Tékozló Homár

Megrendelte, tönkrement, javították, tönkrement, cserélték, megint tönkrement

2019.10.11. 16:00 | Homár Rezső | 20 komment

matrac.jpgTamás júniusban írta meg nekünk a hosszúra nyúlt matracos sztorit, aminek a legutóbbi frissítése szeptemberi, így most elétek tárjuk, szakértőink tanácsaival együtt. A Revotica már volt nálunk, négy éve is izgalmas vége lett.

Korlátozott anyagi lehetőségű embertársaimhoz hasonlóan az ágy és matracválasztásnál sajnos én is elhittem a Revotica jól csengő marketing szövegeit és vásároltam tőlük egy ágyat és egy matracot, amelyet 2019. február 7-én szállítottak ki.

Nagyjából 2 hét használat után a matracon kifekvéses mélyedések keletkeztek, így felvettük a kapcsolatot a céggel.

Első megjegyzés: a cégnél kizárólag az általuk létesített javítószolgálati felületen lehet hibát bejelenteni (próbáltam egyszerűbben máshogy, de mindig ide irányítottak), de a lényeg hogy megkezdődött a javítási folyamat, a matracot elszállították és egy kicsit mi is megnyugodtunk.

Egy hét múlva már jelentkeztek is, azonban amikor érdeklődtem, hogy mi volt a probléma és hogyan sikerült megjavítani mindenhol falakba ütköztem. Végül amikor mondtam, hogy csak akkor veszem át ha leírják mit csináltak a matraccal, megkaptam a választ és a matracot is. 

Sajnos a matracot koszosan és közel nem 100%-os állapotban kaptuk meg, a kifekvés még tapintható volt, és a használat előtt ráfért egy alapos tisztítás is, de ekkor még próbáltunk jóhiszeműen hozzáállni a dolgokhoz.

Második megjegyzés: a kiszállítás az üzletben ígért rugalmasságtól nagyon távol áll, Szigethalomra (itt lakunk) csak csütörtökönként szállítanak és a napszakot vagy megmondják előre, vagy nem, de ha megmondják sem tudják mindig tartani az időpontot, így minden ki- és elszállítási napra szabadságot kell kivenni.

img_6752.JPG

Ott tartunk tehát, hogy visszakaptuk javításról a terméket majdnem jó állapotban és használatba vettük. Most azonban már 1 hét után olyan mély gödrök keletkeztek a matracon, hogy ismét kiköltöztünk a nappalinkba egy kanapéra. Felvettem a kapcsolatot a javítószolgálatos felületen keresztül a céggel és kulturált módon leírtam az elégedetlenségemre vonatkozó okokat és körülményeket. Megdöbbenésemre ezt arrogáns és elutasító válasz követte, ahol azt írták csak javíttatásra van lehetőségem. Így elmentem a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági Osztályára és felvilágosítást kértem a jogaimról és kitöltöttem a panaszbejelentő űrlapjukat.

A hatóság kollégájának tanácsára jogszabályi hivatkozással kértem a céget, hogy a hibás terméket szállítsák el, vizsgálják be, és annak eredményétől függően egyeztessünk a vételár visszatérítésének lehetőségeiről, mert ez a javítási procedúra nem valami fogyasztóbarát és nem azért építettem a hálószobát, hogy egy matrac nélküli ágy foglalja benne a helyet, ameddig mi a nappaliban szorongunk. A bejelentéstől a matrac elszállításáig több mint egy hónap telt el, amiben kellemetlen levélváltások, hosszas várakozás a javítószolgálat válaszára, kormányablakban várakozás és megannyi bosszankodás volt. 

Megjegyzés három: bementem az egyik bemutatótermükbe, hogy hátha ott értelmes, kulturált ember módjára lehet egyeztetni velük a problémáról, de csak egy kétségbeesett hölgy fogadott, aki szintén a javítószolgálat online felületére irányított… 

Végül 2019. május 30-án elszállították a matracunkat és ekkor jött a megdöbbenés. A javítószolgálat elérhetetlenné vált és nem reagált az üzeneteimre és kérdéseimre. A telefonos ügyfélszolgálat ugyan felvette a telefont és illedelmesen megígérte, hogy válaszolnak és felveszik velem a kapcsolatot, de mindez máig nem történt meg, pedig heti több alkalommal érdeklődtem az ügyintézés állapotáról. Több alkalommal írtam Nekik a megadott felületen levelet, kértem szépen és kevésbe szépen az intézkedésüket, jogszabályi hivatkozással kértem a vételár visszatérítését, de ezidáig nem történt semmi.

A mai napon (2019. június 18.) az email címükre küldött kevésbé barátságos levelemre azt a választ kaptam, hogy a javítószolgálatos munkatárs a következő 2 hétben szabadságon lesz, így továbbra is szíves türelmemet kérik, majd továbbítják neki a megkeresésem. Tehát ugyanaz történt, mint a telefonos megkeresések alkalmával: ígéret és már SEMMI! 

Így ez a levelem segélykiáltásomat és egyben felháborodásomat is méltatott képviselni, mert a februári kiszállítás óta összesen 4 hetet tudtunk úgy ahogy a több százezres ágyon és matracon tölteni és ma azt kérték tőlem, hogy türelmesen várjam tovább a semmit matrac és vételár visszatérítés nélkül.

Ez számomra egyszerűen felfoghatatlan és elfogadhatatlan, nem hiszem el, hogy 2019-ben ilyen megtörténhet és ezt megtehetnek egyes cégek. 

Remélem levelemmel tudok segíteni azoknak akik még matrac vagy ágy vásárlás előtt állnak. Nem minden az aminek látszik, még mindig itthon vagyunk!

Június végén rákérdeztünk, hogy áll az ügy, ami éppen aktuálissá vált.

Elég aktuális a téma, ugyanis pont ma lépett új fázisba a folyamat. Ugye május 30-án elvitték a matracot, majd nem válaszoltak a megkereséseimre, telefonon pedig "nem adhattak tájékoztatás" címszóval tereltek vissza a chat felületre. A június 18-án írt e-mail-re pedig az a válasz érkezett, hogy szabadság miatt további 2 hétig nem tudnak foglalkozni az esettel.

Végül tegnap délután kaptam egy automatikus üzenetet, hogy a javításra beadott termékem elkészült. Ezután értetlenül felhívtam az ügyfélszolgálatot és érdeklődtem a történtekről, de ismét a javítószolgálat chat felületére irányítottak, így azon keresztül írtam Nekik, amelyre az a válasz érkezett, hogy küldenek egy új matracot, mert ezt engedélyezte a vezetőség.

Vélhetően elfogadom az ajánlatot, mert nem nagyon van más választásom és már nagyon unjuk a nappaliban lévő kanapét, de ha az út termékkel is lesz minőségi probléma akkor nem tudom mit tehetek még, mert ez az elmúlt 5 hónap roppant kellemetlen volt.  

Ennek nagyon örültünk és mi is reméltük, hogy Tamásék végre kényelmesen töltik az éjszakákat, ám ekkor elérkezett a szeptember és újabb levél érkezett.

Korábban már leveleztünk egy minőséginek nem nevezhető matrac, és az azt készítő és forgalmazó cég, a Revotica hozzáállásával kapcsolatban. A kicserélt termék sajnos ugyanolyan gagyira sikerült mint a korábbi, így most ismét jeleztük a cégnek jótállási igényünket.  Amennyiben érdemi kommunikáció zajlik, tájékoztatlak majd Titeket, sajnos a korábbi tapasztalatok alapján rossz előérzetem van.

img_1096.JPG

A Revotica javítószolgálat felületén részemről az alábbi hibabejelentés történt ma: 

"A korábban javított, majd kicserélt matracon ismét akkora gödör van, hogy beleesik az ember, ha ráfekszik a matracra. Kérem Önöket, hogy szállítsák el és vizsgálják be a hibás terméket. Amennyiben a feltárt hibára vonatkoznak a jótállási feltételek, abban az esetben kérjük a vételár visszatérítését, ugyanis a Ptk. 6:159.§ bekezdése alapján a következő kellékszavatossági jogok illetik meg a fogyasztót:
(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Tekintettel arra, hogy a terméket korábban már javították, majd kicserélték, ez azonban nem oldotta meg a problémát, a (2) bekezdés b) pontja szerint a  kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdekem megszűnt."

Megkérdeztük szakértőinket is, meddig lehet egy matraccal így pingpongozni.

Kedves Olvasó! 

A jogszabály 10.000,- Ft. eladási árat meghaladó fogyasztói szerződések esetében az eladó számára egy éves időtartamban jótállási kötelezettséget ír elő fekvőmatrac vásárlása esetén. 

A jótállási időn belül jelentkező hiba esetében a fogyasztó az előzetes levelezésben is idézett jótállási igényeket érvényesítheti a vállalkozással szemben. A jótállási igény teljesítése alól az eladó csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

A jótállási igények elintézésével kapcsolatos eljárási szabályokat is jogszabály határozza meg, amelyek közül ki kell emelni, hogy a vállalkozásnak lehetősége van a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az adott terméket átvenni átvételi elismervény ellenében, azonban ilyen esetekben is az igény teljesíthetőségéről legkésőbb öt munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót igazolható módon. A vállalkozásnak pedig törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Az igény elutasítása esetében a fogyasztót tájékoztatni kell annak indokáról, illetve a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről. Jótállási igény esetében az elutasítás indoka lehet például egy igazságügyi szakértő erre irányuló szakértői véleménye, hiszen ez esetben a felelősség alóli mentesüléshez a vállalkozásnak kell bizonyítékot szolgáltatnia egy jogvita esetében. 

A jótállási igények közül a fogyasztó elsősorban a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését követelheti, amelynek az eladó a levélben vázolt esetben – bár többszöri egyeztetést követően – eleget tett. A kicserélést követően az új termékre a fogyasztót továbbra is megilletik a jótállási igények, amelyek közül ismételten elsősorban a hiba kijavítását vagy kicserélését igényelheti. 

A fogyasztó az elállási jogát csak akkor gyakorolhatja jogszerűen, ha annak a törvényben meghatározott feltételi fennállnak, így ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a jogszabályban meghatározott határidőn belül és feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az elállási nyilatkozatot a fogyasztónak indokolással kell ellátnia, amely megfelel a fenti feltételeknek. Egy jogvita esetében az elállás jogszerűségét a fogyasztónak kell tudnia igazolnia. 

 A levélben jelzett esetben tehát az elállásra és a vételár visszakövetelésére csak a kijavítás/kicserélés elmaradása esetén kerülhet sor a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén.  

Felhasznált jogszabályok:

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelező jótállásról 

- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Szűrt kommentelők

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Csokis · http://csokis.blog.hu 2019.10.11. 16:37:39

"A levélben jelzett esetben tehát az elállásra és a vételár visszakövetelésére csak a kijavítás/kicserélés elmaradása esetén kerülhet sor a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén. "

És hányszor kell kicserélni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy maga a konstrukció/anyag a szar??

a fekete krindusz 2019.10.11. 16:44:20

@Csokis: azt majd a Revotica eldönti, hogy meddig éri meg neki cserélni. Fognak ide is írni, ebben biztosak lehetünk. Érdekes vállalati rendszert üzemeltetnek, nem feltétlenül Magyarországra optimalizáltat...

Rugovicsvalagba 2019.10.12. 00:20:35

Én mindenesetre terjesztem a Revoticáról ezt a történetet. :-)

hefuso 2019.10.12. 23:27:30

Kicsit ellentmondásos, hogy a nyitómondatban korlátozott anyagi lehetőségekről ír, majd több százezres ágyról és matracról.

CCnick 2019.10.13. 08:23:48

@hefuso: ágyat és matracot lehet milliós összegért is vásárolni, a posztírónak nyilván máshol van az anyagi lehetőség kolátja mint Bélának Nyírségrekettyésen.

Mondjuk nem tudom milyen lehet az a matrac ami pár nap alatt igy összeesik, én 110ért ággyal együtt vettem táskarugós matracot (160cm), 3+éve kínzom a mázsaplusszos habtestemmel és kutya baja.

Az mondjuk nem derült ki a sztoriból, hogy mekkora a posztoló valaga, mert ha vett valami extrapuha cuccot és 2mázsás testtel fekszik benne akkor a 10. cseredarab is be fog alatta horpadni. Ahogy nézem a képeket mindig az egyik oldal süppedt be, az asszonyt ránézésre elbirja a matrac.

CCnick 2019.10.13. 08:27:56

@CCnick: Mindez persze teljesen független a cég problémakezelésétől ami a leirás alapján (ha az kifejtette a valóság minden apró szeletét) kritikán aluli.

KaTe 2019.10.13. 08:54:15

@CCnick: Van ugye az anyagsűrűség, meg a terhelhetőség. Ha adott ponton (pl. a matracon ücsörögsz) tartósan nagy terhelést kap, akkor történik ez, mint a képen. Ha a posztolónak széles és nehéz a valaga, akkor érthető, hogy azon a ponton IDŐVEL elfárad a cucc. Kérdés, hogy ennek a matracnak mik a paraméterei és azoknak megfelel-e. Amúgy, ha a cég rábólintott a cserére, akkor nyilván valami nem lehet frankó a matraccal. A posztoló nem tehet mást, minthogy fényképezi a matracot és -ÍRÁSBGAN- b@szogatja a céget. Előbb, vagy utóbb megunják és elállhat a vásárlástól. Vagy nem.

Tamás Halom 2019.10.13. 18:58:50

Sziasztok!
Először is köszönöm, hogy helyet kaptam az oldalatokon.
Röviden próbálok reflektálni a kommentben felvetődött kérdésekre.
A korlátozott anyagi lehetőségek alatt azt értettem, hogy nem tudtam megfizetni pl. : egy prémium dormeo matracot és egy mutatós ágykeretet éjjeli szekrénnyel, hanem valahol az arany középutat kerestem összesen maximum 200-250 ezer forintos végösszeggel. Úgy terveztem, hogy most majd 10 évig nem kell erre költeni.
Én magam 180 cm és 80 kg vagyok, a párom pedig 48 kg.
Nem ülöm ki a matracot és nem is ugrálok rajta. A matrac pedig egy Colorado 13 típusú latexált kókusz matrac, mert mindketten allergiások vagyunk és ezt ajánlották.
A vásárlás előtt az eladó azt mondta a termékről, hogy egy 100 kg-s ember 10 évig nyugodtan használhatja, és a honlapon is 110 kg-s teherbírás szerepel a leírásban.
Üdv, Tamás.

CCnick 2019.10.14. 00:39:32

@Tamás Halom: Egy tré budget matracot vettél (12centi vastag, ilyen 3centis szivacsok meg kókuszszemét összehányva asztaqrva ezért pénzt adni), azt kaptál. Majd legközelebb nem a csini ágykeretre költesz sokat és a matracra keveset hanem normális matracot veszel és örülsz. Egy tizessel többért ugyanott táskarugós 19centis matracot lehet kapni, kókuszzal se szennyezve.

reunalla 2019.10.14. 09:02:23

@Tamás Halom:

Ne haragudj, de az új matrac vásárlásnál nézz egy kicsit jobban szét - a kókusz süpped, pláne, ha a többi réteg is gagyi.

25 cm vastag, 2 hideghab rétegből álló matracaim vannak 80x200asok, egy bolt végkiárusításon vettem őket. Márkanevük sincs, és akciósak voltak, de ha jól rémlik 58000 be került a kettő, 50% kedvezménnyel. Semmi bajuk igaz van rajtuk egy memóriahab fedőmatrac az ikeából. De 6 év alatt semmi hibájuk nincs és mostam már a huzatot pár alkalommal, még vissza tudom rakni rájuk. Én viszont nem csak árra mentem, körüljártam vagy 20 boltot és kipróbáltam a matracokat....

▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓ · http://blog.hu/user/45354/tab/activity/mindate/2007-07-23T16:48:05+02:00 2019.10.15. 00:41:19

@Tamás Halom: Tájékoztasd a jelentős kényelmetlenség okozása miatti elállásodról őket! Szólítsd fel őket, hogy 15 napon belül szállítsák el és térítsék vissza az árát! Tájékoztasd őket, hogy ellenkező esetben fizetési meghagyásos eljárást fogsz indítani a jegyzőnél!
Ha szükséges, fizesd ki a jegyző díját, ha meg akarod szopatni a cégvezetőt, akkor a végrehajtói kézbesítés díját is! (Ilyenkor csak a cég képviselője veheti át a levelet.)
Ha nem veszik át, végrehajtható.
Ha átveszik és basznak válaszolni rá, végrehajtható.
Ha átveszik és ellentmondanak, befizeted a bíróságon a perköltséget és várod hogy kitűzzék a tárgyalást, majd megnyered a pert és visszakapsz mindent, amit addig ráköltöttél.

Cpt. Flint 2019.10.21. 14:47:02

@Tamás Halom: Hm, én nem is látok Colorado 13-at az oldalukon, csak Colorado5-öt és 8-at. :O
A Colorado8 ára mindenesetre azért elmarad egy kombinált (több eltérő réteg, ill. zsákrugó) matracétól, ahogy elnézem. Viszont ez gyakorlatilag tiszta kókusz, ami baromi kemény, hogy bírjátok ezt ki?
Nem is értem, hogy ez hogy süppedhetett be, ez inkább törik sztem.
Milyen a matrac alátámasztása? Ágyrács van alatta? ha annak túl ritka a kiosztása, akkor tudok elképzelni tömör kókusznál ilyen süppedést...

Cpt. Flint 2019.10.21. 14:55:58

@CCnick: te megnézted vhol a terméket? én mondjuk nem látok a Revotica oldalán Colorado13-at, csak Colorado5-öt és 8-at, de azok tisztán kókuszmatracok (1 cm-es kókuszrétegekből)+huzat, szóval semmi "3centis szivacsok meg kókuszszemét" a leírás és a képek szerint. De abban igazad van, hogy ilyet én sem vennék, egyrészt baromi kemény lehet, másrészt pár év alatt a kókusz szerintem is deformálódik/törik. Én alapvetően táskarugó+szivacs+kókusz kombinált matrac párti vagyok.

Cpt. Flint 2019.10.21. 15:03:40

@reunalla: hm, a kókuszt pont merevítő, teherelosztó rétegként szokták a kombinált matracokban használni. a szóban forgó meg egy 10x1 cm latexált kókuszrétegekból álló tiszta kókuszmatrac, halál kemény, ennek nem szabadna süppedni, ha tényleg a leírás szerinti. az ilyen inkább eltörik. az lehet, hogy szar a gyártás, a szállítás vagy a tárolás, és megtört, illetve ha nem megfelelő az alátámasztása, akkor használatnál is törhet.

Putyi Norbi 2019.11.11. 21:27:52

@Tamás Halom:
Szia. Mi a párommal ugyanebben a helyzetben vagyunk, már 3x javították a matracot, nem cserélik ki, de most már nem is akarom, h cseréljék. December 5. Én lesz a Békéltető tárgyalás, de sok reményt nem fűzök hozzá, sztem túlzottan nem érdekli őket. Igazából szeretnék penzvisszateritest eszközölni én is. Neked van valami fejlemény az ügyben?
Köszi Norbi

Putyi Norbi 2019.11.12. 11:06:03

@▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓: nagyon jó elképzelés amit mondassz, de "dobálják" a cégeket, valószínű pont ezen okból kifolyólag... Revotica Kft, Revotica Hungary kft ..m stb.

d.era 2020.01.17. 15:49:14

@Putyi Norbi: Szia!!Megtudható,mi lett a Békéltető eredménye?

koCos 2020.05.02. 00:08:02

Sziasztok!
Félig off, de a revoticás ágyakkal van valakinek tapasztalata? Azok egyben maradnak, vagy hasonlóan "minőségi" termékek? Köszi! :)

Tamas Lang 2020.11.22. 12:55:09

@Tamás Halom: Szia! Szeretném kérdezni, hogy mi lett a vége a történetnek? Van esély hogy visszafizessék a vételárat?
süti beállítások módosítása