nem volt muszáj tőlük venni, azt lemondtam. Ha nem hívnak, igazából nem nézegetek utána, és nem csinálok semmit....

body_andras 2019.08.14. 16:38:01

@ekat: Ezer ügyfélből te vagy az egy, aki okosan reagált. Képzeld csak el mit művelnek a holdkóros mamikkal. "Csókolom, nem a legkedvezőbb tévécsomagot tetszik fizetni. Váltsunk!?- Igen aranyom!" Azzal máris betolják a nénit +2 évre a tv-internet-vezetékes telefon trióba, ahol fölöslegesen kapja az 500MiB netet, magasabb a percdíja, de legalább olcsóbb a telefon havidíj és kapott még 5 romantikus csatornát. Közben a háttérben úgy röhög a többi mint a brókerek a Wall Street Farkasában. Na ezekért hívnak fel mindenkit aki él és mozog, hogy kifosszanak ezerből száz ügyfelet.

Teréz_Pitykéz 2019.08.17. 14:00:46

@havrilla: 10 éves telefon, eredeti akkuval, 3 hetente töltve. Itt azért kibukik a hanta palintád...

havrilla 2019.08.18. 06:12:10

@hopeless_king:
Lehet, hogy te egy hazug alak vagy, de miért indulsz magadból?
Amúgy egy Evolve.

havrilla 2019.08.22. 13:09:52

@hopeless_king:
Csak azért a tudásért írom: az akkumulátoroknak van töltésszáma is. Mondjuk 200-szor lehet kisütni/feltölteni. Ha egy akkut havonta töltök, akkor szerinted mennyi az élettartama, azaz mennyi idő alatt jár le a töltés/kisütés?
Mellesleg van a családban több "okostelefon" . Minden éjszakára töltésen kell lennie, hogy másnap jó legyen. Nem csoda, hogy hamar kimúlnak az akkuk. Pláne , ha sokszor megszakítják a töltést is.

asdf 2019.08.31. 13:23:56

@havrilla: Az egesz ejszakara a tolton hagyom a legjobb modszere az akku kinyirasanak. Minel tobbet van egy akksi a maximum- es a minimumfeszultsege kozeleben, annal hamarabb "romlik". Ejszakai toltessel pedig minden nap legalabb 5-6 ora idotartamban teszi ezt, ami gyors ut a halalba.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2019.09.01. 22:05:00

@hopeless_king: ejszakara kikapcsolja, nappal meg nem telefonal.
süti beállítások módosítása