Tékozló Homár

Így ne rendeljen az ön recepciósa SEO-szolgáltatást!

2015.06.16. 15:09 | Homár Hilda | komment

seo1_1_1_1.png

Ön cégvezető, aki helyett más veszi át a postát? Esetleg recepciós vagy ismer ilyet? Akkor ez a mai poszt önnek szól! Van egy visszatérő ügyünk a keresőoptimalizálós szolgáltatásban nyomuló Maxweb nevű céggel. A témában megszólalt már olvasó, több is, a fogyasztóvédelem és a cég is. Ezúttal megint ők írtak, méghozzá egy extrahosszú tájékoztatót, amiben várható módon védik a mundért,  a módszert és a becsületet, egészen egyedi módon viszont a GYIK részeként tulajdonképpen megírják azokat a pontokat, ahol némi figyelemmel a cégek és a recepciósok megúszhatják a véletlen rendeléseket. És bár a rendszer így leírva is mintha a figyelmetlen népességre lenne optimalizálva, azért 4. jótanács önmagában is megállná a helyét: Mindig olvassa el, hogy mit ír alá!

Köszönjük az olvasói levél közzétételét, és azt, hogy a Homár minden érintett fél számára lehetőséget ad a tanulságok megfogalmazására.

Az a célunk, hogy folyamatosan tanuljunk a panaszokból, ezért folyamatosan fejlesztjük üzleti folyamatainkat. Bármennyire is szeretnénk részletes, érthető tájékoztatást nyújtani, sajnos a keresőoptimalizálás ettől még összetett, nehéz, sőt kockázatos munka marad. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen témában az ingyenes próba a leginkább ügyfélbarát üzleti modell, még akkor is, ha a szolgáltató számára költségekkel és jó adag kockázattal jár. Ezeket a költségeket és kockázatokat egy üzleti vállalkozás érthető módon csak akkor tudja vállalni, ha az üzleti feltételeket részletes szerződés rögzíti.

Bár a kockázat jó része a miénk, az ingyenes próba nem azt jelenti, hogy a megbízónak semmi felelőssége sincs. Minimum el kell olvasnia a szerződést, meg kell értenie a szolgáltatás lényegét, és időben döntést kell hoznia arról, hogy kell ez neki vagy sem.

Megbízóink közül néhányan félreértik ezt. Ezért köszönettel vesszük, hogy a Homár olvasóit tájékoztathatjuk néhány fontos részletről. Reméljük, hogy a jövőben kevesebb lesz a csalódás, ha az olvasók jobban megértik az ingyenes próba lehetőségét nyújtó üzleti folyamatot és megfogadják tanácsainkat.

Hogyan történik a szerződés kötés?

Megbízóinkkal írásbeli szerződést kötünk, ahogyan Melinda cégével is tettük. Ezt előzetes telefonos megkeresés és többszöri írásbeli tájékoztatás előzi meg. A telefonos tájékoztatás és a szerződéskötés rögzített folyamat alapján történik. A szolgáltatási feltételeinkről, ezen belül a szerződés külalakjáról és pontos tartalmáról, a szerződés kötés módjáról, a díjlistánkról a szerződés kötés előtt írásbeli tájékoztatást adunk ügyfeleinknek. Ezt a tájékoztatást azért nyújtjuk, hogy előre lehessen tudni, hogy milyen módon, milyen feltételekkel szerződünk. 

A szerződés kötést megelőző telefonos beszélgetés során minden esetben az ügyvezetőtől, vagy az ilyen ügyekben illetékes személytől kérünk beleegyezést a szerződéses ajánlatunk postai úton történő megküldésébe. A telefonos tájékoztatás során külön felhívjuk a figyelmet a szerződési feltételeinkre és díjainkra. Szerződést kizárólag akkor küldünk, ha a vállalkozás képviseletében eljáró személy megadja a cég weboldalát és azokat kulcsszavakat, melyekre igénybe szeretné venni a szolgáltatást, valamint hozzájárul a szerződés kiküldésének ás aláírásának módjához.

Tényleg ingyenes a próba?

Igen. Szolgáltatásunkra 8 napos ingyenes próbalehetőséget biztosítunk. Így tehát magunkra vállaljuk annak az üzleti kockázatát, hogy a megbízó a 8 napos ingyenes próba alatt eláll a szerződéstől és a tőlünk így ingyen megszerzett tudással a keresőoptimalizálást önállóan elvégzi vagy mással elvégezteti. A második hónaptól elérhető sikerdíjas szolgáltatásunkkal pedig a keresőoptimalizálás szinte teljes kockázatát átvállaljuk a megbízótól, ha az általunk javasolt alapelveket követik, az általunk javasolt lépéseket megteszik. 

JÓTANÁCS: Ha Ön nem biztos abban, hogy az ingyenes próbaidőszak alatt elég ideje és energiája lesz a szolgáltatásunk kipróbálására, inkább határozottan utasítsa el már a telefonos megkeresés során munkatársunk ajánlatát. Így nem érheti csalódás. 

A 8 napos ingyenes próbaidőszakot azért nyújtjuk, hogy megbízóink saját tapasztalataik alapján dönthessék el, hogy igényt tartanak-e keresőoptimalizálási szolgáltatásunkra, egyetértenek-e keresőoptimalizálási alapelveinkkel, szeretnének-e velünk dolgozni. Megbízóinknak még abban az esetben is 8 napos ingyenes elállási lehetőséget biztosítunk, ha saját figyelmetlenségük miatt és többszöri figyelem felhívásunk ellenére részükről olyan személy írta alá a szerződést, aki erre nem volt jogosult.

Ha ingyenes a próba, akkor miért küldenek mégis számlát?

Számlát kizárólag azoknak az ügyfeleinknek küldünk, akikkel írásbeli szerződést kötöttünk, és akik a 8 napos ingyenes próbaidőszak után is igényt tartanak a szolgáltatásunkra. Az ingyenes próbaidőszak megkezdésekor a szolgáltatás aktiválásáról emailt küldünk, és az ingyenes próba lejárata előtt is írásbeli figyelmeztetést küldünk.

JÓTANÁCS: Olyan email címet adjon meg, melyet biztosan olvas. Így azonnal értesülhet a szolgáltatás aktiválásáról és nem feledkezik meg az ingyenes próbaidőszak lejáratáról sem. Ha nem szeretné folytatni a szolgáltatást, az ingyenes próba alatt egy soros válasz emaillel elállhat a szerződéstől. Még csak indoklást sem kérünk.

Most akkor a küldemény átvételi igazolását, vagy egy szerződést írnak alá az ügyfelek a kézbesítéskor?

Mindkettőt. Az előzetes telefonos tájékoztatás során kifejezett hozzájárulást kérünk és kapunk arra, hogy a szerződéses ajánlatunkat postán küldhessük el, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy annak aláírása a kézbesítéskor történik. A megbízó a minket illető szerződés példányt aláírja, a saját példányát egy lezárt borítékban átveszi és az átvételt egy külön aláírással igazolja.

JÓTANÁCS: Kérjük ügyeljen arra, hogy a postai úton küldött szerződést az aláírásra jogosult cégképviselőnek, vagy meghatalmazott helyettesének kell aláírnia. Erre külön felhívjuk a figyelmet a telefonbeszélgetés során és egy külön emailben is. Ha nem ön veszi át a küldeményt, és nem bízik munkatársaiban, inkább szóljon nekik előre, hogy milyen küldeményt vár.

A telefonos egyeztetés során ahhoz kérünk hozzájárulást, hogy „az ingyenes próbát is tartalmazó SeoStart szerződéses ajánlatunkat, és egy külön lezárt csomagban a sikerdíjas ajánlatunkat” kézbesíthessük. Elmondjuk, hogy „Szerződéses ajánlatunk egyébként két példányos, az Önök példánya a csomagban lesz.” Az ÁSZF-ünk szerint „Ha a szerződést vagy szerződéses ajánlatot megbízó részére futárszolgálattal vagy postai úton kézbesítik, megbízott példánya a futár vagy postai alkalmazott jelenlétében megbízó képviselője vagy az általa meghatalmazott helyettes által történő aláírást követően visszakézbesítésre kerül megbízotthoz. Megbízó ilyen esetben a saját szerződés példányát lezárt borítékban veszi át, a futár vagy postai alkalmazott által történő kézbesítéskor.” Tehát miután a szerződést a megbízó képviselője cégszerűen aláírja, egy ettől független, másik aláírással a futárnál a mellékelt küldemény átvételét is aláírásával igazolja, majd a szerződés megbízót illető példányát tartalmazó borítékot átveszi.

JÓTANÁCS: Kérjük, az átvételkor ügyeljen arra, hogy a postai úton küldött szerződés aláírása és a megbízó szerződés példányát tartalmazó külön lezárt csomag átvételének igazolása két külön aláírással történik. Az aláírást indoklás nélkül megtagadhatja. Mindig olvassa el, hogy mit ír alá!

Ha ezt az egészet előre tudom, akkor még rendben is lenne. De ki emlékszik mindenre egy telefonbeszélgetésből?

A biztonság kedvéért még a szerződés kézbesítése előtt két alkalommal írásban is tájékoztatjuk ügyfeleinket az általuk megadott email címen. Az írásbeli tájékoztatások többek között a következőket tartalmazzák:„Tájékoztatjuk, hogy ha az ingyenes próbaidőszak alatt nem áll el az aláírt szerződéstől, a szolgáltatás díjkötelessé válik. Kérjük, olvassa el Adatkezelési Szabályzatunkat, Szerződési Feltételeinket és Díjlistánkat. […] Szerződéses ajánlatot postai úton küldünk.”

A díjlistánk mellett a megbízási szerződés mindenkori aktuális változata is szerepel, tehát előre elolvasható, kinyomtatható.

Még a postázást megelőzően további írásbeli értesítést küldünk a következő tartalommal: „Telefonon történt megbeszélésünk alapján az ígért SeoStart szerződéses ajánlatunkat és egy külön lezárt csomagban az Önök jelszavát, további kedvezményes ajánlatainkat és a SeoStart szerződés megbízót illető példányát postai küldeményként a mai napon feladtuk. Az átvételkor kérjük, figyeljenek arra, hogy az aláírásra jogosult cégképviselő vagy az ő meghatalmazott helyettese írja alá a szerződést. Kérjük, előzetesen olvassák el az adatkezelési szabályzatunkat, aktuális díjlistánkat és szerződési feltételeinket:

http://www.maxweb.hu/adatkezeles 
http://www.maxweb.hu/aszf

De nálunk a recepciós veszi át a csomagokat, és azt hitte, hogy egy átvételi elismervényt ír alá!

A megbízó által átvett dokumentumokat tartalmazó, átlátszó borítékon szereplő szövegek már felbontás nélkül is egyértelmű tájékoztatást adnak arról, hogy „a szerződés megbízót illető példánya az átvett küldeményben van”, illetve arról, hogy „a szerződés megbízottat illető példányát a címzett aláírását követően a [futár szolgáltató] visszajuttatja a feladóhoz”. Ezek a figyelmeztető jelzések vastag betűvel, nagyméretű felkiáltójellel kiemelve szerepelnek a csomag külső borításán. Az aláírandó megbízási szerződés mindkét oldalán egyértelműen, nagy betűkkel szerepel a „SeoStart Keresőoptimalizálási megbízási szerződés 8 napos ingyenes próbával” megnevezés. 

JÓTANÁCS: Ne engedje meg a recepciósnak, hogy a vállalkozása nevében aláírjon és hivatalos cégbélyegzővel ellásson egy szerződést, ha erre nincs felhatalmazása! De ha ezt figyelmetlenségből mégis megteszi, akkor utána legalább ne dobja a kukába a szerződés megbízói példányát. A 8 napos ingyenes próba alatt a szerződéstől indoklás nélkül elállhatnak.

A szolgáltatást csak akkor aktiváljuk, amikor a megbízó részéről történt aláírásról értesülünk. A szolgáltatás aktiválásáról minden esetben írásbeli értesítést küldünk. Ha esetleg a telefonos egyeztetés, a korábbi email üzenetek, a megbízási szerződés ellenjegyzése és a zárt borítékban átvett szerződés példány „elkerülték” volna megbízóink figyelmét, az aktiválási értesítés egyértelművé teszi, hogy szolgáltatásunk teljesítése elkezdődött.

A 8 napos ingyenes próbaidőszak lejárta előtt még egyszer írásban is felhívjuk megbízóink figyelmét a szolgáltatás aktuális állására valamint kifejezetten arra is, hogy a „A szolgáltatás 8 napos ingyenes próbaidőszaka a holnapi napon lejár”. Mindezt azért tesszük, hogy még a figyelmetlen, feledékeny cégek se kerülhessenek át akaratuk ellenére a díjköteles időszakba.

Összegzés
Melinda cégének, mint megbízónak tehát az ingyenes próba során 8 napja volt, hogy elálljon az általa aláírt szerződéstől. 4 alkalommal kapott írásban tájékoztatást, mielőtt ezt megtehette volna. Aláírásával igazolta a szerződés megbízót illető példányának átvételét. A szerződéskötés módjával is tisztában kellett lennie a neki előzetesen tett szóbeli és többszöri írásbeli tájékoztatások alapján. Cégünk a szerződéskötés és szolgáltatásnyújtás során is jogszerűen jár el, Melindát is részletesen szóban és több alkalommal írásban tájékoztattuk. 

A beszélgetésekről hangfelvétel készül, a kézbesítést és a tájékoztatást időbélyeggel ellátott naplóbejegyzések igazolják.

Az eddig leírtakból is világos, hogy félrevezetés, hiányos tájékoztatás nem történhet. Az az állítás, hogy cégünk „aszerződéskötéshez meg egy csomagátvételi elismervénynek látszó papírt használ” nem felel meg a valóságnak. A korábbi tájékoztatás szerint megküldött dokumentum azért sem vélelmezhető „csomagátvételi elismervénynek”, mert a szerződéses ajánlat mellett megküldött külön postai csomag átvételének igazolása a szerződés aláírástól elkülönítve, a kiszállító futárcég saját formanyomtatványán vagy elektronikus eszközén történik. Pontosan úgy, ahogyan az ÁSZF-ben és az előzetesen megküldött tájékoztatásban szerepel.

Sajnáljuk, hogy van olyan ügyfelünk, akinek csalódást okozott a szolgáltatásunk, és bízunk benne, hogy ezzel a tájékoztatással hozzájárultunk ahhoz, hogy a jövőben még több vállalkozásnak segíthessünk a keresőoptimalizálásban.

Üdvözlettel:

Konkoly Thege Szabolcs
Max-WebHirdetés Kft.

Szűrt kommentelők

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rémbódess 2015.06.16. 15:50:03

Bakker, ez nem véletlenül ilyen bonyolult... Nagyon rafinált a cég...

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.16. 15:59:22

Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg! Bazmeg!

A számlát kimagyarázod, faszfej, de hol a teljesítés???

metal · http://electric.blog.hu 2015.06.16. 16:16:12

Arról nagyon hallgat a "kedves" cégvezető, hogy neki meg kell győződnie arról, hogy a szerződést a cég képviseletére jogosult, vagy általa megbízott személy írja alá. Tehát hiába írja alá mancika, az nem érvényes, ha neki nincs szerződéskötési jogköre.

killerkaller 2015.06.16. 16:23:52

"A beszélgetésekről hangfelvétel készül,..."

Az ilyen telefonos "üzleti" ajánlatok jellemzően egyenértékűek a verbális agresszióval.

"JÓTANÁCS: Ha Ön nem biztos abban, hogy az ingyenes próbaidőszak alatt elég ideje és energiája lesz a szolgáltatásunk kipróbálására, inkább határozottan utasítsa el már a telefonos megkeresés során munkatársunk ajánlatát. Így nem érheti csalódás."

Azaz határozottan el kell küldeni a 3,14csába.

atörökkk 2015.06.16. 16:25:08

1. 8 nap alatt szabályos SEO eszközöket alkalmazva kb. semmilyen változás, előrelépés nem érhető el.

2. Az átvételkor kérjük, figyeljenek arra, hogy az aláírásra jogosult cégképviselő vagy az ő meghatalmazott helyettese írja alá a szerződést.

Mondjam tovább?

ColT · http://kilatas.great-site.net 2015.06.16. 16:37:08

A szolgáltatás tukmálásért szarjon sünt a cég.

A vevő cég vezetője meg ne bízzon mindent a recisre.
Ezt imádom, hogy megfelelő végzettség nélküli emberekre rátolnak feladatokat, aztán amikor kárt okoz, akkor háborgunk.

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2015.06.16. 16:50:16

@ColT: hat nalunk az atkosban mindent az iktato vet at, es azutan kiktatta a megfelelo embereknek
igaz akkor meg nem kuldtek kesz szerzodeseket, ami a tertiveveny alairasaval eletbe lep

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.16. 17:03:15

@hagyma: "kiktatta a megfelelo embereknek"

James Bond (alias 007-es ügynök) kiktatta a megfelelő embereket.

A szó, amit keresel: a szignálás.

A többi hibát nem javítom.

Zsiráffusz camelopardalis · http://globalicum.blog.hu/ 2015.06.16. 17:14:44

konkoly thege szabolcs szarjon sünt az árkádban miközben palkovicsné baccpapucsban eteti meg vele az összes szerződést amit valaha kiküldtek ezek a gecik.

Disznó Úr 2015.06.16. 17:17:37

Azért az "megütötte a szememet", hogy ezek szerint Melinda megadta, hogy mi az ő honlapja és hogy mondjuk a "legszexibb műköröm", stb. kifejezésekre akar optimalizálni.

Tehát valahogy nem kerek az a történet, hogy a derült égből villámcsapásként jött a számla. A keresőszavakat gondolom nem a recepciós találta ki és adta meg.

Gondolom itt is az "ingyen" szó indította be a fantáziát, utána pedig tojtunk mindenre. Ez nyilván gerillamarketing, vagy minek hívják, furmányos, de a másik oldalon ott kellene lenni az öngondoskodás képességének, nem pedig a szokásos, "jaj állambácsi butaságot csináltam, ments meg" mentalitásnak.

Leone_510 2015.06.16. 17:19:01

ez egy csaló cég , és pontosan a félreértésre játszik, ha ennyire fontos a szerződés miért nem megy ki személyesen a cég alkapmazottja, hogy az illetékessel irassa alá a szerződést és beszéljék meg a részleteket, baszki egy szerződést soha az életben nem küldettem futárral főleg az nélkül nem , hogy nem látom a másikat hátha mást is el lehet adni még ott :), hát nem ez a normális annak aki el akar adni? , de ezek nem akrnak plusz lovét csak ezen álszerződésbe behúzni az embereket és ennyi

a keresőoptimalizálás meg egy nagy bullshit , működik de nem olyan nagy misztikum mint ahogy el van adva, az csak a csalásra épülő vállalkozás lefedésére van

hobbitroll 2015.06.16. 17:27:40

@atpijkamo: há' a takarítótú' elkérte a tárhelyhő' az ftp hozzáféréset, hogy tuggya keresőoptimalizé'ni a webódalot. Há' tehető ő arrú' hogy a takarittó nem tutta megadNI a kért adatokat, és ezé' nem tud teljesíteNI? Az meg, hogy mindenféle linkgyüjtő ó'dalrú' odalinkelget, nagyjábú' pont 1 kalap sz@rt ér (már 1 ideje).
ha véletlenül adwords-re gondolna a delikvencs, annak meg nagyjából pont semmi köze a SEO-hoz.

Zsiráffusz camelopardalis · http://globalicum.blog.hu/ 2015.06.16. 17:27:51

monnyuk a gugli a "maxweb csaló" kifejezésre elég szépen hozza a találatokat. :) :) keresőoptimalizálás my ass.

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2015.06.16. 17:42:30

@atpijkamo: hat az irodai szlengben ezt hasznaltuk
de a szignalas is forgalomban volt
amugy az iktato csaj megvolt

Homár Hilda 2015.06.16. 17:45:21

midenkit kérek, hogy kicsit kulturáltabb hangnemben nyilvánítson véleményt

Aureliano Buendía 2015.06.16. 17:45:57

Szabikám, Miklós bátyád zokogna. Ez erőteljesen szerecsenmosdatás, bár elég (túlzottan is) szájbarágós.
Melinda cége meg kb. ennyit ér. Ilyen vezetőség mellett nem lepődöm meg semmin.

Aureliano Buendía 2015.06.16. 17:47:39

@sugargiraffusplumps.: :D
Gyanítom, hogy a Maxweb, ha Líbiában tevékenykedne, finomított homokot árusítana.

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2015.06.16. 17:50:56

mondjuk a lenyeg az volt, hogy a berkezo postat altalaban alairasra ben jogosult adminisztratorok veszik at
sot a mi idonkben a postara a takaritono jart
telefonos megkeresesre meg nem erdemes reagalni, mer' ez less a vege

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2015.06.16. 17:53:21

ben=nem
arrebb csuszott a klavi

cupcake25 2015.06.16. 18:00:15

Én élből rávágom a telefont minden eladó meg ajánlatosra...

ancsika 2015.06.16. 18:21:56

felhív random cég

- xy vagyok, ancsikát keresem
- ancsika vagyok [szerinted ki a repedt fazék lennék, ha engem hívtál?]
- alkalmas most az idő? [nem b+ azért vettem fel a telefont]
- mondja mi a gondja
- néhány kérdést tennék fel, de ehhez azonosítanom kellene [miért az nem elég hogy a számomon hívtál és tudod a nevem?] tehát anyja neve? születési idő? [vércsoportom nem kellene?]
- mit szeretne? [kérdezem immár második alkalommal]
- néhány ügyfélelégedettségi kérdésre szeretnék választ kapni
- nem kívánok válaszolni
- akkor viszhall... [s még ő van megsértődve]

Firestarter.18 · http://firestarter-18.blog.hu/ 2015.06.16. 18:27:10

A poszt elolvasása után azért erős késztetés kerített hatalmába arra vonatkozóan, hogy Konkoly Thege (ez wtf??) Szabolcsot jól szájbatekerjem.

Zsiráffusz camelopardalis · http://globalicum.blog.hu/ 2015.06.16. 18:38:23

@Aureliano Buendía: kivételesen undorító ember, remélem egyszer a tökére lép valaki.

gabors 2015.06.16. 18:49:05

Ez mint "magyarazat" itt a homaron is gyenge... birosagon meg kirohogik egy ilyen "szerzodessel" nem is hiszem hogy idaig barmikor is elmennek ...

Egy szerzodes nem attol ervenyel mert maxiek sajat ASZF-uk szerint az ugy jo ...

Mar a "szolgaltatas" maga is erosen megkerdojelezheto .... olyan fenyevesre meg chemtrail-re hasonlit ...

Komrob 2015.06.16. 19:45:39

Jól értem, hogy kiküldenek postán egy szerződést, amit, ha átveszek, akkor életbe lép? Tehát nem egy k.va átvételi elismervényt írok alá, hanem egy szerződést? És ha el akarom olvasni, mielőtt aláírom? És ha egyet aludni akarok rá, mielőtt aláírom? A postás azt is megvárja? És addig tartja a gyertyát, vagy ő is beszáll? Ezek fontos kérdések!!

telkoe 2015.06.16. 19:52:11

Tanulsag: Recepcios kislany nem altalanos ceges pecsetet kap, hanem olyat amire az van irva hogy: A <CEG> szamara erkezett kuldemenyt atvettem <XY> + alairja. Ebbol nem lehet felreertes, hogy lehuzoiparos cegecskek alairt szerzodesnek hiszik az atvetelt.

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.16. 20:16:27

@hagyma: "az irodai szlengben ezt hasznaltuk"

Értem. Tehát már akkor se értetted, mi a különbség az iktatni és a kiiktatni között. Meg az iktatni és szignálni között. Megnyugtattál, hogy nem az utóbbi időben zápultál meg.

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.16. 21:37:23

@gabors: "a "szolgaltatas" maga is erosen megkerdojelezheto"

A SEO optimalizálás megkérdőjelezhető??? Nagyon el vagy maradva. Kurvára megéri egy cégnek, ha reklámköltés helyett ingyér előre veszi a gugli.

gabors 2015.06.16. 21:43:19

@atpijkamo: nem az optimalizalas hanem amit a maxiek mint "szolgaltatas" nyujtanak ... mert a gugli-t egyre nehezebb ilyen amator modszerekkel "becsapni" ...

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.16. 21:44:23

@sugargiraffusplumps.: "mér, szerinted nwm csalók?"

Hilda az én komentemre gondolt, amit gondoasan ki is gyomlált:

"Az ilyen s@her sz@revő cs@ló g@cik miatt nehéz a rendes cégeknek az üzletkötés."

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.16. 21:46:15

@gabors: Maxiék nem nyújtanak szolgáltatást, ez egy átverés.

killerkaller 2015.06.16. 22:02:26

@Aureliano Buendía: Az eszkimóknak meg hűtő (jég) szekrényt

igazságos 2015.06.16. 22:22:54

MI NEM TUDUNK ENNYIT ELOLVASNI.

Köszönjük megértésüket.

Legyen mindenki AAA AUTÓ, problem solved.

igazságos 2015.06.16. 22:24:42

@Homár Hilda: kultura!? tisztálkodás!? szex!?

mija....

amúgy kultúra

@atpijkamo: ne vedd magadra

most már van netem, úgyhogy te felszabadulsz :)

lomposfarkas 2015.06.16. 22:30:36

Rubachem, Nakatomi monitortisztító csalás, ki emlékszik rá.... A szellem ugyanaz, csak a seósok többet ködösítenek.

Black Hole 2015.06.16. 22:57:55

Valaki ezt végig olvasta?

igazságos 2015.06.16. 23:10:35

@Black Hole: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAApti

igazságos 2015.06.16. 23:12:56

eh, sose tanulom meg: atpi

sörtörés is kéne, Hilda

Black Hole 2015.06.16. 23:13:08

@igazságos: gratulálok! Ezen sokat törted a fejed? :-)

Black Hole 2015.06.16. 23:14:38

@igazságos: és még el is cseszted :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)

igazságos 2015.06.16. 23:15:18

@Black Hole: látod, kijöttem a formámból

sebaj, hamar visszarázódok

há mi a keresőoptimalizálás, ha nem ez!? :)

igazságos 2015.06.16. 23:17:21

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtpi

igazságos 2015.06.16. 23:18:27

Ez az 5000 karakter nem valami sok b@szod.

igi ingyen keresőoptimalizálás - szolgáltatást nyújt nektek

igazságos 2015.06.16. 23:19:36

Nem ér csalni a boxnak, hogy a kép mellé rakja az A betűt.

Black Hole 2015.06.16. 23:23:19

@igazságos: szerintem ne állj le! Adj az érzésnek! Meg aztán, aki A-t mond, az mondjon B-t is!

gabors 2015.06.16. 23:26:23

@atpijkamo:
"Maxiék nem nyújtanak szolgáltatást, ez egy átverés. "

Ez valamivel "pontosabb" megfogalmazasa annak amit en probaltam korulirni hogy mit is "szolgaltatnak" a sajat leirasuk szerint is...

igazságos 2015.06.16. 23:30:29

@Black Hole: nem úgy van az. B mindig csak második lehet. :)

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.16. 23:36:22

@gabors: "mit is "szolgaltatnak" a sajat leirasuk szerint is..."

Milyen leírásra gondolsz? Ennyi fasságot nem szívesen olvasok el, csak átfutottam, de én nem találtam szolgáltatás leírást, csak szánalmas magyarázkodást. Légyszíves idézd, mire gondolsz.

Maxiék SEO szolgáltatást nem nyújtanak, csak arra való ígéretet.

A SEO egy költséges szolgáltatás, nehezen megfogható, nehezen prezentálható. Ugyanakkor kis szorgalommal és józan paraszti ésszel is jelentős eredményeket lehet elérni. E kettő miatt, és e kettősség miatt is túlburjánzik kóklerekben és az ilyen zavarosban halászókban.

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.16. 23:41:32

@Black Hole: "aki A-t mond, az mondjon B-t is!"

Ja, AAAAAAAAAAAAAAtpi helyett BBBBBBBBBBBlekhól? Kishamis.

Black Hole 2015.06.16. 23:44:58

@igazságos:
@atpijkamo:
Na, szépen összehoztátok, hogy örökvesztes vagyok :-D :-D :-D :-D

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.16. 23:47:34

@Black Hole: Hát ha nem tanulsz semmiből, az vagy. Lásd AAA Autó.

Ha ez a vágyad, most mibe kerül "AAA Blekhól"-ra magyarosítani a nickedet?

Black Hole 2015.06.16. 23:59:10

@atpijkamo: az, mi? :-D Abból már hamar lesz aaablackhol, de mivel erre felé a betűk felét nem ejtik, így lesz belőle akól, azt meg a birkák összeszarják, tehát még le is szarosoztál :-) :-) :-) :-)

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.17. 00:00:38

@Black Hole: :)) Na, semmi jót nem tudok mondani, ezen a ponton kell elnémúúúúlnom.

Black Hole 2015.06.17. 00:08:11

@atpijkamo: szerintem kocsmai verekedések gyakran kezdődnek hasonló módszerrel! Ennél a fajta kötekedésnél már csak a "mé'néző?" kezdetű praktikusabb :-D

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.17. 00:09:46

@Black Hole: Nem, a kocsmai verekedések így kezdődnek: - Mivan? Mivan? Mivan?

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.17. 00:12:07

@Black Hole: - Bámulod a barátnőmet?
- Ja, nem, nem...
- Szóval szerinted nem elég szép?
- ...

(A Szomszédnéni Produkciótól hallottam.)

Black Hole 2015.06.17. 00:15:41

@atpijkamo: ez már az a szint, mikor annyira részeg, hogy nem tudja kimondani azt, hogy "mijafasztbámúszköcsög?" :-):-)
Amikor még futja egy "vérző orrod akarod törött kezeddel törölgetni?"-re, akkor az még csak műbalhé!

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.17. 00:23:43

Hackerek támadták meg a LastPass jelszómenedzser szolgáltatást. A cég elmondása szerint pénteken gyanús tevékenységeket észleltek, és kapcsoltak le azonnal. A LastPass az esetet követően minden felhasználóját arra kérte, változtassa meg jelszavát.

www.origo.hu/techbazis/20150616-jelszotarolo-jelszomenedzser-lastpass-hackerek-hackertamadas-feltores-feltortek.html

B+ egyetlenegy szolgáltatása van, hogy biztonságosan tárolja a jelszavakat, és pont az nem sikerül neki. A bénázás csimborasszója. Mint pártunknak és kormányunknak, akinek az lenne a feladata, hogy fenntartsa az egészségügy, oktatás, szociális- és egyéb állami szolgáltatásoakat, és engedje működni a gazdaságot. És pont csak ezek nem mennek neki. Ha 2002-ben egy sültkrumplit teszünk meg miniszterelnöknek állandóra, most jóval előrébb tartanánk.

Black Hole 2015.06.17. 00:24:21

@atpijkamo: innen már könnyen ki lehet oda lyukadni, hogy meg se szólaltál, de azért lekurváztad! :-D
Lehet, hogy köcsög dolog volt, de fiatal koromban szoktam járni Fehérvár legalja kocsmáiba, és fizettem nagyon alja trógeroknak valamit, aztán dőlt a hülyeség. Mikor emberem eljutott az "anyám engem arra neveet..." kezdetű monológig, akkor már nagyon kész szoktam lenni :-D

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.17. 00:37:10

Kurvára felbosszantották a szomszédok:

Tizenöt évig hangszórókból sugárzott egy ismétlődő operarészletet napi tizenhat órában a szomszédainak egy párkányi asszony

www.origo.hu/itthon/20150615-kinzas-verdi-zeneszo-zenelo-haz-parkany-kutya-ugatas-placido-domingo.html

Manyecska 2015.06.17. 01:21:58

@Black Hole: neeeee! beleizzadtam mire letekertem! xd

Manyecska 2015.06.17. 01:26:55

@lomposfarkas: en emlexem.finokom ala is irta 86.000ert. xdd jo tiz eve..amikir kuldtem a faxot akkor olvastam au aprobetust az aljan felhivtam oket es mondtak igen.megrendeles.xdd

Manyecska 2015.06.17. 01:28:41

persze nem faxoltuk el..

Manyecska 2015.06.17. 01:36:29

@atpijkamo: ez nemigaz pasim swggit megfogta egy odatevedt buzi ő pont anyujatol jott a tesojaval ejjel a korhazbol màr Âkos.ő nem kerdezett amugy is idegbe volt két olyat becsapott hogy a heg làccodik. az ujjain pont most neztem. asstongya ha feljebb megy 8 napon tuli lenne.xd eccer éjjel fog dulvan lelokni a padlora mer mellette alszom bàr ott a zures fransziaagy a

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.17. 01:38:19

@Manyecska: "swggit megfogta egy odatevedt buzi"

Nem kell megsértődni, vegye dicséretnek.

Manyecska 2015.06.17. 01:38:28

@atpijkamo: monnyuk ő nemigen üti ku magat.sör vagy fröccs.max.web.;-)

Manyecska 2015.06.17. 05:54:06

nahat.a rozmaringos teanak tenyleg olyan az ize.xd eddig sosem éreztem.blogmotor hajjon meg.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2015.06.17. 06:49:49

@atpijkamo: A legtöbb ilyen "cég" simán csak lehúz. Mikor először meghallottam, hogy SEO mérnök, visítva röhögtem.

Józsi, a migráns köcsög 2015.06.17. 08:43:27

@atpijkamo: pedig az pont egy tökreleváns komment volt.

Józsi, a migráns köcsög 2015.06.17. 09:02:04

hadd másoljam be ide ennek a gerinctelen féreg cég szerződési feltételei egy részét:

"1.8 Keresőoptimalizálás: A keresőoptimalizálás szolgáltatás keretében megbízott arra tesz erőfeszítést, hogy megbízó fogadó weboldala és aloldala(i) bizonyos keresőszavakra a Google természetes találati listáján jobb pozícióba kerüljenek. Megbízott a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan önállóan dönt a szolgáltatás jellemzőkről, mint például a keresőoptimalizálás szempontjából figyelembe vett tényezők, a linkek, link szövegek, stb. A felek tudomásul veszik, hogy a Google a keresőhirdetések árbevételében érdekelt és a keresőoptimalizálást vagy annak egyes formáit a keresőalgoritmusának rendszeres változtatásaival és más intézkedésekkel megnehezítheti, a természetes találati listában egyes weboldalak helyezését indoklás nélkül leronthatja, akár a keresőoptimalizálásra tett erőfeszítések ellenére."

tehát munkát nem végez, objektíven mérhető eredményt sem képes felmutatni de mindezért nagyon szívesen teszi el a pénzt.

szóval olyan homeopatikus keresőoptimalizálás amire kulturáltan csak annyit tudok mondani, hogy a kurvaannyukat a ravatalon hatszor. köszönöm a figyelmet.

Már meging egy nick 2015.06.17. 09:16:05

8 nap keresőoptimalizálásban egyszerűen semmi. Ennyi idő alatt semmi nem változik meg. Ebben nincs a szolgáltatónak semmi kockázata, éppen azért mert ilyen rövid idő alatt nem is lehet változást előidézni, az sem ellenőrizhető egyáltalán csináltak-e bármit.

Innentől fogva hiteltelen a magyarázkodás. Nem etikus, ha a szolgáltatást nem azért rendelik meg mert hasznos, vagy szükséges, hanem azért mert nem mondják le időben. Az ingatlanbazár másolatnál ugyanezt csinálták. Lehet hogy a törvényeken át lehet verni, csak az embernek hányingere van tőle.

Ha tényleg a szolgáltatásért akarnának pénzt kapni akkor mért nem a próbaidő végén kell szerződést kötni a fizetős időszakra???

2015.06.17. 09:26:26

ajókurvaannyukat!

2015.06.17. 09:33:43

ez a posztot ki olvassa el, mi ez maratoni nyári olvasótábor ?
kinek van erre ideje a klikkentős korszakban ?

joska61 2015.06.17. 09:39:19

Aki telefonos körkapcsolásban akar SEO-t eladni, az máris alkalmatlan arra, amit eladni akar. Röhögök mindig a facebookon, amikor magánszemélyeknek akar valaki ilyen szolgáltatást eladni. Ha a saját hirdetését szarul targetálja, mire számíthat a megrendelő?

igazságos 2015.06.17. 09:44:38

@Black Hole: bezony, ha AAA autó helyett AAA aBlackhole lennél, akkor te lennél az első, mert az u betű hátrébb van, mint a B. :)

asszem

igazságos 2015.06.17. 09:51:05

@atpijkamo: szegény Hilda. Még nem jött rá arra, amire sixx, hogy hogyan fog járni az, aki nevelni akarja a népet.

Senki se fogja olvasni így a homárját. Ha persze ez a cél, akkor minek posztolgat...

Józsi, a migráns köcsög 2015.06.17. 09:52:02

@Kulics: kérlexépen én még az áeszefjüket is elolvastam!

@atpijkamo: elhatárolódom!!

igazságos 2015.06.17. 10:09:29

@Józsi, a köcsög: a túlbuzgó buzzancsokat nem szeressük :)

Józsi, a migráns köcsög 2015.06.17. 10:15:47

@igazságos: tudom szívem, pont ezért utál téged mindenki :( :(

igazságos 2015.06.17. 10:17:48

@Józsi, a köcsög: nem utálnak, hanem legbelül rettegnek és ezt az utálattal leplezik.

AtiSnatch 2015.06.17. 10:20:00

@igazságos: ja, rettegünk, hogy te leszel a szomszédunk :D

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2015.06.17. 10:23:45

@igazságos: Hilda célja értékelhető, hogy érdekes, hasznos hely legyen a Homár.

A helyes módszer sok jó cikk posztolása lenne. A rossz módszer az emberek kiutálása.

igazságos 2015.06.17. 10:27:21

@AtiSnatch: mér, én csendes szomszéd vagyok. Nem dugok, nem hallgatok hangosan zenét, nincs kivel csetepatéznom.

Viszont, ha az utcán belémkötnél, meglenne a módszer, mivel intéznélek el. Rettegnek a hangomtól is, mint a kistestű kutyák, meg a nézésemtől is.

Akit elkapok a tekintetemmel, annak már mindegy.

Black Hole 2015.06.17. 11:05:16

@igazságos: az AAA egy biztosító társaság!

Megjegyzem, hogy csak fejlettebb országokban! Én szóltam! Ja, és csak 2 A betűvel! Ez fontosch!

igazságos 2015.06.17. 11:07:15

tudok úgy nézni h összecsinálod magad

Troppauer_Hümér 2015.06.17. 12:26:51

@Black Hole: Kiverte a ratyi, és ez a szöveg volt a plafonra festve.

zoli_ 2015.08.18. 11:11:04

Emailt is küldünk az aktiválásról....

Nono, postai tértivevény, telefax, telex az értesítés. Az email nagyon nem...
süti beállítások módosítása