Tékozló Homár

Hány autóst vághat át a Genertel?

2010.03.02. 00:58 | szily | 77 komment

Elkezdtek áramlani a levelek a Homár postaládájába, és úgy tűnik, az internetező fogyasztók újabb tömeges csalást gyanítanak. A séma nem bonyolult: a Genertel biztosító egyes források szerint akár ezres nagyságrendben küldött ki leveleket arról az alacsony díjakkal megfogott új ügyfeleinek, hogy semmilyen vagy rossz adatokat kaptak az ügyfél előző biztosításáról, ezért, ha az ügyfél nem intézkedik irreálisan rövid határidőn belül, a díjat többszörösére emelik. Azon túl, hogy mennyire életszerűtlen egyszerre rengeteg emberről egyformán hibás kötvényszámokat és rendszámokat kapni, az ügy sok sebből vérzik. Hétfőn a Bepróbálkozik az új ügyfeleinél a Genertel? című posztban írtunk a témáról, azóta több, hasonló módon megszívatott olvasónk írt hosszabb-rövidebb levelet. Az olvasók általában átlátszó bepróbálkozásnak tartják a biztosító lépéseit. A Szerződéskötéskor triplázott díjat a Genertel című, tavaly nyári posztunkból pedig kiderül, hogy a biztosító nem most találta ki a sajátos tarifarendszerét.

Részletek alant:


Péter szándékos összeesküvésnek látja, hogy csábítóan alacsony biztosítási díját a szerződés megkötése után nem sokkal, váratlanul ötszörösére emelték, arra való hivatkozással, hogy a Naiv Ügyfél rosszul adta meg az adatait. Az ezt követő emailváltásból kiderült, hogy a biztosító egy négy évvel ezelőtti - Péter szerint nem létező - káreseményre hivatkozik, és csak akkor engedne a büntető árból, ha az ügyfél papírokkal igazolná az ellenkezőjét. Tudatos csalási kísérlet vagy egyéni pech? Reméljük kiderül, de az tuti, hogy Péter amúgy az egyéni pech kategória bajnoka, amint az a sztorija bevezetőjéből kiderül:

A múlt héten átestem egy közterület-felügyeleti büntetésen ( 10 eFt),
mert szabályosan parkoltam 20 méterre egy 15 métert tiltó tábla
mögött, aztán kifizettem egy emelt díjas sms-ektől halálra terhelt,
52500 Ft-os mobilszámlát, amin részletezés után azt láttam, hogy az
egyik nap éjfél és hajnali 5 óra között ( és én hülye akkor éppen
nyugodtan aludtam) több mint 50 db meg nem rendelt sms-t kaptam,
amiért nekem kell állni a 840Ft/perc díjat és nem volt apelláta, aztán
a Távhő küldött egy 134 e Ft-os elmaradásról szóló "utolsó
figyelmeztetést" olyan hónapokról, amelyekben rendre kifizettük annak
a k. lakásnak a nem kis fűtési díját( tavaly januárban pl. 93eFt/hó-t
számláztak), és erre jött az utolsó csapás: az autóra kötött új köt.
gépjmű. felség.bizt. díjának mintegy 5-szörösére emelése. Csak ez
utóbbit részletezem, mert több ezer autóst fog érinteni - ez a
legújabb lehúzási akció:
Union Vienna biztosítóról átváltottam Genertelre, mert nagyon kedvező
ajánlatot adtak. Adatok megküldése, gyors válasz - minden nagyon jó.
Ajánlat küldése 5700Ft/negyedév nagyon jó, elfogadva, visszaigazolva,
újabb adatközlés, jan. 6-án kötvény érkezik, mindenki elégedett, pénz
befizet ( első negyedévre), hátradől, nahát, ez igen f-a piacgazdaság,
hát így is lehet. De nem addig a... Február 26-án pénteken levél és
módosított szerződés érkezik: a díj a megállapodás szerinti éppen 5 -
szöröse (28500Ft/hó), a verdikt:  az új biztosító nem tudja beszerezni
a régitől az un. kártörténeti igazolást, aminek az az oka, hogy én
rosszul adtam meg a régi kötvény számát vagy az autóm rendszámát.
Ezért szerezzem be én ezt a kártörténeti  igazolást március 1-ig. Ha
ez nem sikerül, úgy még rosszabb besorolásra számíthatok, és a díj
most már nem 5 szörös, hanem a k. anyja tudja hányszoros lesz, úgyhogy
siessek. De február 26. az péntek, 27,28 szo. és vas. márc 1 hétfő,
honnan is szerezzük be a micsodát és még juttassuk is el márc.
1-ig....? És ekkor feltámad bennünk a gonosz: kézigránát,
molotovkoktél, hidrogénbomba és egyebek. De nem, levelet írunk, s
közöljük, sőt mellékelt dokumentumokkal igazoljuk, hogy a helyes
adatokat adtuk meg, szóval mi éppen úgy jártunk el, ahogy azt tőlünk
kérték - persze mindezt nagyon szalonképesen szinte könyörögve
közöljük, mantrázzuk. A válasz: nem addig, mert Ön 2006. június
akárhanyadikán kárt okozott, és ezért az új besorolás ( valami
bónus-malus ) változott. Visszaírunk: mégsem ám, mert nem mi okoztunk
kárt, hanem éppen fordítva, egy lopott autóval valaki ledarálta a
parkoló kocsink bal felét, és mivel az eredeti tulajdonost a rendőrség
nem találta, a biztosító nem állta a kárunkat, hát így bizony 250
eFt-ért saját zsebre hoztuk rendbe ezt a ma már 11 év feletti kocsit.
Szóval akkor mi legyen - kérdezzük ismét emailben? A válasz nem
késlekedik - hiába ez a modern idők nagy találmánya - érkezik az
válaszemail: küldjük meg ezen attack dokumentumait. És itt feladjuk és
a Homárhoz fordulunk. Annál is inkább mert megtudtuk, a Genertel
Biztosító sok ezer, csábítóan alacsony KGFB tarifája miatt átigazolt
autóssal játssza el ezt a mocskos ügymenetet. A csalás lényege:
alacsony biztosítási díjat ajánlok,  sok hülye belemegy és átvált
ránk, aztán megpróbáljuk azt játszani, hogy az előző biztosítótól nem
lehet beszerezni valami papírt, ezért az ígértnél jóval nagyobb díjjal
büntetünk.. Ha csak a megtámadott autósok 1/4-e bedől ennek, máris
nyerünk néhány milliót.  Hát ez megy, és nagyon jó lenne valamit
tenni....!

Egy nagyon indulatossá vált ügyfél: Péter


Aztán itt van Csaba hasonló témájú levelezése:


Első  levelükre a válaszom:

Tisztelt Genertel Biztosító!

Válaszolva ma (2010-02-25-én) megkapott levelükre: Az Önök által hivatkozott előzmény kötvényszám valóban téves. Amennyiben ez a (bár érthetetlenül) random módon megadott számsor tőlem származik, akkor elnézést kérek a hibámért.
A helyes előzmény kötvényszám: xxxxxxxx
Előzmény biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt.

Rendszám: xxxxxxxx
Az Önök által megadott határidő rövidségére való tekintettel, a gyorsabb ügyintézés érdekében kérem Önöket, a kártörténeti igazolást szíveskedjenek ismételten lekérni előző biztosítómtól.
Tisztelettel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

A Genertel válasza:

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával Társaságunkat a Genertel Biztosító Zrt.-t, amikor biztosítása megkötéséhez bennünket választott partneréül.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy Társaságunk nem kapta meg az előző biztosítótól az Ön szerződésére vonatkozó kártörténeti adatokat, ezért kérjük, hogy a kártörténeti igazolást Társaságunkrészére eljuttatni szíveskedjék!
Fax számunk: 06-1/451-3881
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.:999.
Emailcímünk: genertel@genertel.hu
Szíves együttműködését köszönjük!
Üdvözlettel
Genertel Biztosító Zrt.
06 40 30 40 50

Második levelükre a válaszom:

Tisztelt Genertel Biztosító!

Válaszukból kitűnik, hogy tisztelettudóan udvarias levelem kedvesen barátságos hangvételét tévesen értelmezve, abból helytelen következtetéseket vontak le.

Hibámat orvosolandó, ezúton igyekszem konkrétabban fogalmazni.

Az Önök eljárása több ponton vitatható:

- 2010. február 25.-én vettem kézhez első levelüket, amelyben értesítenek, hogy az előző biztosítómtól nem tudták a kártörténeti előzményeket beszerezni, és Önök helyett tegyem meg én, mégpedig március 01-i határidővel. Nagy örömömre szolgál, ha Önöknél a hétvégi ügyintézés ilyen gördülékeny, (bár ennek jelenlegi magatartásuk némileg ellentmond), tájékoztatom Önöket, hogy a többi biztosítónál a hétvégi szabad és pihenőnapon (vélhetőleg az alkalmazottak távolléte miatt) korántsem ilyen példaértékű, így bármennyire megtisztelő az Önök feltételezése, hogy ti. egy munkanapon belül be tudom szerezni azt az igazolást, melyre Önök jóval több, mint 30 nap alatt sem voltak képesek, így ezt a határidőt rajtam kívülálló okok miatt tartani nem áll módomban.

- Ezt a levelüket keltezés nélkül, egyszerű levélként postázták, így nem csak a kultúrált levél formátumának, hanem az okirat, és a hivatalos értesítés kritériumainak sem tesz eleget.

- Biztosító váltáskor a kártörténeti előzményt Önök a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kötelesek az előző biztosítómtól beszerezni.

- Ennek sikertelenségét (???) előlem, mint szerződő fél elől, hallgatásukkal elleplezték,  ennek tényéről csak megkésve tájékoztattak, ezzel hátrányos helyzetbe hozva..

- Az Önök internetes és telefonos tájékoztatója szerint olyan tömegben küldték ki a hasonló tartamú leveleket, hogy ennek következményeként a telefonon történő interaktív kommunikáció ellehetetlenült.

- Levelükben, nem a valóságnak megfelelően, téves adatszolgáltatásra hivatkoznak. Az a feltételezés hogy az Önök szerződő partnerei ilyen tömegben adjanak meg téves adatokat, nem életszerű, és az Önök jóhiszeműségét kérdésessé teszi.

- Tájékoztatom Önoket, hogy a forgalmi rendszám a gépjármű egyedi azonosítóinak körébe tartozik, és mint ilyen, a gépjárművet egyértelműen beazonosítja, tehát „hibás kötvényszám” megadására hivatkozni némileg sántít.

- Sokkal inkább úgy tűnik, hogy egy, Önök által véletlen generált számsorra hivatkozva próbálnak meg a felelősség alól kibújni.

- Amennyiben az előző biztosító(k) tömegesen tagadják meg az egyébként kötelező adatszolgáltatást, akkor ez ellen fellépni Önöknek nem csak lehetősége, hanem kötelessége is, értesítve a megfelelő felügyeleti szerveket. Mivel erre történő utalás levelükben nem szerepel, az Önök vétkes hanyagsága vélelmezhető.

- Önöknek az a felvetése, hogy az Önök mulasztása miatt, a jóhiszemű, vétlen szerződő fél szenvedjen joghátrányt, nem csak nonsense, hanem törvénytelen is.

- Az Önök által szankcióként alkalmazni kívánt bónusz fokozati átsorolás, (M04-be) szintén jogszabály ellenes, mivel a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az új szerződést megkötő biztosító az új szerződés kockázatviselésének kezdetét követő 30 napon belül köteles beszerezni a gépjármű rendszámának és korábbi, a megszűnt biztosítási kötvény számának megadásával az előző biztosítási fedezetet nyújtó biztosítótól a kártörténeti igazolást, beleértve a bónusz adatokat. Amíg az igazolás beszerzése eredménytelen, illetve az igazolás nem áll a biztosító rendelkezésére, az adott biztosítási időszakban az új szerződést az A00 bonus-malus osztályban marad.

- Az Önök által felvetett, egyéb károkozói pótdíj alkalmazására szintén nincs lehetőségük.

- Felszólítom Önöket, hogy jogsértő  eljárásukat szüntessék meg, és munkájukban tanúsítsanak jogkövető magatartást!

- Tájékoztatom önöket, hogy jogsértő  tevékenységüket támogatni még passzív engedelmességgel sem kívánom, ezért eljárásuk miatt panaszt tettem a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.

- Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben az Önök vétkes hanyagsága miatt anyagi, vagy egyéb joghátrány ér, azt polgári peres úton leszek kénytelen orvosolni.

- Tájékoztatom Önöket, hogy annak érdekében, hogy a gyanútlan, esetleges jövőbeni szerződő partnereik is tudomást szerezzenek az Önök munkamódszereiről, és ez minél nagyobb nyilvánosságot kapjon, igénybe veszem a médiák (TV, Rádió, nyomtatott sajtó, Internetes portálok, fórumok) nyújtotta lehetőséget.

- Felhívom szíves figyelmüket arra a tényre, hogy idén lehetőség van az év közbeni biztosítóváltásra is.

- Mellékelten ismét, és ismételten helyesen megküldöm azokat az adatokat, melyek szükségesek a kártörténeti előzmény beszerzéséhez.

Adataim:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx  Budapest

xxxxxxxxx utca xxxx

Forgalmi rendszám: xxxxxx

Előző biztosítóm: Groupama-Garancia Biztosító Zrt

Előző biztosítási szerződésszám: xxxxxxx

Genertel Biztosítónál lévő  ügyfélszámom: xxxxxxxxxxxx

Genertel Biztosítónál lévő  kötvényszámom: xxxxxxxxxxxxxxx

Jövőbeni munkájukhoz több kompetenciát kívánva, tisztelettel: xxxxxxxxxxxxxxxx

Budapest, 2010-02-29.

 

Szűrt kommentelők

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

atpijkamo_ · http://www.deciki.blog.hu/ 2010.03.02. 01:02:50

A szarevő Genertel volt már.

Az SMS-ekről meg nem tehet a Genertel.

Chaby 2010.03.02. 02:11:58

Csaba levele nagyon tetszik. És már előre látom a média<->médiák harcot :)
Korrekt levél, csak így tovább!

Dariengo · http://dariengo.blog.hu 2010.03.02. 03:00:06

Ha negyedévre 5700 forint volt, és most 28500 forint havonta, az hol ötszöröse?

Megdobbent 2010.03.02. 03:23:08

Péter bazdmeg, hat neked akkor volt egy heted :))))))

Megerdemelnel (ha ez mind igaz) egy welness hetveget vagy valamit a Homar szamlajara, vagy mittomen kuldj egy mail-t, es benyomlak valami reggeli musorba, mint egy atlag polgart....

Amugy a genertel postban is irtak sokan, hogy ilyen meg olyan biztositok is vigan ugyanezt csinaljak, viszont az elozo biztositok rutinbol mondjak az erdeklodonek, hogy hogy igen, ez az uj biztositojuk faszsaga, ne aggodjanak, csak leakartak oket huzni epp nagyvonaluan, magyarosan, balkan alatti pocegodorben.

Megdobbent 2010.03.02. 03:29:39

@Chaby: Nem hiszem, hogy harc lesz. Ezt elirta, de nem tehet rola, ha nem vegzett latin szoeredet-kutatast, csak azt irja, amig a sok segglyuk a TV-ben, radioban mond errol :)

Szal:
- medium: egyes szam (egy kategoria, mondjuk tv vagy sajto, vagy radio)
- media: tobbes szam (tv-k, radiok, ujsagok stb sokasaga)

Csaba egyebkent szepen megirta a leckejet, kar, hogy ezt a kocsog biztositojanak elbol tudnia kellene, kulonben hogy a faszba' lehet ebben az orszagban (vagymiben) egyaltalan szolgaltato?

... en igy szeretlek.

Megdobbent 2010.03.02. 03:35:39

@Dariengo: negyedevre az uj havidjjal:

85.500,- Ft

Ha eddig ez 5.700,- Ft volt, akkor az kereken 15-szoros szorzo.

Namost vagy mindketto negyedev, vagy mindketto havidij, de telleg elnezte picit. Igaz, abban az idegallpotban lehet, hogy a valos 15-ot szeretne 5-nek hinni, mert kulonben agyverzes.

Ezesetben en irok neki azonnal, hogy ne olvasson kommenteket :>>>

Kököjszi 2010.03.02. 05:14:47

Na mellesleg én a Generteltől jöttem el az Uniqa-hoz(-2000Ft/negyedévért), és a kártörténetit az Uniqa kérésére nekem küldte a Genertel. Nem tudom miért nem a kérő biztosítóhoz. Felhívtam az Uniqa-t, adtak egy e-mail címet, és a beszkennelt iratot elküldtem nekik. Ugye milyen egyszerű volt! Volt Casco-m is a Genertelnél, de alálicitált egy másik biztosító, úgyhogy teljesen szakítottam a Genertellel :-)

silent76 2010.03.02. 05:24:29

Azért helyesen írni megtanulhatott volna.

Pl.: kötőjel elé nem rakunk pontot

tehát 25-én és nem 25.-

sboszi 2010.03.02. 06:28:50

sztem nem cikizni kellene, még akkor sem, ha volt már, nem tud számolni és nem tud helyesen írni. Igenis a Genertel egy szemét cég! Ez a lényeg emberek! Vagy itt mindenki a Genertel embere? :(

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2010.03.02. 07:23:14

Jeee, lesz megint PPO-ügy :)

Ezek semmiből nem tanulnak?

Dr. Kix 2010.03.02. 08:02:21

A Genertel a MÁV romjain nőtt ki a földből. Az összes alkalmazottat átvették. :)

raves · http://mindennapramese.blog.hu 2010.03.02. 08:12:57

Remélem a Genertel központ villant É-Magyarországon vasárnap hajnalban...

Micsoda??? Ez nevetséges!! 2010.03.02. 08:36:00

Épp most akartam szerződni a Genertelnél, még jó, hogy olvasom a Homárt, megyek inkább egy másik biztosítóhoz...

atpijkamo_ · http://www.deciki.blog.hu/ 2010.03.02. 08:40:13

@silent76: Dátumnál nem teszünk pontot ha kötőjel jön. De mondjuk Kft.-nek teszünk.

beste 2010.03.02. 08:46:24

Uniqa csinálta velem ugyanezt. Előző biztosító (Union) azonnal, elsőbbségivel, 2 napon belül küldte a kártörténetit. Lefaxoltam, majd bedugtam tértivevényesbe. Azóta csend van.

Magg (törölt) 2010.03.02. 08:57:51

@Megdobbent: csak mert olyan "nagy" helyesírástudor vagy (lásd: egri Tesco-s eset :):
a "wellness"-t kettő darab "l" betűvel írják!!!!!

effective 2010.03.02. 09:05:26

Csak annyit, hogy ez egy remek poszt, tetszik a posztoló stílusa, ahogy a leveleit megfogalmazta a tetű cég felé.
És az ilyen biztosítós posztok után örülök csak igazán, hogy se autóm, se házam, se semmim nincs, amit biztosítanom kéne...

bekbórd! 2010.03.02. 09:06:28

Bravó, Csaba, ez szép volt!

Bodzaszedő Manager (törölt) 2010.03.02. 09:07:40

A Genertelnél szolgálnak fel csapvizet?

tejbetök 2010.03.02. 09:25:19

Azoknak, akiknek az egész írásból mindössze a helyesírás ragadt meg az agyukban, s a tartalmi rész el sem jutott. :-(

Előrelátóan, az aprólékosan pontos emberek kedvéért (hiszen quid quid agis, prudenter agas, et respice finem!):
Belátom, írásom nyelvezete valóban szörnyű, hiszen nem csak a többes szám többesét, hanem oh, horribile visu, még egy fölösleges pontot is elkövettem.
Mindig nagy tisztelettel adóztam a hibát nem vétő emberek tökéletessége, és lényeglátása előtt, jó lehet velük az élet.
Bár ha egyszer egy szöveg olvasását a tartalomszűrő kikapcsolt állapota mellett is végigolvasnak, egészen új dimenziók is megnyílhatnak előttük.
De azért szórom a fejemre a hamut rendesen, mint bolond pék a lisztet.
Ergo, summa summarum: Mea culpa, mea maxima culpa….

Secnir 2010.03.02. 09:32:30

asszem csaba levelét elmentem, mint templatet a jövőbeli reklamációkhoz...

tokomtelevan 2010.03.02. 09:33:17

@silent76:

Vazeg silent, "tejbetök" (Csaba) szépen írt neked.
Lehet nyelvtantanár vagy, hogy ezt a hatalmas elütést ki bírtad szúrni.
Csak gratulálni tudok.
Ha értelmi képességeid elérik azt a magaslatot is, hogy nem csak betűket látsz, hanem felfogod a betűk egymásutáni sorrendiségében rejlő mondanivalót is akkor eléred azt a műveltségi szintet, hogy akár útkaparónak is megfelelsz.
(kedves útkaparók, ezúton kérek elnézést tőletek az összehasonlításért)

répafej 2010.03.02. 09:35:16

Csaba levelét lementem, annyira jó a stílusa, muszáj megtartanom!
Ha a tartalmat nem vesszük, élvezet volt olvasni!
Csaba, respect! :)

Csokis · http://csokis.blog.hu 2010.03.02. 10:09:00

Április 1-jén a Vaterán meg lehet majd hirdetni 1 Ft, NMÁ-as, holland típusú aukcióként: Genertel csoportos perhez keresek társakat.

leftwing 2010.03.02. 10:13:27

Visor! Nagyon remélem. És azt is, hogy az összes szélhámos tróger banda hasonló sorsra jut, mint pl. a MÁV meg a Capital Partners.

Csokis! Szóljatok, hogy hol a hirdetés, csatlakozom :)

Csokis · http://csokis.blog.hu 2010.03.02. 10:37:14

@leftwing: Csak áprilistól. Addig ott a tegnap berakott négyezer forintosom, azzal kell kifizetni a különbözetet. Esetleg 54000 forintossal. (Bár Kivancsi olvtársnál láthatóan kiverte a biztosítékot, mert elég alpári stílusban reagált rá.)

V · http://www.youtube.com/user/SpaceNinja88 2010.03.02. 10:59:19

@leftwing: Hát, ha így folytatják, nem lesz sok esélyük bármi jóra.

Genertel Biztosító Zrt. · https://www.genertel.hu 2010.03.02. 11:10:25

Tisztelt Genertel ügyfelek, kedves Homár olvasók!

Az utóbbi napokban a Genertel Biztosító Zrt. levelet küldött új ügyfeleinek kártörténeti igazolásukkal kapcsolatban. E levél tartalmának tisztázása érdekében, a tényszerűségre törekedve kívánunk tájékoztatást nyújtani ügyfeleinknek és a Homár olvasóinak.

A napokban több ezer kötelező biztosítással rendelkező ügyfelünknek küldtünk levelet, amelyben kártörténeti igazolásukkal kapcsolatban olyan tájékoztatást adtunk, amely többükre nem vonatkozott. E tájékoztatásunk a bónus-málusz rendszer, az abba való besorolás illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 19/2009. (X. 9.) PM rendeletre hivatkozással történt.

I.)
A levélben társaságunk az említett PM rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglalt szabályára tekintettel kizárólag az olyan eseteknél kívánta felhívni ügyfelei figyelmét a jogkövetkezményekre, amikor ügyfelünk a kártörténeti igazolás biztosító általi beszerzéséhez szükséges adatokat (előző biztosító megnevezése és az ott kötött szerződés azonosítói) hibásan vagy valótlanul adta meg. Mint ahogyan levelünk tárgya is helyesen jelöli: „hibás adatok megadása kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás előzmény szerződésére vonatkozóan”.

A jogszabály előírja, hogy amennyiben az üzemben tartó az előző biztosítójától származó tájékoztatást nem nyújt be, továbbá az előző biztosító megnevezését és a vonatkozó biztosítást igazoló okirat számát nem adja meg, vagy erre vonatkozó valótlan adatot közöl, úgy a biztosító a szerződést M04 osztályba sorolja.

Levelünket azonban technikai hibából eredően sok olyan ügyfelünk részére is megküldtük, akik a biztosítási szerződés megkötésekor helyesen, a valóságnak megfelelően adták meg előző biztosítójuk nevét és előzmény szerződésük azonosító adatait. A szóban forgó levél kiküldése miatt ezen ügyfeleinktől ezúton is szíves elnézést kérünk.

Annak, hogy a kármentességi igazolás a jogszabályi határidőn belül nem érkezett be hozzánk, két oka lehet:

1. Az egyik ok az, amelyet fentebb említettünk. Eszerint tehát lehetséges, hogy a szerződéskötés folyamán az előző biztosító-, és/vagy az előzmény szerződés adatai helytelenül lettek megadva, így nem tudtuk lekérni az adott ügyfél előzmény szerződésének adatait. A hivatkozott PM rendelet 7.§ (2) bekezdése erre az esetre írja elő a biztosító számára azt a kötelezettséget, hogy az ilyen szerződéseket M04 osztályba sorolja.

2. Sokszor azonban valóban nem ügyfeleink hibás adatközlése az oka a kártörténeti igazolás beszerezhetetlenségének, hiszen sok esetben annak ellenére, hogy ügyfelünk a szerződés megkötésekor helyes adatokat adott meg számunkra, az általa helyesen megjelölt előzmény biztosítótól többszöri kérésünkre sem érkezett válasz. A hivatkozott PM rendelet 7.§ (3) bekezdése erre az esetre azt írja elő a biztosító számára, hogy az ilyen szerződéseket A00 osztályba sorolja.

Társaságunk ezért kétségtelenül hibát követett el akkor, amikor mindazon ügyfelek részére, akiknek előzményi szerződésére vonatkozóan a kártörténeti igazolást nem sikerült beszereznünk, sajnálatos módon egységesen az 1. esetre vonatkozó formalevelet küldte el, így azok az ügyfeleink is ezt kapták meg, akik egyébként helyes adatokat szolgáltattak, kártörténeti igazolásuk viszont egyéb okból (7.§ (3) bek.) nem volt beszerezhető. Levelünk tehát ebben az értelemben nyilvánvalóan nem vonatkozik azon ügyfeleinkre, akik nem hibás (valós) adatokat szolgáltattak előzményszerződésük vonatkozásában.

II.)
Mentségünkre hadd mondjuk el, hogy társaságunkat a levél kiküldése során a jó szándék vezérelte, hiszen tájékoztatni kívántuk ezzel érintett ügyfeleinket arról, hogy a kártörténeti igazolás beszerzése számunkra sikertelen volt, illetőleg egy olyan jogkövetkezményről (M04 avagy A00 visszasorolás), amelynek bekövetkezése könnyedén elkerülhetővé válik az előző biztosítótól származó kártörténeti igazolás benyújtásával.

Ez utóbbi kérésünk indoka a jó szándékon túlmenően jogszabályi alapon is nyugszik, hiszen a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 109/A. § (2) bekezdése a mindenkori előző biztosító kötelezettségévé teszi, hogy az üzembentartónak a szerződés megszűnését követő kérése esetén 15 napon belül kiszolgáltassa a kártörténeti igazolást. Ügyfeleink e jogára tekintettel kértük tehát, hogy szíveskedjenek előző biztosítójuktól beszerezni a kártörténeti igazolást, miután társaságunknak ez nem sikerült, vagyis a számunkra jogszabályilag nyitott beszerzési határidő eredménytelenül eltelt és meglátásunk szerint ügyfeleink érdeke ekkor már csak ilyen módon tűnt megóvhatónak.

Ügyfeleink visszajelzéseire tehát e tekintetben is csak helyeslő választ tudunk adni. Való igaz, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint elsősorban a biztosító feladata a kártörténeti igazolások beszerzése. A PM rendelet 6.§-ának (3) bekezdése alapján az igazolások beszerzését minden biztosító egy elektronikus rendszeren keresztül (boma nyilvántartás) tudja elvégezni. Ezen rendszer igénybevételével azonban csak abban az esetben lehetséges a kártörténeti igazolás beszerzése, amennyiben az említett nyilvántartást valamennyi társbiztosító megfelelően feltölti adatokkal, azaz esetünkben ügyfeleink megszűnt előzmény szerződéseinek adataival. E feltöltések hiányában azonban a biztosítóknak lehetőségük van arra, hogy ügyfeleik segítségét vegyék igénybe, hiszen ügyfeleinknek is ez a nyilvánvaló érdeke.

Társaságunk a biztosítási piacon talán egyedüliként adta meg ügyfeleiknek azt az esélyt, hogy a kártörténeti igazolások beszerzésével maguk gondoskodhassanak a PM rendelet 7.§ (5) bekezdésében (ld.: alább) írt jogkövetkezmények elkerüléséről.

III.)
Levelünkben arra is kértük megszólított ügyfeleinket, hogy a kártörténeti igazolás előző biztosítótól történő beszerzésének sikertelenségére tekintettel 2010. március 1-jéig szíveskedjenek azt eljuttatni társaságunkhoz.

A már többször hivatkozott PM rendelet 7.§-ának (4) bekezdése a biztosítási szerződés hatályba lépésétől (átkötéssel érintett ügyfeleink esetében 2010. január 1-je) számított 30 napos határidőt ad számunkra, hogy a kártörténeti igazolás beszerzése érdekében megkeressük ügyfeleink előző biztosítóját. A rendelet 6.§ (1) bekezdése pedig a megkeresésünktől számítottan további 15 napos határidőt ad az előző biztosítónak arra, hogy társaságunkhoz eljuttassa a kártörténeti igazolást.

Mindezekből következően a társaságunk számára jogszabályilag adott beszerzési határidő 2010. február 15-én járt le, ezért a szóban forgó levelünket csupán ezt követően láttuk célszerűnek ügyfeleink részére megküldeni. Levelünket informatikai rendszerünk, az előzetes beállításoknak megfelelően 2010. február 17-én generálta, a postázás február 20-át követően történt meg. Ezzel, illetve a szűk jogszabályi határidőkkel magyarázható tehát, hogy a március 1-jei határidőhöz képest ügyfeleink (a visszajelzések alapján) valóban teljesíthetetlen időpontban kapták meg levelünket, amely körülményért megint csak ügyfeleink szíves megértését és elnézését kérjük.

A PM rendelet 7.§ (5) bekezdése ugyanakkor előírja a biztosítók számára, hogy az előző biztosítótól beszerzett kártörténeti igazolás beérkezésétől, illetőleg a M04 (7.§ (2) bek.) avagy A00 (7.§ (3) bek.) besorolást megalapozó esetek bekövetkezésétől számított 15 napon belül a kártörténeti igazolás adattartalmának megfelelő osztályba, vagy M04 avagy A00 osztályba sorolja be a szerződéseket a biztosítási időszak egészére kiterjedő hatállyal.

A fenti határidőket figyelembe véve tehát a biztosító számára a végleges besorolásra jogszabályilag kötelezően előírt véghatáridő 2010. március 1-je volt. Mindez tehát azt jelenti, hogy a biztosítóknak a jogszabály értelmében legkésőbb március elsejéig állt rendelkezésükre idő a szerződéses állomány feldolgozására, a kártörténeti igazolások beszerzésére, az ügyfelek korrekt tájékoztatására és a biztosítási szerződések megfelelő (kártörténeti igazolás sikeres beszerzése esetén az abban foglalt adattartalommal, ennek hiányában a fentiek szerint M04 avagy A00) besorolására.

Végezetül levelünkben kitértünk arra is, hogy az imént említett, a biztosítási időszak egészére kiterjedő hatályú besorolásból eredő esetleges túlfizetés összegét - amennyiben az a társaságunkhoz március 1-jéig beérkezett kártörténeti igazolás későbbi feldolgozásából adódott - a következő esedékes díjba beszámítjuk, azaz jóváírjuk. Természetesen az esetleges túlfizetés összegének elszámolására ugyanilyen lehetséges mód ez esetben az összeg ügyfeleink részére történő visszafizetése. Levelünkben ez utóbbi lehetőségre valóban nem tértünk ki, amely kommunikációs hiányosságért megint csak ügyfeleink szíves elnézését kell kérnünk.

Összegezve levelünk tartalma és megfogalmazása - egy még gyakorlat nélküli jogszabály értelmezési nehézségei közepette -, több szempontból helytelen volt. Ugyanakkor figyelemfelkeltő jellegével megítélésünk szerint a magyar biztosítási piacon egyedülálló helyzetet és lehetőséget teremtett ügyfeleink ezrei számára. Úgy gondoljuk, a szűkös határidők ellenére nagyon sok ügyfelünk számára lehetőséget adtunk a március 1-el megállapítandó, meglehetősen hátrányos, a biztosítási időszak egészére kiterjedő A00 illetőleg M04 besorolás elkerülésére és helyette az előzményi kártörténeti igazolás valós adattartalmának megfelelő besorolásra.

Eljárásunkkal szembeállítható az a megoldás, amikor a szolgáltató előzetes tájékoztatás és a fogyasztói öngondoskodás (kártörténeti igazolás beszerzésére vonatkozó felhívás) igénybevétele nélkül, csupán jogszabályi kötelezettségének eleget téve, kártörténeti igazolás hiányában, március 1-jével egyszerűen visszasorolja a biztosítási szerződést A00 vagy M04 fokozatba.

A fentiekben törekedtünk teljes körű és átlátható tájékoztatással szolgálni az ügyfeleinktől beérkező visszajelzésekre. Tekintettel arra, hogy a kártörténeti nyilvántartás feltöltésének, az igazolás beszerzésének és a megfelelő besorolás problematikája a kötelező felelősségbiztosítás teljes rendszerét és működését, azon keresztül pedig a fogyasztókat is érinti, ezért igyekszünk e tájékoztatást minden olyan fórumon közzétenni, ahol e probléma felmerült vagy felvethető és a jogértelmezési nehézségekre megoldás kereshető.

Bízunk benne, hogy mindezekkel megnyugtató információkat és segítséget nyújtottunk a kérdések megválaszolásában és a jövőbeli hasonló helyzetek elkerülésében.

Még egyszer minden ügyfelünktől elnézést kérünk az okozott kellemetlenség miatt!

Tisztelettel,

Genertel Biztosító Zrt.

kancellar 2010.03.02. 11:16:08

Nekünk a Unika vagy hogyhíjják akarta ezt pár éve eljátszani kötelezővel és kaszkóval (így mert így tetszik) egyaránt. És akkor is el tudtuk érni az év közbeni váltást.

tokomtelevan 2010.03.02. 11:40:39

Igen hasznos lenne, ha a Genertel nem lenne jogértelmező!

Tanulmányaim során jelezték, hogy akadnak jogalkotók (országgyűlés), és jogértelmezők( tudományos munkatársak, jogérvényesítők (állami kikényszerítő intézmények), stb.
Na most a Genertel igen messze van a tudománytól, tehát ne értelmezgesse a hatályos jogszabályokat kénye-kedve szerint, hanem tartsa be azokat és feladatait aszerint végezze!

Mint a levelekből kitűnik, olyan személyeknek küldtek ki fenyegető leveleket jogtalanul, akik helyes adatokat szolgáltattak a részükre.

Nem azért nem sikerült kártörténeti előzményekről igazolást bekérniük, mert a szerződő személyek voltak hülyék, hanem, mert jó eséllyel meg sem próbálták, annak reményében, hogy a szerződő ügyfeleket megtévesztéssel becsapják, és több pénzt kérnek, mint a meghirdetett díj.
Ezt a magyar jog csalásnak nevezi!

Milyen érdekes, hogy csak a Genertelhez szerződő ügyfelek képtelenek megadni helyesen a szükséges adatokat, minden más biztosítónál ez hibátlanul működik.

Nagyon remélem, hogy a megfelelő felügyeleti szerv honorálni fogja egy kiadós bírsággal ezt a szemét és törvénytelen eljárást.

poseidon 2010.03.02. 11:42:29

@Genertel Biztosító Zrt.: Igy ebéd előtt ez nagyon hosszúúú! :-(

Nem úgy van, h. a megszólításnak minden kezdőbetűje nagy? :-)

tokomtelevan 2010.03.02. 11:43:19

Igen hasznos lenne, ha a Genertel nem lenne jogértelmező!

Tanulmányaim során jelezték, hogy akadnak jogalkotók (országgyűlés), és jogértelmezők( tudományos munkatársak, jogérvényesítők (állami kikényszerítő intézmények), stb.
Na most a Genertel igen messze van a tudománytól, tehát ne értelmezgesse a hatályos jogszabályokat kénye-kedve szerint, hanem tartsa be azokat és feladatait aszerint végezze!

Mint a levelekből kitűnik, olyan személyeknek küldtek ki fenyegető leveleket jogtalanul, akik helyes adatokat szolgáltattak a részükre.

Nem azért nem sikerült kártörténeti előzményekről igazolást bekérniük, mert a szerződő személyek voltak hülyék, hanem, mert jó eséllyel meg sem próbálták, annak reményében, hogy a szerződő ügyfeleket megtévesztéssel becsapják, és több pénzt kérnek, mint a meghirdetett díj.
Ezt a magyar jog csalásnak nevezi!

Milyen érdekes, hogy csak a Genertelhez szerződő ügyfelek képtelenek megadni helyesen a szükséges adatokat, minden más biztosítónál ez hibátlanul működik.

Nagyon remélem, hogy a megfelelő felügyeleti szerv honorálni fogja egy kiadós bírsággal ezt a szemét és törvénytelen eljárást.

Fánkevő Fáncsi 2010.03.02. 12:05:21

@tokomtelevan: Én a tokommel teljesen egyetértek. Ez egy bűncselekménynek tűnik, ráadásul üzletszerűnek.

"Btk. 318. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el."

Szerintem feljelentésnek mennie kéne már, vagy még valószínűbb, hogy már valaki megtette, úgyhogy nézni kell majd a rendőrségi híreket a híradóban.

leftwing 2010.03.02. 12:13:57

Ha Genertel floodolhat, akkor én is. Bekopi ide is:

bicska kinyílt a zsebemben.
Úgy látom a hirtelen összerántott kommunikációs válságstáb annyira kapkodott a hosszú és lehetőleg bikkfanyelven megfogalmazott szeméthazug bocsanátkérő/bizonyítványmagyarázó levél összerakásakor, hogy elfelejtette megemlíteni a hazai biztosítási piacon egyedülálló kezdeményezésüket, amelynek során az ügyfeleket jószándékkal az összes kedvezmény megvonásával fenyegették. Gondosan csak az M04/A00 besorolással foglalkoznak. Az ilyen-olyan kedvezmények megvonásával, a tarifaemeléssel nem.

Javaslom, hogy a magyarázkodó, ügyetlen levelek összalapátolása helyett, keressék meg házon belül a felelősöket, állítsák őket a szőnyeg szélére és szolgáltassák ki a fejüket (persze csak képletesen) az ügyfelek részére.

Nade 2010.03.02. 12:35:14

A Genertel közel egy éve nem válaszol a levelemre, amelyben felhívtam őket a szerződésem körüli visszaélésük megszüntetésére. Szándékosan hamis információt közöltek egy megelőző levelükben, majd felmondták a szerződést, hogy onnantól jóval magasabb legyen a díj. Persze már nem náluk vagyok, de hét éves bónuszom veszett el a csalásuk miatt.

tnemeth 2010.03.02. 12:41:22

Csatlakozom az előttem szólókhoz és ezt nem a Genertel hosszas, ámde elfogadhatatlan kommentjére értem....

Én is megkaptam azt a bizonyos "tucat" levelet Tőlük, és bár Én helyesen adtam meg a kért adatokat, a tavaly év végi átkötéskor, a telefonos ügyfélszolgálatukon lévő hölgy biztosított arról, hogy Ők elintézik helyettem az előző biztosítómnál a felmondást(melyet most szemrebbenés nélkül letagadnak) és a kártörténeti igazolást is. Nos, kiderült, hogy azért nem tudták beszerezni a kártörténeti igazolást mert az Én nyilatkozatom nélkül Ők nem tudták felmondani az előző szerződésemet, ám erről mélyen hallgattak február 26-ig, amit mélyen kritikán aluli eljárásnak tartok. Ennek az lett a következménye, hogy a Genertel-el kötött szerződés érvényét vesztette és az előző biztosítónál kellett újrakötni a szerződésemet mivel azt írja elő a törvény. És miért kellett újra kötni? Mert március 1-én díjnemfizetés miatt felmondták a szerződésemet(ezt is jogszabály írja elő), ráadásul "fedezetlen időszak" jogcímen a MABISZ által meghatározott napi 330 Ft.- büntető díjat kell befizetnem ami erre az időszakra közel 20.000 Ft. Nem hinném, hogy ez a büntetés az én hibámból származik. Egy jó dolog azért volt a dologban, mégpedig, hogy Én nyitásra érkeztem az előző biztosítóm ügyfélszolgálatára és nem kellett végig állnom azt az időközben mögöttem felgyülemlett sort, melynek ügyfél "elemei" összeráncolt szemöldökkel, Genertel-es fejléccel ellátott levelet lobogtattak a kezükben :s .

Zárszóként, Én sem fogom ennyiben hagyni ezt az etikátlan, felháborító eljárást... azt hiszem, hogy a PSZÁF és társszervei jókat fognak csemegézni ebből az arcátlan cégből...

Üdv.
T.

leftwing 2010.03.02. 13:00:11

Nem lenne itt az ideje, felhívni mondjuk a TV2 vagy az RTL figyelmét erre a sztorira?

leftwing 2010.03.02. 13:04:11

@leftwing: esetleg jogvégzett sorstársaink egyenesen a rendőrség figyelmét is felhívhatnák erre, egy megfelelő beadvánnyal.

Sana01 2010.03.02. 14:24:07

Egy kis hab a tortára ?

Én évek óta a GENERTEL ügyfele vagyok ,
tavaly decemberben megkerestek levélben , azzal az ajánlattal " Ha maradok az ügyfelük , akkor ingyen kapok egy évre egy olyan plusz biztosítást amely az autóm elromlása vagy baleset miatti üzemképtelenné válása esetén a biztosító intézkedik az autó elszállíttatásáról és az utasok célba juttatásáról is"
Ezek után maradtam (amúgy is maradtam volna), de valahogy ezután több szó nem esett erről a kis ajándékról :(
Már március van !!!

Sana01

tokomtelevan 2010.03.02. 15:05:33

@Sana01:

Intézkedik!!!!!!

Te pedig fizeted a számlát!

Ha Te inzéznéd, akkor fele annyiba kerülne!
(soha nem állították, hogy ingyen intzézik)

tokomtelevan 2010.03.02. 15:07:54

Csak az intézés ingyenes!

A szállításért, stb fizetned kell!

pipanyami 2010.03.02. 15:10:48

Én is megkaptam a levelet. Az nem lehet, hogy azt kellene benne látnunk (ami amúgy nagyon nincs benne), hogy ők más biztosítóval szemben milyen jófejek és korrektek, hogy legalább felhívják a figyelmet, lépjünk mi, mert nekik nem sikerült?
Lehet én vagyok nagyon naív és tényleg sok az magyarázkodás a részükről (ami gyanús), de én nem látom ebben az átverést. Vagy nem nagyot. Inkább csak bénázást!!!

Genertel Biztosító Zrt. · https://www.genertel.hu 2010.03.02. 15:17:49

@Sana01:

Kedves Sana01!

A szolgáltatás, amelyet említ a kötelező assistance, melyet minden ügyfelünk, így Ön is automatikusan megkapott mikor a Genertelnél maradt a váltási időszak után. Ez a kiegészítő szolgáltatás a nálunk maradt ügyfelek számára ingyenes, nyomtatott hírlevélen és honlapunkon adtunk tájékoztatást róla.

Az assistance szolgáltatásunk telefonszáma: 06 40 31 41 51, melyet Ön is bátran igénybe vehet.

Üdvözlettel,

Genertel Biztosító Zrt.

tokomtelevan 2010.03.02. 15:18:25

Egy baj van ezzel:

Csak nekik nem sikerült!

Egy per esetén kérni kell, hogy nyújtsák be a bizonyítékot, amin kérték az előző biztosítótól a kártörténeti igazolást, azon adatokkal, amit szerződéskötéskor kaptak az ügyféltől.
Ha ilyennel nem rendelkeznek, akkor ki is hazudik?

Egyszerűen be sem kérték, pedig a hatályos törvényi szabályozás alapján ez a dolguk, most pedig próbálnak plusz pénzt csinálni belőle.

A többi biztosító sikeresen vette ezt az akadályt.

Szemét tróger banda.

tokomtelevan 2010.03.02. 15:20:35

Javaslom próbáld ki egyszer s fizess az assistance szolgáltatásért.

meg fogsz lepődni

Jette (törölt) 2010.03.02. 15:22:29

Csak azt nem értem, hogy akinek itt van biztosítása, az egy káreseménynél mit vár a Genertel-től? Ügyfélbarát ügyintézést? HA náluk lenne biztosításom, akkor úgy hagynám őket ott az első szemét bepróbálkozás után, mint...

Pocócicó 2010.03.02. 15:37:29

@Genertel Biztosító Zrt.:

Kedves Genertel Biztosító Zrt.!

"Levelünkben ez utóbbi lehetőségre valóban nem tértünk ki, amely kommunikációs hiányosságért megint csak ügyfeleink szíves elnézését kell kérnünk."

Ezt azt hiszem nem így, nem itt kell elintézni az ÜGYFELEKKEL!
Tudja kedves Biztosító Társaság, nem mindenkinek van internetje, nem mindenki olvas Homárt.
A minimum, az összes tévesen megvezetett ügyfélnek azonnal távirat, telefon, elsőbbségi levél, fax, stb. szétküldése, de azonnal!!!!
Villámgyorsan felvenni még 3 tucat telefonos ügyfélszolgálatost, hogy a beérkező hívásokat messzemenően tudják fogadni, kezelni.
Nem itt a Homáron bocsánatot rebegni. Eszem megáll! Maguk az ÜGYFELEKBŐL élnek, nem vették még észre?

Pocócicó 2010.03.02. 15:43:19

@Pocócicó: Mindenesetre gratulálok annak a munkatársnak, aki miatt ez a sajnálatos eset történt. Ha jól gondolom, pont az a pár ezer biztosított fog átigazolni más biztosítóhoz, akiket így átvert a Genertel Biztosító Zrt.

esef 2010.03.02. 16:56:23

@Pocócicó:
Jövőre meg a nem Homáron szocializálódtaknak beajánlanak jó árakat, úgyhogy az elvándorlók helyett lesznek új balekok. Szerencsére én nem tartozom a potenciális ügyfelek közé, mert 30 éves vagyok, budapesti, 100 LE feletti autóval. Igaz, hogy 12 év és kb. 350 ezer balesetmentes közlekedés után...

pipanyami 2010.03.02. 17:06:48

Olvastam az oldalukon, h ajánljam ismerőseimnek és akkor kapok valamit. (na persze)
Ha milliókat adnának, akkor sem ajánlanám ezek után, sőt lebeszélek mindenkit, aki csak autót vezet az ismerősi köröben. Én is tiplizek tőlük, ha lehetőségem lesz rá.

Krisztoferbp 2010.03.02. 19:11:57

Én is genertel ügyfél vagyok, év végén jöttem hozzájuk. Mondanom se kell, mellbe vágott a papíros amit küldtek.

Felhívtam őket, hogy mi a frász van, mire elmondták, hogy egy hibás levelet küldtek ki, és nem kell betojni. ha megkapják a kártörténetit bármikor 2010ben!, nincs semmiféle visszasorolás, se A0, se M4.

Nyilván pipa voltam, de mivel nálam volt, beszkenneltem és átküldtem. Ma újra telefon, már rendben van.

Tudom páran utálni fognak, de szerintem túl van ez lihegve. Már bocs…

Egyébként biztos abban mindenki, hogy a többi biztosító faszán megoldott mindent?
Nem lehet, hogy csak csöndben ülnek, aztán majd ott is robban ugyanez a bomba pár hónap múlva, amikor kiküldik a csekkeket?

Ne legyen igazam.

maholnap · http://koklerbroker.blog.hu/ 2010.03.02. 20:33:20

Ez egy profi, érdekes, közérdeklődésre számot tartó poszt, tetszik az írója stílusa a leveleiben.

Ellenben a Genertel stílusa nem tetszik. Szerecsenmosdatás az egész, jogi csűrés és csavarás.

Genertel a levelében négyszer kér elnézést, ezzel szemben 13 ponton említi, emlegeti a különböző jogszabályokat. A fenyegetőzéseit 7 (hét, vegyük észre a meseszámokat!) ponton ismételgeti, vagy állítja szembe az általa emlegetett "korrektség", "jószándék", "egyedüliség", "teljeskörű", "átlátható" szavakkal.

Ehhez képest egyetlen valami hiányzik belőle: ügyfélközpontúság.

Egy valamit nálam elértek. Az elektronikus naptáramba feljegyeztem, hogy a kötelezőink évfordulójakor felpattanjon egy figyelmeztetés: "NO GENERTEL".

Exe Géza · http://igyjartal.blog.hu/ 2010.03.02. 20:47:14

Hadd színesítsem én is a képet egy kicsit, bár egy kicsit vihar a biliben ez az egész sztori.:) A tavalyi váltás után én is kaptam ilyet a saját biztosítómtól, hogy szerezzem be a kártörténetet, mert ugrik a bónuszom.
De nekem volt egy cimbim ott, az megnyugtatott, hogy ez megy minden biztosítónál ilyenkor, de nem kell berosálni.

Mert ez a fantasztikus káradatbázis csak papíron olyan hű de szuper. Egy csomó biztosító baromi lassan tölti fel az elmenő ügyfeleik adatát, de miért is kapkodnának, már nem az ő ügyfelük, ha gáz van, úgyis az új biztosító szívja meg, (mint itt a Genertel :), mert nem kapja meg a papírt, aztán neki kell csunyáznia a vadi új ügyfelekkel.

Azok meg rohangászhatnak, mert ha nincs meg a papír időre, akkor nincs mese vissza kell venni a bónuszfokozatot, mert ilyen marha okos a törveny. Én még aznap kikértem a magam papírját a régi biztosítómtól, aztán átfaxoltam, és le volt rendezve a dolog.

Szóval valahogy nem okés a rendszer.
Kellene egy törvény, hogy amelyik biztosító nem tölti fel mondjuk január 30-ig azt a káradatbázist, annak valami nagyon ronda tockost nyom a felügyeleti szerv.

maholnap · http://koklerbroker.blog.hu/ 2010.03.02. 21:51:44

Színesítek én is egy kicsit. A Genertel a következő levelet küldte a többszöri (pontos adatokkal kitöltött, igazolásokkal elküldött korábbi, majd a félresikerült felszólító levelükre ismételten elküldött levelünkre:

"Köszönjük, hogy ... társaságunkat válaszotta, és ügyfeleink közt tudhatjuk. Ezúton tájékoztatom, hogy XYZ-123 frsz. gépjárművére megkötött, 123456789 azonosítójú gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének előzetes éves díja az idei év díjához képest csükken, 2010. január 1-jétől x.- Ft. Szerződésének előzetes bonus/malus fokozata 2010. január 1-jétől B8.

Nyilván fordítva: nem "előzetes éves díja az idei év díjához képest", hanem idei éves díja az előző évhez képest lenne helyes, de leszarom.

Azt írják még, hogy balesetmentes közlekedést kívánnak. Naná, különben perkálniuk kellene :-)

ZSOLT54 2010.03.02. 22:18:50

Tavaly novemberben átigazoltam a Generálitól a Genertelhez. Vagy én csak ezt gondoltam. Az ígéret az volt, hogy ők intéznek mindent Aztán eltelt 3 hónap és február utolsó előtti munkanapja délután megtaláltam a postaládámban a Genertel levelét, hogy nem tudták beszerezni kártörténeti papíromat, így én szerezzem be március 1-ig, mert különben visszavágnak a malus 4-be. Vagyis amire volt a Genertelnek 3 hónapja, s nem intézte el, én azt 24 órán belül elintézve, lefaxolva teljesítsem ( Az emailról, a szkennelésről még nem halottak a Genertelnél?) Azonnal hívtam a megadott 40-es számot, majd utána vagy tizenötször. Állandóan foglalt volt. Ekkor bedurrant az agyam és felhívtam PSZAF ügyfélszolgálatát, ott azonnal felvették a telefont. Elmondtam a panaszom, azt mondták a telefonos elérhetetlenségét a cégnek, mondták kivizsgálják, kivizsgálják, de az ügyemet csak a Genertellel tudom elintézni. Újabb telefonok, de csak a harmadik lépcsőig jutottam el a gépi hangnál, ahol közölték, hogy valamennyi munkatársuk foglalt. Ekkor emailt írtam:

Tisztelt Genertel!
A tavalyi átigazolási időszakban biztosítót váltottam az internet segítségével. Bár nem az Önöké volt a legolcsóbb ajánlat, mégis Önökhöz váltottam a Generálitól. Gondolván mégis csak Generali családnál maradok. Mivel tíz évig dolgoztam a Generálinál. S ha az egészségem engedné még most is ott lennék. De mint volt fiók- és kirendeltségvezető tudom, hogy az autó rendszáma alapján is beazonosítható egy szerződés, annak alapján pedig a malus/bónusz besorolás. Ezért is döbbentem meg, hogy egy olyan fenyegető levelet kaptam Önöktől, ha március 1-ig nem küldök Önöknek igazolást, akkor visszasorolnak málusz 4-be. A levelet február utolsó előtti napjának délután vettem a kezemhez. Azonnal hívtam az Önök által megadott 40-es telefonszámot. Aztán vagy még húsz alkalommal. Vagy foglaltat jelzett az ügyfélszolgálati telefon, vagy eljutottam odáig, hogy majd kapcsolják az ügyintézőt, de kiderült egy férfihang alapján, hogy valamennyien foglaltak.
Márpedig én holnap- a Genertel által megadott utolsó napon - dolgozni fogok. De intézzem el az igazolást, és azt faxoljam el. Ehhez be kell utaznom Szombathelyre a Generali ügyfélszolgálathoz, kikérni az igazolást és mivel csak faxon lehet Önöknek küldeni ( beszkennelve, emailon keresztül miért nem?) még valahol faxot is kell keresnem.
Felháborodásomban felhívtam a PSZÁF ügyfélszolgálatát ( az első hívásomra azonnal kapcsoltak ügyintézőt) és elmondtam a panaszomat. Sajnos a hölgy azt mondta, hogy a határidő rövidsége miatt Önökkel vegyem fel a kapcsolatot.
De hogyan, ha Önök nem veszik fel a telefont?

Varga Zsolt
Sárvár Fekete-híd u. 5.

Eztán jött másnap a válasz:

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával Társaságunkat a Genertel Biztosító Zrt.-t, amikor biztosítása megkötéséhez bennünket választott partneréül.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy Társaságunk nem kapta meg az előző biztosítótól az Ön szerződésére vonatkozó kártörténeti adatokat, ezért kérjük, hogy a kártörténeti igazolást Társaságunkrészére eljuttatni szíveskedjék!

Fax számunk: 06-1/451-3881

Az utolsó februári munkanap berohantam a Generali ügyfélszolgálatra a kártörténeti igazolásért. Meglepődve halottam, hogy a Generálival még élő szerződésem van. Vagyis ígérete ellenére a Genertel nem mondta fel a szerződést, bár én erre megbízást adtam, ezt nem végezte el. Mielőtt a Genertel azt válaszolná, hogy ezt nem is vállalta, cáfolom: a fiammal együtt váltottunk a Generálitól a Genertelhez és ő minden papírt megkapott, érvényes Generteles szerződése van. Tehát mikor közölték a Generáliban, lehet hogy a hét végén törlik a be nem fizetett élő generális szerződésemre a több, mint negyedéves 8.400 forintot, és elveszítem a bónuszom, akkor ott helyben befizettem az összeget. Közben bemutattam nekik a 4.200 forintos már befizetett Generteles csekkemet.
Most van két befizetett negyedéves díjam. Úgy érzem a Genertel átvert.
Se kedvem, se időm hadakozni. De még egy bocsánatkérő levelet sem kaptam a Generteltől. Mint volt biztosítós kolléga ezt fájlalom leginkább.
Ezek után mit gondoljak Genertelről?
Érdemes tovább hajtani az ügyet? A Genertel rossz ügyintézése 17 ezer forintot vett ki a zsebemből. Érdemes ennyiért perben/haragban lenni?
Leginkább a Genertel véleményére lennék kíváncsi.

fagzal 2010.03.03. 02:15:27

Nem náluk vagyok és nem váltok. Nem ér annyit az a minusz párezer. Járt utat járatlanért...

jack reacher 2010.03.03. 13:35:27

Nekem is küldték a levelet. Mivel az előző biztosítóm megküldte nekem is a bónuszigazolást, én meg beszkenneltem, így öt perc múlva már küldtem is nekik e-mailben. további tíz perc múlva visszaigazolták hogy megkapták és megköszönték, könyvelték.

Túlságosan idióta ez az egész ahoz, hogy csel legyen. Lehet, valami megkeseredett alkalmazott bosszúja ez.

horex · http://horex.uw.hu/ 2010.03.03. 14:03:08

Péter péter, nem düdörögni kell, hanem emilt irni a Genertelnek és minden megoldva
A multkori homáros poszt után én is megeresztetem egy emilt,amiben jeleztem, hogy az általam közölt alacsonyabb besorolásba való nyilatkozatomat, B1, emilben nem fogadják el, akkor forduljanak a Netriskhez és beidéztem a Genertel besorolási szisztémáját is A0, a mi a honlapjukon van
Válasz emil jött, "köszönjük, közben megkaptuk a kártörténeti igazolást.
Persze , kicsit spillerkedet a Genertel, de egy emilváltással el lehetett intézni
Köszönet a a korábbi posztolónak és Homárnak aki közzéadta a témát

horex · http://horex.uw.hu/ 2010.03.03. 14:11:03

@ZSOLT54: Meg ne sérődj Zsolt
Kuka voltál
Egy ugyintéző összehuzza a szemét te fizetsz?
2 lakásbiztositást is átvittem máshoz és a régi biztositó szivozott hogy fizessem a negyedévet mert kulönben...
Az ugyintéző szarizása miatt csak január3-án kötöttem az újat
Udvariasan de határozottan elhajtottam őkek
Viszont mindegyiket, a kötelezőt is a etrisken keresztűl és csak hátradőltem a fotelben
Elektronikusan kell intézni amit lehet és emilezni, max telefon.
Személyesen , csak ha jogos asztalborogatás és ajtóletépés eshetősége forog fenn

horex · http://horex.uw.hu/ 2010.03.03. 14:12:57

@fagzal: Nem párezer,hanem a fele.
20-40ezer
Ennyit megér emilezni

sas70 2010.03.03. 15:57:25

@Genertel Biztosító Zrt.:

A véleményem az, hogy önök a kisebb ellenállás irányába próbálnak elmozdulni. Nem a többi biztosítóval hadakoznak akik méretben, érdekérvényesítésben önökkel egy szinten vannak, hanem írnak egy (fenyegető) levelet az ügyfeleiknek és kényelmesen hátradőlnek, majdcsak történik valami. Ha meg az ügyfél nem nyújtja be az igazolást, felemelik a díjat és kész. Persze, törvényi kötelezettség.
Azt mikor fogjuk önök szerint megérni, hogy az ÜGYFELEK egy szolgáltatótól, KISZOLGÁLÁST kapnak?

brokerceg 2010.03.03. 15:58:21

"Budapest, 2010-02-29."

LOL

anamaya 2010.03.03. 16:40:25

sziasztok.

engem ezzel csak egy dolog gondolkodtat el: vajon a többi biztosító mit csinál? ugyanis a genertel legalább a törvény alapján jár el, a többi még arra sem méltatta az ügyfeleket, hogy figyelmeztetést küldjön, holott ez kötelező!
hozzátenném, nem vagyok generteles dolgozó

Laci_76 2010.03.04. 13:41:33

Nekem a genertel-nél van minden biztosításom de rosszat nem tudok róluk mondani.
Van egy céges teherautóm. Arra ott van a casco is. Az eset nálam történt:
felpattant egy kavics a szélvédőre repedés elindult. Neten bejelentettem. 2 nap múlva hívott a kárszakértő. Megnéz lefényképez ezt aztán lemásol forgalmi.. amiket szokás. Küldjem majd a számlát.
Köv héten elvittem márkaszervizbe, szélvédő csere. Számlát aznap elküldtem a kárszakértőnek emailben. Kb 2 óra múlva válaszolt hogy továbbította a biztosítónak. 1 hét múlva a számlán volt a pénz.

Nekem eddig sose ment ilyen gyorsan hogy pénzt kapjak egy biztosítótól.

Ezután mindenki döntse el hogy szerinte ez korrekt eljárás volt-e.

The Good Boy 2010.03.04. 17:00:36

@Laci_76: én meg szélvédőkárnál felhivtam a biztositási ügynökömet, ő megmondta, hogy hova vigyem a vasat, melyik szélvédőssel vannak szerződésbe. Időpontra odavittem, 3-4 óra múlva mentem érte, kár felmérve, jegyzőkönyv, kárbejelentő elkészitve aláirásra várva, szélvédő addigra kicserélve, majd mehettem is tovább a verdával a dolgomra. Nem kellett a kárt hiteleznem, nem kellett külön kárszakértetnem, nem ugrott a casco bónuszom, nem kellett önrészt fizetnem! És mindez itt magyarisztánban.
Amúgy a te eseted is a példások között van, mert hallomásból tudom, hogy ez a eljárásmód sem mindennapos sajnos.

maholnap · http://koklerbroker.blog.hu/ 2010.03.04. 19:52:01

Egyetlen lehetősége van a Genertelnek:
* ügyfélközpontúan
* professzionálisan
* gyorsan
* ügyfeleik legnagyobb elégedettségére
* díjakat nem emelve
* adott esetben méltányosan
tovább szolgáltatnak. Örülök, hogy végre vannak fórumok, ahol ráncba lehet szedni és lehet számonkérni a szolgáltatókat.

Hajrá Homár!

Laci_76 2010.03.04. 20:00:34

@The Good Boy:

Igen tudom hogy vannak szerződött partnerek. De mivel ez céges autó volt és gyári üveget akart bele a cégvezető, ezért márkaszervizben kellett csináltatni. Meg ugye cégnél az áfa mindenképp lejön, ezért én rendeztem a dolgot a cég nevében.Ja a kárszakértő bejött a melóhelyemre tehát nem kellett nekem se sehova menni ezért külön. Amúgy érdekes módon ezen az autón sem ugrott a casco bónusz. Sőt még kevesebb lett a havidíj kb 5%-al.

2010.03.05. 00:34:35

@Genertel Biztosító Zrt.:

Megmondom őszintén nem olvastam végig a bejegyzést, csak átfutottam. A tájékoztatás korrekt volt, az ügyfélszolgálat segítőkész és szépen rendeződtek a problémák.

Részemről a bocsánatkérés elfogadott és nem bántam meg a váltást a felmerülő problémák ellenére.

Nem Genertel bérenc vagyok, mielőtt ezt megkapnám. Sima ügyfél.

Genertel Biztosító Zrt. · https://www.genertel.hu 2010.03.09. 17:32:15

Kedves Autósok! Kedves Genertel Ügyfelek!

A kötelező biztosítást szabályozó törvényi háttér visszásságai miatt az idén az ügyfelek és a biztosítók is nehéz helyzetbe kerültek.

A jogszabályok betartása konfliktusos helyzetet idéz elő a biztosítók és ügyfeleik között, aminek mi is részeseivé váltunk.

A Genertel Biztosító kiemelt célja, hogy ezt a helyzetet minél előbb rendezze, mivel ügyfeleivel hosszú távú kapcsolatra törekszik.
Ennek megfelelően az elmúlt egy hétben az ügyfelek 90 százalékánál már megnyugtatóan rendezte a problémát, és néhány napon belül megteszi a szükséges lépéseket az összes érintett szerződéssel kapcsolatban.

További észrevételeiket, kérdéseiket az ugyfelszolgalat@genertel.hu e-mail címre várjuk.

Üdvözlettel,

Genertel Biztosító Zrt.

Fapuma (törölt) 2010.03.11. 18:58:56

Egy bejelentésre indult vizsgálat eredményeként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 3 millió forintra bírságolta a Genertel Biztosító Zrt.-t - a határozat a felügyelet honlapján jelent meg.

maholnap · http://koklerbroker.blog.hu/ 2010.03.12. 22:42:48

@Genertel Biztosító Zrt.: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) által a Genertel Biztosító Zrt.-nél (székhelye: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28., továbbiakban: Biztosító) 2009. december 1-jei kezdettel lefolytatott bejelentés nyomán indított vizsgálat megállapításai alapján az alábbi

határozatot

hozom:

1.Kötelezem a Biztosítót, hogy mindenkor maradéktalanul tartsa be a kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló jogszabályi előírásokat.

2. Kötelezem a Biztosítót, hogy a jövőben informatikai rendszerének működtetése során maradéktalanul vegye figyelembe a kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló jogszabályokban előírtakat, és 2010. május 31-ig biztosítsa a kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló jogszabályi előírások és a működést támogató informatikai rendszer összhangját.

3. Kötelezem a Biztosítót, hogy a 2. pontban foglaltak végrehajtását a Biztosító belső ellenőrzése vizsgálja meg és a vizsgálatról készült belső ellenőrzési jelentést a Felügyelet számára 2010. június 30-ig küldje meg.

4. A Biztosítót 3 000 000.-Ft, azaz hárommillió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.

www.pszaf.hu/bal_menu/hatarozatok/biztositasi_hatarozatok/PF-II-B-457-2010.html
süti beállítások módosítása