Tékozló Homár

Nyílt pályán kergette le a családot az ámokfutó villamosvezető

2009.10.28. 00:55 | szily | 461 komment

Ha Róbert nem lenne az Index gyémántkoszorús törzslevelezője, és ebből következően nem láttam volna tőle hasonlókat, el sem hinném, hogy az alant olvashatóhoz hasonlóen részletes panaszos levél létezik. De mégis, így, bér extrém hosszú, a Kocsis Istvánnak címzett műalkotás elolvasását mindenkinek ajánlom. A sztori amúgy dermesztő: egy túlmozgásos budapesti villamosvezető annyira le akart kergetni a kocsiról egy - levélírónk szerint cigány külsejű - családot, akik egy becsomagolt ajtót vittek volna magukkal, hogy ámokfutása megkoronázásáaként nyílt pályán megállt és nem volt hajlandó tovább menni. A megalázott férfi sírva távozott a családjával együtt. Az egész annyira borzalmasan hangzik, hogy főiskolás vizsgafilmet kéne írni belőle. Minen idők legtöbb részlete alant.

Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.
1072 Budapest, Akácfa utca 15.
Vezérigazgatói titkárság
(1) 461 6554
(1) 461 6570

T. Kocsis István Úr
vezérigazgató
részére

Tárgy: Durva szabályszegések bejelentése (villamos, 18-as viszonylat)

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Nem szokásom rögvest a legfelsı fórumokhoz fordulni. Azonban alábbiakban előadandó
esetleírásomban a már-már ámokfutást idéző, BKV Zrt. érdekeit jelentősen sértő közforgalmi ténykedések, alkalmazottjuk szakmailag vállalhatatlan, emberileg menthetetlen viselkedése, méltatlan és józan közízlést sértő eljárása alapján – ez meggyőződésem – Ön mint Társaság első embere azonnali intézkedéseket fog tenni. Ezért fordulok mégis közvetlenül Önhöz.
2009.10.24-én, szombaton 18-as villamos viszonylat menetrend szerint 19.08-kor Auchan
végállomásáról induló szerelvény (TATRA) 4171 számú – indulási menetirány szerinti – első
kocsijában foglaltam helyet. A beérkező szerelvény vezetője, már felszállásomkor is, olyan kijelentéseket tett a második kocsi egyik utasának, hogy „Szálljon le [..] majd meg fogja látni, mit szólnak az utasok, ha maga miatt nem indulok el!”. A magam részéről ekkor még meg voltam győződve, hogy sajnálatosan hajléktalan, ápolatlan vagy részeg utast, tehát a többi utast alapvetően és joggal zavaró „ügyfelet” próbál eltávolítani. Indulási időhöz közeledve azonban a – mint később számomra kiderült – nem épp vékony testalkatú, kissé már idősödő alkalmazottjuk elhelyezkedett a vezetőállásban, majd ekként szólt a mikrofonba: „Az ajtós fiatalembert felszólítom, hogy hagyja el a szerelvényt!”. Eztán,
nem több mint 10 másodperces „várokozás” után pedig, így folytatta: „Mivel láthatóan
semmilyen reakció nem történik, törlöm az indulást (Sic!)” – s ezzel, ahogy jött, le is szállt a szerelvényről.

Én már ekkor hangoztattam, többi utastársammal mély egyetértésben, hogy legjobb
tudomásom szerint a villamos vezetőjének (általában jármővezetőiknek) vezetnie kellene a
járatot és nem ellenőri szerepben kellene tetszelegnie. Vagy nem csak egyes esetekben, ha már…
Mint kiderült – ekkor még csak utastársaim elmondására alapozhattam, a később
részletezett történések során azonban már én is láttam – egy normál, díszüveges (tehát nem tele-üveges) keskenyebb forma és nem is tokozott szobaajtó volt, becsomagolt állapotában, a 20 év körüli férfi utas által is használt széksorhoz gondosan odatámasztva és megtartva. Azt azonban akkor még szintén nem láthattam, amit alkalmazottjuknak viszont kezdettől látnia és átéreznie kellett volna, hogy a fiatalemberhez tartozott legalább egy, karon ülő gyermek, s egy fiatalasszonyka is! Ez a rendkívül empatikus villamosvezető ezután 2-3 perc múlva, bármiféle kommentár nélkül, felszállt és elhelyezkedett a vezetőállásban, annak rendje és módja szerint (19.09- kor) elindult. Mint hangosan vélekedtem, az illetékes (központi) diszpécser, feletteseként, nyilván megtagadta (visszautasította) az indítás önhatalmú törlését és, helyesen, indításra
kötelezte. Ám Budafok forgalmi telephez közeledve villamosunk vezetője, sokak számára érthetetlenül, megítélésem szerint is vitatható „szakkifejezéssel”, de semmiképp sem udvariasan és nem közérthetően, ekképp szólt az utas-tájékoztató rendszerbe: „Budafok kocsiszín, a bal oldali ajtósort (Sic!) fogom kinyitni!”.

 


Ezek után forgalmi telep előterében, nyílt pályán leállította a szerelvényt, majd az összes
baloldali ajtót (1. és 2. kocsin egyaránt) kinyitotta, és hosszú percekre magára is
hagyta a szerelvényt, annak összes utasával egyetemben – feszültség alatt,
menetkészen.
Mint kiderült, forgalmi telepen tartózkodó két (szerencsétlen) kollégáját indult megkeresni,
„intézkedés foganatosítása végett”.
A villamos a következő mintegy 20 percben tehát a nyílt pályán, feszültség alatt
(menetkészen), megfigyeléseim szerint még csak nem is kulcsra zárt vezetőállással, de
mindenképp nyitott ajtókkal állt.
Az első kocsi közepesen volt tele (40-50 fő), míg a hátsó kocsiból sorban jöttek át az
emberek, mert alkalmazottaik esetleges fenyegető fellépésétől láthatóan tartottak. Még
szerencse, hogy fizikai inzultus nem történt Önök részéről, mert akkor most ORFK-nak és
BRFK-nak is el kellene küldjem jelen levelem alább jelzett másolati címzetteken kívül.
Közben a szembejövő forgalom „zavartalanul” haladt, a mögöttünk lévő (torlódó) forgalomról
pedig csak annyit, hogy Gellért-téren történő, jóval későbbi leszállásom után zsinórban
jöttek a következő járatok (41-es, 49-es és 47-es).
Forgalmi telepről kényszerően odabandukolt – elnézést, de láthatóan sem nem túl képzett,
sem nem túl talpraesett, főként nem megfizetett, ámbátor általam mindenképp szánt vagy
szánandó! – alkalmazottaik a végén már a rendőrség kihívásával fenyegetőztek. Ekkor
másztam le második alkalommal a nyílt pályán a szerelvényről és mentem hátra, hogy
felszólítsam jármővezető munkatársukat: a munkáját végezze, és ne éljen vissza
közfeladatot ellátó személyként – amúgy nem is létező – „hatalmával”, azaz a
közszolgáltatással.
Villamosvezető alkalmazottjuk ugyanis még csak fel sem szállt a 2-es kocsira, az ajtó mellett
állt, és forgalmi telepen dolgozó kollégájuk részére előadott „fenyegetőzésemre”, hogy jövő
héttől nem fog Önöknél dolgozni, annyit sem szólt, hogy „Ne neki mondja, én vagyok a
villamosvezető!”, csak állt, láthatóan élvezve a helyzetet.

Talán csak akkor kezdte felfogni addigi ténykedése ódiumát, amikor a nyílt pályán való
álldogálás és „közforgalommal visszaélés” (helyesen: közforgalomban, vagy közfeladatot
ellátóként „hatalommal” való visszaélés akart volna lenni, nem ez jött ki, mea culpa!) miatti
fegyelmi felelősségét vágtam a fejéhez.
Ez után ugyanis már ilyen kijelentéseket tett, hangosan, mindenki által hallhatóan, és
sajnálatosan érthetően is: „Szarok bele, a faszba, akkor sem indulok el!”
Ekkor láttam meg, hogy akire olyan erős kényszert érzett, hogy leszállítsa, egy – megítélésem
szerint az ügyet súlyosbító tényezőként ráadásul munkatársuk által esetleg cigánynak
nézett… –, kifejezetten szolid, disztingvált és tiszta fiatalember volt, aki feleségével és karon
ülő (szoptatós!) gyermekével, valamint, ha jól láttam, még egy nagyobb, önállóan ülő
gyermekkel együtt utazott.
Az a, munkatársuk számára oly nagy fennakadást – állítólag – jelentő ajtó pedig, mint azt
korábban is megjegyeztem itt, minden tekintetben biztonságosan és kellőképp megtartva
volt elhelyezve, az tehát sem balesetveszélyt nem jelentett, nem jelenthetett, sem a többi
utas biztonságát vagy testi épségét, vagy akár csak ruházatának épségét nem veszélyeztette,
illetve a fel- vagy leszállást sem akadályozta.
A szerelvényen tartózkodó összes (!) utas egyöntetően, már-már tüntetve azt nyilatkozta,
vonatvezető alkalmazott pedig, és tehát, ezt folyamatosan érzékelte, hogy hagyja már békén
ezt a szerencsétlen srácot, és ne próbálja meg (szerencsére sikertelenül) egymásnak uszítani
az utasokat. Alkalmazottjuk erre nagyjából ekként reagált: „én nyugodt vagyok”, vagy egy
esetben egy középkorú asszonynak így: „hallgasson el és szálljon vissza”. Valamint e körben
hangzott el már idézett „Szarok bele, a faszba, akkor sem indulok el!” hangzatú, rendkívül
nagy ívő és roppant mély érzéső, kulturált és erkölcsös, tisztességes emberre utaló filozófiai
étékelés abból a szent szájából.
A fenyegetések hatására szerencsétlen fiatalember már jóformán sírva ment oda
alkalmazottjukhoz, a jármővezetőhöz, hogy „Hát nem szégyelli magát, a kislányom szíve
kiugrik a helyéből”, amire (illetve korábban is) az volt a reakció eme igen empatikus BKV–
alkalmazott részéről, hogy oldják meg egy kombi taxival!
Végül, annak ellenére, hogy az utasok egyértelmően a pártján álltak, és igazándiból az is
látszott, hogy az önmagáról megfeledkezni látszó jármővezető kollégái sem szívesen hívnák a
rendőrséget (még szép!), a fiatalember megalázottan, szerintem még sírva is – én sírtam
volna! – elhagyta, az ajtóval együtt, a szerelvényt. A nyílt pályán, vak sötétben, mivel más
módja erre nem is volt.


Tisztelt vezérigazgató Úr!
Meggyőződésem és alább előadott megalapozott jogi érvelésem alapján munkatársuk
nemcsak nem járt el tisztességesen és méltányosan, de egyenesen BKV Zrt. hatályos
Üzletszabályzata ellenében cselekedett.
Ezen túlmenően igen súlyos, közérdeket és utasok testi épségét alapvetően veszélyeztető, adott esetben börtönbüntetéssel is szankcionálható (foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés Btk. 171. §) és az általam megélt 42 év alatt még nem tapasztalt, az alapfeltételekből (ajtó, család, végállomás elhelyezkedése és üzemeltetési megállapodások etc.) semmiképpen nem is következő, elmebeteg, ámokfutásra hajazó cselekedeteteket vitt véghez: nyílt pályán, feszültség alatti szerelvényen, 50-60 utast, nyitott ajtósorokkal tízperceken át magára hagyott.

Ezek a cselekedetek Társaságuk (bocsánat, de) még megmaradt jó hírnevét is irreálisan
erősen és méltatlanul rontják.
Ezen túlmenően a hitem szerint 99%-nyi fennmaradó, végtelenül tisztességes, odafigyelő és
udvarias, fogyasztó- (utas)barát gépjármővezető, de akár egyéb (forgalmi) alkalmazottaik
személyes tisztességét és szakmai megbízhatóságát, azok megítélését is erősen aláássa,
erodálja egy ilyen ámokfutás.
Ugyanakkor megalapozottan merem állítani, hogy jármővezetőnek sem joga, sem jogalapja,
sem igazsága egyetlen pontban sem volt, tehát ráadásul alaptalanul követett el egy sor, önmagában is fegyelmi vétséget jelentő szabálytalanságot, de akár bőncselekményt is.
Hatályos Üzletszabályzat „II.2.1. Kézipoggyász szállítása” pontja így fogalmaz:
Minden Utas legfeljebb 2 db 40x50x80 vagy 2 db 20x20x200 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg becsomagolt facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjtalanul. A jármőveken nem szabad olyan tárgyat szállítani, amely az utasok testi épségében, ruhájában, poggyászában, vagy a berendezésekben kárt okozhat, azokat beszennyezheti, az utasokat zavarhatja, valamint amelyek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja. Kerékpár csak az elővárosi vasút (HÉV) vagy a fogaskerekő jármővek kijelölt peronjain szállítható, egy vonaljegy, vagy győjtőjegy érvényesítésével, illetve kerékpárbérlettel.
Tehát hatályos Üzletszabályzat nem zárja ki a becsomagolt (kézipoggyász!) és akár ajtó
mérető, 5..10x 75..85 x 180..210 cm köbtérfogaton elférő tárgy szállítását, hiszen
1. a 2 db 20x20x200 cm-es tárgy nyilván csak a 20 cm-es felületen helyezhető egymás
mellé, tehát a megadott maximális méret közel azonos az ajtó ránézésre (!)
értékelhető méreteivel;
2. Szabályzat a túlméretes vagy darabszámban többletes tárgyakat sem tiltja ki az
utazásból (utassal együtt), ahhoz pusztán a többlet díjfizetés szükségességét rendeli –
esetünkben azonban szó sem volt arról, hogy ne lett volna megváltva az esetleges
túlméret (a jegyellenőrzés pedig pláne nem a vonatvezető szakmai és jogi
kompetenciája!);
3. A tiltott tárgyak közé pedig egyértelmően nem sorolható a becsomagolt, új, tehát
tiszta ajtó, és ebben nem tűrök vitát;
4. Jármővezető intézkedési körét Szabályzat taxatíve a következő körben határozza
meg, mármint jármőveik irányításán túl: opcionális jegyárusítás; talált tárgy átvétele
és további kezelése (leadása); biztosítási igény felvétele (jegyzőkönyvezés). Tehát szó
sem esik sem utas-ellenőrzési, sem poggyászértékelési jogosítványról, pláne nem e
körben kötelezővé tett feladatról. Ezek szerint járművezetőik részére sem „indítás törlése”, sem utas- vagy poggyászellenőrzés nem kerül meghatározásra feladatként, de jogukként sem Szabályzat mellékleteiben. Ellenben több más feladat meglelhető ugyanitt, melyet alkalmazottjuk már nem érzett magára nézve kötelezőnek:
5. „A kimaradó indulási időpont után közlekedő jármő vezetője részére a
forgalomirányító diszpécsernek utas-tájékoztatási kötelezettséget kell meghatároznia.
A jármővezető ilyenkor a végállomásról történő elindulás után, majd a
megállóhelyeken adjon tájékoztatást a kimaradt indulás tényéről, elnézést kérve az
utazási kellemetlenségekért.” (80. oldal)
-4-
6. 5.8.2. szerint „Eljárás telephely elhagyását akadályozó, illetve késleltető körülmény
esetén” címszó alatt, vagy 5.8.4.2. szerint „Eljárás késés esetén” címszó alatt
részletesen taglalt kötelezettségeket támaszt vonatvezető részére is abban a
tekintetben, hogy kivel és milyen információáramlást kell biztosítania.
7. Egyebekben a „2:59 percet meghaladó késés esetén a jármővezető köteles értesíteni a
forgalomirányító diszpécsert, tájékoztatást adva a késés mértékéről és a késés okáról”
kötelezettséget alkalmazottjuk egyértelmően és több esetben (!) nyilvánvalóan és
nyilvánosa, hogy azt nem mondjam: „maga mutogatva és csak azért is” megszegte.
8. Önhatalmú járattörlésre vagy nyílt pályán nyitott ajtókkal történő veszteglésre nem
ad lehetőséget Szabályzat, sőt „Késés esetén - a forgalmi helyzet adta lehetőségeken
belül és a forgalombiztonsági szempontok figyelembe vétele mellett - törekedni
kell a késés mértékének csökkentésére mindaddig, amíg a forgalomirányító
diszpécser ezzel ellentétes értelmő utasítást nem ad.”
9. Szabályzat melléklete 5.8.4.3. pont szerinti „Eljárás kimaradó indulásnál, vagy
szélsőséges mértékő követési időköznél elrendelt utas-tájékoztatási kötelezettség
esetén” cím alatt egyértelmően szabályozza jármővet közvetlenül irányító , vezető
alkalmazott kötelezettségét: „A forgalomirányító diszpécser, vagy az utas-tájékoztatási
diszpécser elrendelése alapján a jármővezetőnek a végállomásról való elinduláskor,
majd minden megállóhelyen tájékoztatnia kell az utasokat a járatkimaradás, vagy
szélsőséges mértékő követés tényéről, elnézést kérve az utazási kellemetlenségért.”
Szolgáltatási szerződéseik és keret-megállapodásaik, más megfogalmazás szerint: a józan ész
szerint sem látom be, hogyan is járhatna el ilyen végállomáson és ilyen időszakban bármely
(amúgy ellenőrzésre egyáltalán jogosult) alkalmazottjuk is akár csak közelítő módon is.
Hiszen amikor Budafok, Savoya Parkbeli végállomást és a – korábbi nyomvonalhoz képest –
hatalmas kerülőt jelentő pályatestet és felsővezetékezést kivitelezték, tudtommal azt
nagyrészt, ha nem teljes egészében az érintett multinacionális vállalkozások (Auchan, OBI
etc.) finanszírozták, és az üzemeltetési keret-megállapodásokat (kerületekkel, áruházakkal)
annak ismeretében írta alá vagy hagyta jóvá Társaságuk illetékes szakigazgatása, hogy akár
az OBI, akár az Auchan áruházból ehhez (ti. egy egyszerő beltéri, tokozatlan ajtóhoz)
hasonló termékekkel naponta szállnak majd fel a tisztelt Utasok.
Ekként tehát, még ha netán le is lenne írva Szabályzatukban, akár csak a megtörténteket
érintőlegesen is alátámasztó bármely jogalap, eljárásukat akkor sem tudnák sem erkölcsileg,
sem emberileg, sem a ráutaló magatartás – mint gyakorlati jogkényszer – ellenében
meggyőzően alátámasztani.
Fentiek alapján igen nagy tisztelettel és bízva T. Vezérigazgató Úr és közvetlen vezető kollégái
(így BKV Zrt.) etikai és jogi érzékében, értékítéletében, nem utolsó sorban élénk
érdeklődéssel is, várom s voltaképp elvárom, hogy említett jármővezetőt – ám, higgye el, ez nem rólam szól! – szombat esti ígéretemhez híven egy hét után immár valóban ne
alkalmazzák tovább. Nem éri meg. Különösen bízom benne, Ön is egyetért velem, kedves Kocsis Úr, hogy a közelmúlt sajnálatos gazdasági–politikai eseményei „fent” nem eredményezhetik, de nem is magyarázhatják Társaságuk (alkalmazottainak) ámokfutását „lent”. Sem.

Egyben engedje meg, hogy elismerjem károkozásom is, melyet akaratlanul követtem el
Társaságuk ellen azon az ominózus szombat estén: amikor Gellért-téren átszálltam 1360-as számú, láthatóan frissen felújított Ganz ipari csuklós típusú 47-es járatra, a velem lévő kerekes kocsival véletlenül nekimentem a baloldali 5-ös ajtó mellett az egyes üléssel
szemben található furnérszerő merőleges alsó takaróelemnek, mely így egy kb. 10 x 3 cm
területen megsérült. Ez pedig nem szokásom. Kérem tehát Önöket, hogy az okozott kárt –
sajnos ebben nagy gyakorlatuk lehet – becsüljék meg és egy egyszerő, rövid elektronikus
levélben jelezzék, hova és mekkora összeg megfizetésével tudom megtéríteni a kárt. És,
persze, elnézést kérek figyelmetlenségemért.
Megértésüket és segítségüket, mindkét ügyben, előre is köszönöm mindannyiuknak.
Budapest, 2009. október 27.
Tisztelettel:
Róbert

Szűrt kommentelők

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

KEmber 2009.10.28. 13:48:47

@Mialee: Azt akarod mondani, hogy mivel vannak veszélyesebb dolgok is mint egy ajtó, ezért az ajtó nyugodtan szállítható?

staropramen 2009.10.28. 13:48:59

@Jack/rendetteremt/:
Bravo Sztrovacsek ez ám a kultura!

horex · http://horex.uw.hu/ 2009.10.28. 13:52:45

"A megalázott férfi sírva távozott a családjával együtt. Az egész annyira borzalmasan hangzik, "

hogy el is morzsoltam egy apró könycseppet a szemem bal sarkában.

www.hirmutato.hu/hirek/taskajaval_esett_a_villamosvezetonek-1100814

tenyek.tv2.hu/Videok/2009-05-18-harom_sofort_vertek_meg_-_tenyek_riport

index.hu/bulvar/2009/05/18/egy_villamosvezetot_is_megvertek_vasarnap/

and so on

Kono 2009.10.28. 13:55:46

@.zsoltt.: Igen, de 2*20+2*20= 80 :D
És ott legalább két felnőtt volt. A 2*20 meg fejenként vonatkozik. :)))

Ennek mondjuk tényleg semmi értelme nem volt. "Ránézésre" sem.
Ezzel a logikával felvihetnél akármekkora cuccot, ha van hozzá elég embered...

KEmber 2009.10.28. 13:57:29

@staropramen: Igazad van, de a kultúra hosszú u. :-)

The Green Manalishi (törölt) 2009.10.28. 14:00:34

Továbbra is érdekelne azok véleménye, akik úgy vélik, az ajtó nyugodtan szállítható lett volna és az ilyesmit rugalmasan kell kezelni, mi lenne az álláspontjuk, ha egy így szállított ajtó, tegyük fel, hirtelen fékezés következtében elszabadul és súlyos sérülést okoz a gyermeküknek?

Akkor is azt szajkóznák, hogy miért nem lehet ajtót szállítani és elintéznék annyival, hogy szegény, derék embernek is csak valahogy haza kell juttatni az ajtót, hozzátéve, hogy egy bevásárlókosár is okozhat balesetet? Esetleg szállítható egy 140x60-as tükör is? Méretet meg nem haladó kasza, járó motorú benzines fűnyíró, stb.?

Mialee 2009.10.28. 14:02:05

@Nandi29: "Egy mondatban a lényeg, az utas szabálytalan volt, a villanysofőr, meg egy ócska bunkó, aki nem megfelelően kommunikált az utasokkal, így nagyobb veszélyt okozott elő, mint a szabálytalan utas."

Ebben egyetértünk.

Csak abban nem, hogy szerintem értelmetlen centimétereken vitatkozni, egyes szabályok fontosak, azokat be kell tartani, de szőrszálhasogatások miatt lehet olyan, hogy pl. barátnőmet egy rendőr büntette meg, amiért szájkosár nélkül vitte haza a kutyáját.
Nemrég vásárolta, még picike volt, gondolom nemrég volt elválasztva, nagy boldogan vitte haza papírdobozban a buszon. Állítom az egész kutya belefért volna egy szájkosárba. A rendőr meg - a szabályokra tekintettel - jól megbírságolta.

Jack/rendetteremt/ · http://www.youtube.com/watch?v=SBPvrOdFm00 2009.10.28. 14:05:36

@staropramen: Mehetsz máris elsőként.
A túlélési esélyek latolgatására meg nyitok egy fogadóirodát az egyik erre az utcára néző ablakú lakásban.

jonatanxx 2009.10.28. 14:06:55

Én azt nem értem ehhez az egészhez mi köze van annak, hogy "családapa"?
Szálljon le az ajtajával, a gyerek meg a mami meg villamosozzon haza. Telcsizen egy havernak, azt ketten szépen lassan hazabandukolnak az ajtóval. (Ha meg olyan rohadt nehéz, akkor bizony baleset veszélyes is...) Én anyámmal cipeltem így polcot, igaz volt vagy 25 éve. Eszünkbe nem jutott felszállni egy járműre. A villamos nem tehertaxi.

Doubledeceker 2009.10.28. 14:12:15

@Mialee:

Na igen, de ez megint egy csúsztatás, mármint egy kutya nem olyan veszélyes, mint egy 220 cm magas ajtó, vagy tévedek?

Illetve az meg egy elég veszélyes dolog, hogy az ember elkezdi felülbírálni a szabályokat.

Én is ezt teszem persze, de mindig figyelek arra, hogy az én szabálytalanságom ne veszélyeztessen másokat.

És még egy fontos dolog, ha szabálytalanságot követek el, akkor vállalom érte a felelőséget.

Ez esetben a soför tartozott felelőséggel, ő úgy itélte meg, hogy az ajtó szállítás balesetveszélyes.

Nem a szabályt kell itt hibáztatni, vagy méltányoságért esdekelni, ez nem határeset eset... Nagyon nem.

Az ebbel más a helyzet. Igazából, ami kicsit fájhat sokaknak, hogy nem vagyunk ehhez hozzászokva, nyugatabbra mindeki teszi a dolgát, és egyre kevesebb a deviáns viselkedés, mert a népek tudják, mit lehet és mit nem.

Na persze ott ha szólnak valakinek, akkor az általában engedelmeskedik is.

Mialee 2009.10.28. 14:29:23

Ha a sofőr annyira balesetveszélyesnek ítélte meg a helyzetet, akkor el se kellett volna indulnia, ott helyben vagy szállíttassa le az ajtós családot, vagy beszéljék rá a kollégák hogy térjen már észhez.

Az hogy két megálló között megáll, csapot-papot otthagy, és ezzel még vagy 3 másik villamost is feltart, durvább vétség, mint egy ajtó vitele vagy nem vitele.

TA-TB 2009.10.28. 14:31:35

Mivan? Van itt vagy 2 oldalnyi hablaty, asse tudom milyen szabályzatról beszél... Egyébként is, a villamosvezető, bárhol bármiért, bármikor megállhat a nyílt pályán.

horex · http://horex.uw.hu/ 2009.10.28. 14:35:31

@Nandi29: Ja mert te küönb vagy, mint másik 40-en ember.
Nem, nem vagyok, de ők sem kulönbek , ezért egál
:)

TA-TB 2009.10.28. 14:38:01

Nagyon sok szabadideje lehet ennek a Róbertnek... Hihetelen milyen kiváltságosnak érzik magukat egyesek. A BKV NEM költöztető vállalat, nem azért van, hogy valaki egy ajtót vigyen haza, azzal az emberek elől elvéve a helyet!
Legyen olyan kedves a posztíró, hogy mutasson már érvényes Villamosra szóló jogosítványt, társasági típus ismereti füzetet, vagy különben honnan tudja hogy mi a joga, kötelezettsége egy járművezetőnek? Tán kolléga?

The Green Manalishi (törölt) 2009.10.28. 14:40:41

@Mialee: Mialee 2009.10.28. 14:29:23
Ha a sofőr annyira balesetveszélyesnek ítélte meg a helyzetet, akkor el se kellett volna indulnia, ott helyben vagy szállíttassa le az ajtós családot, vagy beszéljék rá a kollégák hogy térjen már észhez.

No ebben spec. igazad van. Ugyanakkor az utas hülyesége és a vezető fegyelmi/büntetőjogi felelőssége külön kérdés, másképp szólva egyik viselkedése sem menti, igazolja a másikét.

De végülis ettől olyan szép, jellegzetesen magyar a történet: a szabályokat senkinek nem akaródzik betartani, mindenki bunkó, mindenki jobban tudja...

horex · http://horex.uw.hu/ 2009.10.28. 14:41:40

Hulyeség amugy ebben az esetben a tiltás
Ige, balesetnél lehet hogy nagyobb gondot okoz.
100 más tárgy is van, ami fokozhatja a bajt egy baleset esetén, melyek elszabadulnak.
BicGli/horgászbot, gyermekkocsi-gyerekkel nem játszik?
Ki az a hulye aki gyerekkocsival BKV-ra száll?
Egy blokkolásnál hova repul a gyerek kocsistol egyutt
JA, Kocsis úr-hoz :)
Aztán mégis jogos, hogy azt is szállitsa el a villamos és mégse vonják felelősségre az anyát veszélyeztetésért
És igen,ha énmegsérulnék egy ilyen ajtótol, nem röhögnék, de véletlenségnek tudnám be, nem a BKV vagy a tulaj hibájának

Lenoks69 2009.10.28. 14:41:52

40 centi széles ajtó? Nincs több kérdésem.

csillagkutya seven 2009.10.28. 15:21:48

@Lenoks69:
ja, biztos a barbie házat renoválják...

pengusz 2009.10.28. 15:23:04

A bkv bérkommentelői itt ugyanolyan néven kommentelnek, mint a bkv figyelőn?
Vagy annyira nem gerincesek, és más néven írnak ide? :)

pengusz 2009.10.28. 15:28:35

@TA-TB: Gondolom te is csak villamossal kapcsolatos szakmai posztokhoz szólsz hozzá...
Igazi mintapéldánya vagy a bkv-nak: tudod, ha megveszem a bérletem (tudod, 9400,- Ft, ezt csak azért írom le, mert neked és egész családodnak ingyé van...), elvárom azt, hogy menetrend szerint menjen a járat, nem pedig éppen valahol veszteglünk a nyílt pályán, mert neked kedved szottyant megállni nézelődni, mert úri kedved úgy tartja. Ha a bkv nem lenne monopol helyzetben, akkor te sem engedhetnél meg magadnak ilyen hozzáállást, mert egy magáncégtől hamar röpülnél.
Amiket írsz az a magánvéleményed vagy a bkv hivatalos álláspontja?

pengusz 2009.10.28. 15:30:47

@TA-TB: Akkor légyszíves te is konkrétumokkal alátámasztani az állításodat, miszerint bárhol bármikor megállhatsz akármeddig. Biztos van valami szabályzatotok nem?

kumanlar 2009.10.28. 15:32:15

Ki látta? Unus testis nullus testis.
Volt jegyük? Ezeket nem tisztáztuk.
Büdösek is voltak? Cigányoknál ezt nem árt tisztázni, kéremszépen, szoktam tömegközlekedni és van orrom, tehát ebben a kérdésben nem nyitok vitát.

kumanlar 2009.10.28. 15:53:23

Amúgy mese kategória. De össze-vissza beszél.
Azt se írta, volt-e bajusza a cigánynak...

Kobe 2009.10.28. 16:21:00

feltűnési viszketegségben szenvedő posztíró (tán bőcsész-e hogy Zrínyit is megszégyenítő, érthetetlen, barokk körmondatokban beszél?), 3 mondatban összefoglalható történet.....röviden szólva: ez de szar volt !

horex · http://horex.uw.hu/ 2009.10.28. 16:44:28

@Lenoks69: Mé', monta hogy bejárati/épületgépészeti ajtó?
Naugye? Vitrinajtó.
:)

Réka ‎ · http://blog.rekafoto.com/ 2009.10.28. 16:45:16

Róbertnek valóban túl sok szabadideje van, ugyanis kaptam tőle egy levelet lájf :D finom neveltetésem megakadályozza, hogy közkinccsé tegyem a tartalmát, annyit viszont elárulhatok, hogy a levélben felmerült a kérdés: Róbert stílusa miben tér el a hivatalos levelek stílusától?
Valaki segít megfogalmazni erre egy választ? Én nem jutok szóhoz.

Mogyoró007 2009.10.28. 16:50:14

@Lenoks69: hol láttad ezt a 40 cm-t?

bldo 2009.10.28. 17:00:02

A fejtegetés a kézipoggyász méretével egyszerűen priceless! Levélírónk igencsak "furcsa", nem szeretnék nagyobb szavakat használni.

A vezetőnek meg a szokott süncsaládot jegyezném elő, anális kézbesítésre.

fokaorr 2009.10.28. 17:30:16

osszefoglalna valaki par mondatban? :))

MUV 3404 2009.10.28. 18:50:26

Egyrészt a villamoson szállítható poggyászméretet biztos hogy meghaladja az ajtó.
Másrészt egy fékezés esetén agyonüthet valakit ha eldől.
Harmadrészt, a vezetőnek joga van minden különösebb indoklás nélkül az utazási jogot megtagadni.
Más városokban valószínűleg lerángatták volna a renitens személyt a villamosról ajtóval, pereputtyal együtt, és ez így van rendjén! ez nem tehertaxi. ez villamos. Az ilyen degeneráltak miatt mint te és az olyan senkiházik miatt mint az ajtós tart ott ez a cég ez a város, ez az ország ott ahol tart. Tudodmit, ha valami kár éri emiatt a villamosvezetőt emiatt akkor én kezdeményezni fogom, hogy támogassuk Őt míg nem talál új állást.
Rémes vagy!!

TA-TB 2009.10.28. 19:11:31

@pengusz: "F2. számú forgalmi utasítás: 12.2-es pont: Ha a járművezető olyan akadályt, jelenséget észlel, amely a biztonságos közlekedést veszélyezteti, akkor a szerelvényt azonnal meg kell/lehet állítani. A továbbhaladás akadályoztatása esetén a járművezető köteles az utasokat tájékoztatni, illetve a munkáját közvetlenül irányító személyt értesíteni."

A jelen esetben az történt, hogy a Kolléga a 18-as villamossal közlekedett, a Savoya Parkban felhívta az ajtóval utazó utas figyelmét az utazéási feltételekre, miszerint az ajtó balesetveszélyes, valamint nem felel meg a feltételekben megszabott méreteknek. Ezt az utas megtagadta, majd a jvez. elindult, Budafok kocsiszínnél a műszaki illetve biztonsági szolgálat épületénél megállt, (a járművet irányból kivette,ezzel szabályt nem sértett) és a biztonsági őr és a műszakosok segítségét kérte, hogy az utast szállítsák le. Az ajtóval közlekedő nagynejezen, káromkodások közepette leszállt, s a vezető tovább indult. Az utas az ajtóval megpróbált a Budafok, kocsiszín megálló peronjánál beszólni a vezetőnek,de ez már nem sikerült neki.

TA-TB 2009.10.28. 19:15:45

@pengusz: Természetsen a "bármiért" nem szószerint kell érteni, hanem olyan dologért ami a forgalom biztonságos lebonyolítását érinti. Tehát nem állhatok meg a Sibrik Miklós útnál a 37-es villamossal mert nekem a LIDL-be van kedvem bemenni. De megállhatok azért, mert pl. a hátsó kocsiban valaki megnyomta a vészjelzőt.

Lenoks69 2009.10.28. 22:29:52

@AnnaM: Ez a gyémántkoszorús, grafomán Róbert írta hogy "a 2 db 20x20x200 cm-es tárgy nyilván csak a 20 cm-es felületen helyezhető egymás
mellé, tehát a megadott maximális méret közel azonos az ajtó ránézésre" Egy ajtó kb. kétszer olyan széles. Minimum. A többit kitalálhatod.

hhh. 2009.10.28. 22:37:22

@AnnaM: úgy tűnik, másként értelmezzük a szabályokat.
de kár erre a szarra ennyi időt pazarolni.

Peti817172M · http://peti817172m.atw.hu 2009.10.29. 00:20:04

A fezsültség alatt otthagyta a villamost témára csak annyit, hogy ha kivette irányból, és lezárta a fülkét, akkor csak a nyílt pályán való ajtónyitás problémás.

igig (törölt) 2009.10.29. 07:58:26

A történet vérlázító, de a levélíró stílusa annyira mesterkélt, elnyújtott és tudálékos, hogy meg se vártam a végét.
Le kellett szállniuk?

r7zw48 2009.10.29. 08:35:33

A BKV válasza a feltett kérdésre:

"Kérem, hogy az okozott kárt becsüljék meg és egy egyszerő, rövid elektronikus
levélben jelezzék, hova és mekkora összeg megfizetésével tudom megtéríteni a kárt."

Kérésére közlöm, hogy az okozott kár 88 milliárd forint, melyet 8 napon belül két részletben (de egy időben) utaljon át: 80 MdFt-ot a BKV, 8 MdFt-ot pedig az én számlámra. (Bevételeknél ez a szokásos leosztás).
Figyelmetlenségét ezúttal még elnézzük, de legközelebb már erre sem számíthat.
Hasonló ügyekben viszont máskor is szívesen és ugyanilyen gyorsan és hatékonyan segítünk!

Crystalwolf 2009.10.29. 08:55:51

A levél nyelvezete nem is lehetne jobb. Mindenki vésse az eszébe, hogy amennyiben hivatalos panaszos levelet ír, akkor vigyázzon hogy mit és hogyan vet papírra, ugyanis a "jogászok" az "egyszerű" nyelv kifejezéseit úgy megforgatják, hogy még a levélküldő kerül bíróság elé fenyegetés miatt. Erre tehát kéretik figyelni. Másrészről a jármű vezetője felelős az utasok biztonságáért. Amennyiben valamilyen baleset történik és a szerelvény nyilt pályán (értsd nem megállóban) meg kényszerül állni, akkor is amennyiben a körülmények engedik a járműnek tovább kell haladnia a közvetlen veszély elhárítása után a legközelebbi megállóig, mindamellett, hogy a nyílt pályán való veszteglésről a forgalomirányítást minden esetben értesíteni kell. Ez pedig szerintem az esetünkben nem történt meg. Felvetném azt a jogi kérdést, hogy a jármű vezetője tettével nem követte-e el a "közérdekű üzem müködésének megzavarása" névre hallgató Btk 260 par. 6 pont szerinti vétséget, mivel gyakorlatilag tettével magának a BKV-nak a rendes müködését nagymértékben zavarta, valamint mivel még "segítséget" is hívott, így ez már bünszervezetben elkövetett minősített eset lehetne. :-D Egyébként a levélíró helyében én magam hívtam volna oda a rendőrséget. A panaszos levél nagy valószínüséggel egyenesen ment a darálóba. További szép napot mindenkinek.

Crystalwolf 2009.10.29. 09:08:20

Most láttam csak meg (elnézést, de nem olvastam végig minden kommentet) MUV 3404 tegnap esti elmés hozzászólását. Tájékoztatom, hogy az a bizonyos cég azért tart ott ahol tart, mert 100 milliós végkielégítéseket fizetnek ki a semmire, miközben a szolgáltatási színvonal a bányászbéka alsófele (MUV 3404-nek :segge) alatt sem található meg. Mindamellett, hogy a "más városokban" utast lerángató emberek gyakorlatilag bűncselekmények sorát követik akkor el. Lehet nem ártana egy átfogó vizsgálat és nagymértékű takarítás egyes "cégeknél"!!!
Valamint a villamos vezetője indoklás nélkül nem tagadhat meg utazási jogot. Megfelelően nyomós indokkal még csak-csak, de akkor sem a biztonságiakkal kell lerángatni az illetőt, hanem jog szerint eljárva hívni a rendőrséget, mert nekik és csak nekik van jogkörük az ilyesmihez. A biztonsági szolgálat csak a közvetlen veszélyt háríthatja el, de kényszerítést csak olyan esetben alkalmazhat, mint pl. én is, mint egyszerű állampolgár. Jobb lenne tisztában lenni a jogszabályokkal!!!

pengusz 2009.10.29. 10:23:20

@TA-TB: Korrekt volt a válaszod, köszönöm :)

ARK-9 (törölt) 2009.10.29. 11:35:58

Sok hülye állat tömegközlekedik - a levélírő vezérhülye lehet köztük!!!! Szerencséje, hogy nem voltam ott!

MUV 3404 2009.10.29. 12:33:41

@Crystalwolf: mint a járművön szolgálatot teljesítő bkv-s alkalmazottnak joga van mindenhez amit az ellenőr megtehet. az utast kizárni az utazásból. ez a végkielégítéses dolog pedig sárral dobálózás ugyanis mint közhasznú cégeknek, általában a bkvnak is a tulajdonosa(főváros) fizeti a béreket. az azonban amikor az ajtós pereputtya ingyen utazik a villamoson és még ajtót is visz igenis oka lehet annak, hogy már több hónapja hiány van minden alkatrészből!
javaslom inkább kérdezz mielőtt vádaskodnál, ha érdeklődsz akkor kevesen néznek hülyének, de ha okoskodsz akkor annál többen...

MUV 3404 2009.10.29. 12:38:17

@Peti817172M: sztem ha sarkítjuk a dolgot, akkor azt is lehet, mondani, hogy az utasok biztonsága érdekében nyitott ajtót a nyílt pályán. hiszen mint már fentebb publikáltam, ha esetleg eldől az az ajtó akkor az felnőtt emberen is okozhat sérülést...

eszkep 2009.10.29. 14:24:30

Mondjuk, ha nem tartom be az utazási feltételeket (én meg bliccelek, de ez ugyanolyan, mintha valaki túlméretes, kézipoggyásznak nem minősülő tárgyat kíván szállítani...) és leszállítanak, én leszállok, és nem kezdek gépelni véget nem érő leveleket.

Crystalwolf 2009.10.29. 14:43:30

@MUV 3404: Na akkor csak hogy ne írjak sokat, feltünő módon kerülőd az ügy azon kérdését, hogy jogszerű volt-e a BKV alkalmazott azon tette, hogy a rá bizott járművet és az azon lévő, a BKV val szerződéses jogviszonyban álló utasokat kitette egy az adott helyzetben nagyon is valószínüsíthető fizikai konfrontációnak a nagyon is kis valószínüségű "brutális" baleset (vészfékezésnél elszabaduló ajtó) megakadályozása végett. Tudom számodra mind a megfogalmazásom és az abban rejlő lényeg is nehezen érthető, de ez szerintem nem is baj. A személyeskedést pedig te kezdted, javaslom fejezd azért be az általános iskola 6. osztályát, hogy "magasabb évfolyamba léphess".

E-Sz-A 2009.10.29. 15:31:54

Én nem tudom, de hogyha az az ajtó balesetet okoz, akkor is a villamosvezető lenne, a szemét ámokfutó "rasszistafaszistanácistahorthystagimnazista"?
Ott van egy -tök mindegy, hogy magyar, cigány, bosnyák, horvát, francia - többtagú család: ajtó betámasztva, csecsemő az anyja karjában, másik gyerek ül az ülésen. Apa-anya el van foglalva a két gyerekkel, villamos fékez egyet hirtelen, ajtó eldől, díszüveg kitörik, beleáll valakinek a karjába... Ez nem baleset veszélyes? Vagy csak valakire rádől az ajtó!És különben is hívjon taxit, mert kurvára tele lesz a villamos, ha beér a Móriczra ajtó nélkül is! Én sem viszek 20x20x200 cm-es edénybe 40 tonna sittet, mert megengedett a mérete, a villamoson!

R.T. · http://rendszergazda.eu 2009.10.29. 16:49:50

Nem tehertaxi a villamos tudomásom szerint. De egyes népcsoportok Magyarországon azt hiszik bármit megengedhetnek maguknak...

1 öreg 2009.10.29. 17:07:57

Megy a szájtépés.Az eset pedig egyértelmű. Az ajtós spórolni akart, gondolta a BKV megteszi taxinak. A vill.vez. közölte, hogy a túlméretes tárggyal nem szállhat fel. Ez az illetőket nem érdekelt. A vill.vez. értesítette a diszpécsert. Igérték, hogy intézkednek. Később utasítják, hogy menjen a Budafok kocsiszínhez, ott segítenek a biztonsági szolgálat emberei. Vill.vezető a kocsiszínnél megáll. Hangoson közli az utasokkal, hogy a baloldali ajtókat ki fogja nyitni, lépjenek el az ajtótol. Ezt mindenkki megérti, kivéve a jogászkodó "okostojást" A biztonságiak meggyőzik az ajtót szállítót, aki nagy nehezen leszáll. Az egyedüli, aki a "nyálát veri" fenyegeti meg- Ő a BKV-s kapcsolataival kirugatja a vezetőt. Igaz, ugye Róbert? Az akadály nem 20, hanem tíz perc, amiből a posztoló "nyálverése miatt" 5 perc fogyott el. Egyébként ahol megállt a villamos, ott szilárd burkolatú kezelőjárda volt. 2, 5 méteres és kb 30 cm. széles tárgy nem szállítható villamoson, buszon.

Crystalwolf 2009.10.29. 17:19:57

Én nem tudom, egyes emberek miért nem látnak tovább az ajtónál. :-( A történet szerint a vezető megtagadta az elindulást az állomásról, gondolom visszament a diszpécserhez, majd pár perc múlva visszatért és elindult. Valószinű, hogy a diszpécser elküldte melegebb éghajlatra és a munka megkezdésére szólította fel. Innentől kezdve a járművezető véleménye; az hogy ő tudja e jobban a szolgálati szabályzatot vagy a diszpécser lényegtelen. A diszpécser egy feljebb lévő szint, mint a járművezető, aki utasítást adott jogkörének megfelelően. Innentől kezdve az, hogy a járművezető csakazértis kikényszerítette az adott utas leszállását további indok nélkül, valamint az ahogyan azt megtette; szolgálati szabályzat szegés, minősíthető munkamegtagadásnak, hiszen a munkaidejében feljebbvalója utasítása ellenében cselekedett; valamint az, hogy gyakorlatilag a vétlen utasoknak indokolatlan hátrányt okozott és mindezt olyan módon tette, ami felér egy fenyegetéssel, sajnos vagy nem, de helytelen. A történetben megemlített késlekedés az okot figyelembe véve a helytelen magatartás mellett annyit jelent, hogy a járművezető, mint a BKV felelős dolgozója, magatartásával kárt okozott (nem (csak) az ajtós embernek) és ezzel gyakorlatilag megszegte azt a szerződést, ami akkor jött létre, amikor a többi utas érvényes jeggyel/bérlettel felszállt a villamosra. A megfelelő eljárás az lett volna, hogy amennyiben a diszpécser is helytelennek látja a helyzetet, akkor az állomás biztonsági személyzete udvarias módon felszólítja az embert a leszállásra, amennyiben az nem engedelmeskedik, akkor pedig rendőrt kell hívni, és minden további kár, amit elszenved akár a BKV akár az utasok, törvényes módon, peres úton be lehet hajtatni az illetőn. Azonban a történet szerinti cselekedetek kimerítik az önbíráskodás, szolgáltatás megtagadás, szerződésszegés, gondatlan károkozás, az emberi méltósághoz való jog megsértését. Lehet most hátrahökölni, ezek egy része polgári, másik része büntető kategória.

Crystalwolf 2009.10.29. 17:25:29

Plusz egy megjegyzés: Amennyiben azt az ajtót nem egy családos vélhetően nem erős testfelépítésű ember vitte volna a gyerekei és felesége mellett, hanem 3 tagbaszakadt aranyfukszos, kétajtós szekrény kinézetű illető, akkor bizony a villamos vezetője nemhogy nekiállt volna kiskirálykodni, de menet közben még üdítőt is felszolgált volna az illetőknek. Meg is van a véleményem a járművezetőről. Kellett volna adni neki egy akkora nyaklevest, amikor nem tért magához, hogy végignyalta volna a megállóig az utat reptében.

TA-TB 2009.10.29. 17:27:11

Jó, a poszt írót mi hiába próbáljuk meggyőzni. Hajthatatlan. Ez van. DE aztán csodálkoznak az utasok, hogyha a jvez. beszól neki... Hiába, hogyha ilyen okoskákkal van tele, és szólnak bele a munkába...
Volt már, hogy majdnem pofán vágott egy nő, hogy miaz hogy a villamos csak a kocsiszínig szállít utast, és nem megy ki a végállomásra, meg hogy az ő (akkor még) 9000 forintos bérlete. Hát istenem, ő 9000 forintért tesz magáról szegénységi bizonyítványt. Van aki ingyen :)

TA-TB 2009.10.29. 17:33:23

@Crystalwolf: Jó, kérlek ülj be egy napra a 18-as fülkéjébe, vezess végig egy szolgálatot. Kiváncsi lennék, hogyha a fekete AUDI-s eléd fordul a Kondorosi útnál, te 50-nel mész a lámpára, nyomsz egy VF2-t az MC kapcsolón(legerősebb VÉSZFÉK)
, mögötted mindenki felkenődik a paravánfalra, és még lenne az ajtós is. Te onnan nem szállnál ki onnan úgy, hogy az utasok nem akasztanának fel, meg nem emlegetnék az édes felmenőid. És bizton állíthatom, hogy a budafoki diszpécserek is tisztában vannak az utasítással, hiszen nem egyikük szokott vezetni.

Crystalwolf 2009.10.29. 17:38:48

@TA-TB: Akkor csak azt nem értem, hogy miért nem intézkedtek a törvényeknek megfelelően. Erre is tudsz valami okosat mondani?

Crystalwolf 2009.10.29. 17:40:04

@TA-TB: A másik az, hogy amennyiben nem tetszenek a munkahelyi körülményeid, el lehet menni máshová. Érdekes, hogy minden közszolga azzal jön, hogy rosszak a körülmények, nem elég a fizu; de érdekes módon foggal körömmel kaparnak a meglévő állásukért.

TA-TB 2009.10.29. 18:03:01

@Crystalwolf: Mondta bárki egy szóval is, hogy nem tetszenek?
Arra próbáltam rávilágítani, hogy a járművezető egy esetleges vis-maior esetet akart elkerülni. De tudom, egy olyan ember aki ezt nem éli meg, nincs a vezetők helyzetében, az nem fogja vagy nem akarja megérteni.
Például: Adott egy eset:
Közlekedünk a 18-as villamossal, sebességünk 48 km/h. Váratlanul elénk kanyarodik egy autó, mi szabad jelzésre, ő tilosra közlekedik. Mi vészfékezünk. Az utasok elborulnak. Az utasok között tartózkodik az ajtós is, akinek az ajtaja a vészfékezés hatására eldőlt, és egy utast megsebesített.
Kiérkezik a helyszínelő és a rendőr. Az lesz az első kérdése a helyszínelőnek, hogy az utas hogy sérülhetett meg egy ajtótól, amit az utas elvileg nem szállíthat. Innentől kezdve a járművezető is felelősségre lesz vonva, hogy miért engedte, hogy az ajtó a villamoson utazzon. (Halkan jegyzem meg, hogy a járművezető segítséget kérhet az utas eltávolítására.)

Crystalwolf 2009.10.29. 18:11:49

@TA-TB: Na akkor halkan jegyzem meg, hogy ezekszerint az elkövetett bűncselekmények sorába elmondásod alapján felvehető a szándékos veszélyeztetés a BKV szines szagos dolgozóinak részéről, tekintettel arra, hogy a saját szabályaik szerint veszélyesnek ítélt utazási helyzetben a villamos elindult egy állomásról. Amit mondasz tökéletes, lassan ott tartunk, hogy a BKV a saját szabályzatát nem tartja be, annak nem tesz eleget, de közben hangsúlyozom, törvénysértő magatartással próbál "rendet" tartani. Azt hiszem a Magyar Köztársaság törvényhozása által megalkotott előírások jóval magasabb rendűek a koszvadt BKV szabályzatnál. A másik megjegyzésem, hogy ezek után ha még egyszer egy kibaszott BKV járat vezetője azt meri mondani, hogy nem áll meg mert nem megálló, akkor megetetem vele ennek a blognak a kinyomtatott verzióját!!!

TA-TB 2009.10.29. 18:34:16

@Crystalwolf: Komolyan agyhalott. Minek utazol BKV-n? Komolyan, olyan mint a tipikus utas, aki abban éli ki magát, hogy beszól a vezetőnek. Komolyan vicc, hogy egyes emberek mivel állítanak ki magukról szegénységi bizonyítványt.

Crystalwolf 2009.10.29. 21:00:31

@TA-TB: A normálisan és konkrétan megfogalmazott kérdésekre nem tudsz konkrét és alátámasztott választ adni?
Szórakoztató veled "beszélgetni" mert egyszerűen mindig rekordot döntesz a válaszaiddal, igaz negatív rekordot, de te biztosan ennek is örülsz, IQ bajnok.

TA-TB 2009.10.29. 21:58:03

@Crystalwolf: Egyszerűen az fáj, hogy naponta lenéznek minket, lehülyéznek, lebunkóznak. Mert azt hiszik, hogy az valami kiváltság, hogy utazhatnak. Sajnos a tipikus utasoknak nem tudok normális választ adni, mert azt vagy nem tudják, vagy nem akarják felfogni. Sajnálom....

Crystalwolf 2009.10.29. 22:35:03

@TA-TB: És ismét csak a lekezelő személyeskedés és semmi értelmes válasz az értelmes kérdésekre. Azt kell mondanom, hogy nem véletlenül nézik le az ilyen embereket, mint maga is. Meg is érdemlik.

TA-TB 2009.10.29. 22:52:44

@Crystalwolf: Mo. 2009. Congratulation! Mindösszesen ennyi!

Crystalwolf 2009.10.29. 23:10:00

@TA-TB: Hát látod, ilyen mélyen van már a BKV sajnos.

Crystalwolf 2009.10.30. 00:04:28

Na és akkor zárszóként Szabó Máté ombudsman múét évi jelentésének néhány darabkája, amik erre az esetre is sajnos vonatkozhatnának.
1.,
"Az emberi méltósághoz való jog érvényesülésével szorosan összefügg a megalázó bánásmód tilalma. A megalázó bánásmód lényege, hogy az érintettben olyan erős félelmet, lelki gyötrelmet és alsóbbrendűségi érzést okoz, ami alkalmas arra, hogy a testi és lelki ellenállását megtörje. Az ilyen bánásmód problematikája alapvetően az állam büntető hatalma érvényesítésével összefüggésben merül fel. Az államhatalmi szervnek nem minősülő magánjogi jogalanyok - köztük a közszolgáltatást végző szervek - eljárása is fajulhat odáig, hogy az a vele szerződéses jogviszonyba lévő más magánjogi jogalanyok számára megalázó legyen. Az ilyen eljárás pedig ellentétes a tisztességes eljáráshoz való joggal, és sérti emberi méltóságot. "
2.,
"A BKV Zrt. kétségtelenül jogosult ellenőrizni, hogy utasai eleget tettek-e előzetes jegy/bérlet-vásárlási kötelezettségüknek, és amennyiben az ellenőrök azt állapítják meg, hogy az utas megfelelő menetjegy, vagy bérlet nélkül utazik, jogosult a pótdíjazási eljárást megindítani. A jegy ellenőrzés során a BKV Zrt. munkatársainak feladata az utazási jogosultság ellenőrzésére, és adott esetben a pótdíjazási eljárás megindítására van hatásköre.
Nyomatékosan szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az utasok emberi méltósághoz fűződő jogát sérti, ha BKV Zrt. jegyellenőrzést végző munkatársa az utas magatartását - jogszerűségétől függetlenül -, illetve menetjegyének hiányát kifogásolható hangnemben minősíti, vagy az utasokkal szemben más, őt megalázó módon viselkedik.
A kérdés kapcsán szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az utazási jogosultság ellenőrzése során a BKV Zrt. munkatársai nincsenek az utasokkal szemben fölérendelt helyzetben, hanem pusztán egy szerződés teljesítését ellenőrzik. Még az ellenőrzés és a pótdíjazás lehetősége sem jelenti azt, hogy az e feladatot ellátó személyek hatósági jogkört gyakorolnak, hiszen a szolgáltató BKV Zrt. is ugyanolyan magánfél a szóban forgó szerződések tekintetében, mint a szolgáltatását igénybe vevő utasa."
3.,
Intézkedéseim rész:
"6. tegyen határozott és érdemi lépéseket annak érdekében, hogy jegy ellenőrzést végző
munkatársai tevékenységüket mindenkor kulturált stílusban végezzék és tartózkodjanak az
utasokkal szembeni - ideértve a jegy nélkül utazókat is - verbális agressziótól;"

Azt hiszem ez mindent megmagyaráz. Ismét csak sajnos.

MUV 3404 2009.10.30. 08:13:02

@Crystalwolf: Ha a kedves utas az ajtóval együtt a járművezető felszólítására elhagyta volna a szerelvényt a Savoya Parkban akkor nem kellett volna 11(NEM 20) percig a Forgalmi telep előtt vesztegelni. egyébiránt a villamos nem volt őrizetlenül hagyva ugyanis a forgalmi telep őre vigyázott rá míg meg nem érkezett a segítség, amire ha mindenki betartja az utazási feltételeket akkor nem is lett volna szükség... ugye...
örülhet az ajtós meg az ilyen vezérszellemek mint te, hogy nem én vezettem volna a villamost, mert én nemhogy rendőrt hívtam volna, hanem ellenőriztem volna a jegyek érvényességét, közforgalmú jármű közlekedésének megzavarásáért, és gondatlan veszélyeztetésért feljelentettem volna a kiccsaládot. téged meg rágalmazásért...

MUV 3404 2009.10.30. 08:19:20

@TA-TB: bezárták a lipótot.....

Crystalwolf 2009.10.30. 08:51:51

@MUV 3404: Amennyiben ki tudnád fejteni, hogy mivel is követtem el rágalmazást (lehetőleg a megfelelő törvényi passzus megnevezésével, csak hogy végre valami konkrétumot is halljak!!!), annak nagyon örülnék. Mint azt az általam bemásolt ombudsmani jelentésből is látható a BKV emberanyag tekintetében nem áll a helyzet magaslatán, ahogy azt a te személyed is ékesen mutatja. Nem egészen ismert előttem a " közforgalmú jármű közlekedésének megzavarása" büncselekmény vagy vétség, esetleg szabálysértés, pedig átolvastam a Btk-t nehogy elnézzek valamit, de ha a "közérdekű üzem müködésének megzavarása" által deklarált cselekményre gondolsz, akkor ...
Meg kellene indokolni, hogy amennyiben az üzem müködését az adott cselekmény megzavarta, akkor mitől tudott a villamos egy teljes állomásnyi utat megtenni.
Más részről várom szíves "állásfoglalásodat" azzal kapcsolatban, hogy szerinted amennyiben a villamos vezetője tisztában volt a vészhelyzet súlyával és ez beavatkozást kívánt, akkor miért vitte a villamost a vágányhálózat egy olyan pontjáról, ahol nem jelentett további akadályt semmire; egy olyan másik pontra, ahol további az érintett hálózati elemtől teljesen függetlenül szabályosan és rendesen müködő elemek (csak hogy neked is világos legyen, másik vonalon közlekedő villamosok) szabályos és rendes müködését gyakorlatilag megakadályozta teljes 11 percig?
Tehát várom konkrét válaszaidat, bár az eddigi teljesítmény alapján nem sok remény van értelmes hozzászólásra részedről.

MUV 3404 2009.10.30. 12:30:30

@Crystalwolf: már minden eddig feltett kérdésed meg lett válaszolva a kommentekben. Mazsolázd ki magadnak, úgyis nagyon ráérsz. amit kérdeztél a közforgalmú közösségi eszköz közlekedésének megzavarásáról megtalálható, ha összefésülöd a ptk.-t és a bkv utazási feltételeit. ne haragudj nekem nincs időm egy ilyen provokátor miatt naphosszat túrni a paragrafusokat, sajnos, pedig szívesen megtenném, hogy végigvezetem paragrafusokkal, de nincs rá időm!

Crystalwolf 2009.10.30. 13:12:38

@MUV 3404: Ennél "normálisabb" választ nem is vártam egy olyan emberszerűnek kikiáltott BKVpitecus-tól, mint te. Mint azt már feljebb is kifejtettem, nem véletlen az emberek ezen csoport felé vetített kirekesztő lenézése. Csak téged kell példának állítani.

TA-TB 2009.10.30. 17:25:42

@MUV 3404: Hagyd, hajthatatlan. A kocsivezető szabályos volt,de az ügyet ki fogják vizsgálni, még lesz foganatja.

1 öreg 2009.10.31. 14:12:32

A járművezető - nem indul el a végállomásról - akkor azért lett volna "fekete seggű" Így a lehető legjobb megoldást választva mindenki - a "Lecsó Robi" is eljutott céljához. Amennyiben valaki nem ismeri a történet teljes részét, akkor minek szól bele? ( Első villamoskocsiban volt, míg az eset első fele a hátsó kocsinál történt. ( pl: villamosvezető megvesztegetzésének kísérlete) Ön szerint az micsoda? Biztos vagyok abban a nagy jogászkodás mögött nincs azt megalapozó végzettség, tudás. Az írást látva szerintem nem csak a BKV kap ilyen szenzációs leveleket. ( Évi panaszleveleinek száma vetekszik a hónapok számávan. Keveset mondtam?) Szerintem jó lenne ezut már lezárni. Az illetékesek megadják a vizsgálat alapján a választ, azt majd azt is ki lehet tenni. A tények makacs dolgok.

ciluvagyok 2009.10.31. 14:35:24

Hölgyeim-Uraim, es 10 / 0.
Ebből a remek hétvégéből negyedórát b@sztam el erre a postra és a kommentjeire....
Sikeres ember nem lehetek, bánom is rendesen.

nowayout 2009.11.01. 01:30:25

@lámalány:
"Ez teljesen olyan, mint egy részlet Adrian Mole titkos naplójából "

Ja, de az legalább szórakoztató.

- Olyan a szemed, mint a kutyánké.
- Milyen fajta a kutyátok?
- Korcs.

(lehet nem szó szerint így volt)

Crystalwolf 2009.11.01. 07:06:15

@1 öreg: Szeretném megkérdezni, hogy ön ott volt az esetnél? Mert ha igen, akkor szeretném hallani az ön verzióját. A utalása a "villamosvezető megvesztegetzésének kísérlete" kissé homályos. Ha esetleg lenne szíves kicsit konkrétabban kifejteni. Ha tényleg olyan komoly és "megfontolt" lenne, mint ahogy abból a pár hozzászólásából láttatni szeretné, akkor tudna és akarna konkrétumokat mondani itt is. A posztot indító legalább névvel és címmel a megfelelő emberek felé felvállalta a véleményét. Az ön homályos és konkrétumokat teljesen mellőző hozzászólása pontosan követi a MUV 3404 és TA-TB néven ugyancsak hozzászóló illetők stílusát és komolyságát (ami a semmivel egyenértékű).

TA-TB 2009.11.03. 20:26:04

@Crystalwolf: Jó magam nem voltam a tett helyszínén, de az utólagos cégen belüli forrásokból tudok az esetről pontosan, ami nem teljesen felel meg Róbert elmondásainak.

Crystalwolf 2009.11.03. 21:50:59

@TA-TB: A céges információs hálózatot talán ne vegyük autentikusnak, mert nem venném egy kalap alá a "hallottam, hogy halotta, hogy látta azt aki ott volt" fajsúlyú pletykákat egy névvel és címmel aláírt panaszos levellel.

1 öreg 2009.11.04. 21:16:29

@Crystalwolf: Ön sem volt ott a teljes történetnél. Részben feltételezéseken alapul a levele. Az pedig, hogy nevét adja valamihez, még nem jelenti, hogy Önnek van igaza.A tények makacs dolgok. A szó elszáll?....vagy mégsem? Meglepődne, ha azt mondanám, hogy én vagyok a villamosvezető??????

Crystalwolf 2009.11.05. 05:48:06

@1 öreg: Nem lepődnék meg a kijelentésén; másrészről nem én írtam a levelet; harmadrészt ha maga a villamosvezető, és megpróbálták megvesztegetni, akkor talán megfelelően kellett volna intézkedni. A posztoló levelében leírtak semmiféleképpen sem nevezhetőek megfelelő megoldásnak, akár a jármű vezetőjének fejéből pattant ki a nagy ötlet, akár utasításra cselekedett.
A sokszor a tényekre való hivatkozás bármely BKVpitecus által pedig kicsit necces, hiszen az esetről érdeminek nevezhető hivatalos jegyzőkönyv, tanuvallomásokkal, az ott volt emberek adataival nem készült. Ha maga lenne a villamos vezetője, akkor megkérdezném, hogy miért nem kérték rendőr segítségét, hiszen a státusza alapján ilyen esetben kiemelt figyelmet kapott volna és persze lenne jegyzőkönyv az esetről. Van egy olyan érzésem, hogy nem véletlenül lett kihagyva ebből a rendőrség.

Crystalwolf 2009.11.05. 05:50:39

@1 öreg: Ja és még valami. Ha maga lenne a jármű vezetője, akkor megkérdezném, hogy ugyanilyen nagylegény lett volna-e ha nem egy családos, békés emberrel lett volna "baj", hanem mondjuk két kétajtós szekrénnyel. Gondolom, akkor a villamos max azért állt volna meg, hogy megvegye saját pénzén a felszolgálandó frissítőket.

Albu 2009.11.05. 17:12:14

Feszültség alatt volt a szerelvény?! Na ezen röhögtem a legtöbbet. Egy villamos csak akkor nincs feszültség alatt, ha a végállomáson vezetőállás-cserekor az áramszedőt is átcserélik, vagy amikor javítják a kocsiszínben. Máskülönben mindig fesz. alatt van.

Kedves Róbert!
Még a buszok áramkörei is feszültség alatt vannak. Javaslom a lovaskocsit, petróleumlámpával.

A jármű nem indítható, ha az irányváltókapcsolót kiveszi. Ha a járművezető leszáll, ezt megteszi, elvileg váltóállításkor is. Ezt a külső világításon lehet megfigyelni.

Utazási feltételek 2.1: túlméteres tárgy csak a héven szállítható. Egy ajtó, hacsak nem a kutyaólé, meghaladja a 200×20×20-at, vélhetően legalább 200×70×10-es. Gy. k. a 70 cm több, mint a 20. És egy hirtelen fékezésnél az az ajtó szakítja be az arcomat.

Az indulás törlése a visszaszámláló kijelző törlését jelenti.

A „bal oldali ajtósort (Sic!) fogom kinyitni”. A bal oldalon 6 ajtó nyílik, nem egy. A zárójelen belül pedig ez nem egy mondat, azaz a sic kisbetűvel írandó.

A 49-es is mögötte jött a Gellértnél? Hatásvadász duma. Egészen a Budafok kocsiszíntől követte a 18-as, ugye? Kár, hogy a Móricztól közlekednek közös szakaszon. (Amúgy a belső Bartókon mindig zsinórban jönnek esti csúcs vége felé a villamosok.)

„a 2 db 20x20x200 cm-es tárgy nyilván csak a 20 cm-es felületen helyezhető egymás mellé, tehát a megadott maximális méret közel azonos az ajtó ránézésre (!)
értékelhető méreteivel” – ennek az értelmezése megérne egy szakdolgozatot.

Kedves Homár! Nem sírva távozott, ez a levélíró sejtése.

Nem a járművezető szavait védem, hanem a helyzetét. Őt büntetik meg, ha egy felettese meglátja, hogy biciklit vagy ajtót visz. Kinek lett jobb ezzel a hangulatkeltéssel? Máskülönben naponta több ilyen történik.

Nincs mit csodálkozni amúgy a BKV állapotán. A főváros egy fillért nem ad a BKV-nak (az állami pénzből egészítik ki a kedvezményes bérletek árát pl.). Szavazzatok jövőre is Demszkyre! Úgyis „utoljára indul”.

1 öreg 2009.11.05. 18:55:14

@Albu: Teljesen egyetértek a leírtakkal.
Crystalwolf!
Jó lenne már abbahagyni a kötözködést.Ez egy demagóg duma.Senki, csak Ön és az ajtós viselkedett elfogadhatatlanul.
Én befejeztem.

Crystalwolf 2009.11.05. 20:20:30

@1 öreg: Én hol és miképpen viselkedtem elfogadhatatlanul? Azonban mint eddig mindig, IQ szintjéből csak és kizárólag a konkrétumok nélküli semmi értékű hozzászólás jött ki. Ezt a kis paraszti beszólást is csak a BKVpitecus féle majmok tudják produkálni. Gondolom nem véletlen, hogy a BKV 8 általánossal keres éppen villamosvezetőket. Ez a maga szintje is.

iCanHasCHeezburger 2009.11.05. 22:06:03

@Crystalwolf:
Ugyan fogd már be azt az agyonművelt szád. Minek jössz mindig az IQ szinttel? Talán gyermekkorodban kiközösítettek, és Te voltál a tipikus szemüveges ragyás eminens diák akit mindenki szanaszét ütlegelt? Bölcsészkaron végeztél, diplomád van? Erre vered a nyálad, én anyám is 8 általánost végzett mivel nem volt lehetősége tovább tanulni, nem cigány, nem paraszt, nem csöves, normális pénzkereső ember (igen, saját vállalkozásunk van) és garantálom hogy több esze és élettapasztalata van mint Neked.
Barátom bátyja nem fejezte be a középiskolát, házas, 2 gyermeke van, kétkezi munkából él -takarítóvállalat- és tisztán, nem feketén meg van neki a havi 400ezer.

BKV, ugyan, én sem vagyok kibékülve velük, de ez az ajtós megállós eset szerintem teljesen szabályszerű volt. Mit szólnál hozzá, ha a kisgyermekeddel ültél volna a villamoson az ajtós bagázs előtt? Aztán a vezető mit sem törődve az ajtós famíliával, útnak indul és hirtelen fékeznie kell? Az ajtó szépen a kölköd fején landol és szépen betörik a kis koponyája. Na? akkor legyen nagy a szád Mr. IQ-rekorder.

Nincs jobb dolgod mint ide írogatni ennyi posztot? Inkább keress valami nőt, és szórakozz el vele, mert látom ilyen lehetőség nem nagyon adatott meg Neked. Máskülönben rég nem vernéd itt a nyálad. Egészen pontosan, napok óta megy ez,nem csak órákról van szó. Én most találtam rá erre a bejegyzésre, nagyjából átfutottam, de valahogy mindig megakadt a szemem a Crystalwolf néven.
És tűnök is innen, amilyen gyorsan csak lehet, és hiába válaszolsz okoskodva, IQ-bajnokozva, nem fogom megnézni. :D Csak gondoltam közlöm Veled hogy ...najó elég a szép fogalmazásból.K*rvára nem érdekel senkit mit pofázol itt.

Köszöntem.

Crystalwolf 2009.11.06. 07:52:50

@iCanHasCHeezburger: Köszönöm az értékes hozzászólást. Nem akarom még egyszer leírni azt, hogy mit helytelenítettem pontosan az esetben, ha ennyi idő alatt nem fogta fel valaki, az ezután sem fogja. Az meg hogy "nagyjából átfutotta" a hozzászólást, az sajnos nagyon is típikus. Gondolom a reklámok alapján maga is azt hiszi, hogy van lila milka felíratú tehén, mivel csak átfutotta a reklámokat. Gratulálok!!! :-)

1 öreg 2009.11.06. 07:55:20

iCanHasCHeezburger: Az értékelésével, jellemrajzával tökéletesen egyetértek.

@Crystalwolf: A nyolc általánost ne emegesse, sem az IQ szintet, mert járművezetőként magasabb ( felsőfokú)a végzettségem mint Önnek. A nagyobb konkrétságról annyit: Ügyvédem tanácsára majd a Bíróságon. Elég okot szolgáltatott rá. Ott lehet majd fitoktatni a jogi tudást. Ne válaszoljon, én itt befejeztem.

Crystalwolf 2009.11.06. 08:04:38

@1 öreg: Azt, hogy befejezi a dolgot, már nem egyszer megígérte. Nem egy szavatartó ember, mit is mondhatnék. Szívesen látom mind az ügyvédjét, mind a bíróságot. Engem is nagyon érdekelne végre a konkrétum, amit annyiszor emleget "konkrétum" megjelöléssel. Ez konkrétan szerintem nem jelent semmit sem.

Crystalwolf 2009.11.08. 18:47:00

@dr. Oláh Péter Balázs: Tisztelt Uram, amennyiben a panaszos alatt a posztót indító úriembert értette, úgy szeretném megkérdezni, hogy a rendőrség konkrét felkérése hol olvasható a posztban lévő levélben. Én két helyen találtam a rendőrségre hivatkozást, egyszer az "alkalmazottaik a végén már a rendőrség kihívásával fenyegetőztek", másodszor pedig a "az önmagáról megfeledkezni látszó jármővezető kollégái sem szívesen hívnák a rendőrséget" szövegrészben. Konkrét kihívásról, pláne a rendőrség közbelépéséről az itt olvasható levél nem szólt. Persze amennyiben nem az egész levél került ide fel, akkor sajnálom és elnézést kérek a megjegyzésemért, de jelenleg az ön megjegyzése tévesnek látszik.

dr. Oláh Péter Balázs (törölt) · http://www.bkv.hu 2009.11.08. 21:02:32

@Crystalwolf:
Nos a levél nem teljes, de a lényeg látható: a "fenyegetés"-ből kiderül, hogy rendőrt akartak hívni.
de azt gondolom nincs jelentősége...

Crystalwolf 2009.11.09. 12:21:58

@dr. Oláh Péter Balázs: Tisztelettel, de az első hozzászólásában szereplő "Kért rendőrből" a másodikra már csak "akartak hívni" maradt. Ez pedig nem ugyanaz. :-( Másrészről azt sejtem, hogy a posztíró levele nem minden szemszögből mutatja az eseményeket, de a kérdésem arra irányult, hogy netalán a posztban megjelent levél és a BKV-hez eljutatott panasz talán nem azonos? Gondolom ön a levél teljeségének hiányára való utalással a helyzet leírásának hiányoságára gondolt.

dr. Oláh Péter Balázs (törölt) · http://www.bkv.hu 2009.11.09. 21:10:56

@Crystalwolf: Mégegyszer érdemes figyelmesen elolvasni mindkét hsz-t. A kért szót kell megfelelően értelmezni. Arról pedig írtam, hogy mi mennyire teljes.
Az angyalok szárnyán meg nem kívánok vitázni, a részletekről meg nem beszélhetek.

Crystalwolf 2009.11.09. 22:30:39

@dr. Oláh Péter Balázs: Gratulálok, fenkölt hozzászólás volt, bár az értéke vitatható. A kioktató stílusán és a végső kijelentésén jót mosolyogtam. Sok ilyet láttam már, amikor nem tud mit mondani egy jogász és csak "ködösít". A részletekről nem is kell beszélnie, írnia; de akkor mit is keres itt a blogon?

dr. Oláh Péter Balázs (törölt) · http://www.bkv.hu 2009.11.09. 22:38:00

@Crystalwolf: Attól még, hogy pl. valaki nem beszélhet mondjuk államtitokról, már nem blogolhat?:)
A Te stílusod is mosolyogtató, és igen tessék figyelmesen olvasni.

Nem mondhat az más, mint a nem mondja, ettől lehet ködös, de nem jogellenesen ködös:)

Crystalwolf 2009.11.09. 22:54:59

@dr. Oláh Péter Balázs: Nem is mondtam soha, hogy jogellenes a ködösítés. :-) Természetesen bárki blogolhat, de mondjuk egy államtitkokat örző ember szerintem elkerülné az államtitkokról szóló blogokat, nehogy elszólja magát. Ha pedig nem beszélhetsz az ügyről, akkor miről is beszélt itt, ebben a posztban? Vagy esetleg a szakmai véleményed nem egyezik a személyes véleményeddel? :-)

dr. Oláh Péter Balázs (törölt) · http://www.bkv.hu 2009.11.09. 23:04:45

@Crystalwolf: Válaszolhatnék mindenre tételesen, de csak ezt a rendőröst nem bírtam megállni. Nem mondtam semmi olyat, amit ne lehetett volna.
A szakmai véleményem összességében nem különbözik a személyes véleményemtől, mert az nem pusztán paragrafusokon nyugszik, hanem van köztük ésszerű átjárás.

Crystalwolf 2009.11.09. 23:16:58

@dr. Oláh Péter Balázs: Őőőő, ezt most nem értem. Nem beszélhet a részletekről, de tételesen válaszolhatna mindenre? Ez nem paradoxon? Ejnye, ejnye...

5perc 2009.11.10. 13:17:49

Nem létezik tömegközlekedési eszközön szállítható méretű, vagy biztonságosan szállítható szobaajtó. Sem tele, sem díszüveges.
A kerékpár sem megfelelő eszköz. Megfelelő lehet, az egy, két vagy három kerekű kézihajtány, a platós, vagy zárt szelvényű kisteherautó, vagy a zöld lada.

dr. Oláh Péter Balázs (törölt) · http://www.bkv.hu 2009.11.10. 23:04:13

@Crystalwolf: Igyekszem meghagyni Neked az utolsó szót, de mindig van valami nóvum. Nem látok ebben semmi paradoxont. Mégis mi a paradox ebben? Látom valmit mindenképp győzni kell rajtam.)
Nos.
A képviselő kijön a nemzetbizottsági bizottság zárt üléséről, ő is mindent elmondhatna, válaszolhatna az újságírói kérdésekre, de nem teheti. Kb. ez is kissé hasonló.

Viszonválasz illeti meg a képviselő urat (amire már nincs viszonválasz és akkor mindenki nyugodt?:)
süti beállítások módosítása