Tékozló Homár

Domino csomaggal óvatos parkolás javallott

2017.10.12. 15:53 | Homár Hilda | komment

telekom-logo.jpg

N.N. ezúttal nem a halál, hanem a Telekom dominosok angyala azzal, hogy elmeséli, hogyan ne parkoljanak mobillal, ha nem akarnak úgy járni,  mint ő. 

Tisztelt Blog! Tisztelt Szakértők!

Sok Telekomos történetet olvasok itt és mostanra már csak minimálisak az elvárásaim a céggel kapcsolatban, de most mégis sikerült meglepniük és, bár soha nem gondoltam volna hogy írok, mégis elérték hogy billentyűzetet ragadjak.

Dominosként parkoltunk kb. 900 forintos egyenleggel, egy olyan helyen, ahol kb. 300 forint egy óra. Eredetileg egy órát szerettünk volna maradni, de a parkolás végén jött a meglepetés: nem tudtuk leállítani a parkolást (a STOP SMS ki sem ment a telefonról, hiába próbáltuk többször).

Innenől:
- Hívtam a parkolási társaságot, ahol azonnal elhajtottak, mondván, hogy hívjam a telekommunikációs szolgáltató a 1414-en
- Hívtam a 1414-et, de senki nem vette fel (autómata sem)
- Hívtam a rendes ügyfélszolgálatot a 1430-on, ahol összesen 3 emberrel beszétem, akik közül ketten kedvesek, de teljesen tehetetlenek voltak (inkább beszélő automaták, mint ügyfélszolgálatosok), sőt, ténybeli dolgokban is félretájékoztattak
- Végül a 3. ügyintéző egy leheletnyivel jobb volt, bár ő sem saját kútfőből, hanem hátteres kollegával folyamatosan egyeztetve.
- Ez a beszélgetés Összesen 56 perc volt (megnéztem a hívás listámat) és az álábbiak derültek ki:

A. Hiába állította az első két ügyintéző, a START és a STOP SMS-ek is pénzbe kerülnek, ráadasul \ugy tünik nem vonatkozik rájuk a "Domino Most" nevű opciós kedvezmény (probléma 1)

B. A rendszer maga úgy van kialakítva (és le-ÁSZF-ezve), hogy hiában szeretnénk csak 1 órát parkolni, úgy, hogy erre van is egyenleg, a rendszer egy sunyi húzással többlet parkolásra és/vagy nem tervezett feltöltésre kényszeríti a felhasználót, mert az elvártak helyett az alábbi történik (egy olyan példán példán keresztül érzékeltetve, ahol az SMS díja 25, a maximális parkolás 3 óra és és egy óra 300 Ft):

1. A "START" szónál a rendszer beterheli az SMS (25Ft) és a kényelmi szolgáltatás (elég rossz nevet választottak) árát (75ft), majd levonja az egyenlegből a maximálisan megengedett parkolási idő felhasználása esetén fizetett díjat (3-szor 300, azaz 900Ft), akkor is, ha ezzel lenullázza a számlátHa nincs elég egyenleg a maximális idő kihasználására (mert kevesebb az egyenleg mint 1000Ft), akkor is azonnal lenullázza az egyenleget és a maximális parkolás idejét kurtítja.
2. A szokásos nyugtázó SMS érkezik csak, amiben nem hívják fel a figyelmet a problémára (arra, hogy nullás egyenleg mellett nem lesz leállítható a parkolás).
3. Amikor az ember a parkolás végén elküldené, a "STOP" szót, maga a mobil hálózat ezt már nem engedi, mert ez az SMS 25 Ft volna, de egyenleg már nincsen, mert olyan összeg van blokkolásban, amit fel nem használt parkolásért vont le a rendszer.
4. Ilyenkor az ember nyilván nem érti miért nem megy el a STOP, hiszen volt elég egyenlege (először telefon, majd hálózati problémára gyanakodtunk) és nincs más választása, mint hogy azonnal rohan feltöltési lehetőséget keresni, vagy akarata ellenére bebukja maximális parkolási idő fel nem haznált részét is (probléma 2).

C. Teljesen inkompetens az ügyfélszolgálatnak az a része, amit az ügyfél el tud érni és azt aki a háttércsoportból helyesen tudna válaszolni valamire, kifejezett kérésre sem hajlandóak kapcsolni, így a beszélgetés állandó bizonytalaságból, félretájékoztatásból és hivástartásból áll, úgy hogy az ember egy végtelen hívás végén még így sem lehet biztos a dolgában (probléma 3). A mi esetünkben a 3 ügyfélszolgálatos egyik sem tudta megmondani, hogy miért nem tudjuk megállítani a parkolást.

Bónusz: az első két ügyfélszolgálatos közül az egyik azzal hitegetett, hogy a kollágájuk majd leállítja nekünk a parkolást telefonos kérésre, hogy a hiba keresése közben legálább már ne kelljen fizetni (elálltunk a parkoló helyről) de a végén ezt is megtagadták, hiába próbáltam ragaszkodni hozzá, ill. hiába rendelkeztem minden szükséges információval (személyes adatok, jelszó stb.). Az volt a válasz, hogy rendszerük erre nem alkalmasa.

A beszélgetés során elhangzott valami olyasmi, hogy azért működik így a rendszer, mert nincs jobb. Attól az esettől eltekintve, hogy a "nincs jobb"-at úgy ertik, hogy a "kizárólag a Telekom szempontjából nézve nincsen jobb", cáfolni szeretném, hogy ennél ne lenne jobb megoldás és minden bizonnyal tisztességesebb. Állításunk alátámasztására néhány példa a lehetséges megoldásokra:
- Mindent megoldana, ha STOP szót ingyenesen, vagy nullás egyenleg mellett is lehetne küldeni.
- Ha ez nem megy, akkor a rendszernek nem szabadna semmit előre blokkolnia, hanem ahogy telik az idő, úgy vonná le a jogos díjat az egyenlegből. Ez lenne a legtermészetesebb és legéletszerűbb megoldás.
- Ha a Telekom ragaszkodik blokkolás-alapú rendszerhez, akkor a maximális parkolási időhöz tartozó díj blokkolásakor a STOP SMS elküldéséhez tartozó díjcsomag szerinti összeget nem szabadna blokkolnia a rendszernek. Ez lenne a legtermészetesebb és legéletszerűbb megoldás, arra az esetre, ha a szolgáltató ragaszkodik a blokkoláshoz.
- Ennél még egy fokkal kifinomultabb megoldás, ha a STOP-hoz tartozó díjat is blokkolja, de az nem használja fel parkolásra (nem számítja bele a parkolási időbe), hanem majd csak akkor használja ha az adott parkolásra vonatkozó STOP SMS érkezik. Ha ilyen nem érkezik, akkor a 25Ft vagy jóváíródik, vagy a parkolásra felhaználásra kerül. stb.

Kérdéseim a fórumhoz és a szakértőkhöz:

Probléma 1 : Rendben van-e, hogy a szolgáltató magasabb áron (25 Ft) méri a parkolási SMS-eket, mint amit a saját tájékoztatója ( https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/domino-dijcsomagok/domino-most állít: "9 Ft Percenként és SMS-ként hálózaton belül belföldön és az EU-ban" (tekintettel arra, hogy a START és a STOP SMS-ek hálózaton belül üzenetek) arra hivatkozva, hogy az ÁSZF-ben ez a magasabb díj van, azaz ellentmondás van az ÁSZF és az egyéb hivatalos tájékoztat's között és a szolgáltató az ügyfélre nézve a hátrányosabb díjat alkalmazza?

Probléma 2 : Ekepzelhető-e, hogy a Telekom rendszerének működése és/vagy annak ÁSZF-je a fent leírtak vonatkozásában tisztességtelen? Ha igen, milyen lehetőségei vannak az ügyfeleknek és hatóságoknak a múltra nézve kompenzációt, a jövőre nézve pedig változás kikényszeríteni?

Probléma 3 : Van-e barmi kötelem a vonatkozó jogszabályokban, annak kapcsán, hogy ha a szolgáltató hivatalos ügyfélszolgálata rendszeresen, az ügyfél kárára helytelen tájókoztatást ad, pl. díjszabási ügyben?

Üdvözlettel:

N.N.

 

Kedves Homár Olvasó!

Az általad felvetett probléma valóban bosszúságra adhat okot, és vélhetően sokakat érinthet.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 9/D.§ (2) bekezdése értelmében „A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást a tulajdonos, illetve aMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 16/A. §-a szerinti szolgáltató köteles ellátni.” Az ezen helyeken történő várakozás a tulajdonos, illetve a szolgáltató és avárakozási terület igénybevevője közötti polgári jogi jogviszony, amelynek alapján -a Kkt. 9/D.§ (6) bekezdése szerint- a parkolásiszolgáltatást igénybe vevő által megfizetett várakozási díj és pótdíj összege a helyi önkormányzatot illeti meg, a szolgáltató pedig legalább a szolgáltatás ellátásához szükséges költségekre jogosult. A Kkt. 15/A.§ (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak a várakozási díj mértékét a várakozási terület jellemzői, így például a várakozási terület településen belüli adottságainak és a különböző fizetési lehetőségek biztosításának a figyelembevételével kell meghatározni. 

A fent leírtak alapján a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén fizetendő SMS díj vélhetően a várakozási terület igénybevételével összefüggő polgári jogi jogviszony következtében felmerülő fizetési kötelezettségedhez kapcsolódhat, amire a helyi önkormányzat vagy a parkolási szolgáltató által és a MagyarTelekom Nyrt. által közszolgáltatásra esetlegesen megkötött szerződésben meghatározott szabályok és díjak vonatkozhatnak, eltérve esetleg a közted és a MagyarTelekom Nyrt. között az elektronikus hírközlési szolgáltatás vonatkozásában megkötött szerződésben foglalt SMS díjtól.

Ennek kétséget kizáró megválaszolása azonban álláspontunk szerint a Magyar Telekom Nyrt.-nek áll módjában, amelynek érdekében javasoljuk az üggyel kapcsolatos írásbeli panaszodat belföldi tértivevénnyel megküldeni. Ha törvényes határidőn (kézhezvételtől számított 30 nap, közszolgáltató esetén pedig 15 nap) belül nem érkezik részedre indokolással ellátott írásbeli válasz, akkor az illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához fordulhatsz. A panasznak a szolgáltató általi elutasítása esetén az illetékes békéltető testülethez, illetve bírósághoz fordulhatsz.

Ha a szolgáltató eljárását nem tartod jogszerűnek, lehetőséged van továbbá az előfizetők érdekeinek védelme körében általános hatósági felügyeleti és piacfelügyeletiszervként eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulni, amely ellenőrzi az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési szolgáltatók általi betartását, és eljár azok megsértése esetén. Panasszal élhet a Média- és Hírközlési Biztosnál az az előfizető, akit az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybe vétele során érdeksérelem ért, vagy akinél az érdeksérelem bekövetkezésének közvetlen veszélye áll fenn. A panaszt írásban kell benyújtani postai úton, illetve a Média- és Hírközlési Biztos honlapján található űrlapon, amennyiben az előfizető rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megvalósulását erre irányuló írásbeli bejelentés alapján az illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya jogosult vizsgálni. Abban az esetben, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, akkor a jogsértés vizsgálata a Gazdasági Versenyhivatalhatáskörébe tartozik.

A tisztességtelen általános szerződési feltétellel kapcsolatosan kereset benyújtására van lehetőség az illetékes bírósághoz. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel semmis, amely semmisségre a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

Jogszabály szerint az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a hibabejelentéseket is visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább 1 évig megőrizni. Az ügyfélszolgálat munkatársa általi esetleges téves tájékoztatásból eredő és bizonyítható károd esetén kártérítési igény érvényesítésére nyílhat lehetőséged.

Felhasznált jogszabály:
-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről  
-1997. évi CLV. törvényfogyasztóvédelemről  
-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
- 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

Szűrt kommentelők

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Csokis · http://csokis.blog.hu 2017.10.12. 16:14:14

Jaj, de értetlen a pószter! Ennél a rendszernél tényleg nincs jobb, mert csak ez az egy van. Ha lenne másik akkor az lehetne jobb is, rosszabb is. Különben is: a T-nek tök jó így is, mert jön a pénz. Te meg úgysem tudsz mást csinálni. Van még kérdésed? :-/

Csokis · http://csokis.blog.hu 2017.10.12. 16:16:18

Ja és a kérdéseidre a válaszok: nem ; igen; bekaphattya; nyilván, de leszarjuk.

Csokis · http://csokis.blog.hu 2017.10.12. 16:17:31

Ja, és a végső válasz nyilván a 42. Fideszeseknek meg a Soros.

Sipovicsné Zahedli Krisztina 2017.10.12. 16:25:43

Azt azért megjegyzem, hogy az így levonódó pénz a parkolótársaságnak megy, nem a telekomnak.

Egyébként azóta voltam feltöltőkártyás, mióta mobilom van (2000 júliusa), de idén tavasszal váltottam. Nehezen tudok olyan embert elképzelni, aki annyira extrém keveset telefonál, hogy megérje neki. A poszter nézzen utána, azt javaslom. Már sokkal korábban váltanom kellett volna, otthagyva a 70-100 forintos percdíjak világát.

(Hozzá tartozik, hogy az első 3 hónapban nem lehet mobilparkolni, szerencsejátékozni, stb., de az hamar elmúlik.)

fomgi2 2017.10.12. 16:32:33

@Sipovicsné Zahedli Krisztina: Telekom Domino Most 9 forint (hálózaton belül) és 19 forint (minden más) per perc és per SMS, EU-ban is használható, olcsóbb a nete, nincs havidíj stb.
Ha nem telefonálsz havi több mint 1000 percet, akkor sokkal jobb mint akármelyik sima havidíjas csomag

Darth Revan 2017.10.12. 16:38:15

A parkolas pesten egy vicc.
nem elek pesten, de neha-neha parkolnom kellene 2-3 orat. altalaban keresek egy kozeli parkolahazat, mert az utcai automatakhoz nincs tobb ezer forintom aproban, kartyat nem fogadnak el a telefonos parkolashoz meg elozetes regisztracio kell.
hat, anyatok picsajat.

Sipovicsné Zahedli Krisztina 2017.10.12. 16:43:40

@fomgi2: Aha, látom, azóta olcsóbb lett, mióta váltottam. Bár ha jól látom, ez a 9/19 forint valami határozatlan idejű akció.

PITTA 2017.10.12. 16:46:24

Ez úgy kb azóta így van hogy lehet mobilparkolni...

Csokis · http://csokis.blog.hu 2017.10.12. 16:50:34

@Darth Revan: "telefonos parkolashoz meg elozetes regisztracio kell. "

Már ölég rég nem kell. Küldesz egy SMS-t a 06-[saját előhívód]-763-[parkolási körzet az automatán] számra, benne a rendszámoddal. Jön egy válasz, hogy elindult. Amikor visszaérsz a kocsidhoz, ugyanerre a számra elküldöd, hogy stop, erre leáll. Ennyi. De legalább plusz 100 Ft, meg a két SMS ára. Főleg olcsó helyeken vicces, ahol 45 Ft lenne negyed óra, de így 200 körül lesz. A hülyének is megéri, nem?

fomgi2 2017.10.12. 16:51:42

@Sipovicsné Zahedli Krisztina: Először még határozott idejű opció volt, de már visszavonásig (a Voda is elkezdte, így gondolom nehezen tudják visszavonni, mert simán átmész Vodához).
Amúgy Most nélkül is okés az ára: 25 / perc vagy SMS mindig és mindenhova

baszás közben dúdoló édesapa 2017.10.12. 17:00:39

Hibás a kérdés.

A valódi kérdés az, hogy miafaszé fizetek az utca használatáért, mikor az én pénzemből aszfaltozták le?

A benzinnel sokszorosan kifizettem az utak, autópályák felépítését, karbantartását.

telkoe 2017.10.12. 18:31:27

Nem olyan ritka eset hogy egy szolgáltató nem kezeli le utolsó forintjait költő ügyfél minden lehetséges verzióját, úgylátszik itt inkább arra figyeltek hogy a T pénzénél maradjon. Hasonló volt annak idején a pannon SMSsel negatívba menő egyenlege.

Azon nem kell csodálkozni ha egy üfsz nem ismer minden különleges esetet fejből és megkérdezi a belső szakembert. Belső szakértőhöz nem kapcsolnak át közvetlenül, mert a) drága az ideje hogy ügyféllel csicseregjen b) nem biztos hogy birkatürelemmel viseli az ügyfélnyafit és nem küldi el a fenébe az 500 Ftos sirámával.

cukrosleves 2017.10.12. 20:05:38

A Vodánál ilyen esetben nem indul el a parkolás, hanem a válasz SMS figyelmeztet, hogy nincs elég egyenleged a maximális parkolási idő kihasználására, és azt javasolja, hogy töltsd fel az egyenleged, vagy állíts be parkolási időt. Pl ABC-123 30 (perc}
A Telenornál pedig *181# -el lehet leállítani a parkolást. Ezt érdemes akkor is használni ha egyébként van egyenleg, mert megspórólható egy sms!
A Telekomot nem ismerem, de gyanítom hogy ott is van erre USSD-kód!

tsimike 2017.10.12. 20:19:59

@Csokis: Ő szerintem csak a telekomos app (Mobilvásárlás) segítségével tud parkolni, ahhoz meg kell a regisztráció...

reunalla 2017.10.12. 20:47:56

@Sipovicsné Zahedli Krisztina: nekem megéri a kártyás, engem hívnak

Antalbaba 2017.10.12. 21:45:48

Az volt már, hogy a javallottat javallott 2 t-vel írni? ;-)

A.C. 2017.10.12. 22:11:32

igaza van a poszternek, de most tényleg 600 forintért vernyákol? többe került neki megírni ezt a posztot mint amit bukott a tájékozatlanságán/figyelmetlenségén

A.C. 2017.10.12. 22:12:46

@Darth Revan: javaslom a parkolásra is használható applikációkat, ott tudsz kártyával is fizetni

Kondom Keselyű 2017.10.12. 22:38:16

@telkoe:
Az a belso szakerto altalaban egyetlen arc szokott lenni,akitol neha egyszerre 2-3 -hivasban levo- ember kerdez.
Egy ekkora cegnel,ahol van 300 fele csomag,es 250 bug a rendszerben,meg a regi motorosok sem vaghatnak mindent,mert kb. 10 kotetnyi haboru es beke a teljes tudasnyag.
regi motorosok pedig nem sokan vannak ,mert eleg nagy a fluktuacio.hiaba fizetnek relative jol,lelkileg-idegileg kevesen birjak, hogy a sok paraszt visszael azzal,hogy nincs utotavolsagon belul.
ne tudd meg,milyen stilust enged meg maganak sok ugyfel, akinek vagy kurvara nincs igaza,vagy a ceges policy nem teszi lehetove ,hogy segits neki,vagy a rendszer alkalmatlan ra.
Ha kepes vagy rovid ido alatt megtanulni a brutalis tananyagot,tudsz kommunikalni is,akkor siman talasz olyan melot,ahol hasonlo penzert nem kell ilyen melyre venni a branert.

Kondom Keselyű 2017.10.12. 22:45:09

@Kondom Keselyű:
persze nyilvan vannak rossz ugyintezok,de egy ekkora cegnel baromi keves.
munka elejen a rendszerbe ugy tudsz belepni,hogy par kerdesre valaszolni kell (login teszt)
folyamatosan visszahallgatjak a beszelgeteseidet,es par hiba utan ugrott a premium,vagy repulsz.
Ha hibazol, akkor annak valahol biztosan nyoma van a rendszerben, es baromi gyorsan visszahullik a szar a fejedre,ha sok dolgot nem tudsz.

itt amugy a programozok kurtak el,mert nem gondoltak ra,hogy minimum a stop sms osszeget ki kellett volna hagyni a blokkolt osszegbol.

telkoe 2017.10.12. 23:24:40

@Kondom Keselyű: Helytől függ van ahol belső szakértő, van ahol VAS admint is tudnak kérdezni. Csak 250 buggal már nagyon boldogak lennének :)

itt amugy a programozok kurtak el,mert nem gondoltak ra,hogy minimum a stop sms osszeget ki kellett volna hagyni a blokkolt osszegbol.
Nagy vonalakban:
programozó = bekódolja a specifikációt
architekt = kitalálja hogyan kellene kódolni az üzleti folyamatot
üzleti elemző = leírja az üzleti folyamatot
Leginkább a termékfejlesztés / üzleti elemző sara, bár valszeg nem volt különösebben fontos feltétel, hogy az utolsó párszáz forint egyenlegnél is kihozzák a teljes mobilparkolási szolgáltatást. Persze lehetne a tesztelést is hibáztatni hogy pont ezt nem hozták ki.

MrZed001 2017.10.12. 23:26:13

Ősi román szokás úgy parkolódíjat szedni, hogy:
A, nem fedett parkoló
B, nem őrzött parkoló
C, még csak le sem takarított parkolóhely
D, és még csak nem is célirányosan újabb parkolók és parkolóházak létrehozására kerül elköltésre a befizetett díj

Terézágyú 2017.10.13. 07:25:37

Nos, pószter, az ügyfélszolgálatosak pontosan olyan színvonalon dolgoznak, amilyen színvonalon te megírtad ezt a levelet. Pontatlanul, állandóan elgépelve, a hibákat észre sem véve.

Igen, tudom, hogy ők ezért kapják a fizetésüket - de ez jellembeli kérdés: valaki vagy figyelmesen csinál valamit, vagy nem.

Olyan nincs, hogy "hű de laza vagyok egy reklamáló levél megírásakor, de egyébként a munkámban marha pontos és megbízható vagyok!"...

Ja, és gondolom az ügyfélszolgálatosok pontosan ugyanúgy fognak reagálni a kritikádra, ahogy te reagálsz az én kritikámra...

Terézágyú 2017.10.13. 07:29:08

@Sipovicsné Zahedli Krisztina:
"Nehezen tudok olyan embert elképzelni, aki annyira extrém keveset telefonál, hogy megérje neki."

Így van. Aki ennyire keveset telefonál, az nem is ember. Az ilyennek vegyük el a jogait, és lőhesse le bárki.

Jónapot kívánok! 2017.10.13. 07:58:53

"hogy hiában szeretnénk csak 1 órát parkolni, úgy, hogy erre van is egyenleg, a rendszer egy sunyi húzással többlet parkolásra és/vagy nem tervezett feltöltésre kényszeríti a felhasználót"
Persze ha poszter egy orat fizetett volna, de 10 percet csuszik akkor azert lenne homar poszt mert szar a rendszer es megb...tak x ezer jo magyar forintra.

Jónapot kívánok! 2017.10.13. 08:09:34

Amugy meg a trekom honlapjan szepen levan irva, hogy mumodik a dolog. A hulyek mindig elobb sirnak aztan tajekozodnak.
"Domino előfizetők esetén az adott zónában meghatározott maximális parkolási időtartamra vonatkozó teljes díj befoglalásra kerül az előfizető egyenlegéből. Természetesen a parkolás leállítását követően csak a tényleges parkolási időtartamnak megfelelő díj kerül az egyenlegből levonásra."

FDToth 2017.10.13. 08:26:28

@Csokis: jaja sztem fordítva kéne: aki smsben vagy appal parkl, az fizessen kevesebbet, tehát ne vonják a kényelmi díjat, hanem havonta írjanak jóvá. Az fizet többet, aki gyorsabban és egyszerűbben fizet (ez tipikusan ahhoz hasonlít, mint a zöld szemetes zsák: aki szelektíven gyűjti a zöldhulladékot, az vesz zsákokat, kvázi fizet azért, hogy környezetkímélő legyen, aki meg nem, az dobálja bele a kukába olcsóbban. Egyszerűbb lenne más, magasabb díjakat adni pl. társasáhzban lakóknak, mert ott nincs szelektív zöldhulladék, fizessenek többet.) I

joska61 2017.10.13. 09:14:47

Én már a domino kártyát nem értem.

Darth Revan 2017.10.13. 09:24:24

@Csokis: csak most szolsz? basszus. ha ezt tudom, akkor a multkor nem szivok.

Kondom Keselyű 2017.10.13. 09:35:06

@MrZed001:
biztosan nagyon boldog lennel,ha egyetlen uzletbe se tudnal autoval elmenni,mert mindenki elotte tarolna honapokig,evekig a masodik/harmadik autojat.

Im just here for the comments 2017.10.13. 09:59:00

"Hívtam a 1414-et, de senki nem vette fel"

Itt adtam fel. Ügyes vagy.

MrZed001 2017.10.13. 11:17:34

@Kondom Keselyű:
Szintén román ? Na annak is adnék a batz papuccsal, aki ezt azt ostoba reklámot bekajálja.
A 13. kerület fizetős. Találsz parkolót? NEM. Folyamatos 95% feletti a foglaltságuk, éjjel-nappal.
Szóval nem-e tán a parkolóhelyek számát kellene növelni, pl P+R parkolók meg parkolóházak építésével?
Sőt, netán nem épp célzottan erre kellene mennie a beszedett parkolódíjaknak?
Ja, nem, megint összetört a haver egy Lambót, kell az újra. Ennyi.

Nick-son 2017.10.13. 11:42:13

Igazad van poszter, de nem tudsz érvényt szerezni neki, a sötét oldal túlerőben van.

GVTI TDI mit gondol az ügyről hmmm...?

Nick-son 2017.10.13. 11:52:41

@telkoe: ha annyira drága az ideje a belső szakértőnek akkor gondolom eszeveszett jó szakember, mint ilyen igyekszik minél tökéletesebbre fejleszteni a rendszert, ami kevesebb ilyen telefonhívást generál, így marad több a drága idejéből.

A panasz meg panasz, ne legyen üár idegbeteg egy szakértő attól, hogy 500 ft a tárgya. A megoldást kell keresni, ha már ilyen veszett jó szakértő. Kölönben ia, ahány parkolást indítanak egy nap, ki tudja hány ilyen van.

connector 2017.10.13. 11:53:39

Ennyi b@szkolódás helyett egyszerűbb lett volna feltölteni az egyenleget.

Mancilla Pectoralis 2017.10.13. 11:58:02

@Csokis: A Montevideo utcánál kellett volna SMS parkolásnál valami regisztráció,maradt az apró dobálgatása.

Dezsike 2017.10.13. 12:37:57

Nem jó ez az SMS parkolásos hülyeség, bonyolult... Inkább elsétálok a legközelebbi automatáig, ha meg szar fotó és ha jön a mikulás, lehet bizonyítani, hogy az automata szar volt. Ha nem ismerik el, akkor se fizetni, beperelnek, ott a bizonyíték a kezedben.

Terézágyú 2017.10.13. 12:48:28

@Dezsike:

Ha két lehetőség van fizetni, akkor az egyik megléte is elég.

telkoe 2017.10.13. 13:13:12

@Nick-son: Nagy cégeknél kicsit másképpen működnek a dolgok mint a Jézusszíve BTnél a garázsban. A belső szakértő az üzemeltetésért felelős admin, nem a fejlesztő (aki ált külsős), ezért nem turkál a kódban (nem feladata és nem is lehet neki). Ha az alkalmazás WAD de valakinek nem tetszik akkor legfeljebb felvesz egy fejlesztési kérelmet, amiből talán lesz valami, vagy örökre bekerül a "jójó, majd ha végtelen időnk és pénzünk lesz akkor talán esetleg lehet" listára.

Egy szakember eladminisztrálgat x futó alkalmazást akkor nem feladata hogy önjelölt hekkerpistikék és megmondóemberek ötletelgetéseiről csevegjen.

Az üfsz azért van, hogy kellemes hangon biztosítsák az ügyfelet, hogy iszonyatosan komolyan vették az 500 Ftos panaszát és a cégnek időt pénzt nem kimél, hogy ezt a rettenetes problémát megoldják. Vagy megmondják, hogy így működik, ez van.

ptspts 2017.10.13. 13:26:29

A posztolón már nem segít, de szerintem az alábbi rendszer lenne jó:

0. A parkolást indító és leállító SMS-ek ingyenesek. Fix kényelmi díj lehet a parkolást indító SMS-en.

1. Parkolást indító SMS-sel nem lehet negatív egyenlegbe kerülni. Ha túl kicsi az egyenleg, akkor rövidebb parkolást indít. Ha kevesebb, mint 5 perces parkolást tudna indítani, akkor meghiúsul.

2. A parkolást indító SMS-re érkező válasz tartalmazza: 1. Mennyibe került összesen az SMS? 2. Meddig lehet ezzel a helyszínen parkolni, ha leállító SMS nem érkezik? 3. Mennyi a maradék egyenleg a feltöltőkártyán?

3. A parkolást leállító SMS-re érkező válasz tartalmazza: 1. Mennyi pénz került vissza a parkolást indító SMS árából az egyenlegre? 2. Meddig lehet még a helyszínen parkolni? (Általában már nem szabad maradni 1 percet sem.) 3. Mennyi az új egyenleg a feltöltőkártyán?

4. Az telefonos ügyfélszolgálatos 10 percen belül minden kérdésre pontosan tud válaszolni a parkolással kapcsolatban. Ha kell, akkor ebből a 10 percből 3-at azzal tölt, hogy elolvassa a friss, pontos és részletes belső tájékoztatót. (Ez nem jelenti azt, hogy 10 percen belül intézkedni is tud.)

Nick-son 2017.10.13. 14:08:13

@telkoe: mondjuk a te szemléletedben soha nem oldódik meg semmilyen probléma.

Az ügyfélszolgálatos elcseverészik az ügyféllel, különösebben nem érdekli a sorsa, sok mindent úgyse tud csinálni, hisz csak egy droid, az ügyfél meg csak egy balek.

A szakértőnek kevés az ideje, sok a dolga, az aztán ha nagyon muszáj elcseverészik az ügyféllel, de ha csak 500 Ft -ról van szó akkor idegbeteg, hogy mit zargatják amikor ő kétpercenként keres ennyit. (Hja, abból amit a többi ember befizet nyilván).

A fejlesztő ha ki van már fizetve tesz az egészre, lehet meg is szüntette a kft -jét, hogy ne kelljen helyt állni, majd alapít másikat a következő projekthez. Ha nagyon jó pénzt kap akkor azért hozzányúl, vagy ha nagyon a lábára lép a megbízója, de hát az meg mért is tenne ilyet, amikor az egészen nem veszít, így aztán nem érdekli de mocskosul nem.

A problémával meg vagy lesz valami, vagy nem, ha az user zsebére megy és a szolgáltatót nem éri hátrány akkor nyilván nem.

Éppen az ilyenekből lesz, hogy a hekker pistike 50 Ft -ért tud venni bérletet. Persze a szakértő a drága idejében ilyen nonszensz hülyeségekre nem ér rá, csak akkor ha már minden hírportálon az anyacéget mocskolják.

Mégis egy parkolókat üzemeltető szolgáltatásnál milyen összegű panasz az aki szerinted kellene bárkit is érdekeljen? Csak mivel a parkolás kb. ilyen összegekbe kerül.

Az nem mentség, hogy nagy a cég és nem úgy mennek ám a dolgok.... hát menjenek úgy, hogy jó legyen.

Csokis · http://csokis.blog.hu 2017.10.14. 19:15:40

@FDToth: Ja, ja, szeretném. A társasházunk kertjében van hat bazi nagy vadgesztenye, meg egy juhar, nyolc fenyő, meg több kisebb fa és bokor. Mert nem minden társasház Poldi bácsi a szép zöld gyeppel... De nem ezért írtam, hanem azért, mert ezt a vadgesztenyét (évi kb. 150-200 zsák levél és gesztenye jön le róluk) nem lenne szabad bezsákolni, mert az aknázómoly miatt ez nem komposztálható. (De ugyanez érvényes a dióra is.) El nem égethetjük, mert az tilos. Marad az, hogy a hat lakás tizennégy lakója betárolja a 200 zsákot, majd az év folyamán megeszi száraz takarmányként. Vagy a tököm tudja. És ezúton csatlakoznék a szelektív hulladékos posztoz: csókoltatok, aki ezeket a fasza szabályokat kitalálta, de én egy geci vagyok, akkor sem vágatom ki a gesztenyéinket, ha maga Tarlós Pista kötelez rá, hogy közben Demszky Gábor áll a háta mögött.

@Darth Revan: Szótá'? Néma gyereknek híg a leve!

fdsamano 2017.10.18. 11:04:23

A T is fenntart a Stop SMS-re pont elég pénzt, de ha az ügyfél ezt másra elhasználja, akkor szívás van.
Én is jártam hasonlóképpen, de a tudatom mélyéről előbukkant, hogy csak tárcsáznom kell a *181# ingyenes kódot (ugyanazt, mint a Telenornál), és leáll a parkolásom, visszakapom a megmaradt pénzt is. Azóta a kedvenceim között tárolom :D

telkoe 2017.10.20. 10:09:32

@Nick-son: Az en szemleletemmel azokat a problemkat oldjak meg, amik legalabb a megoldas koltsegeit behozzak. A te szemleleted a netokoska Pistike megmondja a tutit, lesz belole kattintasonkent 0,001Ft reklambevetel.

ikke i drift 2017.10.28. 09:40:36

*181# ingyen stoppol nulla egyenleggel is.

vincent vega? 2018.02.21. 18:00:49

@cukrosleves: képzeljétek, úgy tűnik, hogy a telenor titokban megszüntette az ussd kódos leállítást, jó egy hete minden kísérletemre azt írja, hogy a nem tudta elküldeni, próbáljam később...

Ashariell 2018.03.22. 11:30:40

Kötni kell előfizetést, havi 3-4rongy nem sok. Problem solved. Nem hiszem el, hogy ennyire nehéz lenne egy automatánál kicsengetni a parkolási díjat. Aki kocsit engedhet magának ne nyafogjon már párszáz forinton.
süti beállítások módosítása